یافته‌ها: 361سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

فرآیند

نوع

نوع گداختگی

ترکیب

اندازه سیم

قطر

اندازه هسته

فرم


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
فرآیند
نوع
نوع گداختگی
ترکیب
اندازه سیم
قطر
اندازه هسته
فرم
image
SMD291AX50T3
Chip Quik Inc.
SLDR PASTE NO-CLN SN63/PB37 50G
140
-
12.98000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Jar, 50g (1.8 oz)
image
SMD291AX
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE NO-CLEAN 63/37 5CC
604
-
14.99000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Syringe, 15g (0.5 oz)
image
SMD291SNL
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE NO-CLEAN LF 5CC SYR
304
-
15.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Syringe, 15g (0.5 oz)
image
SMDLTLFP
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE LOW TEMP 5CC W/TIP
233
-
15.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
-
Sn42Bi58 (42/58)
-
-
-
Syringe, 15g (0.5 oz)
image
SMD291SNL50T3
Chip Quik Inc.
SLDR PASTE NO-CLN SAC305 50G
270
-
16.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Jar, 50g (1.8 oz)
image
389261
Multicore
60/40 370 3% .015DIA./28SWG
663
-
17.98000
-
1
370
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
26 AWG, 27 SWG
0.015" (0.39mm)
0.03
Spool, 227g (1/2 lb)
image
554889
Multicore
63/37 BAR SOLDER - 2LB BAR
1536
-
18.13000
-
1
-
Active
Leaded
Bar Solder
-
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Bar, 907g (2 lb)
image
386844
Multicore
63/37 400 2% .015DIA/28SWG
366
-
18.23000
-
1
C400â„¢
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
26 AWG, 27 SWG
0.015" (0.39mm)
0.02
Spool, 227g (1/2 lb)
image
397982
Multicore
63/37 CRYSL 502 3% .015DIA/28SWG
148
-
18.36000
-
1
C502
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
26 AWG, 27 SWG
0.015" (0.39mm)
0.03
Spool, 227g (1/2 lb)
image
SMD291AX10
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE NO-CLEAN 63/37 10CC
148
-
20.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
SMDSWLF.020 4OZ
Chip Quik Inc.
SLD WIRE NO-CLEAN 96.5/3/.5 4OZ.
159
-
21.97000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
24 AWG, 25 SWG
0.02" (0.51mm)
0.022
Spool, 113g (1/4 lb)
image
386862
Multicore
63/37 CRYSL 502 2% .032DIA/21SWG
106
-
28.85000
-
1
C502
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
386827
Multicore
60/40 370 3% .032DIA./21SWG
291
-
30.29000
-
1
370
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
733001
Multicore
97SC C511 2% .022DIA 23AWG 24SWG
387
-
42.08000
-
1
C511â„¢
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
23 AWG, 24 SWG
0.022" (0.56mm)
0.02
Spool, 227g (1/2 lb)
image
796037
Multicore
97SC C511 2% .015DIA/28SWG
132
-
50.73000
-
1
C511â„¢
Active
Lead Free
Wire Solder
Rosin Mildly Activated (RMA)
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
26 AWG, 27 SWG
0.015" (0.39mm)
0.02
-
image
796065
Multicore
97SC 400 2% .015DIA 26AWG 27SWG
175
-
50.76000
-
1
C400â„¢
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
26 AWG, 27 SWG
0.015" (0.39mm)
0.02
-
image
4901-454G
MG Chemicals
SOLDER LF SN99 21GAUGE 1LBS
155
-
65.71000
-
1
4901
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
-
Spool, 454g (1 lb)
image
733002
Multicore
97SC C511 2% .032DIA/21SWG
231
-
71.94000
-
1
C511â„¢
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
673829
Multicore
97SC 400 2% .032DIA/21SWG
508
-
72.04000
-
1
C400â„¢
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
SMDSW.031 1OZ
Chip Quik Inc.
SOLDER WIRE NO-CLEAN 63/37 1OZ.
104
-
4.65000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.022
Spool, 28g (1 oz)
image
04-6337-0050
Kester Solder
SOLDR BAR ULTRAPURE 63/37 1.66LB
252
