یافته‌ها: 8,325سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

تعداد موقعیت‌ها

فهرست وقفه‌ها

تعداد دسته‌ها

تعداد قطب‌ها در هر دسته

مدار در هر دسته

زمان‌سنجی اتصالات

حد جریان

درجه‌بندی ولتاژ - AC

درجه‌بندی ولتاژ - DC

نوع عملگر

طول محرک

زاویه پرتاب

ماده رسانا

اتصال پایانی

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

مشخصات

عمق پشت پنل


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
تعداد موقعیت‌ها
فهرست وقفه‌ها
تعداد دسته‌ها
تعداد قطب‌ها در هر دسته
مدار در هر دسته
زمان‌سنجی اتصالات
حد جریان
درجه‌بندی ولتاژ - AC
درجه‌بندی ولتاژ - DC
نوع عملگر
طول محرک
زاویه پرتاب
ماده رسانا
اتصال پایانی
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
مشخصات
عمق پشت پنل
image
A11203RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 2.5A 125V
490
-
5.25000
-
1
A
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
KC43A30.001NPS
E-Switch
SWITCH ROTARY 3POS 350MA 125V
1319
-
5.50000
-
1
KC
Active
3
Fixed
1
4
4P3T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
KC26A9.501NLS
E-Switch
SWITCH ROTARY 6POS 350MA 125V
544
510
5.50000
-
1
KC
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
9.50mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
18.50mm
image
KC52A30.001NPS
E-Switch
SWITCH ROTARY 12POS 350MA 125V
887
-
5.50000
-
1
KC
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
A11205RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 2.5A 125V
236
-
5.74000
-
1
A
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
A20615RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 6POS 2.5A 125V
2753
-
5.80000
-
1
A
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
KC15A9.501NPF
E-Switch
SWITCH ROTARY 5POS 350MA 125V
450
-
6.59000
-
1
KC
Active
5
Fixed
1
1
SP5T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
9.50mm
30°
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
KC52A10.001NPF
E-Switch
SWITCH ROTARY 12POS 350MA 125V
318
-
6.59000
-
1
KC
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
10.00mm
30°
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
MA00L1NZQD
C&K Components
SWITCH ROTARY 10POS 250MA 125V
265
-
9.77000
-
1
M
Active
10
Continuous
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
125V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.16mm
36°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
14.86mm
image
MC00L1NCQD
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 250MA 125V
987
-
10.39000
-
1
M
Active
12
Continuous
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
125V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.16mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
10.42mm
image
MRF112
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-12POS 0.4VA 28V
1547
1600
10.60000
-
1
MR
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
0.4VA (AC/DC)
28V
28V
Screwdriver Slot
Flush
30°
Phosphor Bronze
Gold
Through Hole
PC Pin
Process Sealed
-
image
MRK112-A
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-12POS 0.4VA 28V
337
173
11.06000
-
1
MR
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
0.4VA (AC/DC)
28V
28V
Knob
13.00mm
30°
Phosphor Bronze
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
Process Sealed
10.10mm
image
MRK206-A
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-6POS 0.4VA 28V
255
-
11.31000
-
1
MR
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
0.4VA (AC/DC)
28V
28V
Knob
13.00mm
30°
Phosphor Bronze
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
Process Sealed
10.10mm
image
56D30-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-12POS 200MA 115V
1720
-
11.32000
-
1
56
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
12.19mm
image
56DP36-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-10POS 200MA 115V
1031
-
11.32000
-
1
56
Active
2 ~ 10
Adjustable
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
36°
Brass
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
9.58mm
image
MRY106-A
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-6POS 3A 125V
