یافته‌ها: 1,375سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

لایه فلزی

حفاظ در برابر تخلیه استاتیک

سیستم بسته‌بندی

ضخامت

طول - داخل

عرض - داخل

استحکام کششی

رنگ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
لایه فلزی
حفاظ در برابر تخلیه استاتیک
سیستم بسته‌بندی
ضخامت
طول - داخل
عرض - داخل
استحکام کششی
رنگ
image
10035
SCS
BAG STATIC METAL-IN 3X5" 1=1EA
194613
-
0.05000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
5" (127mm)
3" (76.2mm)
4600 psi
Silver
image
10046
SCS
BAG STATIC METAL-IN 4X6" 1=1EA
180576
-
0.06000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
6" (152.4mm)
4" (101.6mm)
4600 psi
Silver
image
10056
SCS
BAG 5X6" STATIC SHIELD 1=1EA
23016
-
0.09000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
6" (152.4mm)
5" (127mm)
4600 psi
Silver
image
10057
SCS
BAG 5X7" STATIC SHIELD 1=1EA
18937
-
0.10000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
7" (177.8mm)
5" (127mm)
4600 psi
Silver
image
30023
SCS
BAG 2X3" ZIP STATIC SHIELD 1=1EA
201013
-
0.11000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
3" (76.2mm)
2" (50.8mm)
4600 psi
Silver
image
10068
SCS
BAG 6X8" STATIC SHIELD 1=1EA
73455
-
0.11000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
30035
SCS
BAG 3X5" ZIP STATIC SHIELD 1=1EA
47737
-
0.11000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
5" (127mm)
3" (76.2mm)
4600 psi
Silver
image
10058
SCS
BAG STATIC METAL-IN 5X8" 1=1EA
27351
-
0.11000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
5" (127mm)
4600 psi
Silver
image
30046
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 4X6" 1=1EA
313220
-
0.12000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
6" (152.4mm)
4" (101.6mm)
4600 psi
Silver
image
30033
SCS
BAG 3X3" ZIP STATIC SHIELD 1=1EA
41827
-
0.12000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
3" (76.2mm)
3" (76.2mm)
4600 psi
Silver
image
100610
SCS
BAG STATIC METAL-IN 6X10" 1=1EA
49701
-
0.13000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
10" (254mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
10088
SCS
BAG 8X8" STATIC SHIELD 1=1EA
18468
-
0.16000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
100810
SCS
BAG STATIC METL-IN 8X10" 1=1EA
22110
-
0.18000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
10" (254mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
30068
SCS
BAG 6X8" ZIP STATIC SHIELD 1=1EA
29018
-
0.19000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
30058
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 5X8" 1=1EA
9704
-
0.19000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
5" (127mm)
4600 psi
Silver
image
100812
SCS
BAG STATIC METAL-IN 8X12" 1=1EA
22655
-
0.20000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
1001012
SCS
BAG 10X12" STATIC SHIELD 1=1EA
8837
-
0.25000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
10" (254mm)
4600 psi
Silver
image
1001014
SCS
BAG 10X14" STATIC SHIELD 1=1EA
31566
-
0.30000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
14" (355.6mm)
10" (254mm)
4600 psi
Silver
image
300810
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 8X10" 1=1EA
12749
-
0.30000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
10" (254mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
1001218
SCS
BAG STATIC METAL-IN 12X18" 1=1EA
9688
-
0.44000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
18" (457.2mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
1001418
SCS
BAG STATIC METAL-IN 14X18" 1=1EA
6109
-
0.51000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
18" (457.2mm)
14" (355.6mm)
4600 psi
Silver
image
1001518
SCS
BAG 15X18" STATIC SHIELD 1=1EA
5852
-
0.54000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
15" (381mm)
18" (457.2mm)
4600 psi
Silver
image
D34610
SCS
BAG 6X10" MOISTURE BARRIER 1=1EA
5010
-
0.58000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
10" (254mm)
6" (152.4mm)
6000 psi
Silver
image
3001218
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 12X18" 1=1EA
10125
-
0.70000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
18" (457.2mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
1001624
SCS
BAG 16X24" STATIC SHIELD 1=1EA
2431
-
0.75000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
16" (406.4mm)
4600 psi
Silver
image
D341020
SCS
BAG MOISTURE BARR 10"X20" 1=1EA
3247
-
