یافته‌ها: 287سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

سری‌های سازگار (ابتدا انتخاب، سپس اعمال فیلترها)

مدار

رتبه‌بندی اتصال @ ولتاژ

استایل پایان‌دهنده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
سری‌های سازگار (ابتدا انتخاب، سپس اعمال فیلترها)
مدار
رتبه‌بندی اتصال @ ولتاژ
نیازمندی‌ها
استایل پایان‌دهنده
image
A0151B
Apem Inc.
SWITCH BLOCK SINGLE POLE
108
-
7.76000
-
1
-
Active
Apem, A01
SPDT
6A @ 250VAC
Switch Body
Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
5.00100.1400000
C&K Components
CONTACT BLOCK SCREW 1NO AG
101
-
9.35000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
SPST-NO
10A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
5.00100.1430000
C&K Components
CONTACT BLOCK SCREW 1NC 1NO
457
-
15.24000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
DPST (1-NO, 1-NC)
10A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A165E-02L
Omron Automation and Safety
SWITCH CONT BLK LIGHTED DPST-NC
125
-
16.85000
-
1
A165E
Active
Omron, A165E
DPST-NC
5A @ 125VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20126.0030000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV AU 1NO 1NC
173
-
17.83000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NC + SPST-NO
0.1A @ 35VAC/DC
Switch Body
PC Pin
image
1.20126.4040000
C&K Components
CONTACT BLOCK E-STOP 2NC RED
421
-
17.83000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
DPST-NC
0.1A @ 35VAC/DC
Switch Body
PC Pin
image
A02501
Apem Inc.
SWITCH BLOCK 1 NO
118
25
10.28000
-
1
A02
Active
Apem, A02 (First Block)
SPST-NO
16A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A22R-01
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK SPST-NC 10A
204
-
5.38000
-
1
A22R
Obsolete
Omron, A22R
SPST-NC
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
1.20126.0010000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV 1NC
109
-
11.19000
-
1
RAFIX 22 FS
Obsolete
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NC
0.1A @ 35VAC/DC
Switch Body
PC Pin
image
1.20126.0040000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV 2NC RED
205
-
17.83000
-
1
RAFIX 22 FS
Obsolete
C & K, Rafix 22 FS
DPST-NC
0.1A @ 35VAC/DC
Switch Body
PC Pin
image
1.20123.0240000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV MOM 2NC SLV
33
-
16.51000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
DPST-NC
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
A22NZ-S-G1B
Omron Automation and Safety
CONTACT BLOCK NC
62
-
2.95000
-
1
A22N
Active
Omron, A22N
SPST-NC
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A22NZ-S-G1A
Omron Automation and Safety
CONTACT BLOCK NO
49
-
2.95000
-
1
A22N
Active
Omron, A22N
SPST-NO
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
1.20122.0220000
C&K Components
CONTACT BLOCK MOM 2NO
35
-
13.14000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
DPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
5.00100.1410000
C&K Components
CONTACT BLOCK SCREW 2NC AG
71
-
15.24000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
DPST-NC
10A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
1.20123.0210000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV MOM 1NC 1NO
36
-
16.34000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
SPST-NC + SPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20122.0610000
C&K Components
CONTACT BLOCK LAT 1NC 1NO
99
-
16.39000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
SPST-NC + SPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20122.0010000
C&K Components
CONTACT BLOCK MOM 1NC 1NO
67
-
16.39000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
SPST-NC + SPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20122.0620000
C&K Components
CONTACT BLOCK LAT 2NO
56
-
16.39000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
DPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20126.4030000
C&K Components
CONTACT BLOCK E-STOP AU 1NO 1NC
71
-
17.83000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NC + SPST-NO
0.1A @ 35VAC/DC
Switch Body
PC Pin
image
1.20123.0010000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV MOM 1NC 1NO
8
-
19.33000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
SPST-NC + SPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20124.1040000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV MOM 1NO 1NO
11
-
22.43000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
SPST-NO + SPST-NO
0.1A @ 42VAC/DC
Switch Body
Screw Terminal
image
1.20122.0410000
C&K Components
CONTACT BLOCK LAT 1NC 1NO
29
-
24.39000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
SPST-NC + SPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
A02505
Apem Inc.
SWITCH BLOCK 1 NO 1 NC
88
-
16.05000
-
1
A02
Active
Apem, A02 (First Block)
DPST (1-NO, 1-NC)
16A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
1.20126.2050000
C&K Components
CONTACT BLOCK
28
-
17.83000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
DPST-NO
3A @ 120VAC
Switch Body
PC Pin
image
-
1.20126.3030000
C&K Components
CONTACT BLOCK 1NO+1NC AG Q
27
-
18.71000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NC + SPST-NO
3A @ 120VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
A0154BD
Apem Inc.
SWITCH BLOCK FOR EMERGENCY STOP
48
-
10.60000
-
1
-
Active
Apem, A01
DPST-NC (DB)
1.5A @ 250VAC
Switch Body
Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
A22RL-20M
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK ILLUM DPST-NO 10A