813
-
11.40000
-
1
MR
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
1
SP6T
Non-Shorting (BBM)
3A (AC), 2A (DC)
125V
30V
Knob
13.00mm
60°
Copper
Silver
Panel Mount
Solder Turret
Sealed - Flux Protection
24.90mm
image
56D36-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-10POS 200MA 115V
303
-
11.45000
-
1
56
Active
2 ~ 10
Adjustable
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
36°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
12.19mm
image
56DP30-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-12POS 200MA 115V
516
-
11.68000
-
1
56
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
9.58mm
image
MRX108-A
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-8POS 2A 125V
512
-
11.98000
-
1
MR
Active
2 ~ 8
Adjustable
1
1
SP8T
Non-Shorting (BBM)
2A (AC), 1A (DC)
125V
30V
Knob
13.00mm
45°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
Sealed - Flux Protection
27.30mm
image
56D36-01-2-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-5POS 200MA 115V
664
-
12.20000
-
1
56
Active
2 ~ 5
Adjustable
1
2
DP5T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
36°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
12.19mm
image
56DP36-01-2-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-5POS 200MA 115V
808
-
12.56000
-
1
56
Active
2 ~ 5
Adjustable
1
2
DP5T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
36°
Brass
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
9.58mm
image
MRA206-A
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-6POS 250MA 125V
16
-
12.58000
-
1
MR
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC)
125V
-
Knob
13.00mm
30°
Copper
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
Process Sealed
17.00mm
image
MRX204-A
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-4POS 2A 125V
560
1016
12.62000
-
1
MR
Active
2 ~ 4
Adjustable
1
2
DP4T
Non-Shorting (BBM)
2A (AC), 1A (DC)
125V
30V
Knob
13.00mm
45°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
Sealed - Flux Protection
27.30mm
image
71BD36-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-10POS 250MA 115V
144
-
16.27000
-
1
71
Active
2 ~ 10
Adjustable
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
36°
Silver Alloy
-
Panel Mount
Solder Lug
-
19.33mm
image
50D45-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-8POS 150MA 115V
765
-
16.30000
-
1
50
Active
2 ~ 8
Adjustable
1
1
SP8T
Non-Shorting (BBM)
150mA (AC), 200mA (DC)
115V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
45°
-
Gold
Panel Mount
Solder Lug
-
18.77mm
image
50DP36-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-10POS 150MA 115V
409
-
16.34000
-
1
50
Active
2 ~ 10
Adjustable
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
150mA (AC), 200mA (DC)
115V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
36°
-
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
13.64mm
image
71BDF30-01-2-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-6POS 250MA 115V
259
-
17.60000
-
1
71
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
PC Pin
-
19.33mm
image
51DP30-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-12POS 150MA 115V
356
-
18.36000
-
1
51
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
150mA (AC), 200mA (DC)
115V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
30°
-
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
13.64mm
image
HS16-1N
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-11POS 12A 125V
511
21
18.69000
-
1
HS
Active
2 ~ 11
Adjustable
1
1
SP11T
Non-Shorting (BBM)
12A (AC)
125V
-
Flatted (6mm Dia)
15.00mm
30°
Phosphor Bronze
-
Panel Mount
Solder Lug
-
31.50mm
image
51DP30-01-2-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-6POS 150MA 115V
297
-
19.46000
-
1
51
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
150mA (AC), 200mA (DC)
115V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
30°
-
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
13.64mm
image
