یافته‌ها: 22سازنده

وضعیت قطعه

نوع سنسور

محدوده سنجش

حساسیت

دمای عملیاتی

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع سنسور
محدوده سنجش
حساسیت
نوع خروجی
میزان - قدرت
دمای عملیاتی
مشخصات
بسته / کیس
نوع نصب
پایان‌دهنده
image
PKGS-00LDP1-R
Murata Electronics North America
SENSOR SHOCK
4000
-
0.70950
-
2000
-
Active
Vibration, Piezo Film
0 ~ 50G
0.840pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
image
PKGS-00LDP1-R
Murata Electronics North America
SENSOR SHOCK
4631
-
1.96000
-
1
-
Active
Vibration, Piezo Film
0 ~ 50G
0.840pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
image
PKGS-00LDP1-R
Murata Electronics North America
SENSOR SHOCK
4631
-
Calculate
-
1
-
Active
Vibration, Piezo Film
0 ~ 50G
0.840pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
image
W2DL-02
Omron Electronics Inc-EMC Div
SENSOR SHOCK DETECT OC 5-12V
46
-
24.08000
-
1
W2DL
Active
Ball
-
-
Voltage
-
0°C ~ 60°C (TA)
-
-
Chassis Mount
Wire Leads
-
EFJ-G25EF01
Panasonic Electronic Components
PIEZO MECHANICAL SHOCK SENSOR
-
-
Call
-
2000
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
0 ~ 1500G
1mV/g
Voltage
-
-10°C ~ 60°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
EFJ-G25EF01
Panasonic Electronic Components
PIEZO MECHANICAL SHOCK SENSOR
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
0 ~ 1500G
1mV/g
Voltage
-
-10°C ~ 60°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PMLE480W-R
AVX Corporation
SENSOR SHOCK 0 DEGREE SMD
-
-
Call
-
3500
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.608pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PMLE480W-R
AVX Corporation
SENSOR SHOCK 0 DEGREE SMD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.608pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PMLE480W-R
AVX Corporation
SENSOR SHOCK 0 DEGREE SMD
-
-
Calculate
-
1
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.608pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PSLE382E-R44
AVX Corp/Kyocera Corp
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
-
-
Call
-
3000
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.09pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PSLE382E-R44
AVX Corp/Kyocera Corp
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.09pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PSLE382E-R44
AVX Corp/Kyocera Corp
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
-
-
Calculate
-
1
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.09pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PSCE242K-R090C
AVX Corporation
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
-
-
Call
-
2000
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.055pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PSCE242K-R090C
AVX Corporation
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.055pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
PSCE242K-R090C
AVX Corporation
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
-
-
Calculate
-
1
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
2G ~ 25G
0.055pC/G
Voltage
-
0°C ~ 70°C (TA)
-
-
Surface Mount
-
-
HSS-10G-10W-N
Littelfuse Inc.
REED SENSORS
-
-
Call
-
112
-
Obsolete
Vibration, Piezo Film
-
-
-
-
-
-
-
Surface Mount
-
-
HSS-10G-50W-N
Littelfuse Inc.
REED SENSORS
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HSS-2G0-10W-N
Littelfuse Inc.
REED SENSORS
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HSS-2G0-50W-N
Littelfuse Inc.
REED SENSORS
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HSS-2G5-10W-N
Littelfuse Inc.
REED SENSORS
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HSS-2G5-50W-N
Littelfuse Inc.
REED SENSORS
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HSS-5G0-10W-N
Littelfuse Inc.
REED SENSORS
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه