یافته‌ها: 222سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

سبک (شکل)

نوع

نمایش ارقام

نوع نمایشگر

نمایش شمارش

عملکرد

عملکردها، گزینه‌های اضافی

مشخصات

محدوده‌سنجی

پاسخ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
سبک (شکل)
نوع
نمایش ارقام
نوع نمایشگر
نمایش شمارش
عملکرد
عملکردها، گزینه‌های اضافی
مشخصات
محدوده‌سنجی
پاسخ
image
480-001
Digilent, Inc.
DGTL MULTIMETER PRO DMM
161
-
32.99000
-
1
MS8217
Active
Handheld
Digital (DMM)
4
LCD
4000
Voltage, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
image
2703C
B&K Precision
DMM MANUAL RANGING TOOL KIT
118
-
46.00000
-
1
Tool Kit® 2703
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Battery Test, Continuity, Diode Test
Auto Off
Manual
Average
image
2706B
B&K Precision
DMM W/TEMP MANUAL RANGING TOOL
37
-
86.00000
-
1
Tool Kit® 2706
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight
Manual
Average
image
2709B
B&K Precision
DMM AUTO RANGING TRUE RMS TOOL
56
-
105.00000
-
1
Tool Kit® 2709
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
6600
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max
Auto
True RMS
image
2712
B&K Precision
TRUE RMS AC + DC TOOL KIT DMM
39
-
115.00000
-
1
Tool Kit® 2712
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.75
LCD, Bar Graph
40000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max
Auto
True RMS
image
388B
B&K Precision
DMM BENCH 3 3/4 DIGIT
45
-
139.00000
-
1
Test Bench®
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test, Transistor Gain, Logic
Auto Off, Hold, Max
Manual
Average
image
FLUKE-114
Fluke Electronics
MULTMETR ELEC DMM 6000CNT 600V
45
-
149.99000
-
1
11x
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Resistance
Continuity
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
True RMS
image
37XR-A
Amprobe
DMM TRMS W/LOGIC TEST
37
-
179.95000
-
1
XR
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.75
LCD, Bar Graph
10000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Inductance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test, Logic
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave
Auto
True RMS
image
FLUKE-115
Fluke Electronics
MULTMETR DMM 6000CNT 600V
15
-
179.99000
-
1
11x
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
True RMS
image
FLUKE-116
Fluke Electronics
MULTIMETER HVAC TRUE RMS
4
-
179.99000
-
1
11x
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
True RMS
image
391A
B&K Precision
DMM BENCH 4 1/2 DIGIT
41
-
199.00000
-
1
Test Bench®
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
20000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, Diode Test, Logic
Auto Off, Hold
Manual
True RMS
image
FLUKE-117
Fluke Electronics
MULTMTR ELEC DMM W/NON CNT VOLT
16
-
199.99000
-
1
VoltAlertâ„¢, 11x
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep, Voltage Detector
Auto
True RMS
image
FLUKE-177 ESFP
Fluke Electronics
DMM TRE RMS W/BCKLGT 6000CNT DIS
28
-
329.99000
-
1
170
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
True RMS
image
2831E
B&K Precision
DMM BENCH 4 1/2 DIGIT TRUE RMS
54
-
349.00000
-
1
2831
Active
Bench
Digital (DMM)
4.5
VFD, Dual
20000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Hold, Min/Max, Data Logging (USB)
Auto
True RMS
image
FLUKE-179 ESFP
Fluke Electronics
DMM TRE RMS W/TEMP 6000 CNT DIS
70
-
349.99000
-
1
170
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
True RMS
image
-
FLUKE-179/EDA2
Fluke Electronics
KIT COMBO DMM & ACCESSORY
34
-
369.99000
-
1
170
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
True RMS
image
FLUKE-87-5
Fluke Electronics
DMM INDUSTRIAL TRUE-RMS W/TEMP
160
-
429.99000
-
1
80
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
20000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave
Auto
True RMS
image
TOL-13843
SparkFun Electronics
MOOSHIMETER
35
-
125.00000
-
1
-
Active
Handheld
-
-
-
-
Voltage, Current, Resistance, Temperature
Continuity, Diode Test
-
Manual
-
image
2704C
B&K Precision
DMM W/TRANS TESTER RANGING TOOL
28
-
66.00000
-
1
Tool Kit® 2704
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test, Transistor Gain, Logic
Hold, Min/Max
Manual
Average
image
2705B
