یافته‌ها: 20,338سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

مدار

عملکرد سوئیچ

حد جریان

درجه‌بندی ولتاژ - AC

درجه‌بندی ولتاژ - DC

نوع عملگر

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

حفاظت در برابر نفوذ

مشخصات

نیروی عملکرد، گشتاور

نیروی آزادسازی

پیش حرکت

حرکت تفاضلی

حرکت خارج از محدوده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
مدار
عملکرد سوئیچ
حد جریان
درجه‌بندی ولتاژ - AC
درجه‌بندی ولتاژ - DC
نوع عملگر
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
حفاظت در برابر نفوذ
مشخصات
نیروی عملکرد، گشتاور
نیروی آزادسازی
پیش حرکت
حرکت تفاضلی
حرکت خارج از محدوده
image
ESE-22MH24
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
36000
-
0.23200
-
4000
Tape & Reel (TR)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH24
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
48105
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH24
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
48105
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH22
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
12000
-
0.23200
-
4000
Tape & Reel (TR)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH22
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
18400
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH22
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
18400
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH54
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
3000
-
0.23200
-
3000
Tape & Reel (TR)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH54
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
8841
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MH54
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
8841
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MV21T
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
489000
-
0.24800
-
1000
Tape & Reel (TR)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MV21T
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
489571
-
0.47000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-22MV21T
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
489571
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE22
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-18R11B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
30000
-
0.27734
-
5000
Tape & Reel (TR)
ESE18
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-18R11B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
30888
-
0.58000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE18
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-18R11B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
30888
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE18
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-18L11D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
25000
-
0.29400
-
5000
Tape & Reel (TR)
ESE18
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-18L11D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
26603
-
0.61000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE18
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-18L11D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
26603
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE18
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-13H01B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
30000
-
0.32200
-
5000
Tape & Reel (TR)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13H01B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
32441
-
0.67000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13H01B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
32441
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13H01D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
15000
-
0.32200
-
5000
Tape & Reel (TR)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13H01D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
18153
-
0.67000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13H01D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
18153
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01A
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
111000
-
0.33350
-
3000
Tape & Reel (TR)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
-
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01A
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
111725
-
0.67000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
