یافته‌ها: 64سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

اندازه

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
اندازه
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
TC205
Apex Tool Group
SOLDER SPONGE 2.5" X 2.5"
2773
-
1.30000
-
1
Weller®
Active
2.50" L x 2.50" W (63.5mm x 63.5mm)
Soldering Irons, Workstands
image
S2026-S-T
Easy Braid Co.
SPONGE SOLDER IRON 2" X 2.6"
1830
-
1.78000
-
1
-
Active
2.60" L x 2.00" W (66.0mm x 50.8mm)
Soldering Irons, Workstands
image
T0052241999
Apex Tool Group
SPONGE 70X55X16MM (5)
278
-
8.30000
-
1
-
Active
2.75" L x 2.16" W (70.0mm x 55.0mm)
-
image
S2235-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE SOLDER IRON 2.2" X 3.5"
221
-
2.12000
-
1
-
Active
3.50" L x 2.20" W (88.9mm x 55.9mm)
Soldering Irons, Workstands
image
S2432-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE SOLDER IRON 2.4" X 3.2"
125
-
2.12000
-
1
-
Active
3.20" L x 2.40" W (81.3mm x 61.0mm)
Soldering Irons, Workstands
image
EC205
Apex Tool Group
SOLDER SPONGE 2.5" X 4.65"
119
-
2.70000
-
1
-
Active
2.50" L x 4.65" W (63.5mm x 118.1mm)
Weller® EC2000, EC2002
image
S1525-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE SOLDER IRON 1.55" X 2.55"
195
-
1.57000
-
1
-
Active
2.55" L x 1.55" W (64.8mm x 39.4mm)
Soldering Irons, Workstands
image
WCC104
Apex Tool Group
SPONGE FOR WLC100/WLC200
92
-
2.00000
-
1
-
Active
-
Weller® WLC100, WLC200
image
S2626-M-T
Easy Braid Co.
SPONGE SOLDER IRON 2.6" X 2.6"
537
-
2.12000
-
1
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
image
-
S3030R-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE SOLDER IRON 3" 10 PACK
29
-
21.91000
-
1
-
Active
3.00" L x 3.00" W (76.2mm x 76.2mm)
Soldering Irons, Workstands
image
S1227-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE SOLDER IRON 1.2" X 2.7"
87
-
1.50000
-
1
-
Active
2.70" L x 1.20" W (68.6mm x 30.5mm)
Soldering Irons, Workstands
image
-
EBSPG5
Easy Braid Co.
YELLOW SPONGE 3.2X1.9 5PCK
17
-
10.01000
-
1
EB
Active
3.20" L x 1.00" W (81.3mm x 25.4mm)
EB9000S
S1227-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 1.2" X 2.7" - CTR. HOLE
-
-
0.81449
-
1000
-
Active
2.70" L x 1.20" W (68.5mm x 30.4mm)
Soldering Irons, Workstands
S1525-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 1.5" X 2.5" - CTR.HOLE
-
-
0.84984
-
1000
-
Active
2.50" L x 1.50" W (63.5mm x 38.0mm)
Soldering Irons, Workstands
S2026-S-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.0" X 2.6" PLAIN
-
-
0.96201
-
1000
-
Active
2.60" L x 2.00" W (66.0mm x 50.8mm)
Soldering Irons, Workstands
S2222-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.2" X 2.2" - CTR. HOLE
-
-
0.96201
-
1000
-
Active
2.20" L x 2.20" W (55.8mm x 55.8mm)
Soldering Irons, Workstands
S3017-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 3.0" X 1.7" - CTR. HOLE
-
-
0.96201
-
1000
-
Active
1.70" L x 3.00" W (43.1mm x 76.1mm)
Soldering Irons, Workstands
S2325-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.3" X 2.5" - SLITS
-
-
0.99889
-
1000
-
Active
2.50" L x 2.30" W (63.5mm x 58.4mm)
Soldering Irons, Workstands
S3020-P-M
Easy Braid Co.
SPONGE 3.0" X 2.0" - PLAIN
-
-
0.99889
-
1000
-
Active
2.00" L x 3.00" W (50.8mm x 76.1mm)
Soldering Irons, Workstands
S3219-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 3.2" X 1.9" - CTR. HOLE
-
-
1.03424
-
1000
-
Active
1.90" L x 3.20" W (48.2mm x 81.2mm)
Soldering Irons, Workstands
S4017-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 4.0" X 1.7" SLITS
-
-
1.07419
-
1000
-
Active
1.70" L x 4.00" W (43.1mm x 101.6mm)
Soldering Irons, Workstands
S2222-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE 2.2" X 2.2" - CTR. HOL
-
-
1.09980
-
2500
-
Active
2.20" L x 2.20" W (55.8mm x 55.8mm)
Soldering Irons, Workstands
image
S2235-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.2" X 3.5" - CTR. HOLE
-
-
1.14797
-
1000
-
Active
3.50" L x 2.20" W (88.9mm x 55.9mm)
Soldering Irons, Workstands
S2432-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.4" X 3.2" - CTR. HOLE
-
-
1.14797
-
1000
-
Active
3.20" L x 2.40" W (81.3mm x 61.0mm)
Soldering Irons, Workstands
S2626-M-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.6" X 2.6" - MULTI HOLE
-
-
1.14797
-
1000
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
S2626-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.6" X 2.6" - CTR. HOLE
-
-
1.14797
-
1000
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
S2626-P-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.6" X 2.6" - PLAIN
