یافته‌ها: 240سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع سنسور

ولتاژ - تغذیه

پوشش

نوع خروجی

نوع نصب

رنگ

دمای عملیاتی

کنترل دستی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع سنسور
ولتاژ - تغذیه
پوشش
نوع خروجی
نوع نصب
رنگ
دمای عملیاتی
کنترل دستی
image
LHIRS1-G-WH
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
28
-
109.44000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
Yes
image
LHIRS1-G-IV
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
50
-
109.44000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 40°C
Yes
image
OMNIIRLQTI
Thomas Research Products
OMNI ULTRASONIC CEILING SENSOR
49
-
109.44000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared
24V
1500 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
LHIRD2-G-WH
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
50
-
115.52000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
Yes
image
OMNIUS500
Thomas Research Products
OMNI ULTRASONIC CEILING SENSOR
48
-
132.24000
-
1
Omniâ„¢
Active
UltraSonic
24V
500 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIDT500
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
48
-
135.36000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
500 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
LOIRWV
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
50
-
136.80000
-
1
LightOWLâ„¢
Active
Passive Infrared
24V
1600 Square Feet
Logic
Ceiling, Wall
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIUS2000RP
Thomas Research Products
OMNI ULTRASONIC CEILING SENSOR
50
-
162.56000
-
1
Omniâ„¢
Active
UltraSonic
24V
2000 Square Feet
Relay
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIDT1000
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
50
-
164.16000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
1000 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIDT2000
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
50
-
167.68000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
2000 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIDT2000QTI
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
50
-
167.68000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
2000 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
-
LHMTS1-G-GY
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
50
-
168.48000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Gray
0°C ~ 40°C
Yes
image
-
LHMTS1-G-IV
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
48
-
168.48000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 40°C
Yes
image
-
LHMTS1-N-WH
Thomas Research Products
MULTI-TECHNOLOGY WALL SWITCH SEN
41
-
168.48000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
Yes
image
-
LHMTS1-G-LA
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
36
-
168.48000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Almond, Light
0°C ~ 40°C
Yes
image
LODT
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
50
-
171.52000
-
1
LightOWLâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
1600 Square Feet
Logic
Ceiling, Wall
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
LHMTD2-G-LA
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
50
-
174.24000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Almond, Light
0°C ~ 40°C
Yes
image
OMNIDT1000RP
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
50
-
174.24000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
1000 Square Feet
Relay
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIUS2000
Thomas Research Products
OMNI ULTRASONIC CEILING SENSOR
49
-
174.24000
-
1
Omniâ„¢
Active
UltraSonic
24V
2000 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
LHMTD2-G-WH
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
37
-
174.24000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
Yes
image
OMNIDT2000RPQTI
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
50
-
176.64000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
2000 Square Feet
Relay
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIDT2000RP
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
49
-
176.64000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
2000 Square Feet
Relay
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
LODTRP
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
50
-
179.20000
-
1
LightOWLâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
24V
1600 Square Feet
Relay
Ceiling, Wall
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
OMNIDT2000BP1277
Thomas Research Products
INFRARED & ULTRASONIC CEILING SE
47
-
202.24000
-
1
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
100/277VAC
2000 Square Feet
Relay
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
image
WSPSM24V
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING SURFACE
14
-
62.40000
-
1
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Ceiling
White
0°C ~ 65°C
No
image
-
LHMTS1-G-WH
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
24
-
168.48000
-
1
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared, Ultrasonic
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
Yes
image
WSPEM24V
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING END MNT
25
-
62.40000
-
1
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Junction Box
White
0°C ~ 65°C
No
image
WSPEMUNV
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING END MNT
50
-
67.20000
-
1
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
0°C ~ 65°C
No
image
WSPSMUNV
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING SURFACE
41
-
67.20000
-
1
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
0°C ~ 65°C
No
image
WSPEMUNV2R
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING END MNT
47
-
68.80000
-
1
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
0°C ~ 65°C
No
image
IWSZP3PI
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
48
-
76.80000
-
1
-
Active
Passive Infrared
120/277VAC
900 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 50°C
Yes
image
IWSZP3PW
Thomas Research Products
PASSIVE INFRARED WALL SWITCH SEN
47
-
76.80000
-
1
-
Active
Passive Infrared
120/277VAC
900 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 50°C
Yes
image
WSPEMUNVLWO
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING END MNT
49
-
86.40000
-
1
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
IWSZPMI
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
57.60000
-
1
-
Active
Passive Infrared
120/277VAC
900 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 50°C
Yes
IWSZPMW
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
57.60000
-
1
-
Active
Passive Infrared
120/277VAC
900 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 50°C
Yes
WSPEM24VLWO
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
64.40000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM24VLWO-D-BK
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING BLACK
-
-
64.40000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Junction Box
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM24VLWO-D-GY
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING GRAY
-
-
64.40000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Junction Box
Gray
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM24VLWO
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
64.40000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM24VLWO-D
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING WHT
-
-