0.99000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
20" (508mm)
10" (254mm)
6000 psi
Silver
image
D301020
SCS
BAG STATIC/MOISTURE 10X20" 1=1EA
4295
-
1.10000
-
1
Dri-Shield 3000
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
6.0 mil (152.4 microns)
20" (508mm)
10" (254mm)
3800 psi
Silver
image
21287
SCS
ESD SHIELD BAG 8X7" CUSH 1=1EA
1768
-
2.87000
-
1
2120R
Active
Static Shielding Bag (Cushioned)
Out
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
125.0 mil (3175 microns)
7" (177.8mm)
8" (203.2mm)
34 lbs (15.4 kg)
Silver
image
10023
SCS
BAG 2X3" STATIC SHIELD 1=1EA
32983
-
0.05000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
3" (76.2mm)
2" (50.8mm)
4600 psi
Silver
image
10024
SCS
BAG STATIC METAL-IN 2X4" 1=1EA
18179
-
0.06000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
4" (101.6mm)
2" (50.8mm)
4600 psi
Silver
image
10026
SCS
BAG 2X6" STATIC SHIELD 1=1EA
5448
-
0.06000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
6" (152.4mm)
2" (50.8mm)
4600 psi
Silver
image
13405
Desco
BAG ESD SHIELD 3"X5" METAL-IN
3413
-
0.07440
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.0 mil (76.2 microns)
5" (127mm)
3" (76.2mm)
-
Silver
image
13415
Desco
BAG ESD SHIELD 4"X6" METAL-IN
5550
-
0.08360
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.0 mil (76.2 microns)
6" (152.4mm)
4" (101.6mm)
-
Silver
image
10048
SCS
BAG 4X8" STATIC SHIELD 1=1EA
21959
-
0.09000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
4" (101.6mm)
4600 psi
Silver
image
13605
Desco
BAG ESD SHLD 3"X5" METAL-IN ZIP
5401
-
0.12320
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
Zip Lock
3.0 mil (76.2 microns)
5" (127mm)
3" (76.2mm)
-
Silver
image
30044
SCS
BAG 4X4" ZIP STATIC SHIELD 1=1EA
22662
-
0.13000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
4" (101.6mm)
4" (101.6mm)
4600 psi
Silver
image
70035
SCS
BAG 3X5" MOISTURE BARRIER 1=1EA
3139
-
0.13000
-
1
Dri-Shield 2000
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.6 mil (91.44 microns)
5" (127mm)
3" (76.2mm)
7800 psi
Silver
image
13430
Desco
BAG ESD SHIELD 5"X8" METAL-IN
3390
-
0.13280
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.0 mil (76.2 microns)
8" (203.2mm)
5" (127mm)
-
Silver
image
10078
SCS
BAG 7X8" STATIC SHIELD 1=1EA
2539
-
0.15000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
7" (177.8mm)
4600 psi
Silver
image
13445
Desco
BAG ESD SHIELD 6"X10" METAL-IN
3953
-
0.15960
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.0 mil (76.2 microns)
10" (254mm)
6" (152.4mm)
-
Silver
image
100612
SCS
BAG 6X12" STATIC SHIELD 1=1EA
11214
-
0.16000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
13615
Desco
BAG ESD SHLD 4"X6" METAL-IN ZIP
8574
-
0.16000
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
Zip Lock
3.0 mil (76.2 microns)
6" (152.4mm)
4" (101.6mm)
-
Silver
image
100710
SCS
BAG 7X10" STATIC SHIELD 1=1EA
3380
-
0.16000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
10" (254mm)
7" (177.8mm)
4600 psi
Silver
image
70046
SCS
BAG 4X6" MOISTURE BARRIER 1=1EA
20631
-
0.18000
-
1
Dri-Shield 2000
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.6 mil (91.44 microns)
6" (152.4mm)
4" (101.6mm)
7800 psi
Silver
image
100614
SCS
BAG 6X14" STATIC SHIELD 1=1EA
2870
-
0.19000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
14" (355.6mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
13460
Desco
BAG ESD SHIELD 8"X10" METAL-IN
3269
-
0.22800
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.0 mil (76.2 microns)
10" (254mm)
8" (203.2mm)
-
Silver
image
13630
Desco
BAG ESD SHLD 5"X8" METAL-IN ZIP
3541
-
0.23320
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
Zip Lock
3.0 mil (76.2 microns)
8" (203.2mm)
5" (127mm)
-
Silver
image
30088
SCS
BAG 8X8" ZIP STATIC SHIELD 1=1EA
4695
-
0.25000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
8" (203.2mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
70068
SCS
BAG 6X8" MOISTURE BARRIER 1=1EA
3275
-
0.26000
-
1
Dri-Shield 2000
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.6 mil (91.44 microns)
8" (203.2mm)
6" (152.4mm)
7800 psi
Silver
image
13645
Desco
BAG ESD SHLD 6"X10" METAL-IN ZIP
1888
-
0.27920
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
Zip Lock
3.0 mil (76.2 microns)
10" (254mm)
6" (152.4mm)
-
Silver
image
100818
SCS
BAG 8X18" STATIC SHIELD 1=1EA
2194
-
