یافته‌ها: 1,873سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

پیکربندی

کانکتور اولیه

کانکتور ثانویه

طول کابل

فهرست‌ها

مواد - عایق

روش انبارداری

اندازه سیم

میزان - ولتاژ

حد

حد جریان


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
پیکربندی
کانکتور اولیه
کانکتور ثانویه
طول کابل
فهرست‌ها
مواد - عایق
روش انبارداری
اندازه سیم
میزان - ولتاژ
حد
حد جریان
image
B-4-0
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 4" BLACK
2820
-
5.24000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
4.0" (101.60mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-4-2
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 4" RED
1541
-
5.24000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
4.0" (101.60mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-12-2
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 12" RED
2738
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-18-0
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 18" BLK
2189
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
18.0" (457.20mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-12-0
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 12" BLK
1966
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-18-2
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 18" RED
1453
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
18.0" (457.20mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-8-0
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 8" BLACK
727
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
8.0" (203.20mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-8-2
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 8" RED
367
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
8.0" (203.20mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-36-0
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 36" BLK
3505
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-24-2
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 24" RED
2878
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-36-2
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 36" RED
2879
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-24-0
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 24" BLK
1870
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-36-5
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 36" GREEN
493
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-24-9
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 24" WHITE
463
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
24.0" (609.60mm)
1 Lead, White
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-36-6
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 36" BLUE
452
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-24-6
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 24" BLUE
437
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-36-4
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 36" YEL
347
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Yellow
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-24-5
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 24" GREEN
266
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-36-9
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 36" WHITE
189
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
1 Lead, White
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
-
A050VER
TPI (Test Products Int)
SET TEST LEAD ASSEM W/CLIPS
703
-
5.75000
-
1
-
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe, Alligator Clip, Insulated
47.2" (1200.00mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Non Stackable
-
600V
CAT II 600V
10A
image
B-48-2
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 48" RED
1134
-
5.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-48-0
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 48" BLK
1130
-
5.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-72-0
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 72" BLK
773
-
6.24000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
72.0" (1828.80mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
1166-36-2
Pomona Electronics
ALLIGATOR CLIP/BANA PLUG 36" RED
527
-
6.24000
-
1
1166
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
30VAC
-
5A
image
1166-36-0
Pomona Electronics
ALLIGATOR CLIP/BANA PLUG 36" BLK
504
-
6.24000
-
1
1166
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
30VAC
-
5A
image
B-72-2
Pomona Electronics
PATCH CORD STKG BANA PLG 72" RED
448
-
6.24000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
72.0" (1828.80mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
1166-24-2
Pomona Electronics
ALLIGATOR CLIP/BANA PLUG 24" RED
405
-
6.24000
-
1
1166
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
30VAC
-
5A
image
1166-24-0
Pomona Electronics
ALLIGATOR CLIP/BANA PLUG 24" BLK
320
-
6.24000
-
1
1166
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
30VAC
-
5A
image
3782-36-2