-
27.20000
-
1
ULTRAPURE®
Active
Leaded
Bar Solder
-
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Bar, 750g (1 2/3 lbs)
image
386832
Multicore
60/40 370 3% .064DIA./16SWG
102
-
27.81000
-
1
370
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
14 AWG, 16 SWG
0.064" (1.63mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
386825
Multicore
63/37 400 1% .032DIA/21SWG
130
-
28.78000
-
1
C400â„¢
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.01
Spool, 454g (1 lb)
image
395451
Multicore
63/37 CRYSL 502 3% .032DIA/21SWG
175
-
31.35000
-
1
C502
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
7016070520
Kester Solder
SOLDERPASTE NO CLEAN 63/37 35GM
713
-
33.20000
-
1
R276
Active
Leaded
Solder Paste
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
24-6337-8800
Kester Solder
SOLDER NO-CLEAN 21AWG 1LB
568
-
35.46000
-
1
245
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.011
Spool, 454g (1 lb)
image
395437
Multicore
HMP 366 3% .028DIA./22SWG
195
-
36.02000
-
1
366
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5)
21 AWG, 22 SWG
0.028" (0.71mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6040-0061
Kester Solder
SOLDER RA 60/40 14AWG 1LB
246
-
37.48000
-
1
44
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
14 AWG, 16 SWG
0.062" (1.57mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6040-0027
Kester Solder
SOLDER RA 60/40 21AWG 1LB
234
-
40.22000
-
1
44
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6337-0027
Kester Solder
SOLDER RA 21AWG 63/37 1LB
305
-
40.99000
-
1
44
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6040-0053
Kester Solder
SOLDER RA FLUX 18AWG 60/40 1LB
123
-
41.82000
-
1
44
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
16 AWG, 18 SWG
0.05" (1.27mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6337-8802
Kester Solder
SOLDER NO-CLEAN 21AWG 63/37 1LB
143
-
44.58000
-
1
245
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6337-6403
Kester Solder
SOLDER WATER SOLUABLE 21AWG 1LB
109
-
46.11000
-
1
331
Active
Leaded
Wire Solder
Water Soluble
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
981501
Multicore
SAC305 TRI BAR SOLDR - 2.5LB
202
-
48.77000
-
1
97SC
Active
Lead Free
Bar Solder
-
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Bar, 1.1kg (2.5lbs)
image
24-6337-8834
Kester Solder
SOLDER NO-CLEAN 25AWG 63/37 1LB
114
-
61.28000
-
1
245
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
24 AWG, 25 SWG
0.02" (0.51mm)
0.022
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6337-8806
Kester Solder
SOLDER NO-CLEAN 28AWG 63/37 1LB
205
-
63.44000
-
1
245
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
26 AWG, 27 SWG
0.015" (0.39mm)
0.011
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6337-9703
Kester Solder
SOLDER RMA FLUX 28AWG 63/37 1LB
100
-
69.95000
-
1
285
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Mildly Activated (RMA)
Sn63Pb37 (63/37)
26 AWG, 27 SWG
0.015" (0.39mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
24-7068-7603
Kester Solder
SOLDER NO-CLEAN .020" 25AWG 1LB
243
-
109.30000
-
1
275
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
24 AWG, 25 SWG
0.02" (0.51mm)
0.022
Spool, 454g (1 lb)
image
24-7068-7607
Kester Solder
SOLDER NO-CLEAN .062" 16AWG 1LB
60
-
114.47000
-
1
275
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
14 AWG, 16 SWG
0.062" (1.57mm)
0.022
Spool, 454g (1 lb)
image
SMDLTLFP50T3
Chip Quik Inc.
SLDR PASTE NO-CLN SN42/BI58 50G
84
-
21.04000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn42Bi58 (42/58)
-
-
-
Jar, 50g (1.8 oz)
image
SMDSWLF.031 4OZ
Chip Quik Inc.
SLD WIRE NO-CLEAN 96.5/3/.5 4OZ.
95
-
