یافته‌ها: 539سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کفپوش حفاظتی

شکل

طول

عرض

ضخامت

رنگ

ماده (جنس)

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کفپوش حفاظتی
شکل
طول
عرض
ضخامت
رنگ
ماده (جنس)
مشخصات
image
16315
Desco
MAT TRUSTAT B80 VINYL 16"X24"
234
-
21.21000
-
1
Trustat™ B80
Active
Table, Workbench
Rectangle
2' (0.61m)
1.3' (0.40m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Vinyl
Dissipative
image
16310
Desco
MAT TRUSTAT B80 VINYL 24"X36"
125
-
54.55000
-
1
Trustat™ B80
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Vinyl
Dissipative
image
6811
SCS
TABLE MAT ESD BLUE 2' X 4'
422
-
59.23000
-
1
6800
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.065" (1.65mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
42541
Desco
MAT KIT Z2 3-LAYER VNL 24''X36''
45
-
82.32000
-
1
Statfree Z2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.125" (3.18mm)
Black
Vinyl
Dissipative
image
8213
SCS
TABLE MAT ESD GRAY 2X4'
104
-
83.23000
-
1
8210
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.14" (3.56mm)
Gray
Vinyl
Dissipative
image
8214
SCS
TABLE MAT ESD BLUE 2X4'
66
-
83.23000
-
1
8210
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.14" (3.56mm)
Blue
Vinyl
Dissipative
image
8211
SCS
TABLE MAT ESD BROWN 2X4'
60
-
83.23000
-
1
8210
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.14" (3.56mm)
Brown
Vinyl
Dissipative
image
8811
SCS
TABLE MAT ESD BLUE 2X4'RUBBER
213
-
86.97000
-
1
8810
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.07" (1.78mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
8810
SCS
TABLE MAT ESD GRAY 2X4'RUBBER
52
-
86.97000
-
1
8810
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.07" (1.78mm)
Gray
Rubber
Dissipative
image
66040
Desco
MAT KIT DUAL RUBBER BLUE 24X36"
41
-
91.98000
-
1
Statfree T2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
16312
Desco
MAT TRUSTAT B80 VINYL 30"X60"
50
-
97.73000
-
1
Trustat™ B80
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Vinyl
Dissipative
image
16313
Desco
MAT TRUSTAT B80 VINYL 30"X72"
47
-
114.34000
-
1
Trustat™ B80
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Vinyl
Dissipative
image
16314
Desco
MAT TRUSTAT B80 VINYL 36"X72"
48
-
134.26000
-
1
Trustat™ B80
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
3' (0.91m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Vinyl
Dissipative
image
8385DGYM2472
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X72" DK GRAY
33
-
135.96000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Gray, Dark
Elastomer
Dissipative
image
6841
SCS
TABLE RUNNER ESD BLUE 2' X 50'
37
-
423.08000
-
1
6800
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
2' (0.61m)
0.065" (1.65mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
6810
SCS
TABLE MAT ESD GRAY 2' X 4'
28
-
59.23000
-
1
6800
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.065" (1.65mm)
Gray
Rubber
Dissipative
image
16311
Desco
MAT TRUSTAT B80 VINYL 24"X48"
65
-
67.83000
-
1
Trustat™ B80
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Vinyl
Dissipative
image
16475
Desco
MAT PORTABLE W/WRISTSTRAP 18X22
77
-
78.26000
-
1
-
Active
Table, Workbench
Rectangle
1.83' (0.56m)
1.5' (0.46m)
0.02" (0.51mm)
Red
Vinyl
Dissipative
image
42542
Desco
MAT KIT Z2 3-LAYER VNL 24''X48''
22
-
98.39000
-
1
Statfree Z2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.125" (3.18mm)
Black
Vinyl
Dissipative
image
66045
Desco
MAT RUBBER KIT 24X48".06" BLUE
24
-
123.16000
-
1
Statfree T2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
15013
Desco
ESD MAT CV280 BLACK 36X48""
13
-
145.92000
-
1
Statfree® CV280™
Active
Floor
Rectangle
4' (1.22m)
3' (0.91m)
0.08" (2.03mm)
Black
PVC
Conductive
image
8831
SCS
TABLE MAT BLUE 3' X 4'
17
-
156.54000
-
1
8800
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
3' (0.91m)
0.07" (1.78mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
8203
SCS
FLOOR MAT ESD GRAY 4X6'
24
-
209.12000
-
1
8200
Active
Floor
Rectangle
6' (1.83m)
4' (1.22m)
0.14" (3.56mm)
Gray
Vinyl
Dissipative
image
8201
SCS
FLOOR MAT ESD BROWN 4X6'
13
-
209.12000
-
1
8200
Active
Floor
Rectangle
6' (1.83m)
4' (1.22m)
0.14" (3.56mm)
Brown
Vinyl
Dissipative
image
15014
Desco
ESD MAT CV280 BLACK 48X72""
18
-
210.01000
-
1
Statfree® CV280™
Active
Floor
Rectangle
6' (1.83m)
4' (1.22m)
0.08" (2.03mm)
Black
PVC
Conductive
image
8264
SCS
TABLE MAT ESD BLUE 2' X 24'
15
-
324.72000
-
1
8260
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