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 36"
2246
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-36-0
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 36"
2020
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-12-2
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 12"
1169
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-24-2
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 24"
1130
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-12-0
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 12"
1021
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-48-0
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 48"
956
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-24-0
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 24"
835
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-36-5
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 36" GREEN
587
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-48-2
Pomona Electronics
TEST LEAD STKG BANA-MINGRABR 48"
524
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-36-6
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 36" BLUE
455
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-36-4
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 36" YELLOW
383
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Yellow
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-24-4
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 24" YELLOW
153
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Yellow
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
TL 1
B&K Precision
TEST LEAD FOR DMM'S
121
-
8.50000
-
1
TL
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed
Test Probe, Alligator Clip, Insulated
40.0" (1016.00mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Non Stackable
-
1500V (1.5kV)
-
3A
image
TL 5A
B&K Precision
TEST LEADS 5A
458
-
10.00000
-
1
TL
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single
Alligator Clip, Insulated
40.0" (1016.00mm)
2 Leads, Black and Red
-
Non Stackable
-
-
-
5A
image
681-36R/B
E-Z-Hook
LEAD TEST ALLIGCLP-BANAPLG RD/BK
266
-
11.09000
-
1
681
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated
36.0" (914.40mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Front Stacking
18 AWG
5000V (5kV)
-
4A
image
B-36-02
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 36" SET
551
-
11.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-24-02
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 24" SET
257
-
11.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
24.0" (609.60mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
601W-36 R/B
E-Z-Hook
LEAD TEST MINIHK-BANAPLG 36" 2PC
128
-
12.35000
-
1
E-Z-MINI-HOOK™ X100W
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Front Stacking
18 AWG
5000V (5kV)
-
4A
image
3782-36-02
Pomona Electronics
MINIGRABER/BANA PLUG 36"1BLK/RED
832
-
13.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-24-02
Pomona Electronics
MINIGRABER/BANA PLUG 24"1BLK/RED
578
-
13.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
6365
Pomona Electronics
DMM TEST PROBE W/STR SHEATH
249
-
14.99000
-
1
6365
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed
Test Probe
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Black and Red, Gray Probes
Silicone
Non Stackable
18 AWG
1000VAC, DC (1kV)
CAT III 1000V, IEC 1010
10A
image
5908A
Pomona Electronics
DMM TEST LEADS ST/ST REPLACE
107
-
14.99000
-
1
5908A
Active
DMM Test Leads
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Sheathed
Banana Plug, Single, Sheathed
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Black and Red
Silicone
Non Stackable
18 AWG
1000VAC, DC (1kV)
CAT III 1000V
10A
image
5519A
Pomona Electronics
LEAD TEST REPLACE SHEATH STYLE
196
-
17.99000
-
1
5519A
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Black and Red
Silicone
Non Stackable
18 AWG
1000VAC, DC (1kV)
CAT III 1000V
10A
image
5898
Pomona Electronics
REPLACE TEST LEAD SET 1BLK,1RED
127
-
18.99000
-
1
5898
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Black and Red
Silicone
Non Stackable
18 AWG
1000V (1kV)
CAT III 1000V
10A
image
3786-C-36
Pomona Electronics
DBL BANANA/MINIGRAB RG58C/U 36"
465
-
21.99000
-
1
Minigrabber® 3786
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Double, Stackable
Mini Hook (2)
36.0" (914.40mm)
1 Cable, Black, Black and Red Leads
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
RG-58C/U, 20 AWG
300VAC, DC
-
5A
image
TL75
Fluke Electronics
TEST LEAD SET HARD POINT
138
-
24.99000
-
1
Hard Point™
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Non Stackable
-
1000V (1kV)
CAT III 1000V, CAT IV 600V
10A
image
6275
Pomona Electronics
PROBE SET W/SHARP STAIN-STL TIPS
797
-
25.99000
-
1
6275
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
39.4" (1000.00mm)
2 Leads, Gray, Black and Red Plugs
Silicone
Non Stackable
20 AWG
1000VAC (1kV)
CAT II 1000V
3A
image
6342
Pomona Electronics
REPLACEABLE PRECISION TIP PROBE
199
-
25.99000
-
1
6342
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
39.4" (1000.00mm)
2 Leads, Gray, Black and Red Plugs
Silicone
Non Stackable
20 AWG
1000VAC (1kV)
CAT II 1000V
3A
image
5953A
Pomona Electronics
PROBE RETR TIP DMM RT ANG PLUG
177
-
27.99000
-
1
5953A
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Right Angle
Test Probe
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Gray, Black and Red Plugs and Probes
Silicone
Non Stackable
20 AWG
600V
CAT II 600V
3A
image
6235
Pomona Electronics
TEST LEAD BANANA TO PROBE 48"
299
-
29.99000
-
1
5144
Active
Patch Cord
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Stackable
Test Probe
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
1200VAC (1.2kV)
-
5A
image
6341
Pomona Electronics
KIT PROBE ELECT PREC W/REPL TIPS
263
-
44.99000
-
1
6341
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
39.4" (1000.00mm)
2 Leads, Gray, Black and Red Plugs
Silicone
Non Stackable
20 AWG
1000VAC (1kV)
CAT II 1000V
3A
image
TL910
Fluke Electronics
TEST PROBES ELECTRONIC 1MM TIP
217
-
69.99000
-
1
-
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
39.4" (1000.00mm)
2 Leads, Gray, Black and Red Plugs and Probes
-
Non Stackable
-
1000V (1kV)
CAT III 1000V, CAT IV 600V
3A
image
PR 28A
B&K Precision
HIGH VOLTAGE PROBE DMM'S
33
-
72.00000
-
1
PR
Active
High Voltage Probe
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed (2)
Test Probe
48.0" (1219.20mm)
1 Cable, Black, Black and Red Plugs, Red Probe
-
Non Stackable
-
28000VAC, 40000VDC (28kV, 40kV)
-
-
image
6303
Pomona Electronics
PROBE SET KELVIN 4WIRE DBL BANA
49
-
119.99000
-
1
6303
Active
DMM Test Leads
Banana to Kelvin
Banana Plug, Double, Stackable
Kelvin Test Probe
48.0" (1219.20mm)
2 Leads, Black, Black and Red Plugs, Gray Probes
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
RG-174/U
33VAC, 70VDC
-
-
image
B-4-5
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 4" GREEN
268
-
5.24000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
4.0" (101.60mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
BU-PB12-0
Mueller Electric Co
TEST LEAD STACK BANANA 12" BLACK
109
-
5.30000
-
1
BU
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
1000V (1kV)
-
15A
image
BU-PB12-2
Mueller Electric Co
TEST LEAD STACK BANANA 12" RED
109
-
5.30000
-
1
BU
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
1000V (1kV)
-
15A
image
B-12-6
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 12" BLUE
378
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-12-9
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 12" WHITE
367
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, White
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-12-5
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 12" GREEN
216
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-12-4
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 12" YEL
144
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Yellow
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-8-6
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 8" BLUE
134
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
8.0" (203.20mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-18-5
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 18" GREEN
98
-
5.49000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
18.0" (457.20mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-36-3
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 36" ORNG
192
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Orange
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-24-4
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 24" YEL
159
-
5.74000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Yellow
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-60-2
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 60" RED
311
-
5.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
60.0" (1524.00mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-60-0
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 60" BLACK
279
-
5.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
60.0" (1524.00mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-48-6
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 48" BLUE
227
-
5.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-48-9
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 48" WHITE
154
-
5.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, White
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
3220-36-0
Pomona Electronics
MINIGATOR CLIP/BANA PLUG BLK 36"
141
-
5.99000
-
1
3220
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated, Miniature
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Black
-
Multi-Stacking, Front and Vertical
-
30VAC, 60VDC
-
5A
image
3220-36-2
Pomona Electronics
MINIGATOR CLIP/BANA PLUG RED 36"
132
-
5.99000
-
1
3220
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated, Miniature
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Red
-
Multi-Stacking, Front and Vertical
