یافته‌ها: 417سری ساخت

نوع الگو

محدوده کشش

تولرانس مقاومت

طول - فعال

طول - الگوی کلی

طول - کلی

عرض - فعال

عرض - الگوی کلی

عرض - کلی

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع الگو
محدوده کشش
مقاومت (اهم)
تولرانس مقاومت
طول - فعال
طول - الگوی کلی
طول - کلی
عرض - فعال
عرض - الگوی کلی
عرض - کلی
دمای عملیاتی
image
MMF003129
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PS
541
-
59.00000
-
1
CEA
Active
Linear
±5%
350
±0.3%
0.125" (3.18mm)
0.275" (6.99mm)
0.38" (9.7mm)
0.100" (2.54mm)
0.120" (3.05mm)
0.19" (4.8mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003133
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC
156
-
59.00000
-
1
CEA
Active
Linear
±5%
350
±0.3%
0.125" (3.18mm)
0.275" (6.99mm)
0.38" (9.7mm)
0.100" (2.54mm)
0.120" (3.05mm)
0.19" (4.8mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003204
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC
310
-
72.68000
-
1
CEA
Active
Linear
±5%
350
±0.3%
0.250" (6.35mm)
0.415" (10.54mm)
0.52" (13.2mm)
0.120" (3.05mm)
0.120" (3.05mm)
0.22" (5.6mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003166
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC
1277
-
79.52000
-
1
CEA
Active
Linear
±5%
350
±0.3%
0.125" (3.18mm)
0.325" (8.26mm)
0.42" (10.7mm)
0.180" (4.57mm)
0.180" (4.57mm)
0.27" (6.9mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
MMF003247
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC
702
-
79.52000
-
1
CEA
Active
Linear
±5%
350
±0.3%
0.250" (6.35mm)
0.450" (11.43mm)
0.55" (14.0mm)
0.180" (4.57mm)
0.180" (4.57mm)
0.27" (6.9mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003096
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC
434
-
79.52000
-
1
CEA
Active
Linear
±3%
350
±0.3%
0.062" (1.57mm)
0.220" (5.59mm)
0.31" (7.9mm)
0.120" (3.05mm)
0.120" (3.05mm)
0.19" (4.8mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003101
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC
194
-
79.52000
-
1
CEA
Active
Linear
±3%
350
±0.3%
0.062" (1.57mm)
0.220" (5.59mm)
0.31" (7.9mm)
0.120" (3.05mm)
0.120" (3.05mm)
0.19" (4.8mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003672
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM TEE 1=5PC
70
-
139.28000
-
1
CEA
Active
Tee Rosette
±3%
350
±0.4%
0.062" (1.57mm) per section
0.205" (5.21mm)
0.31" (7.9mm)
0.080" (2.03mm) per section
0.225" (5.72mm)
0.31" (7.9mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003153
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM TEE 1=5PC
188
-
165.44000
-
1
CEA
Active
Tee Rosette
±5%
350
±0.4%
0.125" (3.18mm) per section
0.325" (8.26mm)
0.42" (10.7mm)
0.165" (4.19mm) per section
0.365" (9.27mm)
0.45" (11.4mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003110
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM TEE 1=5PC
37
-
166.98000
-
1
CEA
Active
Tee Rosette
±3%
350
±0.5%
0.062" (1.57mm) per section
0.235" (5.97mm)
0.33" (8.3mm)
0.120" (3.05mm) per section
0.235" (5.97mm)
0.33" (8.3mm)
-100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C)
image
MMF003114
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM TEE 1=5PC
34
-
166.98000
-
1
CEA
Active
Tee Rosette
±3%
350
±0.5%
0.062" (1.57mm) per section
0.235" (5.97mm)
0.33" (8.3mm)
0.120" (3.05mm) per section
0.235" (5.97mm)
0.33" (8.3mm)
-100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C)
image
MMF003189
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM SHEAR 1=5PC
58
-
168.52000
-
1
CEA
Active
Shear/Torque
±5%
350
±0.4%
0.187" (4.75mm) per section
0.560" (14.22mm)
0.63" (15.9mm)
0.150" (3.81mm) per section
0.320" (8.13mm)
0.39" (9.8mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003233
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM TEE 1=5PC
143
-
172.37000
-
1
CEA
Active
Tee Rosette
±5%
350
±0.4%
0.250" (6.35mm) per section
0.450" (11.43mm)
0.55" (14.0mm)
0.290" (7.37mm) per section
0.650" (16.51mm)
0.74" (18.8mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003141
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM RECT 1=5PC
113
-
199.73000
-
1
CEA
Active
Rectangular Rosette
±5%
350
±0.4%
0.125" (3.18mm) per section
0.300" (7.62mm)
0.42" (10.7mm)
0.060" (1.52mm) per section
0.560" (14.22mm)
0.62" (15.7mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003366
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC
104
-
210.67000
-
1
LWK
Active
Linear Weldable
±5000µin/in (±5000µm/m)
350
±0.4%
0.250" (6.35mm)
0.620" (15.70mm)
0.88" (22.4mm)
0.125" (3.18mm)
0.170" (4.30mm)
0.32" (8.1mm)
-320 ~ 500°F (-195 ~ 260°C)
image
MMF003224
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM SHEAR 1=5PC
66
-
324.90000
-
1
CEA
Active
Shear/Torque
±5%
350
±0.4%
0.250" (6.35mm) per section
0.820" (20.83mm)
0.96" (24.4mm)
0.120" (3.05mm) per section
0.700" (17.78mm)
0.80" (20.3mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003216
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM RECT 1=5PC
292
-
223.67000
-
1
CEA
Active
Rectangular Rosette
±5%
350
±0.4%
0.250" (6.35mm) per section
0.500" (12.70mm)
0.65" (16.5mm)
0.120" (3.05mm) per section
0.760" (19.30mm)
0.80" (20.3mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
image
MMF003074
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE 350 OHM RECT 1=5PC
17
-
211.36000
-
1
CEA
Active
Rectangular Rosette
±3%
350
±0.4%
0.062" (1.57mm) per section
0.222" (5.64mm)
0.32" (8.1mm)
0.062" (1.57mm) per section
0.420" (10.67mm)
0.48" (12.2mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
MMF017059
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GUAGE
8
-
129.96000
-
1
CEA
Active
Linear
±5%
350
±0.3%
0.125" (3.18mm)
0.275" (6.99mm)
0.38" (9.7mm)
0.100" (2.54mm)
0.120" (3.05mm)
0.19" (4.8mm)
-100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C)
-
MMF307381
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-062LW-120 STRAIN GAGES
-
-
19.06000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307389
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-062LW-120 STRAIN GAGES
-
-
19.06000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307385
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-062LW-350 STRAIN GAGES (1
-
-
19.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307441
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-125LW-350 STRAIN GAGES (1
-
-
19.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF309393
