یافته‌ها: 6,287سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

مقاومت در واحد اهم @ °25

تولرانس مقاومت

تولرانس مقدار B

B0/50

B25/50

B25/75

B25/85

B25/100

دمای عملیاتی

حداکثر - قدرت

طول - سیم سربی

نوع نصب

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقاومت در واحد اهم @ °25
تولرانس مقاومت
تولرانس مقدار B
B0/50
B25/50
B25/75
B25/85
B25/100
دمای عملیاتی
حداکثر - قدرت
طول - سیم سربی
نوع نصب
بسته / کیس
image
NCP15XH103J03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0402
150000
-
0.03147
-
10000
Tape & Reel (TR)
NCP15
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15XH103J03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0402
163322
-
0.11000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP15
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15XH103J03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0402
163322
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP15
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15XH103F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0402
130000
-
0.03727
-
10000
Tape & Reel (TR)
NCP15
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15XH103F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0402
152133
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP15
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15XH103F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0402
152133
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP15
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15WF104F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 1% 0402
120000
-
0.03727
-
10000
Tape & Reel (TR)
NCP15
Active
100k
±1%
±1%
-
4250K
-
4311K
4334K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15WF104F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 1% 0402
129294
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP15
Active
100k
±1%
±1%
-
4250K
-
4311K
4334K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15WF104F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 1% 0402
129294
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP15
Active
100k
±1%
±1%
-
4250K
-
4311K
4334K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15WB473F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 47K OHM 1% 0402
80000
-
0.03727
-
10000
Tape & Reel (TR)
NCP15
Active
47k
±1%
±1%
-
4050K
-
4108K
4131K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15WB473F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 47K OHM 1% 0402
81308
-
0.13000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP15
Active
47k
±1%
±1%
-
4050K
-
4108K
4131K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP15WB473F03RC
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 47K OHM 1% 0402
81308
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP15
Active
47k
±1%
±1%
-
4050K
-
4108K
4131K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
ERT-J0EM103J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0402
20000
-
0.04850
-
10000
Tape & Reel (TR)
ERT-J
Active
10k
±5%
±1%
-
3375K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
66mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
ERT-J0EM103J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0402
36191
-
0.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ERT-J
Active
10k
±5%
±1%
-
3375K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
66mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
ERT-J0EM103J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0402
36191
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERT-J
Active
10k
±5%
±1%
-
3375K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
66mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP03XH103J05RL
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0201
75000
-
0.06128
-
15000
Tape & Reel (TR)
NCP03
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
NCP03XH103J05RL
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0201
90788
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP03
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
NCP03XH103J05RL
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0201
90788
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP03
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
NCP18XH103J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
88000
-
0.06868
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP18
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XH103J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
89799
-
0.20000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP18
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XH103J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
89799
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP18
Active
10k
±5%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XM472J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0603
68000
-
0.06868
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP18
Active
4.7k
±5%
±2%
-
3500K
-
3545K
3560K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XM472J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0603
69505
-
0.20000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP18
Active
4.7k
±5%
±2%
-
3500K
-
3545K
3560K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XM472J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0603
69505
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP18
Active
4.7k
±5%
±2%
-
3500K
-
3545K
3560K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WF104J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 5% 0603
36000
-
0.06868
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP18
Active
100k
±5%
±2%
-
4250K
-
4260K
4282K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WF104J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 5% 0603
36593
-
0.20000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP18
Active
100k
±5%
±2%
-
4250K
-
4260K
4282K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WF104J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 5% 0603
36593
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP18
Active
100k
±5%
±2%
-
4250K
-
4260K
4282K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP21WF104J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 5% 0805
108000
-
0.07327
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP21
Active
100k
±5%
±3%
-
4250K
-
4311K
4334K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21WF104J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 5% 0805
112054
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP21
Active
100k
±5%
±3%
-
4250K
-
4311K
4334K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21WF104J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100K OHM 5% 0805
112054
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP21
Active
100k
±5%
±3%
-
4250K
-
4311K
4334K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XV103J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
92000
-
0.07327
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP21
Active
10k
±5%
±3%
-
3900K
-
3934K
3944K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XV103J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
93436
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP21
Active
10k
±5%
±3%
-
3900K
-
3934K
3944K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XV103J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
93436
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP21