0.32000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
18" (457.2mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
300812
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 8X12" 1=1EA
4812
-
0.34000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
1001216
SCS
BAG 12X16" STATIC SHIELD 1=1EA
4284
-
0.37000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
16" (406.4mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
300424
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 4X24" 1=1EA
3524
-
0.38000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
4" (101.6mm)
4600 psi
Silver
image
13660
Desco
BAG ESD SHLD 8"X10" METAL-IN ZIP
1183
-
0.39640
-
25
Statshield®
Active
Static Shielding Bag
In
<25nJ
Zip Lock
3.0 mil (76.2 microns)
10" (254mm)
8" (203.2mm)
-
Silver
image
3001012
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 10X12" 1=1EA
3227
-
0.43000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
10" (254mm)
4600 psi
Silver
image
3001014
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 10X14" 1=1EA
1488
-
0.49000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
14" (355.6mm)
10" (254mm)
4600 psi
Silver
image
3001212
SCS
BAG 12X12" ZIP STATIC SLD 1=1EA
1440
-
0.49000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
1001618
SCS
BAG 16X18" STATIC SHIELD 1=1EA
1192
-
0.56000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
18" (457.2mm)
16" (406.4mm)
4600 psi
Silver
image
3001216
SCS
BAG 12X16" ZIP STATIC SHLD 1=1EA
2555
-
0.63000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
16" (406.4mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
D341012
SCS
BAG 10X12" MOIST BARRIER 1=1EA
1073
-
0.63000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
12" (304.8mm)
10" (254mm)
6000 psi
Silver
image
1001224
SCS
BAG 12X24" STATIC SHIELD 1=1EA
1114
-
0.63000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
1001818
SCS
BAG 18X18" STATIC SHIELD 1=1EA
1130
-
0.69000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
18" (457.2mm)
18" (457.2mm)
4600 psi
Silver
image
D271012
SCS
BAG 10X12" MOIST BARRIER 1=1EA
1536
-
0.76000
-
1
Dri-Shield 2700
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
7.0 mil (177.8 microns)
12" (304.8mm)
10" (254mm)
6550 psi
Silver
image
3001818
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 18X18" 1=1EA
1245
-
0.96000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
18" (457.2mm)
18" (457.2mm)
4600 psi
Silver
image
7001518
SCS
BAG STATIC/MOISTURE 15X18" 1=1EA
1115
-
1.05000
-
1
Dri-Shield 2000
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.6 mil (91.44 microns)
18" (457.2mm)
15" (381mm)
7800 psi
Silver
image
D271020
SCS
BAG 10X20" MOIST BARRIER 1=1EA
1109
-
1.16000
-
1
Dri-Shield 2700
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
7.0 mil (177.8 microns)
20" (508mm)
10" (254mm)
6550 psi
Silver
image
3001824
SCS
BAG STATIC ZIP-TOP 18X24" 1=1EA
1221
-
1.24000
-
1
1000 ZipTop™
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
Zip Lock
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
18" (457.2mm)
4600 psi
Silver
image
D341618
SCS
BAG MOISTURE BARR 16"X18" 1=1EA
1040
-
1.27000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
18" (457.2mm)
16" (406.4mm)
6000 psi
Silver
image
1002424
SCS
BAG 24X24" STATIC SHIELD 1=1EA
1523
-
1.29000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
24" (609.6mm)
4600 psi
Silver
image
7001824
SCS
BAG STATIC/MOISTURE 18X24" 1=1EA
1619
-
1.71000
-
1
Dri-Shield 2000
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.6 mil (91.44 microns)
24" (609.6mm)
18" (457.2mm)
7800 psi
Silver
image
1002436
SCS
BAG 24X36" STATIC SHIELD 1=1EA
449
-
1.99000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
36" (914.4mm)
24" (609.6mm)
4600 psi
Silver
image
21267
SCS
ESD SHIELD BAG 6X7" CUSH 1=1EA
248
-
2.10000
-
1
2120R
Active
Static Shielding Bag (Cushioned)
Out
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
125.0 mil (3175 microns)
7" (177.8mm)
6" (152.4mm)
34 lbs (15.4 kg)
Silver
image
D342020
SCS
BAG 20X20" MOIST BARRIER 1=1EA
839
-
2.72000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
20" (508mm)
20" (508mm)
6000 psi
Silver
image
2121415
SCS
ESD SHIELD BAG 14X15" CUSH 1=1EA
248
-
6.06000
-
1
2120R
Active
Static Shielding Bag (Cushioned)
Out
<25nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
125.0 mil (3175 microns)