29
-
16.28000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
DPST-NO
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
5.00100.1390000
C&K Components
CONTACT BLOCK SCREW 1NC AG
11
-
9.35000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
SPST-NC
10A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A165E-01
Omron Automation and Safety
SW CONT BLK NON-LIGHTED SPST-NC
13
-
10.08000
-
1
A165E
Active
Omron, A165E
SPST-NC
5A @ 125VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
-
1.20126.3020000
C&K Components
CONTACT BLOCK 1NO AG QC
19
-
12.03000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NO
3A @ 120VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20122.0230000
C&K Components
CONTACT BLOCK MOM 2NC
-
-
13.14000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
DPST-NC
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
A165E-02
Omron Automation and Safety
SW CONT BLK NON-LIGHTED DPST-NC
24
-
16.42000
-
1
A165E
Active
Omron, A165E
DPST-NC
5A @ 125VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
-
1.20126.3010000
C&K Components
CONTACT BLOCK 1NC AG QC
18
-
12.03000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NC
3A @ 120VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20122.0210000
C&K Components
CONTACT BLOCK MOM 1NC 1NO
9
-
13.14000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
SPST-NC + SPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
5.00100.1420000
C&K Components
CONTACT BLOCK SCREW 2NO AG
10
-
15.24000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
DPST-NO
10A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
1.20122.0020000
C&K Components
CONTACT BLOCK MOM 2NO
10
-
16.39000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
DPST-NO
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
A16S-2N-2
Omron Automation and Safety
CONTACT UNIT 2POS DPDT SOLDER
-
-
6.55000
-
1
A165S
Active
Omron, A165S
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
image
A0150BD
Apem Inc.
SWITCH BLOCK FOR EMERGENCY STOP
-
-
7.99000
-
1
-
Active
Apem, A01
SPST-NC (DB)
1.5A @ 250VAC
Switch Body
Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
-
CONTACTBLOCKSPDTNONILLUM
E-Switch
CONTACT BLOCK NON ILLUM SPDT
-
-
4.15980
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
A16S-2N-1
Omron Automation and Safety
CONTACT UNIT 2POS SPDT SOLDER
-
-
4.68000
-
1
A165S
Active
Omron, A165S
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16S-2N-1L
Omron Automation and Safety
CONTACT UNIT 2POS SPDT SOLDER
-
-
4.68000
-
1
A165W
Active
Omron, A165W
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
-
CONTACTBLOCKSPDTILLUMINA
E-Switch
CONTACT BLOCK ILLUMINATED SPDT
-
-
4.99860
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
image
A22R-10
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK SPST-NO 10A
21
-
5.38000
-
1
A22R
Obsolete
Omron, A22R
SPST-NO
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A16S-3N-2
Omron Automation and Safety
CONTACT UNIT 3POS DPDT SOLDER
-
-
6.55000
-
1
A165S
Active
Omron, A165S
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
image
A16S-2N-2L
Omron Automation and Safety
CONTACT UNIT 2POS DPDT SOLDER
-
-
6.55000
-
1
A165W
Active
Omron, A165W
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16S-3N-2L
Omron Automation and Safety
CONTACT UNIT 3POS DPDT SOLDER
-
-
6.55000
-
1
A165W
Active
Omron, A165W
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
image
A22R-10M
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK SPST-NO 10A
7
-
6.82000
-
1
A22R
Obsolete
Omron, A22R
SPST-NO
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A22R-01M
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK SPST-NC 10A
1
-
6.82000
-
1
A22R
Obsolete
Omron, A22R
SPST-NC
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
A16L-12-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V INCND SPDT
-
-
6.97000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-5-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V INCAND SPDT
-
-
6.97000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-24-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V INCND SPDT
-
-
7.43000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
-
CONTACTBLOCKDPDTNONILLUM
E-Switch
CONTACT BLOCK NON ILLUM DPDT
-
-
8.20400
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
-
CONTACTBLOCKDPDTILLUMINA
E-Switch
CONTACT BLOCK ILLUMINATED DPDT
-
-
9.03120
-
50
-
Active
-
-
-
-
-
A16L-12-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V INCND DPDT
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-5-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V INCAND DPDT
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-G-12D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V SPDT GREEN
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-G-24D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V SPDT GREEN
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-G-5D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V SPDT GREEN
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-R-12D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT LED 12VDC SPDT RED
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-R-24D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT LED 24VDC SPDT RED
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-R-5D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT LED 5VDC SPDT RED