21.75000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.022
Spool, 113g (1/4 lb)
image
SMD4300AX10
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE WATER SOL 10CC
70
-
22.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
Water Soluble
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
SMD291SNL10
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE NO-CLEAN 10CC SYR
76
-
24.99000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
SMD4300SNL10
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE WATER SOL LF 10CC
61
-
26.99000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
Water Soluble
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
SMD291AX10T5
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE NO CLEAN T5 10CC
39
-
29.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
SMDLTLFP10T5
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE LOW TEMP LF T5 10CC
72
-
32.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
-
Sn42Bi58 (42/58)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
SMD291SNL10T5
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE LF T5 10CC
79
-
38.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
SMD291AX250T3
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE SN63/PB37 250G
149
-
41.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Jar, 250g (9 oz)
image
673828
Multicore
97SC 400 2% .022DIA/24SWG
-
-
42.15000
-
1
C400â„¢
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
23 AWG, 24 SWG
0.022" (0.56mm)
0.02
Spool, 227g (1/2 lb)
image
SMD4300AX250T3
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE SN63/PB37 250G
28
-
42.95000
-
1
SMD4300AX
Active
Leaded
Solder Paste
Water Soluble
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Jar, 250g (9 oz)
image
SMD291SNL250T3
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE SAC305 250G T3
46
-
54.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Jar, 250g (9 oz)
image
SMD4300SNL250T3
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE SAC305 250G T3
13
-
55.95000
-
1
SMD4300AX
Active
Lead Free
Solder Paste
Water Soluble
Sn96.5Ag3.0Cu0.5
-
-
-
Jar, 250g (9 oz)
image
SMDLTLFP250T3
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE SN42/BI58 250G
38
-
69.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn42Bi58 (42/58)
-
-
-
Jar, 250g (9 oz)
image
673831
Multicore
97SC 400 2% .048DIA/18SWG
68
-
70.28000
-
1
C400â„¢
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
16 AWG, 18 SWG
0.048" (1.22mm)
0.02
Spool, 227g (1/2 lb)
image
SMD291AX250T5
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE SN63/PB37 250G T5
6
-
90.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Jar, 250g (9 oz)
image
1993881
LOCTITE
LOCTITE GC 10 SAC305T4 885 52U
7
-
96.08000
-
1
LOCTITE® GC 10
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Jar, 500g (17 oz)
image
SMD291SNL250T5
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE SAC305 250G T5
19
-
107.25000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Jar, 250g (9 oz)
image
-
4880-18G
MG Chemicals
SOLDER RA 63/37 .032" PKT PACK
91
-
4.72000
-
1
4880
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.022
Tube, 18g (0.6 oz)
image
-
4870-18G
MG Chemicals
SOLDER NO-CLEAN 60/40 POCKET PK
54
-
4.72000
-
1
4870
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn60Pb40 (60/40)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.022
Tube, 18g (0.6 oz)
image
-
4890-18G
MG Chemicals
SOLDER RA 60/40 .032" POCKET PK
33
-
4.72000
-
1
4890
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.022
Tube, 18g (0.6 oz)
image
-
4860-18G
MG Chemicals
SOLDER NO-CLEAN 63/37 POCKET PK
32
-
4.72000
-
1
4860
