یافته‌ها: 250سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع محصول

نوع

حفاظت ESD

رنگ

عرض

طول


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع محصول
نوع
حفاظت ESD
رنگ
عرض
طول
image
Q-B-5AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN GOLD .050"X5'
1784
-
2.86000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Gold
0.050" (1.27mm)
5' (1.52m)
image
2-5L
Chemtronics
SOLDER REMOVAL BRAID .030"
895
-
3.74000
-
1
Chem-Wik®
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
White
0.030" (0.76mm)
5' (1.52m)
image
80-2-5
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .060" 5'
1346
-
4.10000
-
1
Soder-Wick® SW 80
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Yellow
0.060" (1.52mm)
5' (1.52m)
image
80-1-5
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .030" 5'
1195
-
4.10000
-
1
Soder-Wick® SW 80
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
White
0.030" (0.76mm)
5' (1.52m)
image
80-3-5
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .080" 5'
994
-
4.42000
-
1
Soder-Wick® SW 80
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Green
0.080" (2.03mm)
5' (1.52m)
image
40-3-5
Chemtronics
SOLDER-WICK LEAD-FREE 5' 0.08"
328
-
4.64000
-
1
Soder-Wick® LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Green
0.080" (2.03mm)
5' (1.52m)
image
80-4-5
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .110" 5'
636
-
4.78000
-
1
Soder-Wick® SW 80
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.110" (2.79mm)
5' (1.52m)
image
OS-C-10AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GREEN .075"X10'
661
-
5.99000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
10' (3.048m)
image
60-3-10
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .080" 10'
203
-
8.44000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Green
0.080" (2.03mm)
10' (3.048m)
image
Q-C-25
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN GREEN .075"X25'
193
-
11.12000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Green
0.075" (1.91mm)
25' (7.622m)
image
5-25L
Chemtronics
SOLDER REMOVAL BRAID .050"
406
-
15.94000
-
1
Chem-Wik®
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Yellow
0.050" (1.27mm)
25' (7.622m)
image
2-25L
Chemtronics
SOLDER REMOVAL BRAID .030"
215
-
15.94000
-
1
Chem-Wik®
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
White
0.030" (0.76mm)
25' (7.622m)
image
7-25L
Chemtronics
SOLDER REMOVAL BRAID .075"
176
-
16.60000
-
1
Chem-Wik®
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Green
0.075" (1.91mm)
25' (7.622m)
image
10-25L
Chemtronics
SOLDER REMOVAL BRAID .100"
274
-
17.76000
-
1
Chem-Wik®
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Blue
0.100" (2.54mm)
25' (7.622m)
image
50-3-25
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .080" 25'
191
-
18.28000
-
1
Soder-Wick® SW 50
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Green
0.080" (2.03mm)
25' (7.622m)
image
DP-100
Jonard Tools
PUMP DESOLDER HIGH-VAC W/TIP BLU
215
-
18.75000
-
1
-
Active
Pump With Tip
-
-
-
-
-
image
Q-A-5AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN SILVER .025"X5'
190
-
2.86000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
5' (1.52m)
image
Q-C-5AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN GREEN .075"X5'
330
-
2.94000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
5' (1.52m)
image
S-D-5AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED BLUE .100"X5'
165
-
3.28000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
image
Q-D-5AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN BLUE .100"X5'
140
-
3.28000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
image
OS-A-5AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN SILVER .025"X5'
189
-
3.36000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
5' (1.52m)
image
OS-B-5AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GOLD .050"X5'
159
-
3.36000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Gold
0.050" (1.27mm)
5' (1.52m)
image
423
MG Chemicals
DESOLDER BRAID FOR SMT .025" 5'
202
-
3.42000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
White
0.025" (0.63mm)
5' (1.52m)
image
424
MG Chemicals
DESOLDER BRAID RMA FLUX .05" 5'
109
-
3.42000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Yellow
0.050" (1.27mm)
5' (1.52m)
image
