یافته‌ها: 14سازنده

سری ساخت

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
62-9742-9935-6
3M
MIXING NOZZLE 50ML LONG 6.25"
1160
-
3.20000
-
1
Scotch-Weldâ„¢ EPXâ„¢
Active
Mixing Nozzle
Duo-Pak Cartridges, 50mL
image
62-9171-9153-8
3M
MIXING NOZZLE 50ML SHORT 3.25"
2782
-
3.23000
-
1
Scotch-Weldâ„¢ EPXâ„¢
Active
Mixing Nozzle
Duo-Pak Cartridges, 50mL
image
DUO PACK NOZZLE - 400
3M
MIXING NOZZLE-200/400ML DUO-PACK
162
-
4.79000
-
1
Scotch-Weldâ„¢ EPXâ„¢
Active
Mixing Nozzle
Duo-Pak Cartridges, 200mL
image
9785
3M
HOT MELT APPLICATOR TIP 1=3TIPS
5
-
42.87000
-
1
Scotch-Weldâ„¢
Active
Electronic Tip
Hot Melt Applicator
image
-
9946
3M
SCOTCH WELD HOT MELT TIP 1=3TIPS
3
-
41.08000
-
1
Scotch-Weldâ„¢
Active
Applicator Tip
Hot Melt Applicator
image
-
05011
Steinel America
FEED ROD HIPUR
-
-
4.19000
-
1
HiPURformerâ„¢
Active
Feed Rod
HiPur Bonding System
-
05015
Steinel America
POWER CORD HIPUR
-
-
6.48000
-
1
HiPURformerâ„¢
Active
Power Cord
HiPur Bonding System
70-7012-6380-1
3M
REPLACEMENT BLADE FOR H131
-
-
10.70000
-
1
Scotch®
Active
Blade
Tape Dispensers
-
05012
Steinel America
TRIGGER HANDLE HIPUR
-
-
23.56000
-
1
HiPURformerâ„¢
Active
Trigger Handle
HiPur Bonding System
-
05014
Steinel America
BASE UNIT HIPUR (CHARGER)
-
-
35.05000
-
1
HiPURformerâ„¢
Active
HiPur Charger
HiPur Bonding System
-
05013
Steinel America
HEATING HEAD HIPUR (CYLINDER)
-
-
62.05000
-
1
HiPURformerâ„¢
Active
Heating Element
HiPur Bonding System
image
-
9729
3M
HOT MELT APPL HI-FLOW VALVE/TIP
-
-
86.53000
-
1
Scotch-Weldâ„¢
Active
Applicator Tip
Hot Melt Applicator
image
9727
3M
HOT MELT APPL TC L TIP ASSY
-
-
173.25000
-
1
Scotch-Weldâ„¢
Active
Applicator Tip
Hot Melt Applicator
image
9726
3M
HOT MELT APPL T TIP ASSY 3/BAG
-
-
176.16000
-
1
Scotch-Weldâ„¢
Active
Applicator Tip
Hot Melt Applicator

مقایسه