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-125LW-120 STRAIN GAGES
-
-
20.32000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307445
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-125LW-120 STRAIN GAGES
-
-
20.32000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307477
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-250LW-120 STRAIN GAGES
-
-
20.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307485
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-250LW-120 STRAIN GAGES
-
-
20.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307481
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-250LW-350 STRAIN GAGES (1
-
-
21.99000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307357
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-062LT-120 STRAIN GAGES
-
-
28.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307417
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-125LT-350 STRAIN GAGES
-
-
30.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000921
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
STRAIN GAUGE LINEAR W/ WIRES
-
-
31.24200
-
5
WK
Active
Linear
±1.5%
350
±0.3%
0.062" (1.57mm)
0.114" (2.9mm)
0.26" (6.6mm)
0.062" (1.57mm)
0.062" (1.57mm)
0.16" (4.1mm)
-452 ~ 550°F (-269 ~ 290°C)
-
MMF327402
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-015LW-120 STRAIN GAGES
-
-
33.11000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF321934
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-20CLW-350 STRAIN GAGES (1
-
-
40.77500
-
18
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF323854
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-09-125AD-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
41.42500
-
18
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF303777
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-00-125BT-120/L STRAIN GAGES (
-
-
44.67353
-
17
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307345
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-062LR-350 STRAIN GAGES
-
-
46.84000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307353
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-062LR-350 STRAIN GAGES
-
-
46.84000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000863
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-062AP-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
47.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF310141
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-250BG-120/L STRAIN GAGES (
-
-
47.88000
-
14
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001746
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125BZ-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
47.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF002502
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-250BG-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
47.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001762
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-13-125BZ-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
47.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307401
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-125LR-350 STRAIN GAGES
-
-
48.53000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF307409
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-125LR-350 STRAIN GAGES (1
-
-
50.98000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001853
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125EP-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
52.36846
-
13
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001747
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125BZ-350/E STRAIN GAGES (
-
-
53.01000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF313001
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-062WW-350 STACKED ROSETTE
-
-
54.04000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF315470
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-062WW-350 STACKED ROSETTE
-
-
54.04000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000414
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-031DE-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
54.61308
-
13
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001570
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125AD-120/LE STRAIN GAGES
-
-
54.61308
-
13
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003128
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-06-125UN-120 STRAIN GAGES (5
-
-
54.72000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000847
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-062AK-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
54.72000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000936
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-062AQ-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
54.72000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001043
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-062ED-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
54.72000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF315486
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-250WW-120 STACKED ROSETTE
-
-
55.51083
-
12
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF327254
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-00-250BF-350/E STRAIN GAGES (
-
-
56.10917
-
12
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF315450
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-031WW-120 STACKED ROSETTE
-
-
56.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF315458
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-031WW-350 STACKED ROSETTE
-
-
56.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF314042
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-062WW-120 STACKED ROSETTE
-
-
56.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF315462
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-031WW-350 STACKED ROSETTE
-
-
56.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF315466
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-13-062WW-120 STACKED ROSETTE
-
-
56.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF016130
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-250BF-350/L STRAIN GAGES (
-
-
57.60583
-
12
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF313009