71BDF30-02-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V
252
-
20.52000
-
1
71
Active
2 ~ 12
Adjustable
2
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
PC Pin
-
24.87mm
image
51P22-01-1-16N
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 16POS 150MA 115V
326
-
20.80000
-
1
51
Active
16
Continuous
1
1
SP16T
Non-Shorting (BBM)
150mA (AC), 200mA (DC)
115V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
22.5°
-
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
13.64mm
image
71BDF30-02-2-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-6POS 250MA 115V
352
-
21.60000
-
1
71
Active
2 ~ 6
Adjustable
2
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
PC Pin
-
24.87mm
image
C4D0304N-A
Electroswitch
SWITCH ROTARY 2-4POS 300MA 125V
297
-
30.34000
-
1
C4
Active
2 ~ 4
Adjustable
1
3
3P4T
Non-Shorting (BBM)
300mA (AC), 500mA (DC)
125V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.12mm
image
TS1N
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-11POS 6A 125V
87
136
31.48000
-
1
TS
Active
2 ~ 11
Adjustable
1
1
SP11T
Non-Shorting (BBM)
6A (AC)
125V
-
Flatted (6mm Dia)
15.60mm
30°
Phosphor Bronze
-
Panel Mount
Screw Terminal
-
22.00mm
image
C7D0124N-C
Electroswitch
SWITCH ROTARY 24POS 500MA 125V
188
-
42.92000
-
1
C7
Active
24
Continuous
1
1
SP24T
Non-Shorting (BBM)
500mA (AC), 1A (DC)
125V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
14.29mm
15°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.60mm
image
44D30-03-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-12POS 1A 115V
112
-
69.17000
-
1
44
Active
2 ~ 12
Adjustable
3
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
1A (AC/DC)
115V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
11.10mm
30°
Silver Alloy
-
Panel Mount
Solder Lug
-
43.61mm
image
R10307RN02Q
C&K Components
SWITCH ROTARY 3POS 5A 125V
196
-
3.36000
-
1
R
Active
3
Fixed
1
1
SP3T
Non-Shorting (BBM)
5A (AC), 500mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
36°
Copper
Silver
Through Hole
PC Pin
-
10.29mm
image
R10305RN02Q
C&K Components
SWITCH ROTARY 3POS 5A 125V
1406
-
3.82000
-
1
R
Active
3
Fixed
1
1
SP3T
Non-Shorting (BBM)
5A (AC), 500mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
36°
Copper
Silver
Through Hole
PC Pin
-
10.29mm
image
R20407RN02Q
C&K Components
SWITCH ROTARY 4POS 5A 125V
549
-
3.83000
-
1
R
Active
4
Fixed
1
2
DP4T
Non-Shorting (BBM)
5A (AC), 500mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
36°
Copper
Silver
Through Hole
PC Pin
-
10.29mm
image
R20307RN02Q
C&K Components
SWITCH ROTARY 3POS 5A 125V
271
-
4.45000
-
1
R
Active
3
Fixed
1
2
DP3T
Non-Shorting (BBM)
5A (AC), 500mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
36°
Copper
Silver
Through Hole
PC Pin
-
10.29mm
image
A10303RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 3POS 2.5A 125V
532
-
4.81000
-
1
A
Active
3
Fixed
1
1
SP3T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A10305RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 3POS 2.5A 125V
533
-
4.81000
-
1
A
Active
3
Fixed
1
1
SP3T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A10415RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 4POS 2.5A 125V
351
-
5.02000
-
1
A
Active
4
Fixed
1
1
SP4T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
A11405RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 2POS 2.5A 125V
210
-
5.18000
-
1
A
Active
2
Fixed
1
1
SPDT
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
90°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A12505RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 8POS 2.5A 125V
963
-
5.41000
-
1
A
Active
8
Fixed
1
1
SP8T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
45°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
KC26A30.001NPS
E-Switch
SWITCH ROTARY 6POS 350MA 125V
2000
-
5.50000
-
1
KC
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
KC52A30.001NLS
E-Switch
SWITCH ROTARY 12POS 350MA 125V
1195
-
5.50000
-
1
KC
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
18.50mm
image
