یافته‌ها: 704سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

نوع خروجی

ولتاژ - خروجی

ولتاژ - تغذیه

نوع ورودی

جریان بار ثابت - حداکثر

اندازه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
نوع خروجی
ولتاژ - خروجی
ولتاژ - تغذیه
نوع ورودی
جریان بار ثابت - حداکثر
اندازه
image
201
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 132V 2A
22
-
128.27000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC
120VAC
Terminals
2A (0.26kVA)
2.930" Dia x 1.880" L (74.40mm x 47.75mm)
image
3PN221B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 132V 2.5A
5
-
368.65000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
132VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
2.5A (0.33kVA)
6.060" L x 5.310" W x 4.100" H (153.92mm x 134.87mm x 104.14mm)
image
3PN501B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 5A
4
-
396.93000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
5A (0.7kVA)
6.060" L x 5.310" W x 4.100" H (153.92mm x 134.87mm x 104.14mm)
image
3PN1010B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A
18
-
420.16000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
10A (1.4kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
image
3PN1210B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 120V 12A
10
-
487.83000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
120VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
12A (1.44kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
image
3PN1020B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 3.5A
8
-
500.96000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
280VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
3.5A (0.98kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
image
3PN1010BV
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A
3
-
701.95000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
10A (1.4kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
image
3PN1520B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 9.5A
5
-
769.62000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
280VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
9.5A (2.66kVA)
9.350" L x 6.240" W x 6.000" H (237.49mm x 158.50mm x 152.40mm)
image
3PN1510B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 15A
3
-
769.62000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
15A (2.1kVA)
9.350" L x 6.240" W x 6.000" H (237.49mm x 158.50mm x 152.40mm)
image
3PN2210B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 22A
10
-
1099.89000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
22A (3.08kVA)
10.850" L x 7.950" W x 6.310" H (275.59mm x 201.93mm x 160.27mm)
image
221-B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 132V 2.5A
17
-
132.31000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC
120VAC
Terminals
2.5A (0.33kVA)
2.940" Dia x 2.120" L (74.68mm x 53.85mm)
image
1020B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 3.5A
8
-
366.63000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
3.5A (0.98kVA)
5.570" L x 4.380" W x 4.160" H (141.48mm x 111.25mm x 105.66mm)
image
30M501C-2
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 5A
11
-
1791.75000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
5A (1.4kVA)
6.560" L x 5.250" W x 13.230" H (166.62mm x 133.35mm x 336.04mm)
1520-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 560V 9.5A
2
-
1187.76000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC, 480VAC, 560VAC
120VAC, 240VAC, 480VAC
Terminals
9.5A (5.32kVA)
7.030" L x 7.250" W x 10.570" H (178.56mm x 184.15mm x 268.48mm)
image
291
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 132V 3A
1
-
185.84000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC
120VAC
Terminals
3A (0.4kVA)
2.930" Dia x 2.310" L (74.40mm x 58.67mm)
171
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 132V 1.75A
-
-
127.26000
-
1
100
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC
120VAC
Terminals
1.75A (0.23kVA)
2.940" Dia x 1.880" L (74.68mm x 47.75mm)
511
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 5A
-
-
199.98000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
5A (0.7kVA)
4.160" L x 3.940" W x 2.380" H (105.66mm x 100.08mm x 60.45mm)
501C
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 5A
-
-
223.21000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
5A (0.7kVA)
4.380" L x 3.750" W x 3.000" H (111.25mm x 95.25mm x 76.20mm)
image
1010B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A
-
-
271.69000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
10A (1.4kVA)
5.570" L x 4.380" W x 4.160" H (141.48mm x 111.25mm x 105.66mm)
1210B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 120V 12A
-
-
306.03000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC
120VAC
Terminals
12A (1.44kVA)
5.570" L x 4.380" W x 4.160" H (141.48mm x 111.25mm x 105.66mm)
1220B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 5A
-
-
373.70000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
5A (1.2kVA)
5.570" L x 4.380" W x 4.160" H (141.48mm x 111.25mm x 105.66mm)
L221B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 132V 1.75A
-
-
393.90000
-
1
L
Active
Bench
Receptacle
132VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
1.75A (0.23kVA)
5.000" L x 4.250" W x 6.310" H (127.00mm x 107.95mm x 160.27mm)
171-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 264V 1.75A
-
-
399.96000
-
1
100
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC, 240VAC, 264VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
1.75A (0.46kVA)
3.880" Dia x 4.660" L (98.55mm x 118.36mm)
201-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 264V 2A
-
-
