یافته‌ها: 761سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

موارد استفاده

ابعاد - کلی

ماده (جنس)

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
موارد استفاده
ابعاد - کلی
ماده (جنس)
مشخصات
image
57002
Desco
BOX COND WITH FOAM 2.9X2X0.63
1527
-
2.87000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
2.90" L x 2.00" W x 0.63" H (73.7mm x 50.8mm x 16.0mm)
Polypropylene
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
image
-
8522
Desco
CARD CARRIER ESD SAFE 18X17X2
107
-
68.01000
-
1
-
Active
Card Carrier
Storage, Transport
18.00" L x 17.00" W x 2.00" H (457.2mm x 431.8mm x 50.8mm)
Resin
Conductive, Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
image
37563
Desco
REEL HOLDER 7" 15 SLOTS
54
-
31.95000
-
1
Protektive Pak®
Active
Reel Holder
Storage
17.50" L x 8.25" W x 7.25" H (444.5mm x 209.6mm x 184.2mm)
Corrugated Fiberboard
15 Cells, Dissipative
image
35874
Desco
WORKSTATION ORGANIZER 6 CELLS
7
-
30.06000
-
1
Menda® Plastek™
Active
Workstation Organizer
Storage
9.25" L x 5.63" W x 7.00" H (235.0mm x 143.0mm x 177.8mm)
Polypropylene
6 Cells, Chemical and Moisture Resistant, Conductive
image
-
8521
Desco
CARD CARRIER ESD SAFE 12X9X1.25"
-
-
42.62000
-
1
-
Active
Card Carrier
Storage, Transport
12.00" L x 9.00" W x 1.25" H (304.8mm x 228.6mm x 31.8mm)
Resin
Conductive, Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37000
Desco
SHIPPER ESD SMALL PROTEKTIVE PAK
-
-
1.43000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
2.50" L x 1.25" W x 1.00" H (63.5mm x 31.8mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37003
Desco
SHIPPER ESD SMALL PROTEKTIVE PAK
-
-
1.57000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
3.44" L x 2.13" W x 1.00" H (87.4mm x 54.1mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37001
Desco
SHIPPER ESD SMALL 3-1/2X1-1/4X1
-
-
1.59000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
3.50" L x 1.25" W x 1.00" H (88.9mm x 31.8mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37002
Desco
SHIPPER ESD SMALL 4-1/2X1-1/4X1
-
-
1.66000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
4.50" L x 1.25" W x 1.00" H (114.3mm x 31.8mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37008
Desco
SHIPPER ESD SMALL 2-3/4X2-3/4X1
-
-
1.75000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
2.75" L x 2.75" W x 1.00" H (69.9mm x 69.9mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
39508
Desco
SHPPR BKFM 2-1/2X1-1/4X1
-
-
1.86661
-
360
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Transport
2.50" L x 1.25" W x 1.00" H (63.5mm x 31.8mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative Foam Insert
37100
Desco
BOX OPEN BIN 5-3/4X3-3/4X2-11/16
-
-
1.97000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
5.75" L x 3.75" W x 2.69" H (146.1mm x 95.3mm x 68.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37050
Desco
SHIPPER CIRC BD BOX 4X4X2-1/8
-
-
2.08000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
4.00" L x 4.00" W x 2.13" H (101.6mm x 101.6mm x 54.0mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
57000
Desco
BOX COND WITH FOAM 1.3X1.3X0.46
-
-
2.22000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
1.30" L x 1.30" W x 0.46" H (33.0mm x 33.0mm x 11.7mm)
Polypropylene
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37007
Desco
SHIPPER ESD SMALL 5-1/2X1-1/2X1
-
-
2.24000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
5.50" L x 1.50" W x 1.00" H (139.7mm x 38.1mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37052
Desco
SHIPPER CIRC BD BOX 7X5X1-1/2
-
-
2.37000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
7.00" L x 5.00" W x 1.50" H (177.8mm x 127.0mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37054
Desco
SHIPPER CIRC BD BOX 7X5X2-1/2
-
-
2.38000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
7.00" L x 5.00" W x 2.50" H (177.8mm x 127.0mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37115
Desco
BOX OPEN BIN 18X2X4-1/2
-
-
2.49000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 2.00" W x 4.50" H (457.2mm x 50.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37058
Desco
SHIPPR CIR BD 10-1/2X8-1/2X1-1/2
-
-
2.50000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
10.50" L x 8.50" W x 1.50" H (266.7mm x 215.9mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37107
