یافته‌ها: 3,971سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

مدار

دمای سوئیچینگ

تنظیم مجدد حرارت

درجه‌بندی جریان - AC

درجه‌بندی جریان - DC

قدرت تحمل (تولرانس)

چرخه‌های سوئیچینگ

استایل پایان‌دهنده

نوع نصب

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
مدار
دمای سوئیچینگ
تنظیم مجدد حرارت
درجه‌بندی جریان - AC
درجه‌بندی جریان - DC
قدرت تحمل (تولرانس)
چرخه‌های سوئیچینگ
استایل پایان‌دهنده
نوع نصب
بسته / کیس
image
F20A11005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 110 DEG C NC 2SIP
4072
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
230°F (110°C)
176°F (80°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A07005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 70 DEG C NC 2SIP
3755
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
104°F (40°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A08005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 80 DEG C NC 2SIP
3302
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
176°F (80°C)
122°F (50°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A075053600060
Cantherm
THERM NC 75C LEAD FRAME 2SIP
3077
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
167°F (75°C)
113°F (45°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
F20A100053600060
Cantherm
THERMOSTAT 100 DEG C NC 2SIP
2999
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
212°F (100°C)
158°F (70°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
F20A07505ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 75 DEG C NC 2SIP
2400
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
167°F (75°C)
113°F (45°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A11505ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 115 DEG C NC 2SIP
1685
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
240°F (115°C)
185°F (85°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A08505ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 85 DEG C NC 2SIP
1797
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
185°F (85°C)
131°F (55°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A09005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 90 DEG C NC 2SIP
1761
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
194°F (90°C)
140°F (60°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A10505ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 105 DEG C NC 2SIP
1478
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
221°F (105°C)
167°F (75°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A10005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 100 DEG C NC 2SIP
1385
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
212°F (100°C)
158°F (70°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A070051ZA0060
Cantherm
THERMOSTAT 70 DEG C NC 2SIP
1201
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
104°F (40°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
F20A12005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 120 DEG C NC 2SIP
1192
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
248°F (120°C)
194°F (90°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A070053600060
Cantherm
THERM NC 70C LEAD FRAME 2SIP
1115
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
104°F (40°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
F20A080053600060
Cantherm
THERM NC 80C LEAD FRAME 2SIP
829
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
176°F (80°C)
122°F (50°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
F20A085053600060
Cantherm
THERM NC 85C LEAD FRAME 2SIP
690
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
185°F (85°C)
131°F (55°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
B12A06005AEDA0GE
Cantherm
THERMAL PROTECTOR 60DEG C NC 6A
3530
-
6.46000
-
1
B12
Active
SPST-NC
140°F (60°C)
86°F (30°C)
6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
1K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Radial
image
B12A07505AEDA0GE
Cantherm
THERMAL PROTECTOR 75DEG C NC 6A
717
-
6.46000
-
1
B12
Active
SPST-NC
167°F (75°C)
113°F (45°C)
6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
1K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Radial
image
CS708525Y
Cantherm
THERMOSTAT 85 DEG C NC FASTON
5152
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
185°F (85°C)
149°F (65°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS709025Z
Cantherm
THERMOSTAT 90 DEG C N/C FASTON
2490
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
194°F (90°C)
158°F (70°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS708025Z
Cantherm
THERMOSTAT 80 DEG C N/C FASTON
1906
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
176°F (80°C)
140°F (60°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS705025Z
Cantherm
THERMOSTAT 50 DEG C N/C FASTON
1660
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
122°F (50°C)
86°F (30°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS705025Y
Cantherm
THERMOSTAT 50 DEG C NC FASTON
1602
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
122°F (50°C)
86°F (30°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS704525Y
Cantherm
THERMOSTAT 45 DEG C NC FASTON
1227
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