-
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01A
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
111725
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
-
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
33000
-
0.33350
-
3000
Tape & Reel (TR)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
35111
-
0.67000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01D
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
35111
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
27000
-
0.33350
-
3000
Tape & Reel (TR)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
28486
-
0.67000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-13V01B
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
28486
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE13
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
J Lead
-
Board Guide
30gf
-
15°
-
60°
image
ESE-31L11T
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 20V
2500
-
0.33350
-
2500
Tape & Reel (TR)
ESE31
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
20V
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
40gf
-
-
-
-
image
ESE-31L11T
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 20V
6094
-
0.67000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE31
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
20V
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
40gf
-
-
-
-
image
ESE-31L11T
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 20V
6094
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE31
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
20V
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
40gf
-
-
-
-
image
ESE-11SV1
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
10756
-
0.40000
-
1
Bulk
ESE11
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Overtravel Plunger
Through Hole
PC Pin
-
-
35gf
-
-
-
-
image
ESE-23F101
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPDT 10MA 5V
4000
-
0.43500
-
4000
Tape & Reel (TR)
ESE23
Active
SPDT
Mom-Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-23F101
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPDT 10MA 5V
7093
-
0.87000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE23
Active
SPDT
Mom-Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-23F101
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPDT 10MA 5V
7093
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE23
Active
SPDT
Mom-Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
30gf
-
-
-
-
image
ESE-16J001
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
8000
-
0.50750
-
4000
Tape & Reel (TR)
ESE16
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
-
25gf
-
-
-
-
image
ESE-16J001
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
11724
-
1.02000
-
1
Cut Tape (CT)
ESE16
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
-
25gf
-
-
-
-
image
ESE-16J001
Panasonic Electronic Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V
11724
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ESE16
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
-
25gf
-
-
-
-
image
KSU213WLFG
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 50V
24000
-
0.59210
-
1000
Tape & Reel (TR)
KSU
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (AC/DC)
50V
50V
Overtravel Plunger
Surface Mount
Gull Wing
-
-
110gf
-
-
-
-
image
KSU213WLFG
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 50V
24571
-
1.11000
-
1
Cut Tape (CT)
KSU
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (AC/DC)
50V
50V
Overtravel Plunger
Surface Mount
Gull Wing
-
-
110gf
-
-
-
-
image
KSU213WLFG
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 50V
24571
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
KSU
Active
SPST-NO
Off-Mom
10mA (AC/DC)
50V
50V
Overtravel Plunger
Surface Mount
Gull Wing
-
-
110gf
-
-
-
-
image
TD1104
E-Switch
SWITCH DETECTOR SPST-NO 100MA
9083
-
0.65000
-
1
Bulk
TD
Active
SPST-NO
Off-Mom
100mA (DC)
-
30V
Angled Toggle (Detector)
Through Hole
PC Pin
-
-
36gf
-
0.015" (0.4mm)
-
-
image
SDS002R
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NC 100MA
6000
-
0.66555
-
3000
Tape & Reel (TR)
SDS
Active
SPST-NC
On-Mom
100mA (DC)
-
12V
Overtravel Plunger
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
75gf
-
-
-
0.079" (2.0mm)
image
SDS002R
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NC 100MA
7856
