یافته‌ها: 179سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

تعداد حالات یا پین‌ها (شبکه)

ماده رسانا


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
تعداد حالات یا پین‌ها (شبکه)
اتصال پایانی
ماده رسانا
image
5250
Pomona Electronics
TEST CLIP 8PIN SOIC
759
-
12.99000
-
1
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.15 to 0.35" Wide
8 (2 x 4)
Gold
-
image
5514
Pomona Electronics
KIT SOIC CLIP TEST CLIPS 6PCS
36
-
99.99000
-
1
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.15 to 0.35" Wide
-
Gold
-
image
5253
Pomona Electronics
TEST CLIP 20PIN SOIC
31
-
15.99000
-
1
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.15 to 0.35" Wide
20 (2 x 10)
Gold
-
image
923695
3M
8 PIN TEST CLIP .3 ROW SPACE
31
-
16.76000
-
1
923
Active
DIP, .300"
8 (2 x 4)
Gold
Copper Alloy
image
923698
3M
14 PIN TEST CLIP .3 ROW CLIP
90
-
16.94000
-
1
923
Active
DIP, .300"
14 (2 x 7)
Gold
Copper Alloy
image
923700
3M
16 PIN TEST CLIP .3 ROW SPACE
44
-
17.10000
-
1
923
Active
DIP, .300"
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
image
923690-08
3M
8-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30"
55
-
17.95000
-
1
923
Active
DIP, .300"
8 (2 x 4)
Gold
Copper Alloy
image
923690-14
3M
14-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30"
59
-
18.46000
-
1
923
Active
DIP, .300"
14 (2 x 7)
Gold
Copper Alloy
image
923690-16
3M
16-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30"
21
-
18.60000
-
1
923
Active
DIP, .300"
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
image
923650-16
3M
16-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .15"
18
-
20.80000
-
1
923
Active
SOIC, 0.15" Body
16 (2 x 8)
-
Copper Alloy
image
923739-08
3M
8-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
22
-
21.79000
-
1
923
Active
DIP, .300"
8 (2 x 4)
Gold
Copper Alloy
image
923655-16
3M
16-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .15"
33
-
22.85000
-
1
923
Active
SOIC, 0.15" Body
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
image
923655-14
3M
14-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .15"
24
-
23.08000
-
1
923
Active
SOIC, 0.15" Body
14 (2 x 7)
Gold
Copper Alloy
image
923665-28
3M
28-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .30"
14
-
29.93000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
923739-20
3M
20-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
35
-
37.05000
-
1
923
Active
DIP, .300"
20 (2 x 10)
Gold
Copper Alloy
image
923650-14
3M
14-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .15"
17
-
20.27000
-
1
923
Active
SOIC, 0.15" Body
14 (2 x 7)
-
Copper Alloy
image
923660-16
3M
16-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30"
24
-
21.13000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
16 (2 x 8)
-
Copper Alloy
image
923743-08
3M
8-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
28
-
21.79000
-
1
923
Active
DIP, .300"
8 (2 x 4)
Gold
Copper Alloy
image
923739-14
3M
14-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
89
-
22.41000
-
1
923
Active
DIP, .300"
14 (2 x 7)
Gold
Copper Alloy
image
923739-16
3M
16-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
26
-
22.92000
-
1
923
Active
DIP, .300"
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
image
923703
3M
18 PIN TEST CLIP .3 ROW SPACE
15
-
24.01000
-
1
923
Active
DIP, .300"
18 (2 x 9)
Gold
Copper Alloy
image
923665-16
3M
16-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .30"
15
-
24.21000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
image
923665-18
3M
18-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .30"
26
-
24.41000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
18 (2 x 9)
Gold
