یافته‌ها: 3,013سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع سوئیچ

شکل

رنگ

نور پردازی

برای استفاده با / محصولات مرتبط

نوع نصب

اندازه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع سوئیچ
شکل
رنگ
نور پردازی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
نوع نصب
اندازه
image
1RBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
54398
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
5.00mm Dia x 9.00mm H
image
B32-1310
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE BLACK
23890
26000
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Black
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
12.00mm L x 12.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1010
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE BLACK
23287
17000
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Black
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1000
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE LIGHT GRAY
14408
18000
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Gray, Light
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
454D02000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
11925
-
0.59000
-
1
KSL
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
KSL Series
Snap Fit
6.20mm Dia x 9.04mm H
image
B32-2010
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE ROUND BLACK
6535
-
0.74000
-
1
-
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
6.00mm Dia x 5.50mm H
image
1ZB09D13606
MEC Switches
CAP TACTILE 1/4 RING BLACK
12721
1500
1.90000
-
1
Navimec™
Active
Tactile
1/4 Ring
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
22.00mm L x 9.00mm W x 5.00mm H
image
1ZB16DLM13609
MEC Switches
CAP TACTILE 1/4 RING FRSTD WHITE
2668
600
5.76000
-
1
Navimec™
Active
Tactile
1/4 Ring
White, Frosted
Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
22.00mm L x 9.00mm W x 5.00mm H
image
6JGRY
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE GRAY
12621
5000
0.14000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square
Gray
Non-Illuminated
320, TL1100, TL2201Y and TL4201Y Series
Snap Fit
8.00mm L x 8.00mm W x 5.00mm H
image
4JWHT
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE WHITE
11775
30000
0.14000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square, Concave
White
Non-Illuminated
320, TL1100, TL2201Y and TL4201Y Series
Snap Fit
12.00mm L x 12.00mm W x 3.80mm H
image
6JBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE BLACK
8558
-
0.14000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square
Black
Non-Illuminated
320, TL1100, TL2201Y and TL4201Y Series
Snap Fit
8.00mm L x 8.00mm W x 5.00mm H
image
6JRED
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE RED
4800
-
0.14000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square
Red
Non-Illuminated
320, TL1100, TL2201Y and TL4201Y Series
Snap Fit
8.00mm L x 8.00mm W x 5.00mm H
image
4JBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE BLACK
2539
-
0.14000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square, Concave
Black
Non-Illuminated
320, TL1100, TL2201Y and TL4201Y Series
Snap Fit
12.00mm L x 12.00mm W x 3.80mm H
image
AKTSC62K
Apem Inc.
CAP TACTILE ROUND BLACK
17168
22000
0.16000
-
1
AKTSC
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
ADTS Series
Snap Fit
4.50mm Dia x 5.50mm H
image
AKTSC62R
Apem Inc.
CAP TACTILE ROUND RED
4246
3000
0.16000
-
1
AKTSC
Active
Tactile
Round
Red
Non-Illuminated
ADTS Series
Snap Fit
4.50mm Dia x 5.50mm H
image
-
ACC-C17-2
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
4260
-
0.19000
-
1
KS, LAMB
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
KS Series
Slip On
8.60mm Dia x 10.50mm H
image
1RRED
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
32855
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
5.00mm Dia x 9.00mm H
image
1RLGR
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND LIGHT GRAY
21813
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Gray, Light
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
5.00mm Dia x 9.00mm H
image
1SWHT
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE WHITE
17383
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square
White
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
5.00mm L x 5.00mm W x 9.00mm H
image
1RWHT
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND WHITE
14668
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
White
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
5.00mm Dia x 9.00mm H
image
1RDGR
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND DARK GRAY
13113
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Gray, Dark
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
5.00mm Dia x 9.00mm H
image
1CBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR BLACK
8986
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Rectangular, Concave
Black
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
9.40mm L x 4.50mm W x 9.00mm H
image
800C1BLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
3410
-
0.20000
-
1
800
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
