یافته‌ها: 68سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

عملکرد

تعداد کانال‌ها

حداکثر - فرکانس

انواع سیگنال

نوع نمایشگر

ولتاژ تغذیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
عملکرد
تعداد کانال‌ها
حداکثر - فرکانس
انواع سیگنال
نوع نمایشگر
ولتاژ تغذیه
image
4001A
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 4MHZ SWEEP
28
-
215.00000
-
1
4001
Active
Function Generator, Analog
Sweep
1
4MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
No Display
115, 230V
image
4005DDS
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 5MHZ DDS
30
-
309.00000
-
1
-
Active
Function Generator, DDS
Sweep
1
5MHz
Sine, Square, Triangle
LED
115, 230V
image
4052
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 5MHZ SWEEP
55
-
499.00000
-
1
4050
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
5MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4040B
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 20 MHZ DDS
31
-
550.00000
-
1
4040
Active
Function Generator, DDS
Sweep
1
20MHz
Sine, Square
LCD
100 ~ 240V
image
4010A
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 2MHZ
20
-
275.00000
-
1
4010
Active
Function Generator, Analog
Sweep
1
2MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
No Display
120, 230V
image
4011A
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 5 MHZ
14
-
375.00000
-
1
4011
Active
Function Generator, Analog
Sweep
1
5MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LED
120, 230V
image
4007B
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 7MHZ DDS
12
-
375.00000
-
1
4007
Active
Function Generator, DDS
Sweep
1
7MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4053
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP
22
-
599.00000
-
1
4050
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
10MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
WAVESTATION 2012
Teledyne LeCroy
FUNCTION GEN 10MHZ 2CH
4
-
650.00000
-
1
WaveStation®
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
10MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
TFT - Color LCD
100 ~ 240V
image
4054
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP
14
-
715.00000
-
1
4050
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
25MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
WAVESTATION 2022
Teledyne LeCroy
FUNCTION GEN 25MHZ 2CH
2
-
715.00000
-
1
WaveStation®
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
25MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
TFT - Color LCD
100 ~ 240V
image
WAVESTATION 2052
Teledyne LeCroy
FUNCTION GEN 50MHZ 2CH
6
-
900.00000
-
1
WaveStation®
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
50MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
TFT - Color LCD
100 ~ 240V
image
4063
B&K Precision
80MHZ DUAL WAVEFROM GEN
4
-
1250.00000
-
1
4060
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
80MHz
Sine, Square, Triangle, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4064
B&K Precision
120MHZ DUAL WAVEFROM GEN
7
-
1670.00000
-
1
4060
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
120MHz
Sine, Square, Triangle, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4065
B&K Precision
160MHZ DUAL WAVEFROM GEN
6
-
1990.00000
-
1
4060
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
160MHz
Sine, Square, Triangle, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
WAVESTATION 3162
Teledyne LeCroy
160MHZ 2CH FUNCTION GENERATOR
3
-
3690.02000
-
1
WaveStation®
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
160MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
TFT - Color LCD
100 ~ 240V
image
4017A
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP
4
-
449.00000
-
1
4017
Active
Function Generator, Analog
Sweep
1
10MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LED
120, 230V
image
4014B
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 12 MHZ DDS
2
-
475.00000
-
1
4014
Active
Function Generator, DDS
Sweep
1
12MHz
Sine, Square
LCD
100 ~ 240V
image
4012A
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 5 MHZ SWEEP
8
-
405.00000
-
1
-
Active
Function Generator, Analog
Sweep
1
5MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LED
120, 230V
image
4013B
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 12 MHZ DDS
4
-
425.00000
-
1
4013
Active
Function Generator, DDS
Sweep
1
12MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
WAVESTATION 3122
Teledyne LeCroy
120MHZ 2CH FUNCTION GENERATOR
2
-
3390.02000
-
1
WaveStation®
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
120MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
TFT - Color LCD
100 ~ 240V
image
4055
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 50MHZ SWEEP
-
-
895.00000
-
1
4050
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
50MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4040A
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 20MHZ SWEEP
-
-
669.00000
-
1
4040
Active
Function Generator, Analog
Sweep
1
20MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LED
120, 230V
image
WAVESTATION 3082
Teledyne LeCroy
80MHZ 2CH FUNCTION GENERATOR
1
-
2890.02000
-
1
WaveStation®
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
80MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
TFT - Color LCD
100 ~ 240V
image
AS1102
Teledyne LeCroy
GEN 125MHZ 2CH 16BIT 1GS/S
1
-
2990.02000
-
1
ArbStudio
Active
Function Generator
Arbitrary, Sweep
2
125MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
No Display
100 ~ 240V
image
AS1102D
Teledyne LeCroy
GEN 125MHZ 2 +18CH 16BIT 1GS/S
1
-
4130.02000
-
1
ArbStudio
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
125MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
No Display
100 ~ 240V
image
3003
B&K Precision
GENERATOR 10MHZ SINE/SQUARE WAVE
-
-
215.00000
-
1
-
Active
Function Generator, Analog
-
1
10MHz
Sine, Square
Thumbwheel
6 ~ 9V
image
-
4005
B&K Precision
5 MHZ FUNCTION GENERATOR
-
-
265.00000
-
1
Global Specialties
Active
Function Generator, DDS
Sweep
1
5MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LED
115, 230V
image
4003A
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 4MHZ SWEEP
-
-
289.00000
-
1
-
Active
Function Generator, Analog
Sweep
1
20MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LED
115, 230V
2005B
B&K Precision
RF GENERATOR TO 450MHZ
-
-
299.00000
-
1
-
Active
RF Generator
-
1
450MHz
RF
Analog
120, 220, 240V
image
4030
B&K Precision
10MHZ PULSE GENERATOR
-
-
395.00000
-
1
-
Active
Pulse Meter
Sweep
1
10MHz
Sine, Square
LCD
115, 230V
image
4045B
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 20 MHZ DDS
-
-
650.00000
-
1
4045
Active
Function Generator, DDS
Sweep
1
20MHz
Sine, Square
LCD
100 ~ 240V
image
4075B
B&K Precision
FUNCTION GENERTR 30MHZ ARBITRARY
-
-
1495.00000
-
1
4075B
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
30MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4076B
B&K Precision
FUNCTION GENERTR 50MHZ ARBITRARY
-
-
1895.01000
-
1
4075B
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
50MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
271-U 115V
Fluke Electronics
FUNCTION GENERATOR 10MHZ DDS
-
-
1940.01000
-
1
-
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
10MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
115V
image
4078B
B&K Precision
FUNC GENERT DUAL 30MHZ ARBITRARY
-
-
2350.00000
-
1
4075B
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
30MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4077B
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 80MHZ ARBITRY
-
-
2490.00000
-
1
4075B
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
80MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
281-U 115V
Fluke Electronics
UNVRSL WAVEFORM GEN 40MS/S 1CH
-
-
2644.99000
-
1
280
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
40MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
115V
image
4079B
B&K Precision
FUNC GENERT DUAL 50MHZ ARBITRARY
-
-
2795.00000
-
1
4075B
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
50MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
-
291-U 115V
Fluke Electronics
WAVEFORM ARBITER GEN 100MS/S
-
-
4280.02000
-
1
290
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
100MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
115V
282-U 115V
Fluke Electronics
UNVRSL WAVEFORM GEN 40MS/S 2CH
-
-
4485.02000
-
1
280
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
40MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
115V
image
4033
B&K Precision
50 MHZ PULSE GENERATOR
-
-
5249.99000
-
1
-
Active
Pulse Generator
-
1
50MHz
Pulse
LCD
100 ~ 240V
-
292-U 115V
Fluke Electronics
WAVEFORM ARBITER GEN 100MS/S 2CH
-
-
6525.03000
-
1
290
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
100MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
115V
284-U 115V
Fluke Electronics
UNVRSL WAVEFORM GEN 40MS/S 4CH
-
-
7135.04000
-
1
280
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
4
40MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
115V
image
4034
B&K Precision
50 MHZ DUAL CH PULSE GENERATOR
-
-
7949.99000
-
1
-
Active
Pulse Generator