KC14A10.001NPS
E-Switch
SWITCH ROTARY 4POS 350MA 125V
971
-
5.50000
-
1
KC
Active
4
Fixed
1
1
SP4T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
10.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
KC43A30.001NLS
E-Switch
SWITCH ROTARY 3POS 350MA 125V
677
-
5.50000
-
1
KC
Active
3
Fixed
1
4
4P3T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
18.50mm
image
KC26A30.001NLS
E-Switch
SWITCH ROTARY 6POS 350MA 125V
497
505
5.50000
-
1
KC
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
18.50mm
image
KC34A30.001NLS
E-Switch
SWITCH ROTARY 4POS 350MA 125V
453
-
5.50000
-
1
KC
Active
4
Fixed
1
3
3P4T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
18.50mm
image
KC18A9.501NPS
E-Switch
SWITCH ROTARY 8POS 350MA 125V
216
508
5.50000
-
1
KC
Active
8
Fixed
1
1
SP8T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
9.50mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
A20403RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 4POS 2.5A 125V
5571
-
6.71000
-
1
A
Active
4
Fixed
1
2
DP4T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A12515RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 8POS 2.5A 125V
370
-
5.85000
-
1
A
Active
8
Fixed
1
1
SP8T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
45°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
A11215RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 2.5A 125V
824
-
5.47000
-
1
A
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
A12505RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 8POS 2.5A 125V
111
-
6.33000
-
1
A
Active
8
Fixed
1
1
SP8T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
45°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
A11215RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 2.5A 125V
495
-
6.41000
-
1
A
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
KC26A9.501NPF
E-Switch
SWITCH ROTARY 6POS 350MA 125V
513
-
6.59000
-
1
KC
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
9.50mm
30°
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
A30415RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 4POS 2.5A 125V
262
-
6.67000
-
1
A
Active
4
Fixed
1
3
3P4T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
A30415RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 4POS 2.5A 125V
190
-
6.68000
-
1
A
Active
4
Fixed
1
3
3P4T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A11203RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 2.5A 125V
234
-
6.72000
-
1
A
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A20615RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 6POS 2.5A 125V
117
-
6.79000
-
1
A
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A30403RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 4POS 2.5A 125V
185
-
6.98000
-
1
A
Active
4
Fixed
1
3
3P4T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A20605RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 6POS 2.5A 125V
367
-
7.09000
-
1
A
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
RTAP32S06W25NS
C&K Components
SWITCH ROTARY 6POS 150MA 60V
331
-
7.40000
-
1
RTA
Active
6
Fixed
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
150mA (AC/DC)
60V
60V
Round (6mm Dia), Slotted
25.00mm
30°
Brass
Silver
Through Hole
PC Pin
-
12.60mm
image
HS13Y-D
NKK Switches
SWITCH ROTARY 3POS 6A 125V
219
757
7.54000
-
1
HS
Active
3
Fixed
1
1
SP3T
Non-Shorting (BBM)
6A (AC), 5A (DC)
125V
30V
Flatted (6mm Dia)
10.00mm
45°
Phosphor Bronze
-
Panel Mount
Solder Lug
-
20.00mm
image
HS13Y
NKK Switches
SWITCH ROTARY 3POS 6A 125V
253
1627
7.54000
-
1
HS
Active
3
Fixed
1
1
SP3T
Non-Shorting (BBM)
6A (AC), 5A (DC)
125V
30V
Round (6mm Dia)
10.00mm
45°
Phosphor Bronze
-
Panel Mount
Solder Lug
-
20.00mm
image
HS13Z-D
NKK Switches
SWITCH ROTARY 4POS 6A 125V
181
434
7.54000
-
1
HS
Active
4
Fixed
1
1
SP4T
Non-Shorting (BBM)
6A (AC), 5A (DC)
125V
30V
Flatted (6mm Dia)
10.00mm
45°
Phosphor Bronze
-
Panel Mount
Solder Lug
-
20.00mm
image
HS13Z
NKK Switches
SWITCH ROTARY 4POS 6A 125V
146
650
7.54000
-