Desco
BOX OPEN BIN 18X4X4-1/2
-
-
2.50000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 4.00" W x 4.50" H (457.2mm x 101.6mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37004
Desco
SHIPPER ESD SMALL 3-3/4X3-3/4X1
-
-
2.58000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
3.75" L x 3.75" W x 1.00" H (95.3mm x 95.3mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37056
Desco
SHIPPER CIRC BD BX 9X7-1/2X2-1/2
-
-
2.73000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
9.00" L x 7.50" W x 2.50" H (228.6mm x 190.5mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37060
Desco
SHIPPR CIR BD 10-1/2X8-1/2X2-1/2
-
-
2.74000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
10.50" L x 8.50" W x 2.50" H (266.7mm x 215.9mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37101
Desco
BOX OPEN BIN 9X4X4-1/2
-
-
2.96000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
9.00" L x 4.00" W x 4.50" H (228.6mm x 101.6mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37103
Desco
BOX OPEN BIN 12X4X4-1/2
-
-
2.97000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
12.00" L x 4.00" W x 4.50" H (304.8mm x 101.6mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37005
Desco
SHIPPER ESD SMALL PROTEKTIVE PAK
-
-
2.99000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
7.00" L x 3.50" W x 1.00" H (177.8mm x 88.9mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37010
Desco
SHIPPER ESD SMALL 4-1/2X3-3/4X1
-
-
3.01920
-
250
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
4.50" L x 3.75" W x 1.00" H (114.3mm x 95.3mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
39542
Desco
SHPPR BKFM 3-3/4X3-3/4X1
-
-
3.03957
-
92
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Transport
3.75" L x 3.75" W x 1.00" H (95.3mm x 95.3mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative Foam Insert
37102
Desco
BOX OPEN BIN 12X2X4-1/2
-
-
3.04000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
12.00" L x 2.00" W x 4.50" H (304.8mm x 50.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
39536
Desco
SHPPR BKFM 3-7/16X2-1/8X1
-
-
3.09057
-
176
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Transport
3.44" L x 2.13" W x 1.00" H (87.4mm x 54.1mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative Foam Insert
37062
Desco
SHIPPR CIRBD 12-1/2X10-1/2X1-1/2
-
-
3.10000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
12.50" L x 10.50" W x 1.50" H (317.5mm x 266.7mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37111
Desco
BOX OPEN BIN 24-3/4X4-1/4X4-1/2
-
-
3.18000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.75" L x 4.25" W x 4.50" H (628.7mm x 108.0mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37006
Desco
SHIPPER ESD SMALL 4-1/8X3-1/16X1
-
-
3.19000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
4.13" L x 3.06" W x 1.00" H (104.9mm x 77.7mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37116
Desco
BOX OPEN BIN 24-3/4X2-1/4X4-1/2
-
-
3.22000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.75" L x 2.25" W x 4.50" H (628.7mm x 57.2mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37108
Desco
BOX OPEN BIN 18X6X4-1/2
-
-
3.23000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 6.00" W x 4.50" H (457.2mm x 152.4mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37104
Desco
BOX OPEN BIN 12X6X4-1/2
-
-
3.28000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
12.00" L x 6.00" W x 4.50" H (304.8mm x 152.4mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37112
Desco
BOX OPEN BIN 24-3/4X6-1/4X4-1/2
-
-
3.35000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.75" L x 6.25" W x 4.50" H (628.7mm x 158.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37105
Desco
BOX OPEN BIN 12X8X4-1/2
-
-
3.44000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
12.00" L x 8.00" W x 4.50" H (304.8mm x 203.2mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37051
Desco
SHIPPER CIRC BD W/FOAM 4X4X2-1/8
-
-
3.49000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
4.00" L x 4.00" W x 2.13" H (101.6mm x 101.6mm x 54.0mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37113
Desco
BOX OPEN BIN 24-3/4X8-1/4X4-1/2
-
-