B&K Precision
DMM AUTO RANGING TOOL
33
-
68.00000
-
1
Tool Kit® 2705
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
3400
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
image
PM55A
Amprobe
DMM COMPACT AUTO
71
-
69.95000
-
1
AutoTectâ„¢, VolTectâ„¢
Active
Pocket
Digital (DMM)
3.83
LCD
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Voltage Detector
Auto
Average
image
AM-530
Amprobe
ELEC CNTRCTR DIG MM W/TRUE-RMS
19
-
89.95000
-
1
AM-500
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Voltage Detector
Auto/Manual
True RMS
image
2860A
B&K Precision
DMM 3 1/2 DIGIT
25
-
105.00000
-
1
Survivor® 2860
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off
Manual
Average
image
390A
B&K Precision
DMM BENCH 3 3/4 DIGIT
25
-
179.00000
-
1
Test Bench®
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold, Min/Max, Data Logging (RS-232)
Auto/Manual
Average
image
FLUKE-175 ESFP
Fluke Electronics
DMM TRUE RMS 6000CNT DIS
22
-
299.99000
-
1
170
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
True RMS
image
FLK-3000FC
Fluke Electronics
FC WIRELESS DIGITAL MM
13
-
299.99000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD, Triple
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Min/Max/Ave Data Logging (Internal Memory)
Auto/Manual
True RMS
image
FLUKE-77-4
Fluke Electronics
MULTIMETER INDUSTRIAL 1000V CAT
9
-
319.99000
-
1
77 IV
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep
Auto
Average
image
FLUKE-233
Fluke Electronics
MULTIMETER REMOTE TRMS DIGITAL
12
-
349.99000
-
1
233
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Removable Display, Sleep
Auto
True RMS
image
FLUKE-83-5
Fluke Electronics
MULTIMETER INDUSTRIAL
9
-
399.99000
-
1
80
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
20000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave
Auto
Average
image
5491B
B&K Precision
RMS DUAL DISPLAY BENCH
9
-
419.00000
-
1
5491
Active
Bench
Digital (DMM)
4.75
VFD, Dual
50000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Hold, Min/Max, Compare, Data Logging (RS-232, USB)
Auto
True RMS
image
FLUKE-287
Fluke Electronics
DMM TRUE RMS 50000CNT W/BCKLGHT
17
-
499.99000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
50000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Data Logging (Internal Memory)
Auto
True RMS
image
FLUKE-28II
Fluke Electronics
MULTIMETER IP67 INDUST TRMS DGTL
3
-
499.99000
-
1
20
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
20000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Data Logging (Internal Memory)
Auto
True RMS
image
FLUKE-87-5/E2 KIT
Fluke Electronics
KIT DMM INDUSTRIAL COMBO
22
-
579.99000
-
1
80
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
20000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave
Auto
True RMS
image
FLUKE-289
Fluke Electronics
DMM TRUE RMS 50000CNT W/BCKLGHT
19
-
599.99000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
50000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Data Logging (Internal Memory)
Auto
True RMS
image
5492B
B&K Precision
DMM BENCH 5 1/2 DIGIT TRUE RMS
13
-
649.00000
-
1
5492
Active
Bench
Digital (DMM)
5.5
VFD
120000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Hold, Min/Max, Compare, Data Logging (RS-232, USB)
Auto
True RMS
image
FLUKE-289/FVF
Fluke Electronics
COMBO KIT DMM & ACCESSORY
12
-
700.00000
-
1
FlukeView® Forms, 28x
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
50000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Data Logging (Internal Memory)
Auto
True RMS
image
8808A 120V
Fluke Electronics
DMM 5.5 RES RS-232 INTERFACE
2
-
830.00000
-
1
8808
Active
Bench
Digital (DMM)
5.5
VFD, Dual
200000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Hold, Min/Max, Compare, Data Logging (RS-232)
Auto
True RMS
image
8845A 120V
Fluke Electronics
PREC MLTMTR DMM BNCH 6.5 DIG RES
2
-
1095.01000
-
1
8845
Active
Bench
Digital (DMM)
6.5
VFD, Dual
1000000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Min/Max/Ave, Data Logging (Internal Memory, RS-232)
Auto
Average
image
8846A 120V
Fluke Electronics
PREC MLTMTR 6.5 DIGI RES USB MEM
9
-
1545.01000
-
1
8846
Active
Bench
Digital (DMM)