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.022
Tube, 18g (0.6 oz)
image
SMDSW.020 1OZ
Chip Quik Inc.
SOLDER WIRE NO-CLEAN 63/37 1OZ.
31
-
5.03000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
24 AWG, 25 SWG
0.02" (0.51mm)
0.022
Spool, 28g (1 oz)
image
4900-35G
MG Chemicals
SOLDER LF SN96 21GAUGE 0.6OZ
31
-
7.04000
-
1
4900
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
-
Tube, 18g (0.6 oz)
image
SMDSWLF.031 1OZ
Chip Quik Inc.
SLD WIRE NO-CLEAN 96.5/3/.5 1OZ.
92
-
7.28000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.022
Spool, 28g (1 oz)
image
SMDSWLF.020 1OZ
Chip Quik Inc.
SLD WIRE NO-CLEAN 96.5/3/.5 1OZ.
80
-
7.71000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
24 AWG, 25 SWG
0.02" (0.51mm)
0.022
Spool, 28g (1 oz)
image
SMDSW.031 4OZ
Chip Quik Inc.
SOLDER WIRE NO-CLEAN 63/37 4OZ.
80
-
9.70000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.031" (0.79mm)
0.022
Spool, 113g (1/4 lb)
image
SMDSW.020 4OZ
Chip Quik Inc.
SOLDER WIRE NO-CLEAN 63/37 4OZ.
25
-
11.21000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
24 AWG, 25 SWG
0.02" (0.51mm)
0.022
Spool, 113g (1/4 lb)
image
SMDSWLF.020 2OZ
Chip Quik Inc.
SLD WIRE NO-CLEAN 96.5/3/.5 2OZ.
40
-
12.42000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
24 AWG, 25 SWG
0.02" (0.51mm)
0.022
Spool, 57g (2 oz)
image
386820
Multicore
63/37 HYDRO-X 2% .022DIA/24SWG
63
-
18.33000
-
1
Hydro-X
Active
Leaded
Wire Solder
Water Soluble
Sn63Pb37 (63/37)
23 AWG, 24 SWG
0.022" (0.56mm)
0.02
Spool, 227g (1/2 lb)
image
397952
Multicore
HMP 366 3% .022DIA./24SWG
58
-
19.70000
-
1
366
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5)
23 AWG, 24 SWG
0.022" (0.56mm)
0.03
Spool, 227g (1/2 lb)
image
SMDLTLFP15T4
Chip Quik Inc.
TWO PART MIX SOLDER PASTE
23
-
19.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn42Bi58 (42/58)
-
-
-
Jar, 15g (0.5 oz)
image
SMD291SNL15T4
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE TWO PART MIX
12
-
20.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Jar, 15g (0.5 oz)
image
SMDLTLFP10
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE LOW TEMP 10CC W/TIP
24
-
21.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
4901-112G
MG Chemicals
SOLDER LF SN99 21GAUGE .25LBS
64
-
24.40000
-
1
4901
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
-
Spool, 113g (1/4 lb)
image
397102
Multicore
63/37 400 2% .048DIA/18SWG
85
-
28.36000
-
1
C400â„¢
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
16 AWG, 18 SWG
0.048" (1.22mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
395465
Multicore
63/37 CRYSL 502 3% .064DIA/16SWG
83
-
28.85000
-
1
C502
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
14 AWG, 16 SWG
0.064" (1.63mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
-
4875-227G
MG Chemicals
SOLDER NO-CLEAN 60/40 1/2 LB
55
-
29.06000
-
1
4870
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn60Pb40 (60/40)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.022
Spool, 227g (1/2 lb)
image
-
4895-227G
MG Chemicals
SOLDER RA 60/40 .032" 1/2 LB
37
-
29.06000
-
1
4890
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
22 AWG
0.032" (0.81mm)
0.022
Spool, 227g (1/2 lb)
image
-
4894-227G
MG Chemicals
SOLDER RA 60/40 .025" 1/2 LB
23
-
29.06000
-
1
4890
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
22 AWG, 23 SWG
0.025" (0.64mm)
0.022
Spool, 227g (1/2 lb)
image
-
4896-227G
MG Chemicals
SOLDER RA 60/40 .040" 1/2 LB
18
-
29.06000
-
1
4890
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
18 AWG, 19 SWG
0.04" (1.02mm)
0.022
Spool, 227g (1/2 lb)
image
-
4885-227G
MG Chemicals
SOLDER RA 63/37 .032" 1/2 LBS
15
-
29.06000
-
1
4880