-
30VAC, 60VDC
-
5A
image
B-48-5
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 48" GREEN
112
-
5.99000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
B-72-5
Pomona Electronics
CORD PATCH BANANA PLUG 72" GREEN
133
-
6.24000
-
1
B
Active
Patch Cord
Banana to Banana
Banana Plug, Single, Stackable
Banana Plug, Single, Stackable
72.0" (1828.80mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical (Both Connectors)
18 AWG
5000VDC (5kV)
-
15A
image
BU-P3782-12-2
Mueller Electric Co
TST LD STKG BANA TO PLUNGER 12"
100
-
6.33000
-
1
BU
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300V
-
5A
image
1166-48-2
Pomona Electronics
ALLIGATOR CLIP/BANA PLUG 48" RED
108
-
6.74000
-
1
1166
Active
Patch Cord
Banana to Alligator
Banana Plug, Single, Stackable
Alligator Clip, Insulated
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
30VAC
-
5A
image
-
SSL2
TPI (Test Products Int)
SET TEST LEAD STANDARD 46"
154
-
6.95000
-
1
-
Active
DMM Test Leads
Banana to Test Probe
Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle
Test Probe
46.0" (1168.40mm)
2 Leads, Black and Red
-
Non Stackable
-
-
-
-
image
3782-24-5
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 24" GREEN
253
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-48-5
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 48" GREEN
143
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
48.0" (1219.20mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-12-6
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANANA PLUG 12" BLU
119
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
3782-24-6
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 24" BLUE
116
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Blue
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
4650-24-2
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANANA PLUG 24" RED
115
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 4650
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Non Stackable
20 AWG
300VAC, DC
-
5A
image
3782-12-5
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANANA PLUG 12" GRN
103
-
6.99000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Green
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
6249-24-2
Pomona Electronics
MINIGBR W/MULTI STACK-B PLUG RED
218
-
7.49000
-
1
Minigrabber® 6249
Active
DMM Test Leads
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Red
Silicone
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
300VAC
IEC 1010
5A
image
6249-24-0
Pomona Electronics
MINIGBR W/MULTI STACK-B PLUG BLK
176
-
7.49000
-
1
Minigrabber® 6249
Active
DMM Test Leads
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
24.0" (609.60mm)
1 Lead, Black
Silicone
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
300VAC
IEC 1010
5A
image
3782-60-0
Pomona Electronics
MINIGRABBER/BANA PLUG 60" BLACK
122
-
7.49000
-
1
Minigrabber® 3782
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
60.0" (1524.00mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
300VDC
-
5A
image
6249-36-0
Pomona Electronics
MINIGBR W/MULTI STACK-B PLUG BLK
223
-
7.99000
-
1
Minigrabber® 6249
Active
DMM Test Leads
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Black
Silicone
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
300VAC
IEC 1010
5A
image
6249-36-2
Pomona Electronics
MINIGBR W/MULTI STACK-B PLUG RED
136
-
7.99000
-
1
Minigrabber® 6249
Active
DMM Test Leads
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Red
Silicone
Multi-Stacking, Front and Vertical
18 AWG
300VAC
IEC 1010
5A
image
5053-36-2
Pomona Electronics
MICROGRABBER/BANANA PLUG 36" RED
107
-
8.49000
-
1
Micrograbber® 5053
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
Micro Hook
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
20 AWG
150VAC, DC
-
3A
image
4771-36-2
Pomona Electronics
BANANA PLUG/.025 SQ RCPT 36" RED
125
-
8.49000
-
1
4771
Active
Patch Cord
Banana to Socket
Banana Plug, Single
Socket, Square, 0.025" (0.64mm)
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Non Stackable
22 AWG
1000VDC (1kV)
-
3A
image
4771-36-0
Pomona Electronics
BANANA PLUG/.025 SQ RCPT 36" BLK
104
-
8.49000
-
1
4771
Active
Patch Cord
Banana to Socket
Banana Plug, Single
Socket, Square, 0.025" (0.64mm)
36.0" (914.40mm)
1 Lead, Black
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Non Stackable
22 AWG
1000VDC (1kV)
-
3A
image
BX1W-36R/B
E-Z-Hook
LEAD TEST MINIHK-BANAPLG 36" 2PC
148
-
9.13000
-
1
E-Z-MINI-HOOK™ X100W
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single
Mini Hook
36.0" (914.40mm)
2 Leads, Black and Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Non Stackable
22 AWG
1000V (1kV)
-
2.5A
image
5302-12-2
Pomona Electronics
SMD GRAB CLIP-BANAN PLUG 12" RED
127
-
9.49000
-
1
SMD Grabber® 5302
Active
Patch Cord
Banana to Grabber, Hook
Banana Plug, Single, Stackable
SMD Pincer
12.0" (304.80mm)
1 Lead, Red
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Multi-Stacking, Front and Vertical
22 AWG
150VAC, DC
-
500mA

مقایسه