یافته‌ها: 20سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

محدوده فرکانس

محدوده (سطح) دامنه

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
محدوده فرکانس
محدوده (سطح) دامنه
مشخصات
image
109990009
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER 3G COMBO
43
-
269.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
15MHz ~ 2.7GHz
-115 ~ -10dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
109990063
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER 6G COMBO
60
-
365.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
15MHz ~ 2.7GHz, 4.85GHz ~ 6.1GHz
-105 ~ -10dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
109990014
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER ISM COMBO
9
-
175.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
240MHz ~ 960MHz, 2.35GHz ~ 2.55GHz
-115 ~ -5dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
109990011
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER MODEL 2.4G
17
-
119.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
2.35GHz ~ 2.55GHz
-105 ~ -5dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
109990010
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER MODEL WSUB1G
22
-
129.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
240MHz ~ 960MHz
-115 ~ -5dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
114990162
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER WIFI COMBO
4
-
270.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
2.35GHz ~ 2.55GHz, 4.85GHz ~ 6.1GHz
-105 ~ -5dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
2650A
B&K Precision
SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD
-
-
6449.99000
-
1
2650
Active
Bench/Handheld
50kHz ~ 3.3GHz
-60 ~ +10dBm
Auto Tuning, Save/Load, USB Port
image
2652A
B&K Precision
SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ
-
-
8449.99000
-
1
2652
Active
Bench/Handheld
50kHz ~ 3.3GHz
-60 ~ +10dBm
Auto Tuning, Save/Load, USB Port
image
2658A
B&K Precision
SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ
-
-
10994.99000
-
1
2658
Active
Bench/Handheld
50kHz ~ 8.5GHz
-60 ~ +10dBm
Auto Tuning, Save/Load, USB Port
image
-
109990035
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER 915M V2.0
-
-
99.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
910MHz ~ 920MHz
-115 ~ -5dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
-
109990017
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER 433M
-
-
99.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
430MHz ~ 440MHz
-115 ~ -5dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
-
109990018
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER 868M
-
-
99.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
860MHz ~ 870MHz
-115 ~ -5dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
-
109990062
Seeed Technology Co., Ltd
RF EXPLORER 6G MODEL
-
-
225.00000
-
1
RF Explorer
Active
Handheld
4.85GHz ~ 6.1GHz
-105 ~ -15dBm
Hold, Max, Ave, USB Port
image
2630
B&K Precision
SPECTRUM ANALYZR W/TRACK 1.05GHZ
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Bench
150kHz ~ 1050MHz
-100 ~ +13dBm
-
image
2650
B&K Precision
SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD
-
-
Call
-
1
2650
Obsolete
Bench/Handheld
50kHz ~ 3.3GHz
-60 ~ +10dBm
Auto Tuning, RS232 Port, Save/Load
image
2658
B&K Precision
SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ
-
-
Call
-
1
2658
Obsolete
Bench/Handheld
50kHz ~ 8.5GHz
-60 ~ +10dBm
Auto Tuning, RS232 Port, Save/Load
image
2652
B&K Precision
SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ
-
-
Call
-
1
2652
Obsolete
Bench/Handheld
50kHz ~ 3.3GHz
-60 ~ +10dBm
Auto Tuning, RS232 Port, Save/Load
image
EXPLORER-3G
RF Solutions
SPECTRUM ANALYSER 15-2700MHZ
-
-
Call
-
3
RF Explorer
Obsolete
Handheld
15MHz ~ 2.7GHz
-
USB Port
image
EXPLORER-ISM
RF Solutions
SPECTRUM ANALYSER 2.35-2.55GHZ
-
-
Call
-
3
RF Explorer
Obsolete
Handheld
240MHz ~ 2.55GHz
-
USB Port
image
EXPLORER-WSUB1G
RF Solutions
SPECTRUM ANALYSER 240-960MHZ
-
-
Call
-
3
RF Explorer
Obsolete
Handheld
240MHz ~ 960MHz
-
USB Port

مقایسه