Q-E-5AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN BROWN .125"X5'
203
-
3.49000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Brown
0.125" (3.18mm)
5' (1.52m)
image
S-E-5AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED BROWN .125"X5'
139
-
3.49000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Brown
0.125" (3.18mm)
5' (1.52m)
image
425
MG Chemicals
DESOLDER BRAID RMA FLUX .075" 5'
175
-
3.54000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
5' (1.52m)
image
OS-C-5AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GREEN .075"X5'
115
-
3.55000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
5' (1.52m)
image
426
MG Chemicals
DESOLDER BRAID RMA FLUX .10" 5'
152
-
3.78000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
image
427
MG Chemicals
DESOLDER BRAID RMA FLUX .125" 5'
1371
-
4.26000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Brown
0.125" (3.18mm)
5' (1.52m)
image
60-2-5
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .060" 5'
107
-
4.42000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Yellow
0.060" (1.52mm)
5' (1.52m)
image
60-1-5
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .030" 5'
104
-
4.42000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
White
0.030" (0.76mm)
5' (1.52m)
image
60-3-5
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .080" 5'
325
-
4.60000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Green
0.080" (2.03mm)
5' (1.52m)
image
Q-B-10AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN GOLD .050"X10'
200
-
4.81000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Gold
0.050" (1.27mm)
10' (3.048m)
image
S-B-10AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED GOLD .050"X10'
115
-
4.81000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Gold
0.050" (1.27mm)
10' (3.048m)
image
Q-A-10AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN SILVER .025"X10'
103
-
4.81000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
10' (3.048m)
image
S-C-10AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED GREEN .075"X10'
193
-
4.91000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
10' (3.048m)
image
60-4-5
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .110" 5'
113
-
5.30000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Blue
0.110" (2.79mm)
5' (1.52m)
image
80-5-5
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .145" 5'
102
-
5.30000
-
1
Soder-Wick® SW 80
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Brown
0.145" (3.68mm)
5' (1.52m)
image
17537
Aven Tools
DESOLDERING PUMP METAL BODY
441
478
5.35000
-
1
-
Active
Pump With Tip
-
-
-
-
0.335" (8.51mm)
image
S-D-10AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED BLUE .100"X10'
162
-
5.46000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
10' (3.048m)
image
80-6-5
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .210" 5'
95
-
5.56000
-
1
Soder-Wick® SW 80
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Red
0.210" (5.33mm)
5' (1.52m)
image
OS-B-10AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GOLD .050"X10'
142
-
5.86000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Gold
0.050" (1.27mm)
10' (3.048m)
image
-
LF-B-10AS
Easy Braid Co.
BRAID LEAD-FREE GOLD .050"X10'
172
-
6.70000
-
1
One Step, LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Gold
0.050" (1.27mm)
10' (3.048m)
image
-
LF-C-10AS
Easy Braid Co.
BRAID LEAD-FREE GREEN .075"X10'
130
-
6.87000
-
1
One Step, LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
10' (3.048m)
image
60-2-10
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .060" 10'
94
-
7.94000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Yellow
0.060" (1.52mm)
10' (3.048m)
image
40-3-10
Chemtronics
SOLDER-WICK LEAD-FREE 10' 0.08"
116
-
8.42000
-
1
Soder-Wick® LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Green
0.080" (2.03mm)
10' (3.048m)
image
80-4-10
Chemtronics
SOLDER WICK ROSIN .110" 10'
124
-
8.44000
-
1
Soder-Wick® SW 80
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.110" (2.79mm)
10' (3.048m)
image
17542
Aven Tools
DESOLDERING WICK
1010
12280
1.54000
-
1
-
Active
Braid/Wick
No Clean
-
-
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
image
17535
Aven Tools
DESOLDERING PUMP HEAVY DUTY
124
-
4.95000
-
1
-
Active
Pump With Tip
-
ESD Safe