6.5
VFD, Dual
1000000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Min/Max/Ave, Data Logging (Internal Memory, RS-232)
Auto
Average
image
8846A/SU 120V
Fluke Electronics
PREC MLTMTR 6.5DIGI USB W/SFTWRE
2
-
1760.01000
-
1
8846
Active
Bench
Digital (DMM)
6.5
VFD, Dual
1000000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Min/Max/Ave, Data Logging (Internal Memory, RS-232)
Auto
Average
image
AM-500
Amprobe
DIY-PRO DIGITAL MULTIMETER
51
-
35.95000
-
1
AM-500
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Battery Test, Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
image
18910
Aven Tools
QUICK-TEST TWEEZERS
38
1
45.00000
-
1
Quick-Test
Active
Tweezer
Digital (DMM)
-
LCD
-
Resistance, Capacitance
Continuity, Diode Test
-
Auto
Average
image
2408
B&K Precision
DMM MINI-PRO
44
-
49.00000
-
1
Mini-Pro® 2407
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Hold, Max, Voltage Detector
Manual
Average
image
AM-510
Amprobe
RESIDENTIAL DIGITAL MULTIMETER
29
-
54.95000
-
1
AM-500
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Battery Test, Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Voltage Detector
Auto/Manual
Average
image
126
TPI (Test Products Int)
DMM POCKET AUTO-RANGE 4DIGIT
32
-
59.95000
-
1
126
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold, Min/Max
Auto
Average
image
153
TPI (Test Products Int)
DMM AUTO-RANGE 4DIGIT
12
-
74.95000
-
1
153
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold, Min/Max
Auto
Average
image
2707B
B&K Precision
DMM MANL RANGING TRUE RMS TOOL
11
-
95.00000
-
1
Tool Kit® 2707
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test, Logic, Transistor Gain
Hold, Min/Max
Manual
True RMS
image
2708B
B&K Precision
DMM AUTO RANGING TRUE RMS TOOL
7
-
99.00000
-
1
Tool Kit® 2708
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
3400
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
True RMS
image
815
B&K Precision
HAND HELD PARTS TESTER
23
-
105.00000
-
1
815
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Resistance, Capacitance
Battery Test, Diode Test, Transistor Gain
-
Manual
Average
image
AM-560
Amprobe
COMMERCIAL HVAC DIGITAL MM
14
-
119.95000
-
1
AM-500
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.83
LCD, Dual, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Voltage Detector
Auto/Manual
Average
image
33XR-A
Amprobe
DMM W/TEMP AND CAPACITANCE
6
-
119.95000
-
1
XR
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold, Min/Max
Manual
Average
image
183
TPI (Test Products Int)
DMM AUTO-RANGE 4 DIGIT+2X41 SEG
9
-
139.95000
-
1
183
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max
Auto
True RMS
image
38XR-A
Amprobe
DMM TRMS W/PC INTERFACE
5
-
199.95000
-
1
XR
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.75
LCD, Bar Graph
10000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Data Logging (RS-232)
Auto
True RMS
image
8845A/SU 120V
Fluke Electronics
PREC MLTMTR DMM BNCH 6.5 DIG RES
5
-
1325.01000
-
1
8845
Active
Bench
Digital (DMM)
6.5
VFD, Dual
1000000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Min/Max/Ave, Data Logging (Internal Memory, RS-232)
Auto
Average
image
DM78C
Amprobe
DMM AUTO-RANGING POCKET W/CASE
11
-
44.95000
-
1
DM
Active
Pocket
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
3400
Voltage, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
image
30XR-A
Amprobe
DMM W/NON-CONTACT VOLT TESTER
9
-
94.95000
-
1
VolTectâ„¢ XR
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Battery Test, Continuity, Diode Test
Hold, Min/Max, Voltage Detector
Manual
Average
image
FLK-T3000FC KIT
Fluke Electronics
FC WIRELESS BASIC KIT W/T3000
2
-
429.99000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD, Triple
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Min/Max/Ave Data Logging (Internal Memory)
Auto/Manual
True RMS
image
FLUKE-27II
Fluke Electronics
MULTIMETER IP67 INDUSTRIAL DGTL
6
-
499.99000
-
1
20
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave
Auto
Average
image
FLUKE-287/FVF
Fluke Electronics
COMBO KIT DMM & ACCESSORY
3
-
649.99000
-
1
FlukeView® Forms, 28x
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Bar Graph