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.022
Spool, 227g (1/2 lb)
image
-
4886-227G
MG Chemicals
SOLDER RA 63/37 .040" 1/2 LBS
12
-
29.06000
-
1
4880
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn63Pb37 (63/37)
18 AWG, 19 SWG
0.04" (1.02mm)
0.022
Spool, 227g (1/2 lb)
image
-
4884-227G
MG Chemicals
SOLDER RA 63/37 .025" 1/2 LBS
3
-
29.06000
-
1
4880
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn63Pb37 (63/37)
22 AWG, 23 SWG
0.025" (0.64mm)
0.022
Spool, 227g (1/2 lb)
image
386839
Multicore
63/37 370 3% .032DIA/21SWG
72
-
29.37000
-
1
370
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
386818
Multicore
63/37 HYDRO-X 2% .032DIA/21SWG
60
-
29.52000
-
1
Hydro-X
Active
Leaded
Wire Solder
Water Soluble
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
386857
Multicore
63/37 400 3% .032DIA/21SWG
30
-
29.62000
-
1
C400â„¢
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
SMD4300AX10T5
Chip Quik Inc.
SOLDER PASTE WATER SOL T5 10CC
22
-
29.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Leaded
Solder Paste
Water Soluble
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
395439
Multicore
HMP 366 3% .050DIA./18SWG
58
-
30.98000
-
1
366
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5)
16 AWG, 18 SWG
0.05" (1.27mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
386824
Multicore
60/40 370 3% .024DIA./23SWG
88
-
31.45000
-
1
370
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
22 AWG, 23 SWG
0.024" (0.61mm)
0.03
Spool, 454g (1 lb)
image
386876
Multicore
63/37 400 2% .024DIA/23SWG
50
-
32.14000
-
1
C400â„¢
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
22 AWG, 23 SWG
0.024" (0.61mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
386851
Multicore
63/37 CRYSL 502 2% .022DIA/24SWG
56
-
32.86000
-
1
C502
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
23 AWG, 24 SWG
0.022" (0.56mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
450314
Multicore
63/37 400 2% .022DIA/24SWG
83
-
34.64000
-
1
C400â„¢
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
23 AWG, 24 SWG
0.022" (0.56mm)
0.02
Spool, 454g (1 lb)
image
7017080520
Kester Solder
SOLDERPASTE WATER SOL SYR 35GM
33
-
36.62000
-
1
R500
Active
Leaded
Solder Paste
Water Soluble
Sn63Pb37 (63/37)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
4900-112G
MG Chemicals
SOLDER LF SN96 21GAUGE .25LBS
48
-
36.86000
-
1
4900
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
-
Spool, 113g (1/4 lb)
image
SMDSWLTLFP32
Chip Quik Inc.
SOLDER WIRE LOW TEMP 42/57/1 32'
8
-
38.31000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SMD4300SNL10T5
Chip Quik Inc.
SLD PASTE LF WATER SOL T5 10CC
15
-
38.95000
-
1
CHIPQUIK®
Active
Lead Free
Solder Paste
Water Soluble
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (96.5/3/0.5)
-
-
-
Syringe, 10cc, 35g (1.2 oz)
image
24-6337-8817
Kester Solder
SOLDER NO-CLEAN 16AWG 63/37 1LB
39
-
39.60000
-
1
245
Active
Leaded
Wire Solder
No-Clean
Sn63Pb37 (63/37)
14 AWG, 16 SWG
0.062" (1.57mm)
0.011
Spool, 454g (1 lb)
image
4901-227G
MG Chemicals
SOLDER LF SN99 21GAUGE.5LBS
8
-
40.22000
-
1
4901
Active
Lead Free
Wire Solder
No-Clean
Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7)
20 AWG, 21 AWG
0.032" (0.81mm)
-
Spool, 227g (1/2 lb)
image
24-6337-0061
Kester Solder
SOLDER RA 16AWG 63/37 1LB
33
-
40.83000
-
1
44
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn63Pb37 (63/37)
14 AWG, 16 SWG
0.062" (1.57mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)
image
24-6040-0039
Kester Solder
SOLDER RA 60/40 19AWG 1LB
65
-
41.80000
-
1
44
Active
Leaded
Wire Solder
Rosin Activated (RA)
Sn60Pb40 (60/40)
18 AWG, 19 SWG
0.04" (1.02mm)
0.033
Spool, 454g (1 lb)

مقایسه