Copper Alloy
image
923660-20
3M
20-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30"
12
-
24.49000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
20 (2 x 10)
-
Copper Alloy
image
923704
3M
20 PIN TEST CLIP .3 ROW SPACE
15
-
25.11000
-
1
923
Active
DIP, .300"
20 (2 x 10)
Gold
Copper Alloy
image
923665-20
3M
20-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .30"
18
-
25.27000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
20 (2 x 10)
Gold
Copper Alloy
image
923690-18
3M
18-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30"
22
-
25.71000
-
1
923
Active
DIP, .300"
18 (2 x 9)
Gold
Copper Alloy
image
923690-20
3M
20-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30"
6
-
26.85000
-
1
923
Active
DIP, .300"
20 (2 x 10)
Gold
Copper Alloy
image
923665-24
3M
24-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .30"
14
-
27.88000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923690-24
3M
24-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .60"
12
-
34.98000
-
1
923
Active
DIP, .600"
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923689-24
3M
24-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30"
12
-
34.98000
-
1
923
Active
DIP, .300"
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923690-28
3M
28-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .60"
16
-
41.31000
-
1
923
Active
DIP, .600"
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
923689-28
3M
28-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30"
12
-
41.31000
-
1
923
Active
DIP, .300"
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
6107
Pomona Electronics
TEST CLIP 32 PIN SOIC
18
-
44.99000
-
1
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.30 to 0.60" Wide
32 (2 x 16)
Gold
-
image
923690-40
3M
40-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .60"
21
-
48.08000
-
1
923
Active
DIP, .600"
40 (2 x 20)
Gold
Copper Alloy
image
5733
Pomona Electronics
ADAPTER TEST KIT 32PIN 7X9 PLCC
11
-
49.99000
-
1
QUAD Clipâ„¢
Active
PLCC
32 (2 x 7, 2 x 9)
Gold
Beryllium Copper
image
923739-28
3M
28-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
14
-
55.75000
-
1
923
Active
DIP, .600"
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
923675-44
3M
44-PIN TEST CLIP GOLD PLCC .50"
5
-
77.52000
-
1
923
Active
PLCC, .050"
44 (4 x 11)
Gold
Copper Alloy
image
923739-64
3M
64-PIN TEST CLIP GOLD DIP .90"
6
-
89.04000
-
1
923
Active
DIP, .900"
64 (2 x 32)
Gold
Copper Alloy
image
923743-16
3M
16-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
7
-
22.24000
-
1
923
Active
DIP, .300"
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
image
923714
3M
24 PIN TEST CLIP .5/.6 ROW SPACE
39
-
31.74000
-
1
923
Active
DIP, .600"
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923739-18
3M
18-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
15
-
32.24000
-
1
923
Active
DIP, .300"
18 (2 x 9)
Gold
Copper Alloy
image
-
927739-08
3M
TEST CLIP 8POS DIP KNIFE EDGE .3
11
-
34.46000
-
1
927
Active
DIP, 0.3" Row Spacing
8 (2 x 4)
Gold
Copper Alloy
image
923720
3M
36 PIN TEST CLIP .5/.6 ROW SPACE
11
-
37.11000
-
1
923
Active
DIP, .600"
36 (2 x 18)
Gold
Copper Alloy
image
923718
3M
28 PIN TEST CLIP .5/.6 ROW SPACE
23
-
38.58000
-
1
923
Active
DIP, .600"
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
923743-20
3M
20-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
21
-
39.18000
-
1
923
Active
DIP, .300"
20 (2 x 10)
Gold
Copper Alloy
image
923743-24
3M
24-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
19
-
39.53000
-
1
923
Active
DIP, .600"
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923738-24
3M
24-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
13
-
41.92000
-
1
923
Active
DIP, .300"
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923743-28
3M
28-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
23
-
50.43000
-
1
923
Active
DIP, .600"
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
923742-28
3M
28-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
17
-
50.43000
-
1
923
Active
DIP, .300"
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
923738-28
3M
28-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
12
-
50.43000
-
1
923
Active
DIP, .300"
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
-
927739-18
3M
TEST CLIP 18POS DIP KNIFE EDGE.3
16
-
52.12000
-
1
927
Active
DIP, 0.3" Row Spacing
18 (2 x 9)
Gold
Copper Alloy
image
923743-40
3M
40-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
20
-
55.71000
-
1
923
Active
DIP, .600"
40 (2 x 20)
Gold
Copper Alloy
image
923739-40
3M
40-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
10
-
59.11000
-
1
923
Active
DIP, .600"
40 (2 x 20)
Gold
Copper Alloy
image
923675-28
3M
28-PIN TEST CLIP GOLD PLCC .50"
10
-
71.29000
-
1
923
Active
PLCC, .050"
28 (4 x 7)
Gold
Copper Alloy
image
923670-44
3M
44-PIN TEST CLIP ALLOY PLCC .50"
9
-
73.23000
-
1
923
Active
PLCC, .050"
44 (4 x 11)
-
Copper Alloy
image
923739-48
3M
48-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
6
-
75.56000
-
1
923
Active
DIP, .600"
48 (2 x 24)
Gold
Copper Alloy
image
923675-68
3M
68-PIN TEST CLIP GOLD PLCC .50"
10
-
91.37000
-
1
923
Active
PLCC, .050"
68 (4 x 17)
Gold
Copper Alloy
image
923675-84
3M
TEST CLIP 84 PIN PLCC SMD GOLD
10
-
98.39000
-
1
923
Active
PLCC, .050"
84 (4 x 21)
Gold
Copper Alloy
image
-
927739-40
3M
TEST CLIP 40POS DIP KNIFE EDGE.6
7
-
98.58000
-
1
927
Active
DIP, 0.5 to 0.6" Row Spacing
40 (2 x 20)
Gold
Copper Alloy
image
-
927738-28
3M
TEST CLIP 28POS DIP KNIFE EDGE.3
7
-
216.04000
-
1
927
Active
DIP, 0.3" Row Spacing
28 (2 x 14)
Gold
Copper Alloy
image
923655-08
3M
8-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .15"
-
-
20.80000
-
1
923
Active
SOIC, 0.15" Body
8 (2 x 4)
Gold
Copper Alloy
image
923650-08
3M
8-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .15"
-
-
20.04000
-
1
923
Active
SOIC, 0.15" Body
8 (2 x 4)
-
Copper Alloy
image
923660-18
3M
18-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30"
5
-
22.35000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
18 (2 x 9)
-
Copper Alloy
image
5281
Pomona Electronics
TEST CLIP 44PIN 11X11 PLCC
5
-
54.99000
-
1
QUAD Clipâ„¢
Active
PLCC
44 (4 x 11)
Gold
Beryllium Copper
image
923743-14
3M
14-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
1
-
21.75000
-
1
923
Active
DIP, .300"
14 (2 x 7)
Gold
Copper Alloy
image
923660-24
3M
24-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30"
-
-
24.55000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
24 (2 x 12)
-
Copper Alloy
image
923660-28
3M
28-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30"
4
-
27.11000
-
1
923
Active
SOIC, 0.30" Body
28 (2 x 14)
-
Copper Alloy
image
-
927739-16
3M
TEST CLIP 16POS DIP KNIFE EDGE.3
2
-
37.99000
-
1
927
Active
DIP, 0.3" Row Spacing
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
image
923739-24
3M
24-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
4
-
43.19000
-
1
923
Active
DIP, .600"
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923722
3M
40 PIN TEST CLIP .5/.6 ROW SPACE
3
-
44.96000
-
1
923
Active
DIP, .600"
40 (2 x 20)
Gold
Copper Alloy
image
923675-20
3M
20-PIN TEST CLIP GOLD PLCC .50"
5
-
60.24000
-
1
923
Active
PLCC, .050"
20 (4 x 5)
Gold
Copper Alloy
image
-
927739-20
3M
TEST CLIP 20POS DIP KNIFE EDGE.3
1
-
60.77000
-
1
927
Active
DIP, 0.3" Row Spacing
