یافته‌ها: 54سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
بسته / کیس
image
SMD291NL
Chip Quik Inc.
FLUX NO-CLEAN LEAD-FREE 5CC SYR
1079
-
11.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Flux - No Clean Lead Free
Syringe, 5cc
image
CW8300
Chemtronics
DISPENSING PEN FLUX .32OZ
248
-
12.57000
-
1
CircuitWorks®
Active
Flux - Organic Water-Soluble - Liquid
Pen, 0.32oz (9g)
image
835-P
MG Chemicals
PEN RA ROSIN FLUX .34OZ W/TIP
302
-
13.30000
-
1
-
Active
Flux - Rosin Activated (RA)
Pen, 0.34oz (10mL)
image
760089
Multicore
MFR301 FLUX PENS (RMA) 10ML
686
-
13.46000
-
1
-
Active
Flux - Rosin Mildly Activated (RMA)
Pen, 0.34oz (10mL)
image
CW8400
Chemtronics
FLUX DISPENSING PEN LEAD-FREE
417
-
14.05000
-
1
CircuitWorks®
Active
Flux - No Clean Lead Free
Pen, 0.32oz (9g)
image
SMD291
Chip Quik Inc.
FLUX NO-CLEAN 10CC SYR SMD
427
-
15.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Syringe, 10cc
image
SMD4300TF10
Chip Quik Inc.
TACK FLUX 10CC WATER WASHABLE
287
-
17.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Flux - Organic Water-Soluble - Liquid
Syringe, 10cc
image
-
8341-10ML
MG Chemicals
FLUX PASTE NO CLEAN IN SYRINGE
453
-
18.33000
-
1
-
Active
Flux - No Clean
Syringe, 10cc
image
ES835B
Chemtronics
FLUX REMOVER 5 OZ AEROSOL
226
-
19.85000
-
1
-
Active
Flux Remover - Rosin, Non-Rosin, No-Clean, Ionic
Can, 5oz (141.7g)
image
NOVEC FLUX REMOVER
3M
FLUX REMOVER AEROSOL CAN 12OZ
484
-
32.34000
-
1
NOVECâ„¢
Active
Flux Remover - Rosin, Non-Rosin, No-Clean, Lead Free
Can, 12oz (340.2g)
image
83-1000-0951
Kester Solder
FLUX PEN FORMULA 951 NO CLEAN
683
-
10.20000
-
1
Flux Pen® 951
Active
Flux - No Clean
Pen, 0.34oz (10mL)
image
83-1000-0186
Kester Solder
FLUX PEN FORMULA 186 RMA
295
-
10.20000
-
1
Flux Pen® 186
Active
Flux - Rosin Mildly Activated (RMA)
Pen, 0.34oz (10mL)
image
SMD291ST2CC6
Chip Quik Inc.
TACK FLUX 6 PACK, 2CC TUBES
96
-
14.85000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Flux - No Clean
Tube, 2cc
image
SMD29130CC
Chip Quik Inc.
TACK FLUX 30CC W/HANDLE & TIP
53
-
36.95000
-
1
-
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Syringe, 30cc
image
SMD29175G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX 75 GRAM
47
-
63.95000
-
1
-
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Can, 2.64oz (75g)
image
4140-P
MG Chemicals
PEN FLUX REMOVER .34OZ W/TIP
70
-
9.62000
-
1
-
Active
Flux Remover - Rosin, Non-Rosin, No-Clean, Ionic
Pen, 0.34oz (10mL)
image
SMD291ST8CC
Chip Quik Inc.
TACK FLUX IN 8CC SQUEEZE TUBE
93
-
12.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Tube, 8cc
image
CW9200
Chemtronics
FLUX REMOVER PEN FOR ROSIN
38
-
13.49000
-
1
CircuitWorks®
Active
Flux Remover - Rosin Activated (RA)
Pen, 0.28oz (8g)
image
CW9100
Chemtronics
FLUX REMOVER PEN FOR NO-CLEAN
42
-
14.04000
-
1
CircuitWorks®
Active
Flux Remover - No Clean
Pen, 0.32oz (9g)
image
CW9400
Chemtronics
FLUX REMOVING PEN LEAD-FREE
55
-
14.58000
-
1
CircuitWorks®
Active
Flux Remover - Lead Free
Pen, 0.32oz (9g)
image
CW8500
Chemtronics
NO-CLEAN TACKY FLUX W/SYRINGE
77
-
21.13000
-
1
CircuitWorks®
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Syringe, 0.12oz (3.5g)
image
519430
Multicore
MP200 SOLDER FLUX NO CLEAN
28
-
28.14000
-
1
MP200
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Syringe, 0.35oz (10g)
image
-
8620
ACL Staticide Inc
FLUX REMOVER HD AEROSOL 12OZ
31
-
31.72000
-
1
-
Active
-
-
image
8624
ACL Staticide Inc
FLUX REMOVER AND CLEANER AEROSOL
23
-
33.73000
-
1
-
Active
-
-
image
ES6200
Chemtronics
FLUX-OFF VZ AEROSOL 12OZ
72
-
40.99000
-
1
-
Active
-
-
image
ES7208B
Chemtronics
FLUX-OFF BRUSH CLEAN AEROSOL
67
-
48.05000
-
1
-
Active
-
-
image
300403
Kester Solder
PASTE FLUX NO-CLEAN 30GM SYR
9
-
55.44000
-
1
TSF-6522
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Syringe, 1.06oz (30g)
image
SMD291150G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX 150 GRAM
6
-
103.95000
-
1
-
Active
Flux - No Clean Tacky Solder
Can, 5.29oz (150g)
image
ES7200
Chemtronics
FLUX-OFF CZ AEROSOL 12OZ
7
-
94.66000
-
1
Flux-Off® CZ
Active
Flux Remover - Rosin, Non-Rosin, No-Clean, Ionic
Can, 12oz (340.2g)
CQ2LF
Chip Quik Inc.