1
HS
Active
4
Fixed
1
1
SP4T
Non-Shorting (BBM)
6A (AC), 5A (DC)
125V
30V
Round (6mm Dia)
10.00mm
45°
Phosphor Bronze
-
Panel Mount
Solder Lug
-
20.00mm
image
212T0112N332RA
CTS Electrocomponents
SWITCH ROTARY 12POS 750MA 125V
147
-
8.61000
-
1
212
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
750mA (AC), 250mA (DC)
125V
28V
Round (6.35mm Dia)
15.90mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
22.17mm
image
A40315RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 3POS 2.5A 125V
128
-
8.63000
-
1
A
Active
3
Fixed
1
4
4P3T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
38.10mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
A12405RNZB
C&K Components
SWITCH ROTARY 4POS 0.4VA 20V
295
-
8.91000
-
1
A
Active
4
Fixed
1
1
SP4T
Non-Shorting (BBM)
0.4VA (AC/DC)
20V
20V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
90°
Copper Alloy
Gold
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
C5P0112N-A
Electroswitch
SWITCH ROTARY 2-12POS 1A 125V
185
-
9.66000
-
1
C5
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
1A (AC/DC)
125V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
14.29mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
Sealed
20.07mm
image
A40305RNCQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 3POS 2.5A 125V
203
-
9.89000
-
1
A
Active
3
Fixed
1
4
4P3T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.48mm
image
C5P0206N-A
Electroswitch
SWITCH ROTARY 2-6POS 1A 125V
599
-
10.63000
-
1
C5
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
1A (AC/DC)
125V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
14.29mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
Sealed
20.07mm
image
MRF206
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-6POS 0.4VA 28V
244
26
10.93000
-
1
MR
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
0.4VA (AC/DC)
28V
28V
Screwdriver Slot
Flush
30°
Phosphor Bronze
Gold
Through Hole
PC Pin
Process Sealed
-
image
MRA112-A
NKK Switches
SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 125V
140
332
11.78000
-
1
MR
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC)
125V
-
Knob
13.00mm
30°
Copper
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
Process Sealed
17.00mm
image
MRB24H
NKK Switches
SWITCH ROTARY 3POS 0.4VA 28V
108
-
12.08000
-
1
MRB
Active
3
Fixed
1
2
DP3T
Non-Shorting (BBM)
0.4VA (AC/DC)
28V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.00mm
45°
Beryllium Copper
Gold
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
PC Pin
Sealed - Fully
15.10mm
image
MC00L1NZQD
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 250MA 125V
162
-
12.20000
-
1
M
Active
12
Continuous
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
125V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.16mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
14.86mm
image
MA05L1NCQD
C&K Components
SWITCH ROTARY 5POS 250MA 125V
398
-
12.39000
-
1
M
Active
5
Fixed
1
1
SP5T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
125V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.16mm
36°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
10.42mm
image
ME00L1NCQD
C&K Components
SWITCH ROTARY 10POS 250MA 125V
174
-
13.32000
-
1
M
Active
10
Continuous
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
125V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.16mm
36°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
11.44mm
image
MA00L1NCQD
C&K Components
SWITCH ROTARY 10POS 250MA 125V
263
-
12.41000
-
1
M
Active
10
Continuous
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
125V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.16mm
36°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
10.42mm
image
56DP30-01-2-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-6POS 200MA 115V
210
-
12.93000
-
1
56
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
9.58mm
image
56D30-01-2-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-6POS 200MA 115V
129
-
13.77000
-
1
56