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
SDS
Active
SPST-NC
On-Mom
100mA (DC)
-
12V
Overtravel Plunger
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
75gf
-
-
-
0.079" (2.0mm)
image
SDS002R
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NC 100MA
7856
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SDS
Active
SPST-NC
On-Mom
100mA (DC)
-
12V
Overtravel Plunger
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
75gf
-
-
-
0.079" (2.0mm)
image
SDS001R
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 100MA
6000
-
0.66555
-
3000
Tape & Reel (TR)
SDS
Active
SPST-NO
Off-Mom
100mA (DC)
-
12V
Overtravel Plunger
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
75gf
-
-
-
0.079" (2.0mm)
image
SDS001R
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 100MA
8446
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
SDS
Active
SPST-NO
Off-Mom
100mA (DC)
-
12V
Overtravel Plunger
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
75gf
-
-
-
0.079" (2.0mm)
image
SDS001R
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 100MA
8446
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SDS
Active
SPST-NO
Off-Mom
100mA (DC)
-
12V
Overtravel Plunger
Surface Mount, Right Angle
SMD (SMT) Tab
-
-
75gf
-
-
-
0.079" (2.0mm)
image
HDT0004
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V
19600
-
0.69455
-
2800
Tape & Reel (TR)
HDT
Active
SPST-NO
Off-Mom
1mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
-
35gf
-
0.012" (0.3mm)
-
0.039" (1.0mm)
image
HDT0004
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V
21188
-
1.40000
-
1
Cut Tape (CT)
HDT
Active
SPST-NO
Off-Mom
1mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
-
35gf
-
0.012" (0.3mm)
-
0.039" (1.0mm)
image
HDT0004
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V
21188
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
HDT
Active
SPST-NO
Off-Mom
1mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
-
35gf
-
0.012" (0.3mm)
-
0.039" (1.0mm)
image
ZMA00A150L04PC
C&K Components
SWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
20727
-
0.73000
-
1
Bulk
ZMA
Active
SPDT
On-Mom
100mA (AC/DC)
125V
48V
Lever, Straight
Through Hole
PC Pin
-
-
50gf
8gf
0.120" (3.0mm)
-
0.025" (0.6mm)
image
HDT0001
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V
51000
-
0.60140
-
2450
Tape & Reel (TR)
HDT
Active
SPST-NO
Off-Mom
1mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
35gf
-
0.012" (0.3mm)
-
0.039" (1.0mm)
image
HDT0001
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V
53626
-
1.40000
-
1
Cut Tape (CT)
HDT
Active
SPST-NO
Off-Mom
1mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
35gf
-
0.012" (0.3mm)
-
0.039" (1.0mm)
image
HDT0001
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1MA 5V
53626
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
HDT
Active
SPST-NO
Off-Mom
1mA (DC)
-
5V
Angled Toggle (Detector)
Surface Mount
SMD (SMT) Tab
-
Board Guide
35gf
-
0.012" (0.3mm)
-
0.039" (1.0mm)
image
DS-080-C PA
C&K Components
SWITCH DETECTOR SPDT 100MA
16558
-
0.78000
-
1
Bulk
DS, COMAX
Active
SPDT
On-Mom
100mA (DC)
-
30V
Angled Toggle (Detector)
Through Hole
PC Pin
-
-
30gf
-
-
-
0.079" (2.0mm)
image
TS0101F020P
E-Switch
SWITCH SNAP ACTION SPDT 300MA 6V
3986
-
0.78000
-
1
Bulk
TS
Active
SPDT
On-Mom
300mA (DC)
-
6V
Lever, Straight
Through Hole
PC Pin
-
-
20gf
-
0.071" (1.8mm)
-
-
image
SS-3GLPT
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 3A 125V
6076
-
1.11000
-
1
Bulk
SS-P
Active
SPDT
On-Mom
3A (AC/DC)
125V
30V
Lever, Straight
Chassis Mount
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
IP40
-
51gf
5gf
-
0.031" (0.8mm)
0.040" (1.0mm)
image
MS0850502F020S1A
E-Switch
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
13294
-
1.16000
-
1
Bulk
MS
Active
SPDT
On-Mom
5A (AC)
125V
-
Lever, Straight
Chassis Mount
Solder Lug
-
-
20gf
8gf
0.150" (3.8mm)
-
-
image
MDS6500AL02SL
C&K Components
SWITCH SNAP ACTION SPDT 300MA
1600
-
1.34850
-
1600
Tape & Reel (TR)
MDS
Active
SPDT
On-Mom
300mA (DC)
-
30V
Lever, Straight
Surface Mount, Right Angle
Gull Wing
-
-
50gf
3gf
0.100" (2.5mm)
-
0.006" (0.15mm)
image
MDS6500AL02SL
C&K Components
SWITCH SNAP ACTION SPDT 300MA
4494
-
2.66000
-
1
Cut Tape (CT)
MDS
Active
SPDT
On-Mom
300mA (DC)
-
30V
Lever, Straight
Surface Mount, Right Angle
Gull Wing
-
-
50gf
3gf
0.100" (2.5mm)
-
0.006" (0.15mm)
image
MDS6500AL02SL
C&K Components
SWITCH SNAP ACTION SPDT 300MA
4494