50000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Data Logging (Internal Memory)
Auto
True RMS
image
5492BGPIB
B&K Precision
DMM BENCH 5.5 DGT TRUE RMS GPIB
2
-
789.00000
-
1
5492
Active
Bench
Digital (DMM)
5.5
VFD
120000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Hold, Min/Max, Compare, Data Logging (RS-232, USB), GPIB
Auto
True RMS
image
FLUKE-789
Fluke Electronics
PROCESSMETER DMM W/4-20MA SOURCE
2
-
1000.01000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
4.5
LCD, Dual
20000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave
Auto/Manual
True RMS
image
8808A/SU 120V
Fluke Electronics
USB CABLE KIT SW DMM 5.5 RES
3
-
1080.01000
-
1
8808
Active
Bench
Digital (DMM)
5.5
VFD, Dual
200000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, dB, Diode Test
Hold, Min/Max, Compare, Data Logging (RS-232)
Auto
True RMS
image
PK-110
Amprobe
ELECTRICAL TESTING KIT
11
-
34.95000
-
1
-
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Battery Test, Continuity, Diode Test
Hold, Voltage Detector
Manual
Average
EX330
FLIR
MULTIMETER W/NCV, 4000 CT AUTORA
16
-
59.99000
-
1
EX300
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
image
183A
TPI (Test Products Int)
DIGITAL MULTIMETER
2
-
159.95000
-
1
183
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max
Auto
True RMS
image
FLUKE-279FC/IFLEX
Fluke Electronics
FULL-FEATURED MULTIMETER KIT WIT
3
-
1199.98000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Min/Max/Ave, Thermal Imager
Auto/Manual
True RMS
image
100
TPI (Test Products Int)
DMM AUTO RANGE W/BOOT
8
-
49.95000
-
1
100
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Resistance
-
Auto Off
Auto
Average
image
AM-570
Amprobe
INDUS DIGITAL MM W/TRUE-RMS
3
-
159.95000
-
1
AM-500
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.83
LCD, Dual, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Voltage Detector
Auto/Manual
True RMS
image
PM51A
Amprobe
DMM PKT W/FREQ & PACTNCE
2
-
39.95000
-
1
-
Active
Pocket
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
image
AM-520
Amprobe
HVAC DIGITAL MULTIMETER
5
-
69.95000
-
1
AM-500
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Voltage Detector
Auto/Manual
Average
image
FLK-3000FC GM
Fluke Electronics
FC WIRELESS GENERAL MAINT SYS
1
-
850.00000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD, Triple
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Min/Max/Ave Data Logging (Internal Memory)
Auto/Manual
True RMS
image
FLUKE-279FC
Fluke Electronics
FULL-FEATURED MULTIMETER WITH BU
1
-
999.98000
-
1
Fluke Connectâ„¢
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Min/Max/Ave, Thermal Imager
Auto/Manual
True RMS
image
-
480-000
Digilent, Inc.
COMPACT DGTL MULTIMETER DMM
-
-
15.39000
-
1
MS8216
Active
Handheld
Digital (DMM)
4
LCD
4000
Voltage, Resistance, Frequency
Diode Test
Auto Off, Hold, Relative
Auto
Average
DM-25
Greenlee Communications
DMM 600V AC/DC
-
-
30.22000
-
1
DM
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Resistance
Continuity, Diode Test
-
Manual
Average
image
TPI 120
TPI (Test Products Int)
DMM POCKET MANUAL RANGE 3DIGIT
-
-
32.95000
-
1
120
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Resistance
Continuity
Hold
Manual
Average
image
122
TPI (Test Products Int)
COMPACT DIGITAL MULTIMETER
-
-
34.95000
-
1
122
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Resistance
Continuity
Hold
Manual
Average
image
PRO-57
B&K Precision
MULTIMETER DGTL TWEEZER
-
-
40.15000
-
1
Global Specialties
Active
Tweezer
Digital (DMM)
3.5
LCD
3000
Resistance, Capacitance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold
Auto/Manual
Average
image
PRO-50A
B&K Precision
HANDHELD DMM CAT3 1000V
-
-
51.50000
-
1
Global Specialties
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
1000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test, Transistor Gain
Auto Off, Backlight, Hold, Voltage Detector
Manual
True RMS
image
TPI 133
TPI (Test Products Int)
DMM 3 1/2 DIGIT WITH BOOT
-
-
54.95000
-
1
133
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Hold
Manual
Average
PDMM-20
Greenlee Communications
MULTIMETER POCKET
-
-