24' (7.32m)
2' (0.61m)
0.14" (3.56mm)
Blue
Vinyl
Dissipative
image
9900
SCS
FLOOR MAT ESD ANTI-FATIGUE 3'X5'
11
-
411.72000
-
1
9900
Active
Floor
Rectangle
5' (1.52m)
3' (0.91m)
0.63" (16.00mm)
Black
Rubber
Anti Fatigue, Dissipative
image
6840
SCS
TABLE RUNNER ESD GRAY 2' X 50'
10
-
423.08000
-
1
6800
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
2' (0.61m)
0.065" (1.65mm)
Gray
Rubber
Dissipative
image
66204
Desco
ROLL RUBBER DUAL LAYER DRK BLUE
5
-
553.62000
-
1
-
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Dark
Rubber
Conductive, Dissipative
image
6861
SCS
TABLE RUNNER ESD BLUE 3'X50'
8
-
634.62000
-
1
6800
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
3' (0.91m)
0.065" (1.65mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
66206
Desco
ROLL RUBBER DUAL LAYER DARK BLUE
5
-
829.39000
-
1
-
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
3' (0.91m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Dark
Rubber
Conductive, Dissipative
image
66202
Desco
ROLL RUBBER DUAL LAYER LT BLUE
3
-
829.39000
-
1
-
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
3' (0.91m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Light
Rubber
Conductive, Dissipative
image
15011
Desco
ESD MAT CV280 BLACK 48X40'
2
-
933.01000
-
1
Statfree® CV280™
Active
Floor
Rectangle
40' (12.19m)
4' (1.22m)
0.08" (2.03mm)
Black
PVC
Conductive
image
66110
Desco
RUBBER DISS BLUE .060 30X40'
4
-
937.68000
-
1
Statfree T2™
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
40' (12.19m)
2.5' (0.76m)
0.06" (1.52mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
82101
Desco
DISPOSABLE ESD MAT 14X22
73
-
9.18000
-
1
-
Active
Table, Workbench
Rectangle
1.83' (0.56m)
1.17' (0.36m)
0.06" (1.52mm)
Gray
Fiberboard
Conductive, Dissipative
image
45010
Desco
MAT ESD RUBBER 16"X24" TYPE J
26
-
22.88000
-
1
Statfree J™
Active
Table, Workbench
Rectangle
2' (0.61m)
1.3' (0.40m)
0.13" (3.30mm)
Black
Rubber
Dissipative
image
42543
Desco
MAT Z2 3-LAYER VNL BK 16''X24''
16
-
30.21000
-
1
Statfree Z2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
2' (0.61m)
1.3' (0.40m)
0.125" (3.18mm)
Black
Vinyl
Dissipative
image
6672436
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 24"X36"
38
-
32.70000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
6672448
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 24"X48"
53
-
41.71000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
AFM2436L1VGR-F
SCS
MAT KIT ESD ANTI FATIGUE 2'X3'
28
-
51.06000
-
1
-
Active
Floor
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.38" (9.65mm)
Gray
Vinyl
Anti Fatigue, Dissipative
image
6683060
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 30"X60"
10
-
60.00000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2.5' (0.76m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
8085BM2436
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X36" LT BLUE
21
-
67.98000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Elastomer
Dissipative
image
8185GM2436
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X36" GREEN
21
-
67.98000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Green
Elastomer
Dissipative
image
8385DGYM2436
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X36" DK GRAY
17
-
67.98000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Gray, Dark
Elastomer
Dissipative
image
8285RBM2436
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X36" ROYAL BLUE
6
-
67.98000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Royal
Elastomer
Dissipative
image
66164
Desco
VINYL DARKBLU 2LAYER .060X24X36"
12
-
71.29000
-
1
Statfree B2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Dark
Vinyl
Dissipative
image
-
TM2448L1GR-L
SCS
MAT KIT VINYL ESD GRAY 2'X4'
11
-
75.18000
-
1
-
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.093" (2.36mm)
Gray
Vinyl
Dissipative
image
6683072
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 30"X72"
8
-
75.19000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2.5' (0.76m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
6693672
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 36"X72"
21
-
82.14000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
3' (0.91m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
8085BM2448
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X48" LT BLUE
12
-
90.64000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Elastomer
Dissipative
image
8285RBM2448
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X48" ROYAL BLUE