-
-
13.0" (330.2mm)
image
DP-140
Jonard Tools
PUMP DESOLDER VACUUM W/TIP
90
-
11.85000
-
1
-
Active
Pump With Tip
-
-
-
-
-
image
50-2-25
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .06" 25'
78
-
17.74000
-
1
Soder-Wick® SW 50
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Yellow
0.060" (1.52mm)
25' (7.622m)
image
50-1-25
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .030" 25'
53
-
17.74000
-
1
Soder-Wick® SW 50
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
White
0.030" (0.76mm)
25' (7.622m)
image
50-4-25
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .110" 25'
96
-
20.12000
-
1
Soder-Wick® SW 50
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Blue
0.110" (2.79mm)
25' (7.622m)
image
DP-200
Jonard Tools
PUMP DESOLDER ESD SAFE W/TIP BLK
200
-
23.75000
-
1
-
Active
Pump With Tip
-
ESD Safe
-
-
-
image
-
PA1700
Greenlee Communications
TOOL DESOLDERING PUMP W/STD TIP
88
-
25.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
454
MG Chemicals
DESOLDER BRAID RMA FLUX .10" 50'
87
-
28.41000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
50' (15.24m)
image
Q-D-100
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN BLUE .100"X100'
82
-
38.79000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Blue
0.100" (2.54mm)
100' (30.5m)
image
OS-B-100
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GOLD .050"X100'
42
-
39.89000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Gold
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
image
OS-C-100
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GREEN .075"X100'
29
-
40.26000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Green
0.075" (1.91mm)
100' (30.5m)
image
OS-D-100
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN BLUE .100"X100'
35
-
44.97000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Blue
0.100" (2.54mm)
100' (30.5m)
image
5-100L
Chemtronics
DESOLDER BRAID .050" YELLOW
84
-
63.60000
-
1
Chem-Wik®
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Yellow
0.050" (1.27mm)
100' (30.5m)
image
10-100L
Chemtronics
DESOLDER BRAID .100" BLUE
36
-
70.70000
-
1
Chem-Wik®
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Blue
0.100" (2.54mm)
100' (30.5m)
image
S-A-5AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED SILVER .025"X5'
73
-
2.86000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
5' (1.52m)
image
S-C-5AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED GREEN .075"X5'
52
-
2.94000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
5' (1.52m)
image
424-NS
MG Chemicals
DESOLDER BRAID NO-CLEAN .05" 5'
36
-
3.78000
-
1
SuperWick, 400-NS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Yellow
0.050" (1.27mm)
5' (1.52m)
image
425-NS
MG Chemicals
DESOLDER BRAID NO-CLEAN .075" 5'
40
-
3.90000
-
1
SuperWick, 400-NS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
5' (1.52m)
image
OS-D-5AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN BLUE .100"X5'
68
-
3.97000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
image
LF-A-5AS
Easy Braid Co.
BRAID LEAD-FREE SILVER .025"X5'
57
-
4.12000
-
1
One Step, LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
5' (1.52m)
image
426-LF
MG Chemicals
DESOLDER SUPERWICK 5' NO.4 BLU
33
-
4.26000
-
1
SuperWick, 400LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
image
426-NS
MG Chemicals
DESOLDER BRAID NO-CLEAN .10" 5'
21
-
4.26000
-
1
SuperWick, 400-NS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
image
40-2-5
Chemtronics
SOLDER-WICK LEAD-FREE 5' 0.06"
30
-
4.44000
-
1
Soder-Wick® LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Yellow
0.060" (1.52mm)
5' (1.52m)
image
S-A-10AS
Easy Braid Co.
BRAID UNFLUXED SILVER .025"X10'
93
-
4.81000
-
1
Sea Braid
Active
Braid/Wick
Unfluxed
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
10' (3.048m)
image
Q-C-10AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN GREEN .075"X10'
94
-
4.91000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
10' (3.048m)
image
40-4-5
Chemtronics
SOLDER-WICK LEAD-FREE 5' 0.11"
99
-
5.18000
-
1
Soder-Wick® LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.110" (2.79mm)
5' (1.52m)
image
Q-D-10AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN BLUE .100"X10'
54
-
5.46000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
