یافته‌ها: 34سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

عرض نوار - حداکثر


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
عرض نوار - حداکثر
image
HB900
3M
TAPE DISPENSER 1" WIDE 3" CORE
38
-
17.31000
-
1
-
Active
Desktop Dispenser with Knife
1.00" (25.40mm)
image
P56W
3M
DISPENSER TAPE 6" X 6 7/8" DIA
3
-
96.28000
-
1
-
Active
Desktop Dispenser for Multiple Rolls (3" Core)
6.00" (152.40mm)
image
81282
Desco
TAPE DISPENSER ESD 2" WIDE
3
-
140.74000
-
1
-
Active
Desktop for Antistatic
2.00" (50.80mm)
image
P448
3M
DISPENSER TAPE 8" X 7 1/2" DIA
7
-
157.31000
-
1
Scotch®
Active
Desktop Dispenser for Multiple Rolls (3" Core)
8.00" (203.20mm)
image
STD
3M
DISPENSER ONLY
37
-
17.08000
-
1
ScotchCodeâ„¢
Active
Desktop Dispenser for SDR Tape, 10 Positions
0.26" (5.46mm)
image
M-712
3M
DISPENSER TAPE PULL & CUT
1
-
323.69000
-
1
Scotch®
Active
Desktop Dispenser with Sliding Knife Attachment
2.00" (50.80mm)
image
HB902
3M
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE
-
-
5.78000
-
12
Tartanâ„¢
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
2.00" (50.80mm)
image
HB901
3M
TAPE DISPENSER HAND 1" WIDE
-
-
9.65250
-
12
Tartanâ„¢
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
1.00" (25.40mm)
image
HB903
3M
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE
-
-
10.87333
-
24
Tartanâ„¢
Active
Pistol Grip Dispenser with Hand Brake
2.00" (50.80mm)
image
H-190
3M
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE
-
-
12.30917
-
12
Scotch®
Active
Pistol Grip Dispenser with Hand Brake
2.00" (50.80mm)
image
H320
3M
BOX SEALING TAPE DISPENSER
-
-
13.68000
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
2.00" (50.80mm)
image
H180-40PERCASE
3M
TAPE DISPENSER HAND - 48MM WIDTH
-
-
24.19550
-
40
Scotch®
Active
Pistol Grip Dispenser with Hand Brake
2.00" (50.80mm)
image
H10
3M
APPLICATOR ECONOMY 1" WIDE MAX
-
-
25.61833
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
1.00" (25.40mm)
image
H180-6PERCASE
3M
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE
-
-
26.53667
-
6
Scotch®
Active
Pistol Grip Dispenser with Hand Brake
2.00" (50.80mm)
HB933
3M
TAPE DISPENSER HAND 3" WIDE
-
-
28.22000
-
6
Tartanâ„¢
Active
Hand Held Dispenser, Metal
3.00" (76.20mm)
image
H12
3M
APPLICATOR PERFORM 1" WIDE MAX
-
-
28.44167
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser with Hand Brake
1.00" (25.40mm)
image
H122
3M
TAPE DISPENSER HAND - 48MM WIDTH
-
-
36.56667
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser with Hand Brake
2.00" (50.80mm)
SLS
3M
WRITE-ON W/DISPENSER 1"X2.5" LAB
-
-
37.02400
-
10
ScotchCodeâ„¢
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
1.00" (25.40mm)
image
SLW
3M
WRITE-ON W/DISPENSER 1"X5" LABEL
-
-
40.93200
-
10
ScotchCodeâ„¢
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
1.00" (25.40mm)
image
H192
3M
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE
-
-
44.04833
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
2.00" (50.80mm)
image
H123
3M
TAPE DISPENSER 3" WIDE 3" CORE
-
-
49.23167
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser with Hand Brake
3.00" (76.20mm)
image
H183
3M
TAPE DISPENSER HAND - 72MM WIDTH
-
-
51.07200
-
5
Scotch®
Active
Pistol Grip Dispenser with Hand Brake
3.00" (76.20mm)
700
3M
APPLICATOR TAPE ATG 3/4,1/2,1/4"
-
-
59.52000
-
6
Scotch® ATG 987
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
0.75" (19.05mm) 3/4"
image
H38
3M
STRETCHABLE TAPE DISPENSER
-
-
64.36833
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
1.50" (36.00mm) 1 1/2"
image
H-133
3M
TAPE DISPENSER HAND 19MM WIDE
-
-
71.45667
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser with Hand Brake
0.75" (19.05mm) 3/4"
image
H129
3M
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE
-
-
81.76333
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
2.00" (50.80mm)
image
H131
3M
TAPE DISPENSER HAND 3/4" WIDE
-
-
92.13167
-
6
Scotch®
Active
Hand Held Dispenser with Hand Brake
0.75" (19.05mm) 3/4"
image
-
375-DISPENSER
3M
BOX SEALING TAPE W/DISPENSER
-
-
98.65667
-
3
375
Active
Hand Held Dispenser, Plastic
2.00" (50.80mm)
47037
Desco
TP DSPNSR ESD 2"
-
-
141.02000
-
1
-
Active
-
-
image
M-77
3M
LANE MARKING APPLICATOR M-77
-
-
642.29000
-
1
-
Active
-
-
81281
Desco
DISPENSER TAPE 2" WIDE 3" CORE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Desktop for Antistatic
2.00" (50.80mm)
47036
Desco
DISPENSER TAPE 2" WIDE 3" CORE
-
-
Call
-
1
-
Discontinued
Desktop for Antistatic
2.00" (50.80mm)
-
H120
3M
APPLICATOR METAL 1" WIDE MAX
-
-
Call
-
7
Scotch®
Obsolete
Hand Held Dispenser, Metal
1.00" (25.40mm)
-
ATG-752-DISPENSER
3M
ADH TRANSFER TAPE ATG DISPENSER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-

مقایسه