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
C2A-06-125WW-350 STACKED ROSETTE
-
-
57.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003203
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-06-250UN-120 STRAIN GAGES (5
-
-
58.14000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF002504
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-250BG-120/LE STRAIN GAGES
-
-
59.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF010312
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-00-125AC-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
59.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001497
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125AC-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
59.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000376
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-13-031CF-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
59.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001509
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-13-125AC-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
59.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003124
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-00-125UN-350 STRAIN GAGES (5
-
-
62.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003126
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-03-125UN-350 STRAIN GAGES (5
-
-
62.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000466
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-031EC-120 STRAIN GAGES (5/
-
-
62.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001749
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125BZ-350/LE STRAIN GAGES
-
-
62.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003696
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-06-250UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
63.27000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003063
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-13-032UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
63.59091
-
11
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF335040
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EK-13-031CF-120/DD STRAIN GAGES
-
-
63.59091
-
11
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003165
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-06-125UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
64.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001750
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125BZ-350/W STRAIN GAGES (
-
-
65.08727
-
11
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001067
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-13-062EN-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
65.08727
-
11
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF305237
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
L2A-06-250LW-350 STRAIN GAGES (5
-
-
65.83545
-
11
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003237
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-00-250UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
65.84000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003095
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-06-062UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
65.84000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003253
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-13-250UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
65.84000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF305901
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-09-031CF-120/E STRAIN GAGES (
-
-
66.58300
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF019764
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
ED-DY-125AD-350/E STRAIN GAGES (
-
-
66.58300
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003196
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-06-187UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
68.07900
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF001527
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EP-08-125AC-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
68.07900
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF313173
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-125AC-350/E STRAIN GAGES (
-
-
68.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF326986
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-13-032UW-350 STRAIN GAGES (5
-
-
69.57600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF018957
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-05-062AQ-350/E STRAIN GAGES (
-
-
70.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000937
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-062AQ-350/E STRAIN GAGES (
-
-
70.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000951
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-13-062AQ-350/E STRAIN GAGES (
-
-
70.97000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000602
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-050AH-120/E STRAIN GAGES (
-
-
72.56800
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF009397
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-00-250UN-350 STRAIN GAGES (5
-
-
72.68000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF003061
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-06-032UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
72.68000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF023410
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
CEA-05-375UW-120 STRAIN GAGES (5
-
-
73.31600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF002377
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-13-250AE-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
73.31600
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000339
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-031CE-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
74.39000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000420
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-031DE-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
74.39000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MMF000471
Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
EA-06-031EC-350 STRAIN GAGES (5/
-
-
74.39000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه