یافته‌ها: 647سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

کد خروجی

خوانش

تعداد مقاطع

کاراکترهای صفحه نمایش - ارتفاع

نوع عملگر

رتبه‌بندی اتصال @ ولتاژ

ماده رسانا

اتصال پایانی

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

سرپوش‌های انتهایی

عرض مقطع

ابعاد پنل برش

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
کد خروجی
خوانش
تعداد مقاطع
کاراکترهای صفحه نمایش - ارتفاع
نوع عملگر
رتبه‌بندی اتصال @ ولتاژ
ماده رسانا
اتصال پایانی
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
سرپوش‌های انتهایی
عرض مقطع
ابعاد پنل برش
مشخصات
image
A7D-106-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
691
-
6.91000
-
1
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Screw
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
image
PBC1-E015
Cherry
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V
1489
-
10.98000
-
1
Bulk
PB
Last Time Buy
BCD
0 ~ 9
1
0.120" (3.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.236" (6.00mm)
-
-
image
PAGA-3100
Cherry
SWITCH THUMB HEX 0.1A 50V
2218
-
16.63000
-
1
Bulk
PA
Last Time Buy
Hexadecimal
0 ~ 15
1
0.071" (1.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
Gold Alloy
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Included
0.300" (7.62mm)
Rectangular - 14.30mm x 10.92mm
-
image
302109000
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
270
-
18.16000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
PECA-4000
Cherry
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V
388
-
27.41000
-
1
Bulk
PE
Last Time Buy
BCD
0 ~ 9
1
0.196" (5.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
image
A7D-206-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
558
-
6.91000
-
1
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
image
A7BS-206-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
261
-
11.19000
-
1
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
PACA-3000
Cherry
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V
619
-
19.19000
-
1
Bulk
PA
Last Time Buy
BCD
0 ~ 9
1
0.120" (3.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
Gold Alloy
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
image
PECA-3000
Cherry
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V
383
-
21.65000
-
1
Bulk
PE
Last Time Buy
BCD
0 ~ 9
1
0.196" (5.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
image
A7DP-206-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
129
-
6.66000
-
1
Bulk
A7DP
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Pen-Push Actuator
image
A7D-206
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
152
-
6.91000
-
1
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
image
A7BS-206-S-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
417
-
11.19000
-
1
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
External Stoppers
image
301119000
C&K Components
SWITCH THUMB DEC 0.1A 120V/28V
117
-
19.09000
-
1
Bulk
3
Active
Decimal
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Screw
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.350" (8.89mm)
-
-
image
301409100
C&K Components
SWITCH THUMB RES DEC 0.1A 120V
106
-
23.98000
-
1
Bulk
3
Active
Resistor Decade
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
302109100
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
163
-
25.47000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
A7CN-106-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V
148
-
8.95000
-
1
Bulk
A7CN
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.134" (3.40mm)
Pushwheel
0.1A @ 28VDC
-
-
Panel Mount, Screw
PC Pin
Sold Separately
0.236" (6.00mm)
-
-
image
-
1-1437601-8
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
SWITCH THUMB BCD COMP 0.4VA 20V
180
-
22.23000
-
1
Bulk
PICOD
Active
BCD Complement
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.4VA @ 20VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
image
A7BS-203-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 50/28V
138
-
12.18000
-
1
Bulk
A7BS
Active
Decimal
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
A7BS-254-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB HEX 0.1A 50V/28V
26
-
14.75000
-
1
Bulk
A7BS
Active
Hexadecimal
0 ~ 9, A ~ F
1
0.126" (3.20mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
302109N00
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
68
-
29.90000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
322100000
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
32
-
55.23000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
2
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Included
0.315" (8.00mm)
Rectangular - 31.00mm x 24.28mm
-
image
A7CN-206-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V
29
-
8.95000
-
1
Bulk
A7CN
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.134" (3.40mm)
Pushwheel
0.1A @ 28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.236" (6.00mm)
-
-
image
SMCD131AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V
44
-
10.04000
-
1
Tray
SMCD
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.193" (4.90mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
image
A7BS-207-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
99
-
12.05000
-
1
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
A7PS-206-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
87
-
12.69000
-
1
Bulk
A7PS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.268" (6.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.394" (10.00mm)
-
-
image
302309000
C&K Components
SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 120V
48
-
19.28000
-
1
Bulk
3
Active
BCD Complement
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
302119000
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
77
-
21.04000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Screw
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.350" (8.89mm)
-
-
image
302119N00
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
49
-
27.46000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Screw
PC Pin
Sold Separately
0.350" (8.89mm)
-
-
image
307119000
C&K Components
SWITCH THUMB HEX 0.1A 120V/28V
39
-
38.72000
-
1
Bulk
3
Active
Hexadecimal
0 ~ 9, A ~ F
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Screw
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.350" (8.89mm)
-
-
image
307109000
C&K Components
SWITCH THUMB HEX 0.1A 120V/28V
38
-
38.72000
-
1
Bulk
3
Active
Hexadecimal
0 ~ 9, A ~ F
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
303109101
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
23
-
43.32000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Sealed Contacts
image
332710P00
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
42
-
102.88000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
3
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Screw
PC Pin
Included
0.350" (8.89mm)
Rectangular - 35.31mm x 25.91mm
-
image
A7BS206
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
80
-
11.84000
-
1
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
A7BS-207-PM-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V
70
-
14.41000
-
1
Bulk
A7BS
Active
SPDT
+/-
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
DPS8131AK
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
SWITCH THUMB BCD 0.4VA 20V
33
-
24.81000
-
1
Bulk
DPS8
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.193" (4.90mm)
Pushwheel
0.4VA @ 20VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Screw
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
4-1437603-7
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
SWITCH THUMB HEX 0.4VA 20V
9
-
40.40000
-
1
Bulk
DPS9
Active
Hexadecimal
0 ~ 15
1
0.169" (4.30mm)
Pushwheel
0.4VA @ 20VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
302329003
C&K Components
SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 120V
25
-
40.65000
-
1
Bulk
3
Active
BCD Complement
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Screw
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.350" (8.89mm)
-
Dust Lens, Sealed Contacts
image
301409103
C&K Components
SWITCH THUMB RES DEC 0.1A 120V
25
-
45.54000
-
1
Bulk
3
Active
Resistor Decade
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Dust Lens, Sealed Contacts
image
A7BS-207
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
91
-
12.05000
-
1
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
A7PS-206
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
35
-
12.69000
-
1
Bulk
A7PS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.268" (6.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.394" (10.00mm)
-
-
image
PACA-3100
Cherry
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V
71
-
18.54000
-
1
Bulk
PA
Last Time Buy
BCD
0 ~ 9
1
0.120" (3.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
Gold Alloy
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Included
0.300" (7.62mm)
Rectangular - 14.30mm x 10.92mm
-
image
-
SH6S1311AKULS2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V
9
2140
14.98000
-
1
Tray
SH6
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Right Angle
PC Pin
-
0.236" (6.00mm)
Rectangular - 14.20mm x 6.00mm
-
image
301109000
C&K Components
SWITCH THUMB DEC 0.1A 120V/28V
15
-
19.09000
-
1
Bulk
3
Active
Decimal
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
image
A7PH-207-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.15A 125V/28V
-
-
23.78000
-
1
Bulk
A7PH
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.268" (6.80mm)
Pushwheel
0.15A @ 125VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.394" (10.00mm)
-
-
302119100
C&K Components
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V
-
-
25.47000
-
1
Bulk
3
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 120VAC/28VDC
Copper Alloy
-
Panel Mount, Screw
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.350" (8.89mm)
-
-
image
84212M02CNRS
Crouzet USA
SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V
1
-
64.85000
-
1
Bulk
84212
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.240" (6.00mm)
Rocker
0.1A @ 250VAC/50VDC
Copper
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.492" (12.50mm)
-
Colored Wheel, Red
image
A7D-106
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
22
-
6.91000
-
1
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Screw
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
TSW0A400
Red Lion Controls
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V
-
-
431.67000
-
1
Bulk
TSW
Active
BCD
0 ~ 9
4
0.234" (5.94mm)
Thumbwheel