800 Series
Snap Fit
4.00mm Dia x 4.03mm H
image
1SBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE BLACK
3062
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square
Black
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
5.00mm L x 5.00mm W x 9.00mm H
image
1CRED
E-Switch
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR RED
19814
-
0.20000
-
1
-
Active
Pushbutton
Rectangular, Concave
Red
Non-Illuminated
PBH and TL Series
Snap Fit
9.40mm L x 4.50mm W x 9.00mm H
image
700C1RED
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
1501
579
0.20000
-
1
700
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
700 Series
Snap Fit
7.70mm Dia x 7.60mm H
image
800C1RED
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
1245
-
0.20000
-
1
800
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
800 Series
Snap Fit
4.00mm Dia x 4.03mm H
image
AKTSC22K
Apem Inc.
CAP TACTILE ROUND BLACK
8751
1500
0.21000
-
1
AKTSC
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
ADTS Series
Snap Fit
13.00mm Dia x 5.70mm H
image
TAGBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
12243
-
0.26000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
8.80mm Dia x 10.50mm H
image
TAGRED
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
9373
-
0.26000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
8.80mm Dia x 10.50mm H
image
TAGGRY
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND GRAY
6142
2000
0.26000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Gray
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
8.80mm Dia x 10.50mm H
image
TACBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR BLACK
3462
1000
0.26000
-
1
-
Active
Pushbutton
Rectangular
Black
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
9.60mm L x 5.30mm W x 11.20mm H
image
1SS09-10.4
MEC Switches
CAP TACTILE ROUND BLACK
2774
-
0.26000
-
1
Multimec®
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
6.50mm Dia x 10.40mm H
image
TACWHT
E-Switch
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR WHITE
1445
-
0.26000
-
1
-
Active
Pushbutton
Rectangular
White
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
9.60mm L x 5.30mm W x 11.20mm H
image
TAMBLK
E-Switch
CAP PUSHBUTTON BULLET BLACK
1215
-
0.26000
-
1
-
Active
Pushbutton
Bullet
Black
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
7.20mm Dia x 12.50mm H
image
B32-1240
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE BLUE
21741
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Blue
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.00mm L x 9.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1200
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE LIGHT GRAY
12183
13000
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Gray, Light
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.00mm L x 9.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1380
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE RED
11646
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Red
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
12.00mm L x 12.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1060
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE WHITE
10635
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
White
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1040
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE BLUE
9585
11000
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Blue
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1360
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE WHITE
9647
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
White
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
12.00mm L x 12.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1260
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE WHITE
6525
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
White
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.00mm L x 9.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1340
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE BLUE
6501
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Blue
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
12.00mm L x 12.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1080
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE RED
5750
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Red
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1330
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE YELLOW
4026
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Yellow
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
12.00mm L x 12.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1020
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE ORANGE
3500
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Orange
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1030
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE YELLOW
2393
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Yellow
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1300
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE LIGHT GRAY