113°F (45°C)
77°F (25°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS706015Z
Cantherm
THERMOSTAT 60 DEG C N/O FASTON
652
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NO
140°F (60°C)
105°F (40°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS708025Y
Cantherm
THERMOSTAT 80 DEG C NC FASTON
307
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
176°F (80°C)
140°F (60°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS707025Z
Cantherm
THERMOSTAT 70 DEG C N/C FASTON
185
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
122°F (50°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
67F080
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 80 DEG NO TO-220
15789
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
176°F (80°C)
131°F (55°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F090
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 90 DEG NO TO-220
4293
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
194°F (90°C)
140°F (60°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F085
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 85 DEG NO TO-220
3666
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
185°F (85°C)
131°F (55°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F100
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 100 DEG NO TO-220
1775
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
212°F (100°C)
158°F (70°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F070
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 70 DEG NO TO-220
1276
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
158°F (70°C)
122°F (50°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F120
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 120 DEG NO TO-220
1079
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
248°F (120°C)
185°F (85°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F050
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 50 DEG NO TO-220
727
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
122°F (50°C)
86°F (30°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L050
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 50 DEG NC TO-220
5276
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
122°F (50°C)
86°F (30°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L080
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 80 DEG NC TO-220
3350
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
176°F (80°C)
131°F (55°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L065
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 65 DEG NC TO-220
1638
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
149°F (65°C)
105°F (40°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L110
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 110 DEG NC TO-220
877
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
230°F (110°C)
176°F (80°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
3455RC 01000229
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
THERMOSTAT CERAMIC 68.3DEG C NC
956
-
18.07000
-
1
3455RC
Active
SPST-NC
155°F (68°C)
125°F (52°C)
10A (240V), 15A (120V)
-
-
10K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
3455RC 01000245
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
THERMOSTAT CERAMIC 43.3DEG C NO
155
-
18.07000
-
1
3455RC
Active
SPST-NO
110°F (43°C)
80°F (27°C)
10A (240V), 15A (120V)
-
-
10K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
F20A13505ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 135 DEG C NC 2SIP
1633
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
275°F (135°C)
221°F (105°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A090053600060
Cantherm
THERM NC 90C LEAD FRAME 2SIP
784
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
194°F (90°C)
140°F (60°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
F20A095053600060
Cantherm
THERM NC 95C LEAD FRAME 2SIP
496
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
203°F (95°C)
149°F (65°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
2-SIP, Potted
image
F20A14005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 140 DEG C NC 2SIP
246
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
284°F (140°C)
230°F (110°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A09505ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 95 DEG C NC 2SIP
165
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
203°F (95°C)
149°F (65°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
B12A07005AEDA0GE
Cantherm
THERMAL PROTECTOR 70DEG C NC 6A
1304
-
6.46000
-
1
B12
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
104°F (40°C)
6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
1K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Radial
image
B12A08505AEDA0GE
Cantherm
THERMAL PROTECTOR 85DEG C NC 6A
602
-
6.46000
-
1
B12
Active
SPST-NC
185°F (85°C)
131°F (55°C)
6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
1K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Radial
image
F20A16005DCFB06E
Cantherm
THERMOSTAT 160 DEG C NC 2SIP
421
-
6.63000
-
1
F20
Active
SPST-NC
320°F (160°C)
266°F (130°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Housed Sensor