0.1A @ 28VDC
-
-
Panel Mount, Screw
Screw Terminal
-
-
Rectangular - 73.03mm x 57.15mm
-
TSW1A400
Red Lion Controls
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V
-
-
431.67000
-
1
Bulk
TSW
Active
BCD
0 ~ 9
4
0.234" (5.94mm)
Thumbwheel
0.1A @ 28VDC
-
-
Panel Mount, Screw
Screw Terminal
-
-
Rectangular - 73.03mm x 57.15mm
-
A7BS-206-PM-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V
-
-
13.75000
-
1
Bulk
A7BS
Active
SPDT
+/-
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
84211M02LNNS
Crouzet USA
SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V
-
-
58.07000
-
1
Bulk
84211
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.180" (4.57mm)
Rocker
0.1A @ 250VAC/50VDC
Copper
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.394" (10.00mm)
-
-
A7MD-106-P-09
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V
-
-
4.32320
-
100
Bulk
A7MD
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 28VDC
-
Gold
-
PC Pin
Sold Separately
0.197" (5.00mm)
-
-
A7DP-206
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
-
-
4.73380
-
100
Bulk
A7DP
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Pen-Push Actuator
A7D-206-S02-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
-
-
4.92300
-
100
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Internal Stoppers
A7DP-206-S07-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
-
-
4.92300
-
100
Bulk
A7DP
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Internal Stoppers, Pen-Push Actuator
A7D-206-S07-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
-
-
5.89200
-
100
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Internal Stoppers
A7MD-106-P-09-D
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V
-
-
6.02740
-
100
Bulk
A7MD
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Thumbwheel
0.1A @ 28VDC
-
Gold
-
PC Pin
Sold Separately
0.197" (5.00mm)
-
Diode
-
3-1437601-6
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
PICORDPW=3001234
-
-
6.19400
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A7CN-206
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V
-
-
6.73170
-
100
Bulk
A7CN
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.134" (3.40mm)
Pushwheel
0.1A @ 28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.236" (6.00mm)
-
-
A7D-106-PM
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 30V
-
-
7.25760
-
100
Bulk
A7D
Active
SPDT
+/-
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Screw
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
A7D-106-PM-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 30V
-
-
7.25760
-
100
Bulk
A7D
Active
SPDT
+/-
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Screw
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
A7D-206-PM
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 30V
-
-
7.25760
-
100
Bulk
A7D
Active
SPDT
+/-
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
A7D-206-PM-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 30V
-
-
7.25760
-
100
Bulk
A7D
Active
SPDT
+/-
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
-
A7D-206S18-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
-
-
7.25760
-
100
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Internal Stoppers
A7D-206-S06-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
-
-
7.35170
-
100
Bulk
A7D
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Internal Stoppers
A7CN-206-PM
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 28V
-
-
7.54740
-
100
Bulk
A7CN
Active
SPDT
+/-
1
0.134" (3.40mm)
Pushwheel
0.1A @ 28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.236" (6.00mm)
-
-
A7CN-206-PM-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 28V
-
-
7.54740
-
100
Bulk
A7CN
Active
SPDT
+/-
1
0.134" (3.40mm)
Pushwheel
0.1A @ 28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.236" (6.00mm)
-
-
-
SH6G131AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V
-
-
7.62000
-
100
Tray
SH6
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount
Card Edge/Solder Pad
-
0.236" (6.00mm)
Rectangular - 14.20mm x 6.00mm
-
-
SH6131AKK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V
-
150
7.62000
-
100
Tray
SH6
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
-
0.236" (6.00mm)
Rectangular - 14.20mm x 6.00mm
-
A7DP-206-PM-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 30V
-
-
7.69780
-
100
Bulk
A7DP
Active
SPDT
+/-
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Pen-Push Actuator
A7DP-206-S06-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V
-
-
7.73250
-
100
Bulk
A7DP
Active
BCD
0 ~ 9
1
-
Pushwheel
0.1A @ 30VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.200" (5.08mm)
-
Internal Stoppers, Pen-Push Actuator
SMCD111AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 40V
-
-
8.03250
-
100
Tray
SMCD
Active
Decimal
0 ~ 9
1
0.193" (4.90mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
DPS8111AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 40V
-
-
8.12400
-
100
Tray
DPS8
Active
Decimal
0 ~ 9
1
0.193" (4.90mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Screw
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
-
SH6137AL2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 40V
-
-
8.36850
-
100
Tray
SH6
Active
BCD Complement