3.56000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.75" L x 8.25" W x 4.50" H (628.7mm x 209.6mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37080
Desco
SHIPPER CIRC BD 6-3/16X6X1-1/2
-
-
3.60000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
6.19" L x 6.00" W x 1.50" H (157.2mm x 152.4mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
57004
Desco
BOX COND WITH FOAM 3.5X2.5X0.63
-
-
3.61000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
3.50" L x 2.50" W x 0.63" H (88.9mm x 63.5mm x 16.0mm)
Polypropylene
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37064
Desco
SHIPPR CIRBD 12-1/2X10-1/2X2-1/2
-
-
3.70000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
12.50" L x 10.50" W x 2.50" H (317.5mm x 266.7mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37074
Desco
SHIPPR CIRBD 18-7/8X17-5/8X1-3/4
-
-
3.75360
-
250
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
18.88" L x 17.63" W x 1.75" H (479.4mm x 447.7mm x 44.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37109
Desco
BOX OPEN BIN 18X8X4-1/2
-
-
3.76000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 8.00" W x 4.50" H (457.2mm x 203.2mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37053
Desco
SHIPPER CIRC BD W/FOAM 7X5X1-1/2
-
-
3.78000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
7.00" L x 5.00" W x 1.50" H (177.8mm x 127.0mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37082
Desco
SHIPPER CIRC BD BOX 7X7X1-1/2
-
-
3.79000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
7.00" L x 7.00" W x 1.50" H (177.8mm x 177.8mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37009
Desco
SHIPPER ESD SMALL 4-3/8X4-3/8X1
-
-
3.87000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
4.38" L x 4.38" W x 1.00" H (111.3mm x 111.3mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37106
Desco
BOX OPEN BIN 12X12X4-1/2
-
-
3.92000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
12.00" L x 12.00" W x 4.50" H (304.8mm x 304.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
57006
Desco
BOX COND WITH FOAM 4.2X3.2X0.52
-
-
4.16000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
4.20" L x 3.20" W x 0.52" H (106.7mm x 81.3mm x 13.2mm)
Polypropylene
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37084
Desco
SHIPPER CIRC BD BOX 9X9X1-1/2
-
-
4.22000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
9.00" L x 9.00" W x 1.50" H (228.6mm x 228.6mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37110
Desco
BOX OPEN BIN 18X12X4-1/2
-
-
4.32000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 12.00" W x 4.50" H (457.2mm x 304.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37070
Desco
SHIPPR CIRBD 15-1/2X12-1/2X2-1/2
-
-
4.37000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
15.50" L x 12.50" W x 2.50" H (393.7mm x 317.5mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37076
Desco
SHIPPR CIRBD 20-1/2X15-1/2X1-1/2
-
-
4.39620
-
250
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
20.50" L x 15.50" W x 1.50" H (520.7mm x 393.7mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37081
Desco
SHIPPER CIRC BD 6-3/16X6X1-1/2
-
-
4.42000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
6.19" L x 6.00" W x 1.50" H (157.2mm x 152.4mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
image
37590
Desco
BOX CLOSED BIN 12X4X4-1/2
-
-
4.44000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
12.00" L x 4.00" W x 4.50" H (304.8mm x 101.6mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
37055
Desco
SHIPPER CIRC BD W/FOAM 7X5X2-1/2
-
-
4.49000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
7.00" L x 5.00" W x 2.50" H (177.8mm x 127.0mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37066
Desco
SHIPPER CIRC BD 14-7/8X6-5/8X2
-
-
4.53000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
14.88" L x 6.63" W x 2.00" H (377.8mm x 168.3mm x 50.8mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37593
Desco
BOX CLOSED BIN 18X4X4-1/2
-
-
4.80000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
18.00" L x 4.00" W x 4.50" H (457.2mm x 101.6mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
image
37083
Desco
SHIPPER CIRC BD W/FOAM 7X7X1-1/2
-
-
4.83000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
7.00" L x 7.00" W x 1.50" H (177.8mm x 177.8mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37068