image
CS709525Y
Cantherm
THERMOSTAT 95 DEG C NC FASTON
2875
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
203°F (95°C)
167°F (75°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS707525Z
Cantherm
THERMOSTAT 75 DEG C N/C FASTON
1400
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
167°F (75°C)
131°F (55°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS709025Y
Cantherm
THERMOSTAT 90 DEG C NC FASTON
952
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
194°F (90°C)
158°F (70°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS707025Y
Cantherm
THERMOSTAT 70 DEG C NC FASTON
857
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
122°F (50°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS713025Z
Cantherm
THERMOSTAT 130 DEG C N/C FASTON
801
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
266°F (130°C)
230°F (110°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS708525Z
Cantherm
THERMOSTAT 85 DEG C N/C FASTON
773
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
185°F (85°C)
149°F (65°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS706025Z
Cantherm
THERMOSTAT 60 DEG C N/C FASTON
724
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
140°F (60°C)
105°F (40°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS704015Y
Cantherm
THERMOSTAT 40 DEG C NO FASTON
707
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NO
105°F (40°C)
68°F (20°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS706525Z
Cantherm
THERMOSTAT 65 DEG C N/C FASTON
685
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
149°F (65°C)
113°F (45°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS713025Y
Cantherm
THERMOSTAT 130 DEG C NC FASTON
600
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
266°F (130°C)
230°F (110°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS705015Y
Cantherm
THERMOSTAT 50 DEG C NO FASTON
585
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NO
122°F (50°C)
86°F (30°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS704015Z
Cantherm
THERMOSTAT 40 DEG C N/O FASTON
519
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NO
105°F (40°C)
68°F (20°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS712025Y
Cantherm
THERMOSTAT 120 DEG C NC FASTON
517
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
248°F (120°C)
212°F (100°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS703025Y
Cantherm
THERMOSTAT 30 DEG C NC FASTON
514
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
86°F (30°C)
50°F (10°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS710025Y
Cantherm
THERMOSTAT 100 DEG C NC FASTON
497
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
212°F (100°C)
176°F (80°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS702525Z
Cantherm
THERMOSTAT 25 DEG C N/C FASTON
682
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
77°F (25°C)
41°F (5°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS705015Z
Cantherm
THERMOSTAT 50 DEG C N/O FASTON
476
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NO
122°F (50°C)
86°F (30°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS703515Z
Cantherm
THERMOSTAT 35 DEG C N/O FASTON
419
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NO
95°F (35°C)
59°F (15°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS704025Z
Cantherm
THERMOSTAT 40 DEG C N/C FASTON
398
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
105°F (40°C)
68°F (20°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS715025Z
Cantherm
THERMOSTAT 150 DEG C N/C FASTON
366
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
302°F (150°C)
266°F (130°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS703515Y
Cantherm
THERMOSTAT 35 DEG C NO FASTON
308
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NO
95°F (35°C)
59°F (15°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS706525Y
Cantherm
THERMOSTAT 65 DEG C NC FASTON
280
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
149°F (65°C)
113°F (45°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS715025Y
Cantherm
THERMOSTAT 150 DEG C N/C FASTON
248
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
302°F (150°C)
266°F (130°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS701525Y
Cantherm
THERMOSTAT 15 DEG C NC FASTON
247
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
59°F (15°C)
23°F (-5°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS710525Z
Cantherm
THERMOSTAT 105 DEG C N/C FASTON
124
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
221°F (105°C)
185°F (85°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
CS711025Z
Cantherm
THERMOSTAT 110 DEG C N/C FASTON
115
-
6.87000
-
1
R53
Active
SPST-NC
230°F (110°C)
194°F (90°C)
10A (250V), 15A (125V)
10A (24V), 15A (12V)
±9°F (±5°C)
100K
Quick Connect
Chassis Mount
Cylinder with Mounting Flange
image
B12A15005DEDB0GE
Cantherm
THERMAL PROTECTOR 150DEG C NC 6A
405
-
7.04000
-
1
B12
Active
SPST-NC
302°F (150°C)
248°F (120°C)
6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
1K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Housed Sensor
image
F20B10005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 100 DEG C NO 2SIP