407.03000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC, 240VAC, 264VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
2A (0.53kVA)
3.880" Dia x 4.660" L (98.55mm x 118.36mm)
221-B-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 264V 2.5A
-
-
410.06000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC, 240VAC, 264VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
2.5A (0.66kVA)
3.880" Dia x 5.160" L (98.55mm x 131.06mm)
1010BCT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A
-
-
420.16000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
10A (1.4kVA)
6.310" L x 4.620" W x 4.440" H (160.27mm x 117.35mm x 112.78mm)
1210BCT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 120V 12A
-
-
423.19000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC
120VAC
Terminals
12A (1.44kVA)
6.310" L x 4.620" W x 4.440" H (160.27mm x 117.35mm x 112.78mm)
1020BCT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 3.5A
-
-
457.53000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
3.5A (0.98kVA)
6.310" L x 4.620" W x 4.440" H (160.27mm x 117.35mm x 112.78mm)
1220BCT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 5A
-
-
471.67000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
5A (1.2kVA)
6.310" L x 4.620" W x 4.440" H (160.27mm x 117.35mm x 112.78mm)
1510
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 15A
-
-
514.09000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
15A (2.1kVA)
6.810" L x 6.120" W x 4.250" H (172.97mm x 155.45mm x 107.95mm)
1520
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 9.5A
-
-
514.09000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
9.5A (2.66kVA)
6.810" L x 6.120" W x 4.620" H (172.97mm x 155.45mm x 117.35mm)
L501B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 4.5A
-
-
522.17000
-
1
L
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
4.5A (0.63kVA)
5.370" L x 5.620" W x 7.750" H (136.40mm x 142.75mm x 196.85mm)
J201B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 260V 4.5A
-
-
556.51000
-
1
Isolated
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC, 240VAC, 260VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
4.5A (1.08kVA)
5.570" L x 4.620" W x 4.160" H (141.48mm x 117.35mm x 105.66mm)
291-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 264V 3A
-
-
569.64000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 132VAC, 240VAC, 264VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
3A (0.79kVA)
3.880" Dia x 5.590" L (98.55mm x 141.99mm)
3PN1220B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 5A
-
-
576.71000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
240VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
5A (1.2kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
L1010B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A
-
-
576.71000
-
1
L
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
10A (1.4kVA)
6.500" L x 6.250" W x 9.400" H (165.10mm x 158.75mm x 238.76mm)
1510C
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 15A
-
-
583.78000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
15A (2.1kVA)
6.810" L x 6.120" W x 4.250" H (172.97mm x 155.45mm x 107.95mm)
1520C
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 9.5A
-
-
583.78000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
9.5A (2.66kVA)
6.810" L x 6.120" W x 4.620" H (172.97mm x 155.45mm x 117.35mm)
171-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 1.75A
-
-
611.05000
-
1
100
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
1.75A (0.73kVA)
3.880" Dia x 7.380" L (98.55mm x 187.45mm)
221-B-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 2.5A
-
-
616.10000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
2.5A (1.04kVA)
3.880" Dia x 8.120" L (98.55mm x 206.25mm)
image
201-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 2A
-
-
622.16000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
2A (0.83kVA)
3.880" Dia x 7.380" L (98.55mm x 187.45mm)
501C-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 5A
-
-
653.47000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
5A (1.4kVA)
4.810" L x 4.620" W x 7.250" H (122.17mm x 117.35mm x 184.15mm)
1510CT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 15A
-
-
660.54000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
15A (2.1kVA)
6.250" L x 8.690" W x 4.560" H (158.75mm x 220.73mm x 115.82mm)
1520CT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 9.5A
-
-
660.54000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
9.5A (2.66kVA)
6.240" L x 8.660" W x 5.000" H (158.50mm x 219.96mm x 127.00mm)
image
3PNJ201B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 2A
-
-
691.85000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
2A (0.28kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
3PN1010BA
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A
-
-
737.30000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
10A (1.4kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
2510
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 25A
1
-
751.44000
-
1
2500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
25A (3.5kVA)
8.310" L x 7.620" W x 4.380" H (211.07mm x 193.55mm x 111.25mm)
2520
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
751.44000
-
1
2500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
10A (2.8kVA)
8.310" L x 7.620" W x 4.380" H (211.07mm x 193.55mm x 111.25mm)
1010B-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
777.70000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
10A (2.8kVA)
6.140" L x 6.000" W x 9.750" H (155.96mm x 152.40mm x 247.65mm)
3PN1020BV
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 3.5A
-
-
781.74000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
280VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
3.5A (0.98kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
2510C
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 25A
-
-
811.03000
-
1
2500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
25A (3.5kVA)
7.950" L x 8.440" W x 4.660" H (201.93mm x 214.38mm x 118.36mm)
2520C
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
811.03000
-
1
2500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
10A (2.8kVA)
6.310" L x 8.310" W x 7.620" H (160.27mm x 211.07mm x 193.55mm)
1210B-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 12A
-
-
836.28000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 240VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
12A (2.88kVA)
6.140" L x 6.000" W x 9.750" H (155.96mm x 152.40mm x 247.65mm)
3PN1020BA
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 3.5A
-
-
836.28000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
280VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
3.5A (0.98kVA)
6.960" L x 4.620" W x 5.500" H (176.78mm x 117.35mm x 139.70mm)
J401
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 260V 10A
-
-
858.50000
-
1
Isolated
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC, 240VAC, 260VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
10A (2.16kVA)
6.810" L x 6.120" W x 4.620" H (172.97mm x 155.45mm x 117.35mm)
291-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 3A
-
-
886.78000
-
1
200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
3A (1.25kVA)
3.880" Dia x 8.810" L (98.55mm x 223.77mm)
1020B-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 560V 3.5A
1
-
888.80000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC, 480VAC, 560VAC
120VAC, 240VAC, 480VAC
Terminals
3.5A (1.96kVA)
6.140" L x 6.000" W x 9.750" H (155.96mm x 152.40mm x 247.65mm)
2510CT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 25A
-
-
922.13000
-
1
2500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
25A (3.5kVA)
7.950" L x 10.560" W x 4.660" H (201.93mm x 268.22mm x 118.36mm)
2520CT
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
922.13000
-
1
2500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
10A (2.8kVA)
7.950" L x 10.560" W x 4.660" H (201.93mm x 268.22mm x 118.36mm)
1220B-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 5A
-
-
983.74000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
240VAC, 480VAC
Terminals
5A (2.4kVA)
6.140" L x 6.000" W x 9.750" H (155.96mm x 152.40mm x 247.65mm)
501C-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 5A
-
-
1013.03000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
240VAC
Terminals
5A (2.43kVA)
4.810" L x 4.620" W x 10.750" H (122.17mm x 117.35mm x 273.05mm)
1010BCT-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
1039.29000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
10A (2.8kVA)
6.880" L x 6.000" W x 10.030" H (174.75mm x 152.40mm x 254.76mm)
1010B-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
1048.38000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
240VAC
Terminals
10A (4.85kVA)
6.140" L x 6.000" W x 14.590" H (155.96mm x 152.40mm x 370.59mm)
3PN1510BV
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 15A
-
-
1084.74000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
15A (2.1kVA)
9.350" L x 6.240" W x 6.000" H (237.49mm x 158.50mm x 152.40mm)
3PNJ401B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 4A
-
-
1086.76000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
4A (0.56kVA)
9.350" L x 6.240" W x 6.000" H (237.49mm x 158.50mm x 152.40mm)
3PN2520B
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
1099.89000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
280VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
10A (2.8kVA)
10.850" L x 7.950" W x 6.310" H (275.59mm x 201.93mm x 160.27mm)
1210BCT-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 12A
-
-
1103.93000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 240VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
12A (2.88kVA)
6.880" L x 6.000" W x 10.030" H (174.75mm x 152.40mm x 254.76mm)
1210B-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 12A
-
-
1127.16000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
12A (4.96kVA)
6.140" L x 6.000" W x 14.590" H (155.96mm x 152.40mm x 370.59mm)
3PN1510BA
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 15A
-
-
1127.16000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
15A (2.1kVA)
9.350" L x 6.240" W x 6.000" H (237.49mm x 158.50mm x 152.40mm)
3PN1520BV
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 9.5A
-
-
1127.16000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
280VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
9.5A (2.66kVA)
9.350" L x 6.240" W x 6.000" H (237.49mm x 158.50mm x 152.40mm)
3PN1520BA
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 9.5A
-
-
1147.36000
-
1
3PN
Active
Bench
Receptacle
280VAC
240VAC
Plug, 6' Cord
9.5A (2.66kVA)
9.350" L x 6.240" W x 6.000" H (237.49mm x 158.50mm x 152.40mm)
1020BCT-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 560V 3.5A
-
-
1162.51000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC, 480VAC, 560VAC
120VAC, 240VAC, 480VAC
Terminals
3.5A (1.96kVA)
6.880" L x 6.000" W x 10.030" H (174.75mm x 152.40mm x 254.76mm)
1510-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 15A
-
-
1187.76000
-
1
1500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
15A (4.2kVA)
7.070" L x 7.250" W x 9.810" H (179.58mm x 187.15mm x 249.17mm)
L1010BVA
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 10A
-
-
1187.76000
-
1
L
Active
Bench
Receptacle
140VAC
120VAC
Plug, 6' Cord
10A (1.4kVA)
9.630" L x 6.250" W x 12.360" H (244.60mm x 158.75mm x 313.94mm)