FLUX PEN ORGANIC-ACID NVOC 10ML
-
-
7.95000
-
1
-
Active
-
-
CQ4LF
Chip Quik Inc.
FLUX PEN NO-CLEAN 10ML
-
-
7.95000
-
1
-
Active
-
-
SMD430075G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX WATER WASHABLE 75GM
-
-
64.95000
-
1
-
Active
-
-
SMD291NL75G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX NO CLEAN 75GM
-
-
65.95000
-
1
-
Active
-
-
SMDLT75G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX NO CLEAN 75GM LOW TEMP
-
-
67.95000
-
1
-
Active
-
-
SMD4300150G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX WATER WASHABLE 150GM
-
-
104.95000
-
1
-
Active
-
-
SMD291NL150G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX NO CLEAN 150GM
-
-
105.95000
-
1
-
Active
-
-
SMDLT150G
Chip Quik Inc.
TACK FLUX NO CLEAN 150GM LOW TEM
-
-
107.95000
-
1
-
Active
-
-
-
760088
Multicore
MF300 FLUX PEN
-
-
7.98406
-
700
-
Active
-
-
image
836-P
MG Chemicals
FLUX PEN - NO CLEAN
-
-
13.03400
-
5
-
Active
-
-
image
837-P
MG Chemicals
FLUX PEN - WATER SOLUBLE
-
-
13.03400
-
5
-
Active
-
-
CW8700
Chemtronics
TACKY FLUX
-
-
19.85750
-
12
-
Active
-
-
CW3220
Chemtronics
FLUX
-
-
23.96000
-
8
-
Active
-
-
ES1035
Chemtronics
FLUX REMOVER 10 OZ AEROSOL
-
-
26.58000
-
12
-
Active
Flux Remover - Rosin, Non-Rosin, No-Clean, Ionic
Can, 10oz (283.4g)
721473
Multicore
LF318 TACKY FLUX
-
-
38.13100
-
10
-
Active
-
-
1721030
Multicore
HF108 RWF
-
-
43.15833
-
18
-
Active
-
-
1334251
Multicore
TFN700B FLUX
-
-
51.61300
-
10
-
Active
-
-
891672
Multicore
WS300 TACKY FLUX
-
-
99.35200
-
10
-
Active
-
-
image
83-1097-2331
Kester Solder
FLUX PEN WATER SOLUBLE 2331-ZX
-
-
9.60000
-
20
Flux Pen® 2331-ZX
Active
Flux - Organic Water-Soluble - Liquid
Pen, 0.34oz (10mL)
6300010952
Kester Solder
FLUX NO CLN LOW SOLID
-
-
88.03167
-
12
-
Active
Flux - No Clean
-
817
Kester Solder
SOLDER FLUX STAINLESS STEEL
-
-
101.47167
-
12
-
Active
Flux - Rosin Mildly Activated (RMA)
-
-
M00601
Multicore
MF200 FLUX PENS (NO-CLEAN) 10ML
-
-
Call
-
25
-
Obsolete
Flux - No Clean
Pen, 0.34oz (10mL)
-
84-0000-0044
Kester Solder
ROSIN PASTE FLUX 1LB CAN
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
Flux - Rosin Activated (RA)
Can, 16oz (1lb, 455g)
-
83-0000-0144
Kester Solder
ROSIN PASTE FLUX 2 OZ CAN
-
-
Call
-
12
-
Obsolete
Flux - Rosin Activated (RA)
Can, 2oz (56.7g)
57-0000-1553
Kester Solder
PASTE FLUX NO-CLEAN 10GM SYR
-
-
Call
-
30
TSF-6522
Obsolete
Flux - No Clean Tacky Solder
Syringe, 0.35oz (10g)

مقایسه