Desco
SHIPPR CIRBD 15-1/2X12-1/2X1-1/2
-
-
5.26000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
15.50" L x 12.50" W x 1.50" H (393.7mm x 317.5mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37072
Desco
SHIPPER CIRC BD 16X12-1/4X3-1/2
-
-
5.26000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
16.00" L x 12.25" W x 3.50" H (406.4mm x 311.2mm x 88.9mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37130
Desco
BOX BIN REEL/DIP TUBE 18X2X9
-
-
5.40000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 2.00" W x 9.00" H (457.2mm x 50.8mm x 228.6mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37595
Desco
BOX CLOSED BIN 24-3/4X4X4-1/2
-
-
5.58000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
24.75" L x 4.00" W x 4.50" H (457.2mm x 101.6mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
37596
Desco
BOX CLOSED BIN 24-3/4X6X4-1/2
-
-
5.69000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
24.75" L x 6.00" W x 4.50" H (457.2mm x 152.4mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
37591
Desco
BOX CLOSED BIN 12X6X4-1/2
-
-
5.70000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
12.00" L x 6.00" W x 4.50" H (304.8mm x 152.4mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
37059
Desco
SHIPPR CIRBD 10-1/12X8-1/2X1-1/2
-
-
5.78000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
10.50" L x 8.50" W x 1.50" H (266.7mm x 215.9mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
39550
Desco
SHPPR BKFM 7X3-1/2X1
-
-
5.78340
-
50
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Transport
7.00" L x 3.50" W x 1.00" H (177.8mm x 88.9mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative Foam Insert
37599
Desco
BOX CLOSED BIN 12X8X4-1/2
-
-
5.80380
-
250
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
12.00" L x 8.00" W x 4.50" H (304.8mm x 203.2mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
37114
Desco
BOX OPEN BIN 24-3/4X12X4-1/2
-
-
5.81000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.75" L x 12.00" W x 4.50" H (628.7mm x 304.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37057
Desco
SHIPPER CIRC BD 9X7-1/2X2-1/2
-
-
5.85000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
9.00" L x 7.50" W x 2.50" H (228.6mm x 190.5mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37132
Desco
BOX BIN REEL/DIP TUBE 18X4X9
-
-
5.88000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 4.00" W x 9.00" H (457.2mm x 101.6mm x 228.6mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37509
Desco
STORAGE CONTAINER 17X9-7/8X2-1/2
-
-
6.07000
-
1
Protektive Pak®
Active
Tote
Storage
17.00" L x 9.88" W x 2.5" H (431.8mm x 250.8mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative
37085
Desco
SHIPPER CIRC BD W/FOAM 9X9X1-1/2
-
-
6.19000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
9.00" L x 9.00" W x 1.50" H (228.6mm x 228.6mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37061
Desco
SHIPPR CIR BD 10-1/2X8-1/2X2-1/2
-
-
6.32000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
10.50" L x 8.50" W x 2.50" H (266.7mm x 215.9mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37067
Desco
SHIPPER CIRC BD 14-7/8X6-5/8X2
-
-
6.46000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
14.88" L x 6.63" W x 2.00" H (377.8mm x 168.3mm x 50.8mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37597
Desco
BOX CLOSED BIN 24-3/4X8X4-1/2
-
-
6.54000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
24.75" L x 8.00" W x 4.50" H (457.2mm x 203.2mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
-
06767
Desco
LABEL DSPNSNG BOX 2X2''
-
-
6.63000
-
1
-
Active
Box
Label Dispensing
2.00" L x 2.00" W (50.8mm x 50.8mm)
-
-
37134
Desco
BOX BIN REEL/DIP TUBE 18X6X9
-
-
6.65000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
18.00" L x 6.00" W x 9.00" H (457.2mm x 152.4mm x 228.6mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37131
Desco
BOX BIN REEL/DIP TUBE 24X2X9
-
-
6.72000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.00" L x 2.00" W x 9.00" H (609.6mm x 50.8mm x 228.6mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37078
Desco
SHIPPR CIRBD 20-1/2X15-1/2X2-1/2
-
-
6.73000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
