یافته‌ها: 113سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

مشخصات

شامل


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
مشخصات
شامل
image
WSA350
Apex Tool Group
SMOKE ABSORBER BENCHTOP 120V
257
-
71.60000
-
1
Weller®
Active
Smoke Extractor, Bench Top
ESD Safe
Filter
image
SA-9-115
Jonard Tools
FAN FUME ABSORBER BENCHTOP 115V
26
-
101.20000
-
1
-
Active
Fume Absorber, Bench Top
115V
Filter
image
SA-9-E-115
Jonard Tools
FAN FUME ABSORBER BENCH 115W ESD
25
-
123.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber, Bench Top
115V, ESD Safe
Filter
image
SA-91-E
Jonard Tools
FUMEABSORBER ARTICULATING 115ESD
17
-
254.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber Articulating Arm
115V, ESD Safe
Filter
image
EB 072190
Easy Braid Co.
FUME CUBE WITH ARM HOSE KIT
4
-
866.25000
-
1
DigiCube
Active
Fume Absorber, Bench Top
120VAC
Filter
image
17701
Aven Tools
SMOKE ABSORBER
75
620
51.53000
-
1
-
Active
Smoke Extractor, Bench Top
120VAC
Filter
image
35463
Desco
FUME DIVERTER HEAVY DUTY 120VAC
25
-
127.50000
-
1
Menda®
Active
Smoke Extractor, Bench Top
120VAC
Filter
image
SA-91
Jonard Tools
FUME ABSORBER ARTICULATING 115V
5
-
228.65000
-
1
-
Active
Fume Absorber Articulating Arm
115V
Filter
ZEROSMOGEL
Apex Tool Group
ZEROSMOG EL FUME EXTRACTION UNIT
1
-
599.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
ZEROSMOG2
Apex Tool Group
ECONOMICAL FUME EXTRACTION FOR U
3
-
675.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
ZEROSMOG2KIT1
Apex Tool Group
ECONOMICAL FUME EXTRACTION FOR U
3
-
835.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
U-130-1055-ESD
Apex Tool Group
MG130 FUME EXTRACTION UNIT, 100/
3
-
1225.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
U-100-1000-ESD
Apex Tool Group
UNIT,FUME EXTRACTION,MG100S 100-
2
-
1394.00000
-
1
-
Active
-
-
-
U-145-1002-ESD
Apex Tool Group
MG140 FUME EXTRACTION UNIT WITH
2
-
1838.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
WFE2ESKIT1
Apex Tool Group
WFE2ES FUME EXTRAC 120V KIT1 WF
4
-
929.00000
-
1
-
Obsolete
Fume Absorber, Bench Top
120VAC
Pre-Filter, HEPA/Activated Carbon Gas Filter
image
ZEROSMOGELKIT1
Apex Tool Group
FILTRATION VOLUME EXTRACTION 1-2
-
-
650.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
U-130-1000-ESD
Apex Tool Group
MG130 FUME EXTRACTION UNIT, 100/
1
-
1065.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
T0053662299
Apex Tool Group
ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT1 FUN
-
-
2063.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
T0053637299
Apex Tool Group
WFAF 50 EXTRACTION ARM W.FUNNEL
-
-
111.00000
-
1
-
Active
-
-
-
110543
Easy Braid Co.
MN FLTR SLVNT LCK FUME CUBE
-
-
214.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
35452
Desco
FILTER (GAS &HEPA) SOLO AND DUO
-
-
454.54000
-
1
-
Active
-
-
-
image
112-0000-ESD
Apex Tool Group
FILTER UNIT FT12-ESD
-
-
494.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
WFE2ES
Apex Tool Group
FUME EXTRACTION SYSTEM ECONOMY
-
-
754.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
35470
Desco
FUME EXTRACTOR PLASTIC 120V
-
-
826.20000
-
1
-
Active
-
-
-
image
072120
Easy Braid Co.
2TIP 230V
-
-
966.40000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
T0053623299
Apex Tool Group
WFE 2P SOLDER FUME EXTRACT.120V
-
-
974.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
120VAC
-
image
35440
Desco
FM EXTRCT SOLO HEPA 120VAC
-
-
997.34000
-
1
-
Active
-
-
-
image
070362
Easy Braid Co.
FUMEBUSTER 230V
-
-
1090.15000
-
1
-
Active
-
-
-
image
070363
Easy Braid Co.