1995
-
7.62000
-
1
F20
Active
SPST-NO
212°F (100°C)
158°F (70°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20B07005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 70 DEG C NO 2SIP
411
-
7.62000
-
1
F20
Active
SPST-NO
158°F (70°C)
104°F (40°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20B08005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 80 DEG C NO 2SIP
294
-
7.62000
-
1
F20
Active
SPST-NO
176°F (80°C)
122°F (50°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
67F095
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 95 DEG NO TO-220
1599
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
203°F (95°C)
140°F (60°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F110
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 110 DEG NO TO-220
972
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
230°F (110°C)
176°F (80°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F040
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 40 DEG NO TO-220
929
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
105°F (40°C)
68°F (20°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F105
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 105 DEG NO TO-220
755
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
221°F (105°C)
158°F (70°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F045
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 45 DEG NO TO-220
530
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
113°F (45°C)
68°F (20°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F065
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 65 DEG NO TO-220
477
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
149°F (65°C)
104°F (40°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F060
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 60 DEG NO TO-220
449
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
140°F (60°C)
104°F (40°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67F075
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 75 DEG NO TO-220
431
-
9.90000
-
1
6700
Active
SPST-NO
167°F (75°C)
122°F (50°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
66F060
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 60 DEG NO 8-DIP
551
-
10.02000
-
1
6600
Active
SPST-NO
140°F (60°C)
104°F (40°C)
1A (120V)
1A (48V)
±9°F (±5°C)
25K
PC Pins
Through Hole
8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
image
67L085
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 85 DEG NC TO-220
7137
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
185°F (85°C)
131°F (55°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L075
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 75 DEG NC TO-220
4893
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
167°F (75°C)
122°F (50°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L120
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 120 DEG NC TO-220
1248
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
248°F (120°C)
185°F (85°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L070
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 70 DEG NC TO-220
825
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
122°F (50°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
67L060
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 60 DEG NC TO-220
632
-
10.13000
-
1
6700
Active
SPST-NC
140°F (60°C)
105°F (40°C)
-
0.5A (48V)
±9°F (±5°C)
20K
PC Pins
Through Hole
TO-220-2
image
66L070
Sensata Technologies/Airpax
THERMOSTAT 70 DEG NC 8-DIP
301
-
11.00000
-
1
6600
Active
SPST-NC
158°F (70°C)
122°F (50°C)
1A (120V)
1A (48V)
±9°F (±5°C)
25K
PC Pins
Through Hole
8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
image
LC77AY-1
Bourns Inc.
TEMP REGULATOR NC 77 DEG 2-SMD
2310
-
1.44000
-
1
Komatsulite™, LC
Active
SPST-NC
170°F (77°C)
104°F (40°C)
-
12A (9V)
±9°F (±5°C)
6K
Solder Pad
Weld Tab
2-SMD
image
RF4023-000
Littelfuse Inc.
RESET FUSE SMD
1943
-
1.54000
-
1
MHP-TAM
Active
SPST-NC
194°F (90°C)
104°F (40°C)
-
25A (9V), 80A (5V)
±9°F (±5°C)
6K
-
Weld Tab
Strap
image
NR77AB0
Bourns Inc.
TEMP REGULATOR NC 77 DEG 2-SMD
2469
-
1.58000
-
1
Komatsulite™, NR
Active
SPST-NC
170°F (77°C)
104°F (40°C)
-
25A (12V)
±9°F (±5°C)
6K
Solder Pad
Weld Tab
2-SMD
image
F20A13005ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 130 DEG C NC 2SIP
363
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
266°F (130°C)
212°F (100°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
F20A12505ACFA06E
Cantherm
THERMOSTAT 125 DEG C NC 2SIP
195
-
5.85000
-
1
F20
Active
SPST-NC
257°F (125°C)
203°F (95°C)
1.6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
7K
Wire Leads - 6" (152.4mm)
Through Hole
Potted - Wire Leads
image
B12A13505AEDA0GE
Cantherm
THERMAL PROTECTOR 135DEG C NC 6A
442
-
6.46000
-
1
B12
Active
SPST-NC
275°F (135°C)
221°F (105°C)
6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
1K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Radial
image
B12A12505AEDA0GE
Cantherm
THERMAL PROTECTOR 125DEG C NC 6A
334
-
6.46000
-
1
B12
Active
SPST-NC
257°F (125°C)
203°F (95°C)
6A (250V)
-
±9°F (±5°C)
1K
Wire Leads - 4" (101.6mm)
Through Hole
Radial

مقایسه