6
-
90.64000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Royal
Elastomer
Dissipative
image
66050
Desco
MATTOP RUBBER GREY .060 24X36
12
-
91.98000
-
1
Statfree T2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Gray, Dark
Rubber
Conductive, Dissipative
image
42465
Desco
MAT KIT 3LAYER VINYL BLUE 24X48"
22
-
100.90000
-
1
Statfree Z2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.13" (3.30mm)
Blue
Vinyl
Dissipative
image
8385DGYM2460
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X60" DK GRAY
11
-
113.30000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Gray, Dark
Elastomer
Dissipative
image
8285RBM2460
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X60" ROYAL BLUE
8
-
113.30000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Royal
Elastomer
Dissipative
image
6800
ACL Staticide Inc
CHAIR MATT CONDUCTIVE 46X50" BLK
9
-
133.00000
-
1
ACL Staticide®
Active
Floor
Rectangle
4.17' (1.27m)
3.83' (1.17m)
0.090" (2.29mm)
Black
PVC
Conductive
image
8085BM2472
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X72" LT BLUE
11
-
135.96000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Elastomer
Dissipative
image
8185GM3060
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 30"X60" GREEN
13
-
141.62000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Green
Elastomer
Dissipative
image
8285RBM3060
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 30"X60" ROYAL BLUE
9
-
141.62000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Royal
Elastomer
Dissipative
image
8385DGYM3060
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 30"X60" DK GRAY
8
-
141.62000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Gray, Dark
Elastomer
Dissipative
image
8830
SCS
TABLE MAT GRAY 3' X 4'
5
-
156.54000
-
1
8800
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
3' (0.91m)
0.07" (1.78mm)
Gray
Rubber
Dissipative
image
8385DGYM3072
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 30"X72" DK GRAY
10
-
169.95000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Gray, Dark
Elastomer
Dissipative
image
8285RBM3072
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 30"X72" ROYAL BLUE
9
-
169.95000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Royal
Elastomer
Dissipative
image
8085BM3672
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 36"X72" LT BLUE
4
-
203.94000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
3' (0.91m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Elastomer
Conductive, Dissipative
image
8204
SCS
FLOOR MAT ESD BLUE 4X6'
13
-
209.12000
-
1
8200
Active
Floor
Rectangle
6' (1.83m)
4' (1.22m)
0.14" (3.56mm)
Blue
Vinyl
Dissipative
image
-
TM24600L3BL
SCS
MAT KIT 3LAYER ESD BLUE 2'X50'
6
-
555.35000
-
1
-
Active
Floor Runner
Rectangle
50' (15.24m)
2' (0.61m)
0.13" (3.30mm)
Blue
Vinyl
Conductive, Dissipative
image
AFM36720L1VGR
SCS
FLOOR MAT ESD ANTI-FATIGUE
4
-
793.66000
-
1
-
Active
Floor Runner
Rectangle
60' (18.29m)
3' (0.91m)
0.38" (9.65mm)
Gray
Vinyl
Anti Fatigue, Dissipative
image
8861
SCS
TABLE RUNNER BLUE 3' X 24'
11
-
816.85000
-
1
8860
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
24' (7.32m)
3' (0.91m)
0.07" (1.78mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
66210
Desco
ROLL RUBBER DUAL LAYER GREY
3
-
829.39000
-
1
-
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
3' (0.91m)
0.06" (1.52mm)
Gray
Rubber
Conductive, Dissipative
image
66105
Desco
RUBBER DISS GREY .060 30X40'
5
-
937.68000
-
1
Statfree T2™
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
40' (12.19m)
2.5' (0.76m)
0.06" (1.52mm)
Gray, Dark
Rubber
Conductive, Dissipative
image
RM30600L2RBL
SCS
STATIC MAT KIT 2LAYER ESD BLUE
6
-
1013.57000
-
1
Ultra R2
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
50' (15.24m)
2.5' (0.76m)
0.06" (1.52mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
6672460
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 24"X60"
7
-
49.44000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
6672472
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 24"X72"
11
-
58.97000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
6693660
ACL Staticide Inc
TABLE MAT VINYL MED BLUE 36"X60"
19
-
70.56000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
3' (0.91m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
42460
Desco
MAT KIT 3LAYER VINYL BLUE 24X36"
7
-
84.43000
-
1
Statfree Z2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.13" (3.30mm)