FUMEBUSTER 120V
-
-
1090.15000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
35441
Desco
FUME EXTRACT SOLO HEPA COMPLETE
-
-
1097.06000
-
1
-
Active
-
-
-
image
072095-1
Easy Braid Co.
FUMECUBE
-
-
1148.37600
-
100
-
Active
-
-
-
-
35448
Desco
FUME EXTRACTOR DUO 220VAC
-
-
1309.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
WFE2X
Apex Tool Group
SYSTEM FUME EXTRACTION 100-240V
-
-
1405.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber, Bench Top
100 ~ 240 VAC
Pre-Filter, HEPA/Activated Carbon Gas Filter
-
35447
Desco
FUME EXTRACTOR DUO 120VAC
-
-
1439.91000
-
1
-
Active
-
-
-
image
WFE2CS
Apex Tool Group
WFE 2CS FUME EXTRACTION UNIT 115
-
-
1476.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
-
Filter
WFE2XKIT1
Apex Tool Group
SYSTEM FUME EXTRACTION 100-240V
-
-
1624.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber, Bench Top
100 ~ 240 VAC
Pre-Filter, HEPA/Activated Carbon Gas Filter
image
-
072115 - HOSE
Easy Braid Co.
FUMECUBE MAX 230V
-
-
1725.38000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
072116 - HOSE
Easy Braid Co.
FUMECUBE MAX 120V
-
-
1725.38000
-
1
-
Active
-
-
-
image
072200
Easy Braid Co.
FUMESAFE 120V / 230V
-
-
1770.64000
-
1
-
Active
-
-
-
image
35462
Desco
FUME EXTRACTOR QUAD 220VAC
-
-
2181.67000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL4136
Easy Braid Co.
ALPHA DUST 400 230V
-
-
2262.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL4137
Easy Braid Co.
ALPHA DUST 400 120V
-
-
2262.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
35460
Desco
FUME EXTRACT QUAD UNIT ONLY 120V
-
-
2399.83000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL2102
Easy Braid Co.
ALPHA 200 230V
-
-
2409.88000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL2103
Easy Braid Co.
ALPHA 200 120V
-
-
2409.88000
-
1
-
Active
-
-
-
image
T0053660299
Apex Tool Group
ZERO SMOG 4V FUME EXTRACTION 100
-
-
2489.00000
-
1
Weller®, WX
Active
Fume Absorber
-
-
image
T0053661299
Apex Tool Group
ZERO SMOG 4V 100/120V B WITH GAS
-
-
2627.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
-
Pre-Filter, Activated Carbon Gas Filter
T0053663299
Apex Tool Group
ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT1 NOZ
-
-
2658.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
-
-
image
0AL4102
Easy Braid Co.
ALPHA 400 230V
-
-
2794.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL4103
Easy Braid Co.
ALPHA 400 120V
-
-
2794.56000
-
1
-
Active
-
-
-
T0053665299
Apex Tool Group
ZERO SMOG 4V 100/120V B KIT2 NOZ
-
-
2947.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
120VAC
-
image
0AL2106
Easy Braid Co.
XBASE 200 230V
-
-
3015.18000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL2107
Easy Braid Co.
XBASE 200 120V
-
-
3015.18000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL4104
Easy Braid Co.
XBASE 400 230V
-
-
3637.45000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0AL4107
Easy Braid Co.
XBASE 400 120V
-
-
3637.45000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX2100D
Easy Braid Co.
200 VOLUME CONTROL 230V
-
-
3677.05000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX2101D
Easy Braid Co.
200 VOLUME CONTROL 120V
-
-
3677.05000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080026D
Easy Braid Co.
200 VACUUM CONTROL 230V
-
-
3677.05000
-
1
-
Active
-
-
-
image
081026D
Easy Braid Co.
200 VACUUM CONTROL 120V
-
-
3677.05000
-
1
-
Active
-
-
-
image
WFE4S
Apex Tool Group
WFE 4S FUME EXTRACTION 120V
-
-
3757.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
-
Filter
image
WFE4SG
Apex Tool Group
WFE 4S FUME EXTRACT 120V W GAS
-
-
3866.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
-
Pre-Filter, Activated Carbon Gas Filter
T0053666299
Apex Tool Group
ZERO SMOG 6V FUME EXTRACTION 100
-
-
3975.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
120VAC
-
image
0LX2110D
Easy Braid Co.
200I VOLUME CONTROL 230V
-
-
3988.19000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX2121D
Easy Braid Co.