20 (2 x 10)
Gold
Copper Alloy
image
-
927739-24
3M
TEST CLIP 24POS DIP KNIFE EDGE.6
5
-
73.31000
-
1
927
Active
DIP, 0.5 to 0.6" Row Spacing
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
image
923670-68
3M
68-PIN TEST CLIP ALLOY PLCC .50"
4
-
83.31000
-
1
923
Active
PLCC, .050"
68 (4 x 17)
-
Copper Alloy
5014/POM
Pomona Electronics
DIP TEST CLIP 14PIN CLOSE NICKEL
-
-
10.99000
-
5
DIP Clip®
Active
DIP, Standard
14 (2 x 7)
-
Nickel Silver
5251
Pomona Electronics
TEST CLIP 14PIN SOIC
-
-
11.99000
-
5
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.15 to 0.35" Wide
14 (2 x 7)
Gold
-
image
3916A
Pomona Electronics
CLIP DIP TEST 16PIN CLOSE NICKEL
-
-
13.99000
-
5
DIP Clip®
Active
DIP, Standard
16 (2 x 8)
-
Nickel Silver
5252
Pomona Electronics
TEST CLIP 16PIN SOIC
-
-
13.99000
-
5
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.15 to 0.35" Wide
16 (2 x 8)
Gold
-
5114
Pomona Electronics
DIP TEST CLIP 14PIN OPEN NICKEL
-
-
16.99000
-
5
DIP Clip®
Active
DIP, Open Back
14 (2 x 7)
-
Nickel Silver
image
923705
3M
22 PIN TEST CLIP .5/.6 ROW SPACE
-
-
18.00000
-
20
923
Active
DIP, .600"
22 (2 x 11)
Gold
Copper Alloy
923690-22
3M
22-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .60"
-
-
18.34500
-
20
923
Active
DIP, .600"
22 (2 x 11)
Gold
Copper Alloy
923739-22
3M
22-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
-
-
22.35000
-
15
923
Active
DIP, .600"
22 (2 x 11)
Gold
Copper Alloy
5254
Pomona Electronics
TEST CLIP 24PIN SOIC
-
-
23.99000
-
2
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.15 to 0.35" Wide
24 (2 x 12)
Gold
-
image
923702
3M
16 PIN TEST CLIP .5/.6 ROW SPACE
-
-
25.01260
-
50
923
Active
DIP, .300"
16 (2 x 8)
Gold
Copper Alloy
5279
Pomona Electronics
TEST CLIP 20PIN 5X5 PLCC
-
-
27.99000
-
2
QUAD Clipâ„¢
Active
PLCC
20 (4 x 5)
Gold
Beryllium Copper
image
5437
Pomona Electronics
TEST CLIP 28PIN SOIC
-
-
27.99000
-
2
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.15 to 0.35" Wide
28 (2 x 14)
Gold
-
923739-36
3M
36-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60"
-
-
28.47200
-
5
923
Active
DIP, .600"
36 (2 x 18)
Gold
Copper Alloy
image
923743-18
3M
18-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
-
-
28.71840
-
25
923
Active
DIP, .300"
18 (2 x 9)
Gold
Copper Alloy
923724
3M
48 PIN TEST CLIP .5/.6 ROW SPACE
-
-
35.23500
-
10
923
Active
DIP, .600"
48 (2 x 24)
Gold
Copper Alloy
923719
3M
TEST CLIP 32POS DIP NAIL-HEAD
-
-
37.12600
-
10
923
Active
DIP, .600"
32 (2 x 16)
Gold
Copper Alloy
image
923742-24
3M
24-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30"
-
-
37.58400
-
25
923
Active
DIP, .300"
24 (2 x 12)
Gold
Copper Alloy
923690-32
3M
TEST CLIP 32 DIP ALLOY LONG
-
-
37.83400
-
10
923
Active
DIP, .600"
32 (2 x 16)
Gold
Copper Alloy
-
927739-14
3M
KNIFE EDGE TEST CLIP
-
-
40.89000
-
25
927
Active
DIP, 0.3" Row Spacing
14 (2 x 7)
Gold
Copper Alloy
923739-32
3M
TEST CLIP 32 DIP GOLD LONG
-
-
44.29760
-
25
923
Active
DIP, .600"
32 (2 x 16)
Gold
Copper Alloy
5280
Pomona Electronics
TEST CLIP 28PIN 7X7 PLCC
-
-
44.99000
-
2
QUAD Clipâ„¢
Active
PLCC
28 (4 x 7)
Gold
Beryllium Copper
-
923884-20-I
3M
CABLE ASSY 20PIN DIP W/CLIP
-
-
49.00490
-
100
923
Active
DIP with Cable Assembly
20 (2 x 10)
-
Nickel Silver
image
6108
Pomona Electronics
TEST CLIP 40 PIN SOIC
-
-
49.99000
-
2
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.30 to 0.60" Wide
40 (2 x 20)
Gold
-
image
6109
Pomona Electronics
TEST CLIP 44 PIN SOIC
-
-
49.99000
-
2
SOIC Clip®
Active
SOIC, 0.30 to 0.60" Wide
44 (2 x 22)
Gold
-
image
923670-20
3M
20-PIN TEST CLIP ALLOY PLCC .50"
-
-
52.82000
-
10
923
Active
PLCC, .050"
20 (4 x 5)
-
Copper Alloy

مقایسه