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
200mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
12.19mm
image
MD00L1NCQD
C&K Components
SWITCH ROTARY 6POS 250MA 125V
157
-
14.13000
-
1
M
Active
6
Continuous
1
2
DP6T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
125V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
10.16mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
10.42mm
image
50D60-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-6POS 150MA 115V
188
-
17.06000
-
1
50
Active
2 ~ 6
Adjustable
1
1
SP6T
Non-Shorting (BBM)
150mA (AC), 200mA (DC)
115V
28V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
60°
-
Gold
Panel Mount
Solder Lug
-
18.77mm
image
71ADF30-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V
126
-
18.61000
-
1
71
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (3.17mm Dia)
9.53mm
30°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
PC Pin
-
19.33mm
image
71BDF36-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-10POS 250MA 115V
115
-
18.61000
-
1
71
Active
2 ~ 10
Adjustable
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
36°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
PC Pin
-
19.33mm
image
71BDF36-02-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-10POS 250MA 115V
308
-
22.50000
-
1
71
Active
2 ~ 10
Adjustable
2
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
250mA (AC/DC)
115V
30V
Flatted (6.35mm Dia)
9.53mm
36°
Silver Alloy
-
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
PC Pin
-
24.87mm
image
C4D0112N-A
Electroswitch
SWITCH ROTARY 2-12POS 300MA 125V
117
-
29.42000
-
1
C4
Active
2 ~ 12
Adjustable
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
300mA (AC), 500mA (DC)
125V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.12mm
image
42D36-01-1-AJN
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 2-10POS 1A 115V
159
-
36.24000
-
1
42
Active
2 ~ 10
Adjustable
1
1
SP10T
Non-Shorting (BBM)
1A (AC/DC)
115V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
11.10mm
36°
Silver Alloy
-
Panel Mount
Solder Lug
-
26.04mm
image
19001-04UL
Grayhill Inc.
SWITCH ROTARY 4POS 15A 120V
114
-
36.34000
-
1
19
Active
4
Fixed
1
1
SP4T
Non-Shorting (BBM)
15A (AC), 1A (DC)
120V
120V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Silver Alloy
-
Panel Mount
Solder Lug
-
24.13mm
image
C4D0512N-A
Electroswitch
SWITCH ROTARY 2-12POS 300MA 125V
103
-
67.66000
-
1
C4
Active
2 ~ 12
Adjustable
5
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
300mA (AC), 500mA (DC)
125V
28V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
48.97mm
image
R10815RS02Q
C&K Components
SWITCH ROTARY 8POS 5A 125V
130
-
4.78000
-
1
R
Active
8
Fixed
1
1
SP8T
Non-Shorting (BBM)
5A (AC), 500mA (DC)
125V
125V
Screwdriver Slot
Flush
36°
Copper
Silver
Through Hole
PC Pin
-
10.29mm
image
KC24B30.001SLS
E-Switch
SWITCH ROTARY 4POS 350MA 125V
770
-
5.50000
-
1
KC
Active
4
Fixed
1
2
DP4T
Shorting (MBB)
350mA (AC)
125V
-
Round (6mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
18.50mm
image
KC52B10.001NPS
E-Switch
SWITCH ROTARY 12POS 350MA 125V
160
-
5.50000
-
1
KC
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Round (6mm Dia)
10.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
KC34A30.001NPS
E-Switch
SWITCH ROTARY 4POS 350MA 125V
155
1010
5.50000
-
1
KC
Active
4
Fixed
1
3
3P4T
Non-Shorting (BBM)
350mA (AC)
125V
-
Flatted (6.35mm Dia)
30.00mm
30°
Copper Alloy
Silver
Panel Mount, Through Hole
PC Pin
-
14.20mm
image
A11205RNZQ
C&K Components
SWITCH ROTARY 12POS 2.5A 125V
155
-
7.40000
-
1
A
Active
12
Fixed
1
1
SP12T
Non-Shorting (BBM)
2.5A (AC), 350mA (DC)
125V
125V
Flatted (6.35mm Dia)
12.70mm
30°
Silver (Ag)
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
20.83mm
image
212T0111S332RA
CTS Electrocomponents
SWITCH ROTARY 11POS 750MA 125V
186
-
8.61000
-
1
212
Active
11
Fixed
1
1
SP11T
Shorting (MBB)
750mA (AC), 250mA (DC)
125V
28V
Round (6.35mm Dia)
15.90mm
30°
Brass
Silver
Panel Mount
Solder Lug
-
22.17mm

مقایسه