57.30000
-
1
-
Active
Pocket
Digital (DMM)
4
LCD
6000
Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity
Auto Off
Auto
Average
image
2407A
B&K Precision
DMM MINI PRO AUTO/MANUAL RANGE
-
-
59.00000
-
1
Mini-Pro® 2407
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD, Bar Graph
3200
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
DM-45
Greenlee Communications
DMM 600V AC/DC 10A CAP TEMP
-
-
62.94000
-
1
DM
Active
Handheld
Digital (DMM)
4
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold
Auto/Manual
Average
5XP-A
Amprobe
DMM W/NON-CONTACT VOLT TEST
-
-
64.95000
-
1
VolTectâ„¢ XP
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Battery Test, Continuity, Diode Test
Hold, Min/Max, Voltage Detector
Manual
Average
DM73C
Amprobe
DMM PEN PROBE STYLE
-
-
69.95000
-
1
DM
Active
Probe
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
3400
Voltage, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
15XP-B
Amprobe
COMPACT DMM W/NCV AND LOGIC TEST
-
-
74.95000
-
1
VolTectâ„¢ XP
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test, Logic
Auto Off, Hold, Voltage Detector
Auto
Average
AM-250
Amprobe
PROFESSIONAL ELECTRICAL DMM
-
-
79.95000
-
1
AM
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold
Auto/Manual
Average
2704C KIT
B&K Precision
2704C DMM WITH TEST LEADS
-
-
89.00000
-
1
Tool Kit® 2704
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency
Continuity, Diode Test, Transistor Gain, Logic
Hold, Min/Max
Manual
Average
DM-65
Greenlee Communications
DMM 1000V AC/DC 10A CAP TEMP
-
-
107.48000
-
1
DM
Active
Handheld
Digital (DMM)
4
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold
Auto/Manual
Average
DM-200A
Greenlee Communications
DMM 1000V AC/DC
-
-
109.18000
-
1
DM
Active
Handheld
Digital (DMM)
4
LCD
6000
Voltage, Current, Resistance, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Data Logging (RS-232)
Auto/Manual
Average
image
TPI 163
TPI (Test Products Int)
DMM AUTO-RANGE 4DIGIT
-
-
109.95000
-
1
163
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
3260
Voltage, Current, Resistance
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold
Auto
Average
35XP-A
Amprobe
DMM W/TEMP&VOLTAGE DETECTOR
-
-
119.95000
-
1
VolTectâ„¢ XP
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Hold, Voltage Detector
Auto
Average
CR50A
Amprobe
CAPACITANCE/RESISTANCE METER
-
-
119.95000
-
1
-
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Resistance, Capacitance
Continuity, Diode Test
-
Manual
Average
FLUKE-113
Fluke Electronics
MULTIMETER UTILITY TRU-RMS 600V
-
-
129.99000
-
1
11x
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
6000
Voltage, Resistance, Capacitance
Continuity, Diode Test
Backlight, Hold, Min/Max, Sleep
Auto
True RMS
DM-210A
Greenlee Communications
DMM 1KV AC/DC CAP TEMP
-
-
138.35000
-
1
DM
Active
Handheld
Digital (DMM)
4
LCD
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Data Logging (RS-232)
Auto/Manual
Average
AM-270
Amprobe
INDUSTRIAL DMM W/BAR-GRAPH DIS
-
-
139.95000
-
1
AM
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.8
LCD
5000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold
Auto/Manual
True RMS
image
1212208
Phoenix Contact
MULTIMETER DIGITAL
-
-
148.13000
-
1
TESTFOX M-1
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.5
LCD
2000
Voltage, Resistance
Continuity, Diode Test
-
Auto
Average
34XR-A
Amprobe
DMM TRMS W/CAPACITANCE/FREQUENCY
-
-
149.95000
-
1
XR
Active
Handheld
Digital (DMM)
3.75
LCD, Bar Graph
4000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max
Auto
True RMS
9425830000
Weidmuller
MULTIMETER 125S
-
-
157.61000
-
1
-
Active
Handheld
Digital (DMM)
-
LCD
-
Voltage, Resistance, Frequency
-
-
-
Average
9427300000
Weidmuller
TEMPHASER MULTIMETER
-
-
183.27000
-
1
-
Active
Handheld
Digital (DMM)
-
LCD
-
Voltage, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
-
-
-
Average
DM-510A
Greenlee Communications
DMM TRMS AC/DC CAP TEMP
-
-
191.00000
-
1
DM
Active
Handheld
Digital (DMM)
4
LCD
6000
Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency
Continuity, Diode Test
Auto Off, Backlight, Hold, Data Logging (RS-232)
Auto/Manual
True RMS

مقایسه