-
2
50MHz
Pulse
LCD
100 ~ 240V
-
294-U 115V
Fluke Electronics
WAVEFORM ARBITER GEN 100MS/S 4CH
-
-
9485.05000
-
1
290
Active
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
4
100MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
115V
image
4070A
B&K Precision
WAVEFORM GENERATOR
-
-
Call
-
1
4070
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
21.5MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
4071
B&K Precision
GEN WAVEFORM 31.5MHZ W/SOFTWARE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
31.5MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4017B
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP
-
-
Call
-
1
4017
Obsolete
Function Generator, DDS
Sweep
1
10MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
110, 220V
4085
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR DDS 40MHZ
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
40MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
VFD
99 ~ 121V, 198 ~ 242V
4086
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR DDS 80MHZ
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
80MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
VFD
99 ~ 121V, 198 ~ 242V
4086AWG
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 80MHZ ARBITRY
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
80MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
VFD
99 ~ 121V, 198 ~ 242V
4087
B&K Precision
FUNCTION GEN PROG DDS 120MHZ
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
120MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
VFD
99 ~ 121V, 198 ~ 242V
image
4007DDS
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 7MHZ SWEEP
-
-
Call
-
2
4007
Obsolete
Function Generator, DDS
Sweep
1
7MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4013DDS
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 12MHZ SWEEP
-
-
Call
-
2
4013
Obsolete
Function Generator, DDS
Sweep
1
12MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4045
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 20MHZ SWEEP
-
-
Call
-
2
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
20MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
90 ~ 264V
image
4084
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 20MHZ PRG DDS
-
-
Call
-
2
4084
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
20MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
VFD
99 ~ 121V, 198 ~ 242V
image
4084AWG
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 20MHZ ARBITRY
-
-
Call
-
2
4084
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
20MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
VFD
99 ~ 121V, 198 ~ 242V
image
4040DDS
B&K Precision
DDS SWEEP FUNCTION GEN 20MHZ
-
-
Call
-
1
4040
Obsolete
Function Generator, DDS
Sweep
1
20MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
90 ~ 264V
image
4075
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 25MHZ ARBTRRY
-
-
Call
-
1
4075
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
25MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4078
B&K Precision
FUNCTION GENERATOR 25MHZ DL CHNL
-
-
Call
-
1
4078
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
25MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
4075GPIB
B&K Precision
FUNCTION GENERTR 25MHZ W/GPIB
-
-
Call
-
1
4075
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
25MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
4078GPIB
B&K Precision
FUNCT GENER 25MHZ DL CHAN W/GPIB
-
-
Call
-
1
4078
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
25MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4076
B&K Precision
FUNCTION GENERTR 50MHZ ARBITRARY
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
1
50MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
4079
B&K Precision
FUNCTION GEN 50MHZ DUAL CHANNEL
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
2
50MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
LCD
100 ~ 240V
image
AS1104
Teledyne LeCroy
GEN 125MHZ 4CH 16BIT 1GS/S
-
-
Call
-
1
ArbStudio
Obsolete
Function Generator
Arbitrary, Sweep
4
125MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
No Display
100 ~ 240V
image
AS1104D
Teledyne LeCroy
GEN 125MHZ 4 + 36CH 16BIT 1GS/S
-
-
Call
-
1
ArbStudio
Obsolete
Function Generator, DDS
Arbitrary, Sweep
4
125MHz
Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
No Display
100 ~ 240V
image
-
2001A
B&K Precision
0.2HZ-200 MHZ FUNCTION GENERATOR
-
-
Call
-
1
Global Specialties
Obsolete
Function Generator, Analog
Sweep
1
200kHz
Sine, Square, Triangle
Analog
115, 230V

مقایسه