-
-
1.14797
-
1000
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
S2626-S-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.6" X 2.6" PLAIN
-
-
1.14797
-
1000
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
S3017-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE 3.0" X 1.7" - CTR. HOL
-
-
1.26900
-
100
-
Active
1.70" L x 3.00" W (43.1mm x 76.1mm)
Soldering Irons, Workstands
S2235-M-T
Easy Braid Co.
SPONGE 2.2" X 3.5" - MULTI H
-
-
1.31170
-
2500
-
Active
3.50" L x 2.20" W (88.9mm x 55.9mm)
Soldering Irons, Workstands
S2325-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE 2.3" X 2.5" - CTR. HOL
-
-
1.31550
-
100
-
Active
2.50" L x 2.30" W (63.5mm x 58.4mm)
Soldering Irons, Workstands
S3020-P-T
Easy Braid Co.
SPONGE 3.0" X 2.0" - PLAIN
-
-
1.36350
-
100
-
Active
2.00" L x 3.00" W (50.8mm x 76.1mm)
Soldering Irons, Workstands
S3219-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE 3.2" X 1.9" - CTR. HOLE
-
-
1.36350
-
100
-
Active
1.90" L x 3.20" W (48.2mm x 81.2mm)
Soldering Irons, Workstands
S4017-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE 4.0" X 1.7" SLITS
-
-
1.41600
-
100
-
Active
1.70" L x 4.00" W (43.1mm x 101.6mm)
Soldering Irons, Workstands
CS-14
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
1.44000
-
10
-
Active
-
-
S3030R-M
Easy Braid Co.
SPONGE 3.0" X 3.0" - CTR. HOLE
-
-
1.46606
-
1000
-
Active
3.00" L x 3.00" W (76.2mm x 76.2mm)
Soldering Irons, Workstands
S2626-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE 2.6" X 2.6" - CTR. HOL
-
-
1.51350
-
100
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
-
S2626-P-T
Easy Braid Co.
SPONGE 2.6" X 2.6" - PLAIN
-
-
1.51350
-
100
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
S2626-S-T
Easy Braid Co.
SPONGE 2.6" X 2.6" - SLITS
-
-
1.51350
-
100
-
Active
2.60" L x 2.60" W (66.0mm x 66.0mm)
Soldering Irons, Workstands
-
CS-44/625
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
1.64000
-
10
-
Active
-
-
-
CS-1
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
1.72000
-
10
-
Active
-
-
S2745-S-M
Easy Braid Co.
SPONGE 2.7" X 4.5" PLAIN
-
-
1.85025
-
1000
-
Active
4.50" L x 2.70" W (114.3mm x 68.5mm)
Soldering Irons, Workstands
-
S3030R-T
Easy Braid Co.
SPONGE 3.0" X 3.0" - CTR. HOL
-
-
1.93350
-
100
-
Active
3.00" L x 3.00" W (76.2mm x 76.2mm)
Soldering Irons, Workstands
CS-14M
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
1.94000
-
10
-
Active
-
-
S3444-O-M
Easy Braid Co.
SPONGE 3.4" X 4.4" - CTR. HOLE
-
-
1.96244
-
1000
-
Active
4.40" L x 3.40" W (111.8mm x 86.4mm)
Soldering Irons, Workstands
S3444-S-M
Easy Braid Co.
SPONGE 3.4" X 4.4" PLAIN
-
-
1.96244
-
1000
-
Active
4.40" L x 3.40" W (111.8mm x 86.4mm)
Soldering Irons, Workstands
CS-44
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
2.02000
-
10
-
Active
-
-
CS-47
Chemtronics
SOLDER SPONGE 53X81X25 MM
-
-
2.02000
-
10
-
Active
-
-
CS-9/625
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
2.16000
-
10
-
Active
-
-
CS-36
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
2.24000
-
10
-
Active
-
-
S2745-S-T
Easy Braid Co.
SPONGE 2.7" X 4.5" - SLITS
-
-
2.44050
-
100
-
Active
4.50" L x 2.70" W (114.3mm x 68.5mm)
Soldering Irons, Workstands
S3444-S-T
Easy Braid Co.
SPONGE 3.4" X 4.4" - SLITS
-
-
2.58750
-
100
-
Active
4.40" L x 3.40" W (111.8mm x 86.4mm)
Soldering Irons, Workstands
S3444-O-T
Easy Braid Co.
SPONGE 3.4" X 4.4" - CTR. HOLE
-
-
2.58750
-
100
-
Active
4.40" L x 3.40" W (111.8mm x 86.4mm)
Soldering Irons, Workstands
EC305
Apex Tool Group
SPONGE SWISS CHEESE STYLE
-
-
3.30000
-
10
-
Active
-
-
-
T455
Apex Tool Group
REFILL SPONGE
-
-
3.50000
-
20
-
Active
-
-
-
T9904
Apex Tool Group
SPONGE 1 HOLE REPLACEMENT
-
-
5.30000
-
1
-
Active
-
-
-
T400
Apex Tool Group
SPONGE & TRAY
-
-
13.50000
-
1
-
Active
-
-
-
SPG-10
Easy Braid Co.
YELLOW SPONGE 3.2X2.1" 10PK
-
-
17.95000
-
1
-
Active
2.10" L x 3.20" W (53.3mm x 81.2mm)
Soldering Irons, Workstands
CS-17/625
Chemtronics
SPONGE (1/PK)
-
-
20.04000
-
1
-
Active
-
-
CS-17
Chemtronics
SPONGE (1/PK)
-
-
30.00000
-
1
-
Active
-
-
image
S8517-P-T
Easy Braid Co.
SOLDER SPONGE 8.5 X 17" 10 PACK
-
-
169.40000
-
1
-
Active
17.00" L x 8.50" W (431.8mm x 215.9mm)
Soldering Irons, Workstands
CS-33
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
-
-
CS-40
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
-
CS-44M
Chemtronics
SPONGE (10/PK)
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
-

مقایسه