Active
10k
±5%
±3%
-
3900K
-
3934K
3944K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XM472J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0805
56000
-
0.07327
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP21
Active
4.7k
±5%
±3%
-
3500K
-
3545K
3560K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XM472J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0805
59230
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP21
Active
4.7k
±5%
±3%
-
3500K
-
3545K
3560K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XM472J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0805
59230
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP21
Active
4.7k
±5%
±3%
-
3500K
-
3545K
3560K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XW223J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 22K OHM 5% 0805
-
-
0.07327
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP21
Active
22k
±5%
±3%
-
3950K
-
3987K
3998K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XW223J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 22K OHM 5% 0805
1948
-
0.21000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP21
Active
22k
±5%
±3%
-
3950K
-
3987K
3998K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NCP21XW223J03RA
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 22K OHM 5% 0805
1948
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP21
Active
22k
±5%
±3%
-
3950K
-
3987K
3998K
-40°C ~ 125°C
200mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCG103JF103FT1
TDK Corporation
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0402
180000
-
0.07472
-
10000
Tape & Reel (TR)
NTCG
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
-
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NTCG103JF103FT1
TDK Corporation
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0402
182637
-
0.37000
-
1
Cut Tape (CT)
NTCG
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
-
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NTCG103JF103FT1
TDK Corporation
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0402
182637
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NTCG
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
-
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
NCP18WM474J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 470K OHM 5% 0603
95000
-
0.07650
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP18
Active
470k
±5%
±3%
-
4500K
-
4582K
4614K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WM474J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 470K OHM 5% 0603
95876
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP18
Active
470k
±5%
±3%
-
4500K
-
4582K
4614K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WM474J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 470K OHM 5% 0603
95876
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP18
Active
470k
±5%
±3%
-
4500K
-
4582K
4614K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XF101J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100 OHM 5% 0603
48000
-
0.07650
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP18
Active
100
±5%
±3%
-
3250K
-
3284K
3296K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XF101J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100 OHM 5% 0603
50443
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP18
Active
100
±5%
±3%
-
3250K
-
3284K
3296K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XF101J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 100 OHM 5% 0603
50443
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP18
Active
100
±5%
±3%
-
3250K
-
3284K
3296K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WB333J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 33K OHM 5% 0603
32000
-
0.07650
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP18
Active
33k
±5%
±3%
-
4050K
-
4108K
4131K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WB333J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 33K OHM 5% 0603
34522
-
0.22000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP18
Active
33k
±5%
±3%
-
4050K
-
4108K
4131K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18WB333J03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 33K OHM 5% 0603
34522
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP18
Active
33k
±5%
±3%
-
4050K
-
4108K
4131K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XH103F03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0603
184000
-
0.07922
-
4000
Tape & Reel (TR)
NCP18
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XH103F03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0603
190493
-
0.23000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP18
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP18XH103F03RB
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0603
190493
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP18
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NCP03XH103F05RL
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0201
75000
-
0.08165
-
15000
Tape & Reel (TR)
NCP03
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
NCP03XH103F05RL
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0201
88177
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
NCP03
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
NCP03XH103F05RL
Murata Electronics North America
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0201
88177
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NCP03
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3434K
3455K
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
NTCG163JF103FT1
TDK Corporation
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0603
140000
-
0.08500
-
4000
Tape & Reel (TR)
NTCG
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
-
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NTCG163JF103FT1
TDK Corporation
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0603
145580
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
NTCG
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
-
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NTCG163JF103FT1
TDK Corporation
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0603
145580
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
NTCG
Active
10k
±1%
±1%
-
3380K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
-
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR103J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
36000
-
0.09406
-
4000
Tape & Reel (TR)
ERT-J
Active
10k
±5%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR103J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
38092
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
ERT-J
Active
10k
±5%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR103J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
38092
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERT-J
Active
10k
±5%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR682J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 6.8K OHM 5% 0603
28000
-
0.09406
-
4000
Tape & Reel (TR)
ERT-J
Active
6.8k
±5%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR682J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 6.8K OHM 5% 0603
31010
-
0.39000
-
1
Cut Tape (CT)
ERT-J
Active
6.8k
±5%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR682J
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 6.8K OHM 5% 0603
31010