20.50" L x 15.50" W x 2.50" H (520.7mm x 393.7mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37117
Desco
BOX OPEN BIN 24X12X6-3/8
-
-
6.75000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.00" L x 12.00" W x 6.38" H (609.6mm x 304.8mm x 162.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37063
Desco
SHIPPR CIRBD 12-1/2X10-1/2X1-1/2
-
-
6.83000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
12.50" L x 10.50" W x 1.50" H (317.5mm x 266.7mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37620
Desco
TOTE NESTING TOP OD 12X9X4
-
-
6.94000
-
1
Protektive Pak®
Active
Tote
Storage, Transport
12.00" L x 9.00" W x 4.00" H (304.8mm x 228.6mm x 101.6mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Stackable
37033
Desco
CB SHPPR 7X5X1-1/2
-
-
6.94000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
7.00" L x 5" W x 1.50" H (177.8mm x 127.0mm x 38.1mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Foam Insert, Hinged Lid
37090
Desco
SHIPPER CIRC BD BOX ONLY 22X15X3
-
-
7.00740
-
100
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
22.00" L x 15.00" W x 3.00" H (558.8mm x 381.0mm x 76.2mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid
37133
Desco
BOX BIN REEL/DIP TUBE 24X4X9
-
-
7.22000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.00" L x 4.00" W x 9.00" H (609.6mm x 101.6mm x 228.6mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37598
Desco
BOX CLOSED BIN 24-3/4X2X4-1/2
-
-
7.33000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
24.75" L x 2.00" W x 4.50" H (457.2mm x 50.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
38900
Desco
BOX OPEN BIN PLASTEK 12X2X4
-
-
7.73000
-
1
Protektive Pak Plastek™
Active
Workstation Organizer
Storage
12.00" L x 2.00" W x 4.00" H (304.8mm x 50.8mm x 101.6mm)
Polypropylene
Chemical and Moisture Resistant, Conductive
37135
Desco
BOX BIN REEL/DIP TUBE 24X6X9
-
-
8.03000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
24.00" L x 6.00" W x 9.00" H (609.6mm x 152.4mm x 228.6mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive
37065
Desco
SHIPPR CIRBD 12-1/2X10-1/2X2-1/2
-
-
8.15000
-
1
Protektive Pak®
Active
Card Carrier
Storage, Shipping
12.50" L x 10.50" W x 2.50" H (317.5mm x 266.7mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
37592
Desco
BOX CLOSED BIN 12X12X4-1/2
-
-
8.16000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
12.00" L x 12.00" W x 4.50" H (304.8mm x 304.8mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
37011
Desco
SHIPPER ESD SMALL 12-7/8X4X1
-
-
8.38440
-
250
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
12.88" L x 4.00" W x 1.00" H (327.2mm x 101.6mm x 25.4mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative Foam Insert, Hinged Lid
47555
Desco
ORGANIZER COMPACT CORRUGATED
-
-
8.45000
-
1
Protektive Pak®
Active
Workstation Organizer
Storage
11.25" L x 8.00" W x 2.25" H (285.8mm x 327.2mm x 57.2mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative
38901
Desco
BOX OPEN BIN PLASTEK 12X4X4
-
-
8.63000
-
1
Protektive Pak Plastek™
Active
Workstation Organizer
Storage
12.00" L x 4.00" W x 4.00" H (304.8mm x 101.6mm x 101.6mm)
Polypropylene
Chemical and Moisture Resistant, Conductive
37034
Desco
CB SHPPR 7X5X2-1/2
-
-
8.74000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
7.00" L x 5" W x 2.50" H (177.8mm x 127.0mm x 63.5mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Foam Insert, Hinged Lid
37530
Desco
CONTAINER21-7/8X18-7/8X4-1/4"
-
-
8.77000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Transport
21.88" L x 18.88" W x 4.25" H (555.8mm x 479.6mm x 108.0mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative
image
37594
Desco
BOX CLOSED BIN 18X6X4-1/2
-
-
8.80000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage
18.00" L x 6.00" W x 4.50" H (457.2mm x 152.4mm x 114.3mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Lid Included
37508
Desco
STORAGE CONT 16-7/8X10X3-1/2
-
-
8.94000
-
1
Protektive Pak®
Active
Tote
Storage
16.88" L x 10.00" W x 3.50" H (428.6mm x 254.0mm x 88.9mm)
Corrugated Fiberboard
Dissipative
37086
Desco
SHIPPER CIRC BD BOX ONLY 16X15X3
-
-
9.12000
-
1
Protektive Pak®
Active
Box
Storage, Shipping
16.00" L x 15.00" W x 3.00" H (406.4mm x 381.0mm x 76.2mm)
Corrugated Fiberboard
Conductive, Dissipative, Hinged Lid

مقایسه