1020B-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 560V 3.5A
-
-
1238.26000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
480VAC, 560VAC
240VAC, 480VAC
Terminals
3.5A (3.4kVA)
6.140" L x 6.000" W x 14.590" H (155.96mm x 152.40mm x 370.59mm)
5M501C
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 5A
-
-
1240.28000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
5A (0.7kVA)
6.560" L x 5.250" W x 9.340" H (166.62mm x 133.35mm x 237.24mm)
15M501C
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 5A
-
-
1240.28000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
5A (0.7kVA)
6.560" L x 5.250" W x 9.340" H (166.62mm x 133.35mm x 237.24mm)
30M501C
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 5A
-
-
1240.28000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
5A (0.7kVA)
6.560" L x 5.250" W x 9.730" H (166.62mm x 133.35mm x 247.14mm)
60M501C
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 5A
-
-
1240.28000
-
1
500
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
5A (0.7kVA)
6.560" L x 5.250" W x 9.730" H (166.62mm x 133.35mm x 247.14mm)
1220BCT-2
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 480V 5A
-
-
1253.41000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 480VAC
240VAC, 480VAC
Terminals
5A (2.4kVA)
6.880" L x 6.000" W x 10.030" H (174.75mm x 152.40mm x 254.76mm)
5M1010B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 10A
-
-
1289.78000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
10A (1.4kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
15M1010B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 10A
-
-
1289.78000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
10A (1.4kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
30M1010B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 10A
-
-
1289.78000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
10A (1.4kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
60M1010B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 140V 10A
-
-
1289.78000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC, 140VAC
120VAC
Terminals
10A (1.4kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
5M1210B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 120V 12A
-
-
1322.10000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC
120VAC
Terminals
12A (1.44kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
15M1210B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 120V 12A
-
-
1322.10000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC
120VAC
Terminals
12A (1.44kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
30M1210B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 120V 12A
-
-
1322.10000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC
120VAC
Terminals
12A (1.44kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
60M1210B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 120V 12A
-
-
1322.10000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
120VAC
120VAC
Terminals
12A (1.44kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
1010BCT-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A
-
-
1360.48000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
240VAC
Terminals
10A (4.85kVA)
6.880" L x 6.000" W x 14.880" H (174.75mm x 152.40mm x 377.95mm)
1220B-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 480V 5A
-
-
1360.48000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
480VAC
480VAC
Terminals
5A (4.16kVA)
6.140" L x 6.000" W x 14.590" H (155.96mm x 152.40mm x 370.59mm)
5M1020B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 3.5A
-
-
1383.71000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
3.5A (0.98kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
15M1020B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 3.5A
-
-
1383.71000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
3.5A (0.98kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
30M1020B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 3.5A
-
-
1383.71000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
3.5A (0.98kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
60M1020B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 280V 3.5A
-
-
1383.71000
-
1
1000
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC, 280VAC
120VAC, 240VAC
Terminals
3.5A (0.98kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
5M1220B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 240V 5A
-
-
1390.78000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
5A (1.2kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
15M1220B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 240V 5A
-
-
1390.78000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
5A (1.2kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.560" H (188.98mm x 184.15mm x 268.22mm)
30M1220B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 240V 5A
-
-
1390.78000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
5A (1.2kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
60M1220B
Staco Energy Products Company
MOTORIZED VRBLE TRANSF 240V 5A
-
-
1390.78000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
5A (1.2kVA)
7.440" L x 7.250" W x 10.950" H (188.98mm x 184.15mm x 278.13mm)
1210BCT-3
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 240V 12A
-
-
1449.36000
-
1
1200
Active
Panel Mount
Terminals
240VAC
240VAC
Terminals
12A (4.96kVA)
6.880" L x 6.000" W x 14.880" H (174.75mm x 152.40mm x 377.95mm)
5011
Staco Energy Products Company
VARIABLE TRANSFORMER 140V 50A
-
-
1460.47000
-
1
5000
Active
Panel Mount
Terminals
140VAC
120VAC
Terminals
50A (7kVA)
15.720" L x 13.880" W x 5.560" H (399.29mm x 352.55mm x 141.22mm)

مقایسه