یافته‌ها: 95سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

سری‌های سازگار (ابتدا انتخاب، سپس اعمال فیلترها)

رنگ

شکل


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
سری‌های سازگار (ابتدا انتخاب، سپس اعمال فیلترها)
رنگ
نیازمندی‌ها
شکل
image
5.49263.0140300
C&K Components
LENS OPAQUE RED
10
-
0.75000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Red
Switch Body
Round
image
A0263E
Apem Inc.
SCREEN GREEN ROUND
74
-
0.80000
-
1
A02
Active
Apem, A02
Green
Switch Body
Round
-
5.49027.0012000
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.51650
-
20
-
Active
-
-
-
-
-
LENS ZFL FLB RED (F24XX03)
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.52360
-
100
-
Active
-
-
-
-
A0161A
Apem Inc.
16MM RECTANGULAR SCREEN BLACK
-
-
0.53600
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
LENS FRV/CRV ORG
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.54760
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
LENS FRV/CRV RED
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.55320
-
100
-
Active
-
-
-
-
image
A0161B
Apem Inc.
SCREEN RED RECTANGULAR
-
75
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Red
Switch Body
Rectangular
image
A0161C
Apem Inc.
SCREEN AMBER RECTANGULAR
-
25
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Amber
Switch Body
Rectangular
image
A0161E
Apem Inc.
SCREEN GREEN RECTANGULAR
-
75
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Green
Switch Body
Rectangular
image
A0161G
Apem Inc.
SCREEN CLEAR RECTANGULAR
-
125
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Clear
Switch Body
Rectangular
image
A0162B
Apem Inc.
SCREEN RED SQUARE
-
50
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Red
Switch Body
Square
image
A0162C
Apem Inc.
SCREEN AMBER SQUARE
-
-
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Amber
Switch Body
Square
image
A0162E
Apem Inc.
SCREEN GREEN SQUARE
-
850
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Green
Switch Body
Square
image
A0162G
Apem Inc.
SCREEN CLEAR SQUARE
-
-
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Clear
Switch Body
Square
image
A0163B
Apem Inc.
SCREEN RED ROUND
-
-
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Red
Switch Body
Round
image
A0163C
Apem Inc.
SCREEN AMBER ROUND
-
-
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Amber
Switch Body
Round
image
A0163E
Apem Inc.
SCREEN GREEN ROUND
-
-
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Green
Switch Body
Round
image
A0163G
Apem Inc.
SCREEN CLEAR ROUND
-
25
0.57400
-
25
-
Active
Apem, A01
Clear
Switch Body
Round
A0161D
Apem Inc.
16MM RECTANGULAR SCREEN YELLOW
-
50
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0162F
Apem Inc.
16MM IND CTRL SQUARE SCREEN BLUE
-
75
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0161J
Apem Inc.
16MM RECTANGULAR SCREEN WHITE
-
125
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0161F
Apem Inc.
16MM RECTANGULAR SCREEN BLUE
-
75
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0162J
Apem Inc.
16MM IND CTRL SQUARE SCRN WHITE
-
75
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0163F
Apem Inc.
16MM IND CTRL ROUND SCREEN BLUE
-
-
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0163D
Apem Inc.
16MM IND CTRL ROUND SCRN YELLOW
-
-
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0163J
Apem Inc.
16MM IND CTRL ROUND SCREEN WHITE
-
25
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
A0162A
Apem Inc.
16MM IND CTRL SQUARE SCRN BLACK
-
-
0.57400
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
LENS ZFL FLC RED (F25XX03)
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.59200
-
100
-
Active
-
-
-
-
image
A0261G
Apem Inc.
SCREEN CLEAR RECTANGULAR
-
100
0.59480
-
25
A02
Active
Apem, A02
Clear
Switch Body
Rectangular
image
A0262F
Apem Inc.
SCREEN BLUE SQUARE
-
-
0.59480
-
25
A02
Active
Apem, A02
Blue
Switch Body
Square
image
A0262G
Apem Inc.
SCREEN CLEAR SQUARE
-
-
0.59480
-
25
A02
Active
Apem, A02
Clear
Switch Body
Square
A0261A
Apem Inc.
22MM IND CTRL RECTANGULAR SCREEN
-
-
0.59480
-
25
A02
Active
-
-
-
-
-
5.46681.0211403
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.61980
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
5.46681.0211002
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.61980
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
5.46681.0010700
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.61980
-
100
-
Active
-
-
-
-
A0162D
Apem Inc.
16MM IND CTRL SQUARE SCRN YELLOW
-
-
0.62000
-
5
-
Active
-
-
-
-
A0163A
Apem Inc.
16MM IND CTRL ROUND SCREEN BLACK
-
-
0.62000
-
5
-
Active
-
-
-
-
image
5.49263.0140500
C&K Components
LENS OPAQUE GREEN
-
-
0.68000
-
20
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Green
Switch Body
Round
image
5.49263.0140600
C&K Components
LENS OPAQUE BLUE
-
-
0.68000
-
20
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Blue
Switch Body
Round
A0262A
Apem Inc.
22MM IND CTRL SQUARE SCREEN
-
-
0.68800
-
5
A02
Active
-
-
-
-
A0261J
Apem Inc.
22MM IND CTRL RECTANGULAR SCREEN
-
55
0.68800
-
5
A02
Active
-
-
-
-
image
A0261F
Apem Inc.