200I VOLUME CONTROL 120V
-
-
3988.19000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080026ID
Easy Braid Co.
200I VACUUM CONTROL 230V
-
-
3988.19000
-
1
-
Active
-
-
-
image
081026ID
Easy Braid Co.
200I VACUUM CONTROL 120V
-
-
3988.19000
-
1
-
Active
-
-
-
image
WFE8S
Apex Tool Group
WFE 8S FUME EXTRACTION UNIT 120V
-
-
4319.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
-
Filter
image
0LX4000D
Easy Braid Co.
400 VOLUME CONTROL 230V
-
-
4429.43000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX4001D
Easy Braid Co.
400 VOLUME CONTROL 120V
-
-
4429.43000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080410D
Easy Braid Co.
400 VACUUM CONTROL 230V
-
-
4429.43000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080411D
Easy Braid Co.
400 VACUUM CONTROL 120V
-
-
4429.43000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080050ID
Easy Braid Co.
200I HP VACUUM CONTROL 230V
-
-
4740.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX4010D
Easy Braid Co.
400I VOLUME CONTROL 230V
-
-
4740.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX4013D
Easy Braid Co.
400I VOLUME CONTROL 120V
-
-
4740.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080410ID
Easy Braid Co.
400I VACUUM CONTROL 230V
-
-
4740.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080411ID
Easy Braid Co.
400I VACUUM CONTROL 120V
-
-
4740.56000
-
1
-
Active
-
-
-
-
080465D
Easy Braid Co.
650 VACUUM CONTROL 230V
-
-
4808.45000
-
1
-
Active
-
-
-
-
080470D
Easy Braid Co.
650 VACUUM CONTROL 120V
-
-
4808.45000
-
1
-
Active
-
-
-
image
WFE20D
Apex Tool Group
WFE 20D FUME EXTRACTION 120V
-
-
4872.00000
-
1
-
Active
Fume Absorber
-
-
-
080751D
Easy Braid Co.
800 VOLUME CONTROL - 230V
-
-
6058.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
080752D
Easy Braid Co.
800 VOLUME CONTROL - 120V
-
-
6058.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
080753D
Easy Braid Co.
800 VACUUM CONTROL - 230V
-
-
6058.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
080754D
Easy Braid Co.
800 VACUUM CONTROL - 120V
-
-
6058.64000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080502D
Easy Braid Co.
800I 2-TIER VOLUME CONTROL 230V
-
-
6443.32000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080503D
Easy Braid Co.
800I 2-TIER VOLUME CONTROL 120V
-
-
6443.32000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080505D
Easy Braid Co.
800I 2-TIER VACUUM CONTROL 230V
-
-
6443.32000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080507D
Easy Braid Co.
800I 2-TIER VACUUM CONTROL 120V
-
-
6443.32000
-
1
-
Active
-
-
-
0PV4010D
Easy Braid Co.
400I PVC 230V
-
-
6471.60000
-
1
-
Active
-
-
-
0PV4013D
Easy Braid Co.
400I PVC 120V
-
-
6471.60000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080500D
Easy Braid Co.
800I 3-TIER VOLUME CONTROL 120V
-
-
6828.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080501D
Easy Braid Co.
800I 3-TIER VOLUME CONTROL 230V
-
-
6828.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080504D
Easy Braid Co.
800I 3-TIER VACUUM CONTROL 230V
-
-
6828.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
080506D
Easy Braid Co.
800I 3-TIER VACUUM CONTROL 120V
-
-
6828.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX1510D
Easy Braid Co.
1500I VOLUME CONTROL 230V
-
-
9300.11000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX1511D
Easy Braid Co.
1500I VOLUME CONTROL 120V
-
-
9300.11000
-
1
-
Active
-
-
-
image
021820ID
Easy Braid Co.
1500I VACUUM CONTROL 230V
-
-
9300.11000
-
1
-
Active
-
-
-
image
021821ID
Easy Braid Co.
1500I VACUUM CONTROL 120V
-
-
9300.11000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX2010D
Easy Braid Co.
2000I VOLUME CONTROL 400V
-
-
9961.97000
-
1
-
Active
-
-
-
image
0LX2011D
Easy Braid Co.
2000I VOLUME CONTROL 220V
-
-
9961.97000
-
1
-
Active
-
-
-
image
022120ID
Easy Braid Co.
2000I VACUUM CONTROL 400V
-
-
9961.97000
-
1
-
Active
-
-
-

مقایسه