64.40000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM24VLWO-D-BK
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING BLK
-
-
64.40000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Ceiling
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM24VLWO-D-GY
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING GRY
-
-
64.40000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Ceiling
Gray
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM208
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
67.20000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
0°C ~ 65°C
No
WSPEM480
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
67.20000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
0°C ~ 65°C
No
WSPSM208
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
67.20000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
0°C ~ 65°C
No
WSPSM480
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
67.20000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
0°C ~ 65°C
No
WSPSMUNV2R
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT
-
-
72.80000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
0°C ~ 65°C
No
WSPSMUNVLWO
Thomas Research Products
FL. HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHT
-
-
75.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEMUNV2RLWO
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING END MNT
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEMUNVLWO-D
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/ DAYLIGHTING WHITE
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEMUNVLWO-D-GY
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/ DAYLIGHTING GRAY
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
Gray
-40°C ~ 65°C
No
WSPSMUNV2RLWO
Thomas Research Products
SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSMUNVLWO-D
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSMUNVLWO-D-BK
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING BLK
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPSMUNVLWO-D-GY
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING GR
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
Gray
-40°C ~ 65°C
No
WSPEMUNVLWO-D-BK
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/ DAYLIGHTING BLACK
-
-
80.64000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277/347VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM208LWO
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM208LWO-D
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING WHITE
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM208LWO-D-BK
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING BLACK
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM208LWO-D-GY
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING GRAY
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
Gray
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM24VLWO-D
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING WHITE
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
24V
1800 Square Feet
Logic
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM480LWO
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM480LWO-D
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING WHITE
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM480LWO-D-BK
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING BLACK
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPEM480LWO-D-GY
Thomas Research Products
DIMM SENSOR W/DAYLIGHTING GRAY
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Junction Box
Gray
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM208LWO
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM208LWO-D
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING WHT
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM208LWO-D-BK
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING BLK
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM208LWO-D-GY
Thomas Research Products
DIMMING SENSOR W/DAYLIGHTING GRY
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
208/240VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
Gray
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM480LWO
Thomas Research Products
FL HIGH BAY SENSOR W/DAYLIGHTING
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM480LWO-D
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
White
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM480LWO-D-BK
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
Black
-40°C ~ 65°C
No
WSPSM480LWO-D-GY
Thomas Research Products
SENSOR WITH DAYLIGHTING SMT
-
-
82.60000
-
10
WASP2â„¢
Active
Passive Infrared
480VAC
1800 Square Feet
Relay
Ceiling
Gray
-40°C ~ 65°C
No
image
OMNIIRL
Thomas Research Products
OMNI ULTRASONIC CEILING SENSOR
-
-
83.52000
-
50
Omniâ„¢
Active
Passive Infrared
24V
1500 Square Feet
Logic
Ceiling
White, Off
0°C ~ 40°C
No
LHIRS1-G-BK
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Black
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS1-G-LA
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Almond, Light
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS0-G-GY
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Gray
0°C ~ 40°C
No
LHIRS0-G-IV
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 40°C
No
LHIRS0-G-LA
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Almond, Light
0°C ~ 40°C
No
LHIRS0-G-WH
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
No
LHIRS1-N-BK
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Black
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS1-N-GY
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Gray
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS1-N-IV
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS1-N-LA
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Almond, Light
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS1-N-WH
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS0-N-BK
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Black
0°C ~ 40°C
No
LHIRS0-N-GY
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Gray
0°C ~ 40°C
No
LHIRS0-N-IV
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 40°C
No
LHIRS0-N-LA
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Almond, Light
0°C ~ 40°C
No
LHIRS0-N-WH
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
No
LHIRS1-G-GY
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Gray
0°C ~ 40°C
Yes
LHIRS0-G-BK
Thomas Research Products
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
-
-
83.52000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
Passive Infrared
120/277VAC
1000 Square Feet
Relay
Wall Mount
Black
0°C ~ 40°C
No
LHUSS1-G-BK
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
Black
0°C ~ 40°C
Yes
LHUSS1-G-GY
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
Gray
0°C ~ 40°C
Yes
LHUSS1-G-IV
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 40°C
Yes
LHUSS1-G-LA
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
Almond, Light
0°C ~ 40°C
Yes
LHUSS1-G-WH
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
White
0°C ~ 40°C
Yes
LHUSS0-G-BK
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
Black
0°C ~ 40°C
No
LHUSS0-G-GY
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
Gray
0°C ~ 40°C
No
LHUSS0-G-IV
Thomas Research Products
ULTRASONIC WALL SWITCH SENSOR
-
-
87.00000
-
50
LightHAWK2â„¢
Active
UltraSonic
120/277VAC
400 Square Feet
Relay
Wall Mount
Ivory
0°C ~ 40°C
No

مقایسه