SCREEN BLUE RECTANGULAR
-
625
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Blue
Switch Body
Rectangular
image
A0262B
Apem Inc.
SCREEN RED SQUARE
-
-
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Red
Switch Body
Square
image
A0262C
Apem Inc.
SCREEN AMBER SQUARE
-
-
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Amber
Switch Body
Square
image
A0262E
Apem Inc.
SCREEN GREEN SQUARE
-
-
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Green
Switch Body
Square
image
A0263B
Apem Inc.
SCREEN RED ROUND
-
150
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Red
Switch Body
Round
image
A0263C
Apem Inc.
SCREEN AMBER ROUND
-
50
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Amber
Switch Body
Round
image
A0263F
Apem Inc.
SCREEN BLUE ROUND
-
25
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Blue
Switch Body
Round
image
A0263G
Apem Inc.
SCREEN CLEAR ROUND
-
250
0.69360
-
25
A02
Active
Apem, A02
Clear
Switch Body
Round
A0262J
Apem Inc.
22MM IND CTRL SQUARE SCREEN
-
-
0.69360
-
25
A02
Active
-
-
-
-
A0263D
Apem Inc.
22MM IND CTRL ROUND SCREEN
-
-
0.69360
-
25
A02
Active
-
-
-
-
A0263J
Apem Inc.
22MM IND CTRL ROUND SCREEN
-
250
0.69360
-
25
A02
Active
-
-
-
-
-
5.46681.0040700
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.74000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
5.46681.0040611
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
0.74000
-
100
-
Active
-
-
-
-
image
5.49263.0140400
C&K Components
LENS OPAQUE YELLOW
-
-
0.76000
-
20
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Yellow
Switch Body
Round
image
A0261B
Apem Inc.
SCREEN RED RECTANGULAR
-
125
0.80400
-
5
A02
Active
Apem, A02
Red
Switch Body
Rectangular
image
A0261C
Apem Inc.
SCREEN AMBER RECTANGULAR
-
190
0.80400
-
5
A02
Active
Apem, A02
Amber
Switch Body
Rectangular
image
A0261E
Apem Inc.
SCREEN GREEN RECTANGULAR
-
115
0.80400
-
5
A02
Active
Apem, A02
Green
Switch Body
Rectangular
A0261D
Apem Inc.
22MM IND CTRL RECTANGULAR SCREEN
-
590
0.80400
-
5
A02
Active
-
-
-
-
A0262D
Apem Inc.
22MM IND CTRL SQUARE SCREEN
-
-
0.80400
-
5
A02
Active
-
-
-
-
A0263A
Apem Inc.
22MM IND CTRL ROUND SCREEN
-
450
0.80400
-
5
A02
Active
-
-
-
-
-
5.49227.0041301
C&K Components
LENS
-
-
1.03750
-
20
-
Active
-
-
-
-
29MMYELLENS
E-Switch
YELLOW LENS
-
-
1.35044
-
68
-
Active
-
-
-
-
-
5.04665.0391002
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
9.12200
-
10
-
Active
-
-
-
-
image
5.49263.0140200
C&K Components
LENS OPAQUE WHITE
-
-
Call
-
20
RAFIX 22 QR
Obsolete
C & K, Rafix 22QR
White
Switch Body
Round
0854.0585
Schurter Inc.
LENS CLEAR GREEN EMF 18X24MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0591
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X24MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0592
Schurter Inc.
LENS CLEAR RED EMF 18X24MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0593
Schurter Inc.
LENS CLEAR GREEN EMF 18X24MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0594
Schurter Inc.
LENS CLEAR YELLOW EMF 18X24MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0595
Schurter Inc.
LENS CLEAR BLUE EMF 18X24MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0596
Schurter Inc.
LENS CLEAR BLACK EMF 18X24MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0601
Schurter Inc.
LENS CLEAR EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0612
Schurter Inc.
LENS CLEAR EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0613
Schurter Inc.
LENS CLEAR GREEN EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0614
Schurter Inc.
LENS CLEAR YELLOW EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0616
Schurter Inc.
LENS CLEAR BLACK EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0621
Schurter Inc.
LENS RD 18MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0623
Schurter Inc.
LENS RD GRN 18MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0633
Schurter Inc.
LENS RD GRN 18MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0634
Schurter Inc.
LENS RD YELLOW 18MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0635
Schurter Inc.
LENS RD BLUE 18MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.0873
Schurter Inc.
LENS RD PEARL 18MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.1406
Schurter Inc.
LENS RD PRL 18X24MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
-
0854.1419
Schurter Inc.
LENS RD PRL 18X24MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
-
0854.1420
Schurter Inc.
LENS RD PRL 18X24MM CLEAR GLASS
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.1602
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.1603
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.1604
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.1605
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
0854.1606
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
-
0854.1618
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
-
0854.1619
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
-
0854.1620
Schurter Inc.
LENS CLEAR PEARL EMF 18X18MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-

مقایسه