15" (381mm)
14" (355.6mm)
34 lbs (15.4 kg)
Silver
image
10044
SCS
BAG 4X4" STATIC SHIELD 1=1EA
2890
-
0.06000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
4" (101.6mm)
4" (101.6mm)
4600 psi
Silver
image
100510
SCS
BAG 5X10" STATIC SHIELD 1=1EA
5355
-
0.12000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
10" (254mm)
5" (127mm)
4600 psi
Silver
image
150610
SCS
STATIC BAG MET-OUT 6"X10" 1=1EA
1179
-
0.18000
-
1
1500
Active
Static Shielding Bag
Out
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.0 mil (76.2 microns)
10" (254mm)
6" (152.4mm)
4900 psi
Silver
image
D3446
SCS
BAG 4X6" MOISTURE BARRIER 1=1EA
8849
-
0.21000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
6" (152.4mm)
4" (101.6mm)
6000 psi
Silver
image
100616
SCS
BAG 6X16" STATIC SHIELD 1=1EA
2055
-
0.23000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
16" (406.4mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
100912
SCS
BAG 9X12" STATIC SHIELD 1=1EA
1385
-
0.24000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
9" (228.6mm)
4600 psi
Silver
image
100424
SCS
BAG STATIC METAL-IN 4X24" 1=1EA
1708
-
0.25000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
4" (101.6mm)
4600 psi
Silver
image
100715
SCS
BAG 7X15" STATIC SHIELD 1=1EA
1135
-
0.25000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
15" (381mm)
7" (177.8mm)
4600 psi
Silver
image
700610
SCS
BAG STATIC/MOISTURE 6X10" 1=1EA
1965
-
0.31000
-
1
Dri-Shield 2000
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.6 mil (91.44 microns)
10" (254mm)
6" (152.4mm)
7800 psi
Silver
image
1001016
SCS
BAG 10X16" STATIC SHIELD 1=1EA
1297
-
0.33000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
16" (406.4mm)
10" (254mm)
4600 psi
Silver
image
100624
SCS
BAG 6X24" STATIC SHIELD 1=1EA
2600
-
0.34000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
D3458
SCS
BAG 5X8" MOISTURE BARRIER 1=1EA
1638
-
0.36000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
8" (203.2mm)
5" (127mm)
6000 psi
Silver
image
1001212
SCS
BAG 12X12" STATIC SHIELD 1=1EA
1312
-
0.36000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
12" (304.8mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
100626
SCS
BAG 6X26" STATIC SHIELD 1=1EA
1400
-
0.38000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
26" (660.4mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
1001214
SCS
BAG 12X14" STATIC SHIELD 1=1EA
3393
-
0.39000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
14" (355.6mm)
12" (304.8mm)
4600 psi
Silver
image
D34412
SCS
BAG 4X12" MOISTURE BARRIER 1=1EA
1769
-
0.40000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
12" (304.8mm)
4" (101.6mm)
6000 psi
Silver
image
100824
SCS
BAG 8X24" STATIC SHIELD 1=1EA
1421
-
0.40000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
8" (203.2mm)
4600 psi
Silver
image
100630
SCS
BAG 6X30" STATIC SHIELD 1=1EA
1290
-
0.43000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
30" (762mm)
6" (152.4mm)
4600 psi
Silver
image
1001024
SCS
BAG 10X24" STATIC SHIELD 1=1EA
1740
-
0.52000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
24" (609.6mm)
10" (254mm)
4600 psi
Silver
image
1001030
SCS
BAG 10X30" STATIC SHIELD 1=1EA
1013
-
0.65000
-
1
1000
Active
Static Shielding Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
2.8 mil (71.12 microns)
30" (762mm)
10" (254mm)
4600 psi
Silver
image
13824
Desco
BAG ESD VAPOR BARRIER 12"X16"
18771
-
0.73440
-
25
Statshield®
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.5 mil (88.9 microns)
16" (406.4mm)
12" (304.8mm)
9000 psi
Silver
image
D34424
SCS
BAG 4X24" MOISTURE BARRIER 1=1EA
1174
-
0.81000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
24" (609.6mm)
4" (101.6mm)
6000 psi
Silver
image
7001020
SCS
BAG 10X20" MOIST BARRIER 1=1EA
1065
-
0.86000
-
1
Dri-Shield 2000
Active
Moisture Barrier Bag
Dual Layer
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
3.6 mil (91.44 microns)
20" (508mm)
10" (254mm)
7800 psi
Silver
image
D341216
SCS
BAG 12X16" MOIST BARRIER 1=1EA
994
-
0.88000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
16" (406.4mm)
12" (304.8mm)
6000 psi
Silver
image
D341030
SCS
BAG MOISTURE BARR 10"X30" 1=1EA
1475
-
1.30000
-
1
Dri-Shield 3400
Active
Moisture Barrier Bag
In
<10nJ
User Defined - Clips, Heat Seal, Tape
4.0 mil (101.6 microns)
30" (762mm)
10" (254mm)
6000 psi
Silver

مقایسه