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MDS
Active
SPDT
On-Mom
300mA (DC)
-
30V
Lever, Straight
Surface Mount, Right Angle
Gull Wing
-
-
50gf
3gf
0.100" (2.5mm)
-
0.006" (0.15mm)
image
SS-5GL2T
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
30586
4500
1.49000
-
1
Bulk
SS
Active
SPDT
On-Mom
5A (AC), 4A (DC)
125V
30V
Lever, Roller
Chassis Mount
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
IP40
-
50gf
6gf
-
0.031" (0.8mm)
0.047" (1.2mm)
image
D2F-01L
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 100MA
1525
-
1.79000
-
1
Bulk
D2F
Active
SPDT
On-Mom
100mA (DC)
-
30V
Lever, Straight
Through Hole
PC Pin
IP40
-
80gf
5gf
-
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
D2F-01L3
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 100MA
4032
-
1.97000
-
1
Bulk
D2F
Active
SPDT
On-Mom
100mA (DC)
-
30V
Lever, Simulated Roller
Through Hole
PC Pin
IP40
-
80gf
5gf
-
0.018" (0.45mm)
0.020" (0.5mm)
image
D3D-131
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1A 125V
2489
3700
2.00000
-
1
Bulk
D3D
Active
SPST-NO
Off-Mom
1A (AC)
125V
-
Overtravel Plunger
Panel Mount, Snap-In
Connector
IP00
White Actuator
204gf
-
-
-
-
image
D3D-231
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH DETECTOR SPST-NO 1A 125V
5344
-
2.13000
-
1
Bulk
D3D
Active
SPST-NO
Off-Mom
1A (AC)
125V
-
Angled Toggle (Detector)
Panel Mount, Snap-In
Connector
IP00
White Actuator
204gf
-
-
-
-
image
D2F-L-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 3A 125V
8889
-
2.16000
-
1
Bulk
D2F
Active
SPDT
On-Mom
3A (AC), 2A (DC)
125V
30V
Lever, Straight
Through Hole, Right Angle
PC Pin
IP40
-
80gf
5gf
-
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
SS-5GL2
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
2172
-
2.24000
-
1
Bulk
SS
Active
SPDT
On-Mom
5A (AC), 4A (DC)
125V
30V
Lever, Roller
Chassis Mount
Solder Lug
IP40
-
50gf
6gf
-
0.031" (0.8mm)
0.047" (1.2mm)
image
D2F-L
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 3A 125V
18138
3000
2.25000
-
1
Bulk
D2F
Active
SPDT
On-Mom
3A (AC), 2A (DC)
125V
30V
Lever, Straight
Through Hole
PC Pin
IP40
-
80gf
5gf
-
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
D2F-L-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 3A 125V
3611
-
2.27000
-
1
Bulk
D2F
Active
SPDT
On-Mom
3A (AC), 2A (DC)
125V
30V
Lever, Straight
Through Hole, Right Angle
PC Pin
IP40
-
80gf
5gf
-
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
SS-5GLD
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
5663
-
2.28000
-
1
Bulk
SS
Active
SPDT
On-Mom
5A (AC), 4A (DC)
125V
30V
Lever, Straight
Through Hole
PC Pin
IP40
-
50gf
6gf
-
0.031" (0.8mm)
0.047" (1.2mm)
image
AV404461
Panasonic Electric Works
SWITCH SNAP ACTION SPDT 100MA
2274
-
2.29000
-
1
Bulk
AV4
Active
SPDT
On-Mom
100mA (DC)
-
30V
Lever, Simulated Roller
Chassis Mount
Solder Lug
-
-
29gf
-
0.087" (2.2mm)
0.027" (0.7mm)
0.011" (0.3mm)
image
DG23-B3LA
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 50MA 30V
17670
-
2.44000
-
1
Bulk
DG
Active
SPDT
On-Mom
50mA (DC)
-
30V
Lever, Straight
Through Hole, Right Angle
PC Pin
IP40
-
45gf
-
0.071" (1.8mm)
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
DG23-B2LA
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 50MA 30V
2809
-
2.44000
-
1
Bulk
DG
Active
SPDT
On-Mom
50mA (DC)
-
30V
Lever, Straight
Through Hole, Right Angle
PC Pin
IP40
-
45gf
-
0.071" (1.8mm)
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
SS-5GL2D
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V
2179
500
2.65000
-
1
Bulk
SS
Active
SPDT
On-Mom
5A (AC), 4A (DC)
125V
30V
Lever, Roller
Through Hole
PC Pin
IP40
-
50gf
6gf
-
0.031" (0.8mm)
0.047" (1.2mm)
image
D3V-16G4-1C25-K
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 16A 250V
2417
-
2.67000
-
1
Bulk
D3V
Active
SPDT
On-Mom
16A (AC), 10A (DC)
250V
30V
Lever, Simulated Roller
Chassis Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP40
-
125gf
14gf
0.157" (4.0mm)
0.031" (0.8mm)
0.062" (1.6mm)
image
DB3CB1LB
Cherry
SWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
3452
-
2.70000
-
1
Bulk
DB
Active
SPDT
On-Mom
100mA (AC)
125V
-
Lever, Straight
Chassis Mount
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
IP50 - Dust Protected
-
60gf
-
0.157" (4.0mm)
0.020" (0.5mm)
0.079" (2.0mm)
image
V-15G3-1C25-K
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 15A 250V
2627
600
3.04000
-
1
Bulk
V
Active
SPDT
On-Mom
15A (AC), 10A (DC)
250V