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
-
0.236" (6.00mm)
Rectangular - 14.20mm x 6.00mm
-
A7BS-206-S
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
8.41790
-
100
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
External Stoppers
SMCD111AL2
Apem Inc.
SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 40V
-
-
8.73600
-
100
Tray
SMCD
Active
Decimal
0 ~ 9
1
0.193" (4.90mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
A7BL-206
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
9.06320
-
100
Bulk
A7BL
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Locking Actuator
A7BL-206-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
9.06320
-
100
Bulk
A7BL
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Locking Actuator
A7BS-207-S
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
9.06320
-
100
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
External Stoppers
A7BS-207-S-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
9.06320
-
100
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
External Stoppers
A7BS-203
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 50/28V
-
-
9.16160
-
100
Bulk
A7BS
Active
Decimal
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
A7BL-207
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
9.47470
-
100
Bulk
A7BL
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Locking Actuator
A7BL-207-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
9.47470
-
100
Bulk
A7BL
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Locking Actuator
image
PICOD137AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 40V
-
-
9.51600
-
100
Tray
PICOD
Active
BCD Complement
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
A7BS-206-PM
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V
-
-
9.77940
-
100
Bulk
A7BS
Active
SPDT
+/-
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
PICOD137AKLS2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 40V
-
-
10.00650
-
100
Tray
PICOD
Active
BCD Complement
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
image
PAGA-3114
Cherry
SWITCH THUMB HEX 0.1A 50V
-
-
10.19900
-
250
Bulk
PA
Last Time Buy
Hexadecimal
0 ~ 15
1
0.071" (1.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
Gold Alloy
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Included
0.300" (7.62mm)
Rectangular - 14.30mm x 10.92mm
Pen-Push Actuator
PICOD400AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 40V
-
-
10.22100
-
100
Tray
PICOD
Active
SPDT
+/-
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
DPS9400AL2
Apem Inc.
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 40V
-
-
10.32750
-
100
Tray
DPS9
Active
SPDT
+/-
1
0.268" (6.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
-
SH6G131AKK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V
-
-
10.37100
-
10
Tray
SH6
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount
PC Pin
-
0.236" (6.00mm)
Rectangular - 14.20mm x 6.00mm
-
-
SH6131AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V
-
3580
10.37100
-
10
Tray
SH6
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
-
0.236" (6.00mm)
Rectangular - 14.20mm x 6.00mm
-
A7BS-207-S05-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V
-
-
10.41180
-
100
Bulk
A7BS
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Internal Stoppers
PICOD400AKLS2
Apem Inc.
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 40V
-
-
10.48050
-
100
Tray
PICOD
Active
SPDT
+/-
1
0.122" (3.10mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
-
DPS10400AL2
Apem Inc.
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 40V
-
-
10.55700
-
100
Tray
DPS10
Active
SPDT
+/-
1
0.275" (7.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.394" (10.00mm)
-
-
image
PACA-3114
Cherry
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V
-
-
10.71200
-
5000
Bulk
PA
Last Time Buy
BCD
0 ~ 9
1
0.120" (3.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/DC
-
Gold Alloy
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Included
0.300" (7.62mm)
Rectangular - 14.30mm x 10.92mm
Pen-Push Actuator
DPS10131AKLS2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V
-
-
10.74000
-
100
Tray
DPS10
Active
BCD
0 ~ 9
1
0.275" (7.00mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
PC Pin
Sold Separately
0.394" (10.00mm)
-
-
A7BS-207-PM
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V
-
-
10.84140
-
100
Bulk
A7BS
Active
SPDT
+/-
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad with Component Mounting
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
-
SMCD137AK2
Apem Inc.
SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 40V
-
-
10.88900
-
10
Tray
SMCD
Active
BCD Complement
0 ~ 9
1
0.193" (4.90mm)
Pushwheel
0.1A @ 40VAC/DC
Copper Tin Alloy
Gold
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.300" (7.62mm)
-
-
A7BL-206-PM
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V
-
-
11.09310
-
100
Bulk
A7BL
Active
SPDT
+/-
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Locking Actuator
A7BL-206-PM-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V
-
-
11.09310
-
100
Bulk
A7BL
Active
SPDT
+/-
1
0.189" (4.80mm)
Pushwheel
0.1A @ 50VAC/28VDC
-
-
Panel Mount, Snap-In
Card Edge/Solder Pad
Sold Separately
0.315" (8.00mm)
-
Locking Actuator

مقایسه