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-W-12D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V SPDT WHITE
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-W-24D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V SPDT WHITE
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-W-5D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V SPDT WHITE
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-Y-12D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V SPDT YEL
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-Y-24D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V SPDT YEL
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-Y-5D-1
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V SPDT YELLOW
-
-
9.17000
-
1
A16
Active
Omron, A16
SPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
image
1.20.126.201/0000
C&K Components
CONTACT BLOCK 1-N.C RED
-
-
9.18000
-
30
-
Active
-
-
-
-
-
image
1.20.126.202/0000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV GRN 1NO
-
-
9.18000
-
30
-
Active
-
-
-
-
-
A16L-24-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V INCND DPDT
-
-
9.76000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
image
A02502
Apem Inc.
SWITCH BLOCK 1 NC
-
75
10.00640
-
25
A02
Active
Apem, A02 (First Block)
SPST-NC
16A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A02506
Apem Inc.
SWITCH BLOCK 1 NO
-
75
10.00640
-
25
A02
Active
Apem, A02 (Second Block)
SPST-NO
16A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A02507
Apem Inc.
SWITCH BLOCK 1 NC
-
-
10.00640
-
25
A02
Active
Apem, A02 (Second Block)
SPST-NC
16A @ 250VAC
Switch Body
Screw Terminal
-
1.20124.0010000
C&K Components
CONTACT BLOCK
-
-
10.71300
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
image
A0152B
Apem Inc.
SWITCH BLOCK DOUBLE POLE
-
1475
10.83240
-
25
-
Active
Apem, A01
DPDT
6A @ 250VAC
Switch Body
Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20126.4010000
C&K Components
CONTACT BLOCK E-STOP 1NC RED
-
-
10.89167
-
30
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NC
0.1A @ 35VAC/DC
Switch Body
PC Pin
1.20.126.001/9000
C&K Components
CONTACT ELEMENT UNIV PCB W/LT
-
-
11.12400
-
30
-
Active
-
-
-
-
-
1.20.126.002/9000
C&K Components
CONTACT ELEMENT UNIVERSAL PCB
-
-
11.12400
-
30
-
Active
-
-
-
-
-
1.20.126.401/9000
C&K Components
SFTY CONTACT ELEMENT PCB W/LT
-
-
11.12400
-
30
-
Active
-
-
-
-
-
A16L-G-12D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V DPDT GREEN
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-G-24D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V DPDT GREEN
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-G-5D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V DPDT GREEN
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-R-12D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT LED 12VDC DPDT RED
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-R-24D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT LED 24VDC DPDT RED
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-R-5D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT LED 5VDC DPDT RED
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-W-12D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V DPDT WHITE
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-W-24D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V DPDT WHITE
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-W-5D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V DPDT WHITE
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-Y-12D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 12V DPDT YEL
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-Y-24D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 24V DPDT YEL
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A16L-Y-5D-2
Omron Automation and Safety
SWITCH UNIT ILLUM 5V DPDT YELLOW
-
-
11.39000
-
1
A16
Active
Omron, A16
DPDT
5A @ 125VAC
Switch Body
Solder Lug
A165E-01L
Omron Automation and Safety
SWITCH CONT BLK LIGHTED SPST-NC
-
-
11.52000
-
1
A165E
Active
Omron, A165E
SPST-NC
5A @ 125VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
1.20123.0220000
C&K Components
CONTACT BLOCK UNIV MOM 1NC SLV
-
-
11.70600
-
10
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
SPST-NC
6A @ 250VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
-
1.20126.7010000
C&K Components
CONTACT BLOCK 1NC E-STOP QC
-
-
11.70900
-
30
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
SPST-NC
3A @ 120VAC
Switch Body
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
image
A22R-02M
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK DPST-NC 10A
9
-
11.74000
-
1
A22R
Obsolete
Omron, A22R
DPST-NC
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A22R-20M
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK DPST-NO 10A
25
-
11.88000
-
1
A22R
Obsolete
Omron, A22R
DPST-NO
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
image
A22R-11M
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK DPST 10A
8
-
11.88000
-
1
A22R
Obsolete
Omron, A22R
DPST (1-NO, 1-NC)
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal
-
1.20124.1020000
C&K Components
CONTACT BLOCK
-
-
12.20200
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
image
A22RL-10M
Omron Automation and Safety
SWITCH BLOCK ILLUM SPST-NO 10A
25
-
12.42000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
SPST-NO
10A @ 120VAC
Switch Body
Screw Terminal

مقایسه