30V
Lever, Straight
Chassis Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP40
-
70gf
6gf
0.354" (9.0mm)
0.110" (2.8mm)
0.079" (2.0mm)
image
D2HW-A201D
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
2761
6500
3.21000
-
1
Bulk
D2HW
Active
SPDT
On-Mom
100mA (AC), 2A (DC)
125V
12V
Round (Pin Plunger)
Through Hole
PC Pin
IP67 - Dust Tight, Waterproof
-
76gf
10gf
-
0.010" (0.25mm)
0.055" (1.4mm)
image
V-10G5-1C24-K
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 250V
3211
1300
3.25000
-
1
Bulk
V
Active
SPDT
On-Mom
10A (AC), 6A (DC)
250V
30V
Lever, Roller
Chassis Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP40
-
120gf
15gf
0.063" (1.6mm)
0.025" (0.6mm)
0.030" (0.76mm)
image
D2F-01FL2-D
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 100MA
2179
-
3.28000
-
1
Bulk
D2F
Active
SPDT
On-Mom
100mA (DC)
-
30V
Lever, Roller
Chassis Mount
Solder Lug
IP40
-
40gf
2gf
-
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
V-10G5-1C25-K
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 250V
2030
400
3.34000
-
1
Bulk
V
Active
SPDT
On-Mom
10A (AC), 6A (DC)
250V
30V
Lever, Roller
Chassis Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP40
-
240gf
50gf
0.063" (1.6mm)
0.025" (0.6mm)
0.030" (0.76mm)
image
DH2CB1AA
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 500MA
2422
-
3.80000
-
1
Bulk
DH
Active
SPDT
On-Mom
500mA (DC)
-
30V
Round (Pin Plunger)
Chassis Mount
Solder Lug
IP40
-
90gf
-
0.014" (0.35mm)
0.003" (0.075mm)
0.004" (0.1mm)
image
DH2CB1PA
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 500MA
23601
-
3.87000
-
1
Bulk
DH
Active
SPDT
On-Mom
500mA (DC)
-
30V
Lever, Simulated Roller
Chassis Mount
Solder Lug
IP40
-
50gf
-
0.051" (1.3mm)
0.025" (0.6mm)
0.011" (0.3mm)
image
PP2-1U7-2B2
E-Switch
SWITCH DETECTOR DPDT 16A 125V
2086
-
3.93000
-
1
Bulk
PP2
Active
DPDT
On-On-Mom
16A (AC)
125V
-
Push-Pull Plunger
Panel Mount, Snap-In
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
White Actuator
330gf
-
-
-
-
image
DG13-B1RA
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 3A 125V
2265
-
4.36000
-
1
Bulk
DG
Active
SPDT
On-Mom
3A (AC), 2A (DC)
125V
30V
Lever, Roller
Through Hole
PC Pin
IP40
-
60gf
-
0.060" (1.5mm)
0.020" (0.5mm)
0.022" (0.55mm)
image
D2SW-3L1HS
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPDT 3A 125V
3697
-
4.76000
-
1
Bulk
D2SW
Active
SPDT
On-Mom
3A (AC/DC)
125V
30V
Lever, Straight
Chassis Mount
Solder Lug
IP67 - Dust Tight, Waterproof
-
60gf
6gf
-
0.031" (0.8mm)
0.040" (1.0mm)
image
-
E69-40A
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
2672
-
4.79000
-
1
Bulk
E
Active
SPDT
On-Mom
10A (AC)
125V
-
Round (Pin Plunger)
Panel Mount, Snap-In
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
-
425gf
-
0.125" (3.2mm)
0.045" (1.1mm)
0.175" (4.5mm)
image
-
E69-00A
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
1910
-
4.79000
-
1
Bulk
E
Active
SPDT
On-Mom
10A (AC)
125V
-
Round (Pin Plunger)
Panel Mount, Snap-In
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
-
425gf
-
0.125" (3.2mm)
0.045" (1.1mm)
0.375" (9.5mm)
image
VX-015-1C23
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
732
-
5.13000
-
1
Bulk
VX
Active
SPDT
On-Mom
100mA (AC/DC)
125V
30V
Lever, Roller
Chassis Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
IP40
-
60gf
4gf
0.063" (1.6mm)
0.020" (0.5mm)
0.030" (0.76mm)
image
E13-00H
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 15A 125V
2031
-
5.18000
-
1
Bulk
E
Active
SPDT
On-Mom
15A (AC), 2A (DC)
125V
48V
Lever, Straight
Chassis Mount
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
-
-
100gf
-
0.250" (6.35mm)
0.093" (2.36mm)
0.187" (4.75mm)
image
KDS11
C&K Components
SW SNAP ACT SPST-NO 0.4VA 20V
132
-
5.18000
-
1
Bulk
KDS
Active
SPST-NO
Off-Mom
0.4VA (AC/DC)
20V
20V
Overtravel Plunger
Chassis Mount
Wire Leads
-
-
-
-
0.180" (4.6mm)
-
0.224" (5.7mm)
image
D2QW-C003H
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH SNAP ACTION SPST-NO 100MA
1694
750
5.31000
-
1
Bulk
D2QW
Active
SPST-NO
Off-Mom
100mA (DC)
-
30V
Round (Pin Plunger)
Chassis Mount
Solder Lug
IP67 - Dust Tight, Waterproof
-
153gf
-
-
-
0.106" (2.7mm)
image
-
E69-30A
Cherry
SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
1555
-
5.58000
-
1
Bulk
E
Active
SPDT
On-On-Mom
10A (AC)
125V
-
Push-Pull Plunger
Panel Mount, Snap-In
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
-
-
425gf
-
0.125" (3.2mm)
0.045" (1.1mm)
0.100" (2.54mm)

مقایسه