Blue
Vinyl
Dissipative
image
42470
Desco
MAT KIT 3LAYER VINYL GREY 24X36"
3
-
84.43000
-
1
Statfree Z2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.13" (3.30mm)
Gray
Vinyl
Dissipative
image
8185GM2448
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X48" GREEN
6
-
90.64000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Green
Elastomer
Dissipative
image
66166
Desco
VINYL DARKBLU 2LAYER .060X24X48"
5
-
95.03000
-
1
Statfree B2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Dark
Vinyl
Dissipative
image
8185GM2460
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X60" GREEN
8
-
113.30000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Green
Elastomer
Dissipative
image
8085BM2460
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X60" LT BLUE
5
-
113.30000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Elastomer
Dissipative
image
66055
Desco
MAT RUBBER KIT 24X48".06" DK GRY
9
-
123.16000
-
1
Statfree T2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Gray, Dark
Rubber
Conductive, Dissipative
image
8185GM2472
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 24"X72" GREEN
1
-
135.96000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Green
Elastomer
Dissipative
image
8085BM3060
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 30"X60" LT BLUE
13
-
141.62000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Elastomer
Dissipative
image
8085BM3072
ACL Staticide Inc
MAT TABLE ESD 30"X72" LT BLUE
8
-
169.95000
-
1
Dualmat™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue, Light
Elastomer
Dissipative
image
66169
Desco
VINYL DARKBLU 2LAYER .060X36X72"
7
-
213.84000
-
1
Statfree B2™
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
3' (0.91m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Dark
Vinyl
Dissipative
image
COND4872FM-F
SCS
CNDCTV RBBER 48X72 BLCK FLR MAT
4
-
215.94000
-
1
-
Active
Floor
Rectangle
6' (1.83m)
4' (1.22m)
0.06" (1.52mm)
Black
Rubber
Conductive
image
8353
SCS
WORKSURFACE RIGID ESD DISSP BGE
6
-
251.49000
-
1
8300
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.13" (3.30mm)
Beige
Laminate
Dissipative
image
8841
SCS
TABLE RUNNER ESD BLUE 2' X 24'
3
-
453.82000
-
1
8840
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
24' (7.32m)
2' (0.61m)
0.07" (1.78mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
8284
SCS
FLOOR RUNNER ESD BLUE 2' X 40'
2
-
493.42000
-
1
-
Active
Floor Runner
Rectangle
40' (12.19m)
2' (0.61m)
0.14" (3.56mm)
Blue
Vinyl
Dissipative
image
-
TM30600L3BL
SCS
MAT KIT 3LAYER ESD BLUE 2.5'X50'
2
-
774.72000
-
1
-
Active
Floor Runner
Rectangle
50' (15.24m)
2.5' (0.76m)
0.13" (3.30mm)
Blue
Vinyl
Conductive, Dissipative
image
8291
SCS
FLOOR RUNNER ESD BROWN 4' X 40'
2
-
986.86000
-
1
-
Active
Floor Runner
Rectangle
40' (12.19m)
4' (1.22m)
0.14" (3.56mm)
Brown
Vinyl
Dissipative
image
66327
Desco
TABLE MAT RUBBER BLUE 3' X 2'
2
-
117.70000
-
1
Statfree®
Active
Table, Workbench
Rectangle
3' (0.91m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
66328
Desco
TABLE MAT RUBBER BLUE 4' X 2'
9
-
156.19000
-
1
Statfree®
Active
Table, Workbench
Rectangle
4' (1.22m)
2' (0.61m)
0.08" (2.03mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
COND4872FM
SCS
FLOOR MAT RUBBER BLACK 6'X4'
2
-
210.25000
-
1
-
Active
Floor
Rectangle
6' (1.83m)
4' (1.22m)
0.06" (1.52mm)
Black
Rubber
Conductive
image
8871
SCS
FLOOR MAT BLUE 4' X 6'
9
-
231.28000
-
1
8800
Active
Floor
Rectangle
6' (1.83m)
4' (1.22m)
0.07" (1.78mm)
Blue
Rubber
Dissipative
image
66329
Desco
TABLE MAT RUBBER BLUE 5' X 2.5'
3
-
245.30000
-
1
Statfree®
Active
Table, Workbench
Rectangle
5' (1.52m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
66330
Desco
TABLE MAT RUBBER BLUE 6' X 2.5'
4
-
293.70000
-
1
Statfree®
Active
Table, Workbench
Rectangle
6' (1.83m)
2.5' (0.76m)
0.08" (2.03mm)
Blue
Rubber
Conductive, Dissipative
image
66700
ACL Staticide Inc
TABLE RUN VINYL MED BLUE 24"X40'
4
-
317.24000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
40' (12.19m)
2' (0.61m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
66800
ACL Staticide Inc
TABLE RUN VINYL MED BLUE 30"X40'
5
-
397.58000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
40' (12.19m)
2.5' (0.76m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative
image
66900
ACL Staticide Inc
TABLE RUN VINYL MED BLUE 36"X40'
2
-
477.92000
-
1
SpecMat-H
Active
Table, Workbench Runner
Rectangle
40' (12.19m)
3' (0.91m)
0.06" (1.52mm)
Blue, Medium
Vinyl
Dissipative

مقایسه