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERT-J
Active
6.8k
±5%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VG103JA
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
60000
-
0.09586
-
4000
Tape & Reel (TR)
ERT-J
Active
10k
±5%
±1%
-
3375K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VG103JA
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
63850
-
0.40000
-
1
Cut Tape (CT)
ERT-J
Active
10k
±5%
±1%
-
3375K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VG103JA
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
63850
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERT-J
Active
10k
±5%
±1%
-
3375K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR103H
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 3% 0603
16000
-
0.11284
-
4000
Tape & Reel (TR)
ERT-J
Active
10k
±3%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR103H
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 3% 0603
17158
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
ERT-J
Active
10k
±3%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VR103H
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 3% 0603
17158
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERT-J
Active
10k
±3%
±2%
-
4250K
-
4300K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VS104HA
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 100K OHM 3% 0603
72000
-
0.11758
-
4000
Tape & Reel (TR)
ERT-J
Active
100k
±3%
±3%
-
4330K
-
4390K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VS104HA
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 100K OHM 3% 0603
73533
-
0.49000
-
1
Cut Tape (CT)
ERT-J
Active
100k
±3%
±3%
-
4330K
-
4390K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
ERT-J1VS104HA
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 100K OHM 3% 0603
73533
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERT-J
Active
100k
±3%
±3%
-
4330K
-
4390K
-
-40°C ~ 125°C
100mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
B57321V2103J60
EPCOS (TDK)
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
48000
-
0.12255
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
10k
±5%
±3%
-
3940K
-
3980K
4000K
-55°C ~ 125°C
180mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
B57321V2103J60
EPCOS (TDK)
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
52242
-
0.57000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
10k
±5%
±3%
-
3940K
-
3980K
4000K
-55°C ~ 125°C
180mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
B57321V2103J60
EPCOS (TDK)
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
52242
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
10k
±5%
±3%
-
3940K
-
3980K
4000K
-55°C ~ 125°C
180mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NTCS0603E3103JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
12000
-
0.13288
-
4000
Tape & Reel (TR)
2381
Active
10k
±5%
±1%
-
-
-
3610K
-
-40°C ~ 150°C
125mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NTCS0603E3103JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
12969
-
0.27000
-
1
Cut Tape (CT)
2381
Active
10k
±5%
±1%
-
-
-
3610K
-
-40°C ~ 150°C
125mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NTCS0603E3103JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0603
12669
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2381
Active
10k
±5%
±1%
-
-
-
3610K
-
-40°C ~ 150°C
125mW
-
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
NTCS0805E3103JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
36000
-
0.13988
-
4000
Tape & Reel (TR)
2381
Active
10k
±5%
±3%
-
-
-
3570K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3103JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
40034
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
2381
Active
10k
±5%
±3%
-
-
-
3570K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3103JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
40034
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2381
Active
10k
±5%
±3%
-
-
-
3570K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3333JHT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 33K OHM 5% 0805
20000
-
0.13988
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
33k
±5%
±1%
-
-
-
3920K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3333JHT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 33K OHM 5% 0805
22961
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
33k
±5%
±1%
-
-
-
3920K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3333JHT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 33K OHM 5% 0805
22961
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
33k
±5%
±1%
-
-
-
3920K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3103JHT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
12000
-
0.13988
-
4000
Tape & Reel (TR)
2381
Active
10k
±5%
±1%
-
-
-
3940K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3103JHT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
14925
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
2381
Active
10k
±5%
±1%
-
-
-
3940K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3103JHT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 5% 0805
14925
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2381
Active
10k
±5%
±1%
-
-
-
3940K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3153JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 15K OHM 5% 0805
8000
-
0.13988
-
4000
Tape & Reel (TR)
2381
Active
15k
±5%
±1%
-
-
-
3700K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3153JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 15K OHM 5% 0805
9838
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
2381
Active
15k
±5%
±1%
-
-
-
3700K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3153JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 15K OHM 5% 0805
9838
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2381
Active
15k
±5%
±1%
-
-
-
3700K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3222JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 2.2K OHM 5% 0805
8000
-
0.13988
-
4000
Tape & Reel (TR)
2381
Active
2.2k
±5%
±1%
-
-
-
3600K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3222JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 2.2K OHM 5% 0805
17688
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
2381
Active
2.2k
±5%
±1%
-
-
-
3600K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3222JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 2.2K OHM 5% 0805
17688
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2381
Active
2.2k
±5%
±1%
-
-
-
3600K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3472JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0805
4000
-
0.13988
-
4000
Tape & Reel (TR)
2381
Active
4.7k
±5%
±1%
-
-
-
3500K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3472JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0805
10293
-
0.28000
-
1
Cut Tape (CT)
2381
Active
4.7k
±5%
±1%
-
-
-
3500K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
NTCS0805E3472JMT
Vishay BC Components
NTC THERMISTOR 4.7K OHM 5% 0805
10293
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
2381
Active
4.7k
±5%
±1%
-
-
-
3500K
-
-40°C ~ 150°C
210mW
-
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
ERT-J0EG103FA
Panasonic Electronic Components
NTC THERMISTOR 10K OHM 1% 0402
210000
-
0.14591
-
10000
Tape & Reel (TR)
ERT-J
Active
10k
±1%
±1%
-
3375K
-
3435K
-
-40°C ~ 125°C
66mW
-
Surface Mount
0402 (1005 Metric)

مقایسه