2455
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Gray, Light
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
12.00mm L x 12.00mm W x 5.50mm H
image
B32-1070
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE LIGHT GREEN
1898
-
0.29000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Green, Light
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
4.00mm L x 4.00mm W x 5.50mm H
image
BTN KSC9 90
C&K Components
CAP TACTILE ROUND BLACK
11460
-
0.32000
-
1
KSC9
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
KSC9 Series
Snap Fit
6.00mm Dia x 10.20mm H
image
BTNK0390
C&K Components
CAP TACTILE OVAL BLACK
10361
-
0.32000
-
1
-
Active
Tactile
Oval
Black
Non-Illuminated
KSA and KSL Series
Slip On
9.50mm L x 5.60mm W x 4.00mm H
image
BTNK0290
C&K Components
CAP TACTILE ROUND BLACK
5362
-
0.32000
-
1
KSA
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
KSA Series
Snap Fit
8.00mm Dia x 3.50mm H
image
BTNK0190
C&K Components
CAP TACTILE SQUARE BLACK
2945
-
0.33000
-
1
KSA
Active
Tactile
Square
Black
Non-Illuminated
KSA Series
Snap Fit
8.00mm L x 8.00mm W x 3.50mm H
image
B32-1400
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE SQUARE LIGHT GRAY
19000
-
0.34000
-
1
-
Active
Tactile
Square
Gray, Light
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.00mm L x 9.00mm W x 5.50mm H
image
PV WH
C&K Components
CAP KEYSWITCH WHITE
5133
-
0.40000
-
1
PVA
Active
Keyswitch
Round
White
Non-Illuminated
PVA Series
Snap Fit
7.40mm Dia x 7.00mm H
image
PV BK
C&K Components
CAP KEYSWITCH BLACK
4985
-
0.40000
-
1
PVA
Active
Keyswitch
Round
Black
Non-Illuminated
PVA Series
Snap Fit
7.40mm Dia x 7.00mm H
image
PV RD
C&K Components
CAP KEYSWITCH RED
4185
-
0.40000
-
1
PVA
Active
Keyswitch
Round
Red
Non-Illuminated
PVA Series
Snap Fit
7.40mm Dia x 7.00mm H
image
AT415B
NKK Switches
CAP TOGGLE BAT WHITE
1491
1419
0.40000
-
1
-
Active
Toggle
Bat
White
Non-Illuminated
E, M and M2 Series
Forming
5.00mm Dia x 12.00mm H
image
B32-1610
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE ROUND BLACK
11076
1000
0.41000
-
1
-
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.50mm Dia x 7.00mm H
image
B32-1600
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE ROUND LIGHT GRAY
2288
-
0.41000
-
1
-
Active
Tactile
Round
Gray, Light
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.50mm Dia x 7.00mm H
image
G001A
C&K Components
CAP PUSHBUTTON SQUARE BLACK
2952
-
0.41000
-
1
PHA
Active
Pushbutton
Square, Concave
Black
Non-Illuminated
PHA Series
Snap Fit
4.50mm L x 4.50mm W x 9.00mm H
image
PE RD
C&K Components
CAP KEYSWITCH RECTANGULAR RED
2619
-
0.41000
-
1
PVA
Active
Keyswitch
Rectangular, Concave
Red
Non-Illuminated
PVA Series
Snap Fit
12.10mm L x 5.90mm W x 11.00mm H
image
B32-1630
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE ROUND YELLOW
2000
-
0.41000
-
1
-
Active
Tactile
Round
Yellow
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.50mm Dia x 7.00mm H
image
B32-1620
Omron Electronics Inc-EMC Div
CAP TACTILE ROUND ORANGE
1037
-
0.41000
-
1
-
Active
Tactile
Round
Orange
Non-Illuminated
B3F and B3W Series
Slip On
9.50mm Dia x 7.00mm H
image
PV GY
C&K Components
CAP KEYSWITCH GRAY
5070
-
0.44000
-
1
PVA
Active
Keyswitch
Round
Gray
Non-Illuminated
PVA Series
Snap Fit
7.40mm Dia x 7.00mm H
image
400EB0000
C&K Components
CAP TACTILE RND TRANSLCNT WHITE
1976
-
0.45000
-
1
ITS
Active
Tactile
Round
White, Translucent
Illuminated
ITS Series
Snap Fit
4.50mm Dia x 6.30mm H
image
G003A
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
5460
-
0.46000
-
1
PHA
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
PHA Series
Snap Fit
6.20mm Dia x 9.04mm H
image
G003R
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
3625
-
0.46000
-
1
PHA
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
PHA Series
Snap Fit
6.20mm Dia x 9.04mm H
image
G003G
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND GRAY
1890
-
0.46000
-
1
PHA
Active
Pushbutton
Round
Gray
Non-Illuminated
PHA Series
Snap Fit
6.20mm Dia x 9.04mm H
image
TAGCHR
E-Switch
CAP PUSHBUTTON ROUND CHROME
1507
-
0.49000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Chrome
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
8.80mm Dia x 10.50mm H
image
PE GY
C&K Components
CAP KEYSWITCH RECTANGULAR GRAY
1408
-
0.49000
-
1
PVA
Active
Keyswitch
Rectangular, Concave
Gray
Non-Illuminated
PVA Series
Snap Fit
12.10mm L x 5.90mm W x 11.00mm H
image
1GA09
MEC Switches
CAP TACTILE ROUND BLACK
7412
-
0.50000
-
1
Multimec®
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
11.00mm Dia x 4.00mm H
image
1S09-19.0
MEC Switches
CAP TACTILE ROUND BLACK
5495
-
0.50000
-
1
Multimec®
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
6.50mm Dia x 19.00mm H
image
1D09
MEC Switches
CAP TACTILE ROUND BLACK
3893
600
0.50000
-
1
Multimec®
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
9.60mm Dia x 7.50mm H
image
1S09-22.5
MEC Switches
CAP TACTILE ROUND BLACK
2063
-
0.50000
-
1
Multimec®
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
6.50mm Dia x 22.50mm H
image
1P03
MEC Switches
CAP TACTILE RECTANGULAR GRAY