10' (3.048m)
image
OS-A-10AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN SILVER .025"X10'
53
-
5.86000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
10' (3.048m)
image
Q-E-10AS
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN BROWN .125"X10'
42
-
6.11000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Brown
0.125" (3.18mm)
10' (3.048m)
image
60-6-5
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .210" 5'
35
-
6.22000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Red
0.210" (5.33mm)
5' (1.52m)
image
OS-D-10AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN BLUE .100"X10'
50
-
6.62000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
10' (3.048m)
image
-
LF-A-10AS
Easy Braid Co.
BRAID LEAD-FREE SILVER .025"X10'
42
-
6.70000
-
1
One Step, LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Silver
0.025" (0.63mm)
10' (3.048m)
image
-
LF-D-10AS
Easy Braid Co.
BRAID LEAD-FREE BLUE .100"X10'
41
-
7.64000
-
1
One Step, LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
10' (3.048m)
image
OS-E-10AS
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN BROWN .125"X10'
55
-
7.71000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Brown
0.125" (3.18mm)
10' (3.048m)
image
60-1-10
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .030" 10'
62
-
7.94000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
White
0.030" (0.76mm)
10' (3.048m)
image
40-2-10
Chemtronics
SOLDER-WICK LEAD-FREE 10' 0.06"
46
-
7.94000
-
1
Soder-Wick® LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Yellow
0.060" (1.52mm)
10' (3.048m)
image
40-4-10
Chemtronics
SOLDER-WICK LEAD-FREE 10' 0.11"
49
-
9.16000
-
1
Soder-Wick® LF
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.110" (2.79mm)
10' (3.048m)
image
60-4-10
Chemtronics
SOLDER-WICK NO-CLEAN .110" 10'
13
-
9.42000
-
1
Soder-Wick® SW 60
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Blue
0.110" (2.79mm)
10' (3.048m)
image
Q-B-25
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN GOLD .050"X25'
81
-
10.85000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Gold
0.050" (1.27mm)
25' (7.622m)
image
Q-A-25
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN SILVER .025"X25'
39
-
10.85000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Silver
0.025" (0.63mm)
25' (7.622m)
image
Q-D-25
Easy Braid Co.
BRAID ROSIN BLUE .100"X25'
50
-
13.13000
-
1
Quick Braid
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Blue
0.100" (2.54mm)
25' (7.622m)
image
OS-B-25
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GOLD .050"X25'
62
-
13.38000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Gold
0.050" (1.27mm)
25' (7.622m)
image
OS-A-25
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN SILVER .025"X25'
32
-
13.38000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Silver
0.025" (0.63mm)
25' (7.622m)
image
OS-C-25
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN GREEN .075"X25'
85
-
13.51000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Green
0.075" (1.91mm)
25' (7.622m)
image
443
MG Chemicals
DESOLD BRAID RMA FLUX .075" 25'
49
-
13.60000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Green
0.075" (1.91mm)
25' (7.622m)
image
442
MG Chemicals
DESOLDER BRAID RMA FLUX .05" 25'
20
-
13.60000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Yellow
0.050" (1.27mm)
25' (7.622m)
image
444
MG Chemicals
DESOLDER BRAID RMA FLUX .10" 25'
33
-
14.74000
-
1
SuperWick, 400
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
Static Dissipative (SD)
Blue
0.100" (2.54mm)
25' (7.622m)
image
OS-D-25
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN BLUE .100"X25'
40
-
15.09000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Blue
0.100" (2.54mm)
25' (7.622m)
image
OS-E-25
Easy Braid Co.
BRAID NO-CLEAN BROWN .125"X25'
41
-
17.96000
-
1
One Step, OS
Active
Braid/Wick
Rosin, Mildly Activated (RMA)
-
Brown
0.125" (3.18mm)
25' (7.622m)
image
50-5-25
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .145" 25'
48
-
22.56000
-
1
Soder-Wick® SW 50
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Brown
0.145" (3.68mm)
25' (7.622m)
image
50-6-25
Chemtronics
SOLDER-WICK ROSIN .210" 25'
91
-
23.98000
-
1
Soder-Wick® SW 50
Active
Braid/Wick
Rosin, Non Activated (R)
-
Red
0.210" (5.33mm)
25' (7.622m)

مقایسه