11228
-
0.52000
-
1
Multimec®
Active
Tactile
Rectangular, Concave
Gray
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
12.50mm L x 6.50mm W x 5.30mm H
image
1825068-2
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
5312
-
0.52000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round, Concave
Red
Non-Illuminated
MSPM, MPE, MPA6 and MPS Series
Snap Fit
10.00mm Dia x 8.00mm H
image
21125
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
4863
-
0.53000
-
1
F
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
F Series
Snap Fit
8.86mm Dia x 10.49mm H
image
PE BK
C&K Components
CAP KEYSWITCH RECTANGULAR BLACK
3615
-
0.54000
-
1
PVA
Active
Keyswitch
Rectangular, Concave
Black
Non-Illuminated
PVA Series
Snap Fit
12.10mm L x 5.90mm W x 11.00mm H
image
F1201
C&K Components
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR BLACK
2142
-
0.54000
-
1
F
Active
Pushbutton
Rectangular
Black
Non-Illuminated
F Series
Snap Fit
9.78mm L x 5.51mm W x 11.18mm H
image
1825068-1
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
5252
-
0.56000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round, Concave
Black
Non-Illuminated
MSPM, MPE, MPA6 and MPS Series
Snap Fit
10.00mm Dia x 8.00mm H
image
1V09
MEC Switches
CAP TACTILE TRIANGULAR BLACK
3952
-
0.57000
-
1
Multimec®
Active
Tactile
Triangular, Convex (Domed)
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
13.25mm L x 10.60mm W x 7.50mm H
image
F0203
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
3230
-
0.57000
-
1
F
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
F Series
Snap Fit
8.86mm Dia x 10.49mm H
image
F0204
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND GRAY
2460
-
0.57000
-
1
F
Active
Pushbutton
Round
Gray
Non-Illuminated
F Series
Snap Fit
8.86mm Dia x 10.49mm H
image
1630003
MEC Switches
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR GRAY
9162
1600
0.60000
-
1
Unimec™
Active
Pushbutton
Rectangular, Convex (Domed)
Gray
Non-Illuminated
Unimec™ Series
Snap Fit
12.30mm L x 6.00mm W x 4.80mm H
image
AT407A
NKK Switches
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
1194
-
0.60000
-
1
MB2000
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
MB2000 Series
Screw On
10.00mm Dia x 8.00mm H
image
TAKGRY
E-Switch
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR GRAY
3097
-
0.62000
-
1
-
Active
Pushbutton
Rectangular
Gray
Non-Illuminated
320, JN, P197, P227 and TL4201 Series
Snap Fit
9.55mm L x 5.10mm W x 6.55mm H
image
BTN KT11 03 90
C&K Components
CAP TACTILE ROUND BLACK
65821
-
0.64000
-
1
KT
Active
Tactile
Round, Convex (Domed)
Black
Non-Illuminated
KT Series
Snap Fit
5.72mm Dia x 4.98mm H
image
1ZC30
MEC Switches
CAP TACTILE ROUND ULTRA BLUE
1683
-
0.66000
-
1
Navimec™
Active
Tactile
Round, Convex (Domed)
Blue, Ultra
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
14.30mm Dia x 4.00mm H
image
508102000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
4401
-
0.72000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
EP and TP Series
Slip On
5.08mm Dia x 3.94mm H
image
508103000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
1917
-
0.72000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
EP and TP Series
Slip On
5.08mm Dia x 3.94mm H
image
708902000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
4721
-
0.86000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
8020, 8060, E010, E020, KM11, L and TP Series
Slip On
5.08mm Dia x 3.94mm H
image
465802000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
4507
-
0.86000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
EP and TP Series
Slip On
7.87mm Dia x 3.86mm H
image
465803000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
2792
-
0.86000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
EP and TP Series
Slip On
7.87mm Dia x 3.86mm H
image
752702000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
2281
-
0.86000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round, Concave
Black
Non-Illuminated
8020, 8060, E010, E020, KM11, L and TP Series
Slip On
9.53mm Dia x 6.35mm H
image
801802000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND BLACK
1724
-
0.86000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Black
Non-Illuminated
8020, 8060, E010, E020, KM11, L and TP Series
Slip On
7.87mm Dia x 6.35mm H
image
801803000
C&K Components
CAP PUSHBUTTON ROUND RED
1564
-
0.86000
-
1
-
Active
Pushbutton
Round
Red
Non-Illuminated
8020, 8060, E010, E020, KM11, L and TP Series
Slip On
7.87mm Dia x 6.35mm H
image
181D01000
C&K Components
CAP PUSHBUTTN RND BLK/TRANS LENS
1326
-
0.97000
-
1
ELUM™
Active
Pushbutton
Round, Convex (Domed)
Black, Transparent Lens
Illumination Opening
ELUM™ Series
Snap Fit
6.86mm Dia x 12.33mm H
image
1ZW0913611806
MEC Switches
CAP TACTILE ROUND BLACK
226
-
6.01000
-
1
Controlmec™
Active
Tactile
Round
Black
Non-Illuminated
Multimec® Series
Snap Fit
29.50mm Dia x 5.10mm H
image
4JGRY
E-Switch
CAP PUSHBUTTON SQUARE GRAY
16321
-
0.14000
-
1
-
Active
Pushbutton
Square, Concave
Gray
Non-Illuminated
320, TL1100, TL2201Y and TL4201Y Series
Snap Fit
12.00mm L x 12.00mm W x 3.80mm H

مقایسه