یافته‌ها: 512سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

موارد استفاده

تیپ - نوع

نوع دوشاخه

محدوده دمایی پروب

طول کابل

عایق کابل

رنگ دوشاخه

طول پروب

جنس پروب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
موارد استفاده
تیپ - نوع
نوع دوشاخه
محدوده دمایی پروب
طول کابل
عایق کابل
رنگ دوشاخه
طول پروب
جنس پروب
image
TP 29
B&K Precision
THERMOCOUPLE PROBE-2945
448
-
9.50000
-
1
TP
Active
K-Type Thermocouple
Air
Air, Beaded
-
-58 ~ 392°F (-50 ~ 200°C)
-
-
-
-
-
image
GK11M
TPI (Test Products Int)
PROBE TEMP "K" 4' INSULATED LEAD
486
-
14.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
48.000" (1219.20mm)
Fiberglass
Yellow
-
-
image
80BK-A
Fluke Electronics
PROBE TEMP INTEGRATED DMM
78
-
44.99000
-
1
SureGrip™ 80
Active
K-Type Thermocouple
-
Air, Beaded
Double Banana Plug
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
-
Black and Red
-
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
image
FK26M
TPI (Test Products Int)
PETES PLUG PROBE
46
-
14.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 400°F (-40 ~ 204°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
3.000" (76.20mm)
-
image
GJ11M
TPI (Test Products Int)
PROBE TEMP "J" 4' INSULATED LEAD
32
-
16.95000
-
1
GJ
Active
J-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
48.000" (1219.20mm)
Fiberglass
Black
-
-
image
FK14M
TPI (Test Products Int)
PROBE TEMP "K" 8"STEM IMMERSIBLE
5
-
29.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Pointed
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 1562°F (-40 ~ 850°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
8.000" (203.20mm)
-
image
TC-J-01-CA003
Cicoil
THERMOCOUPLE J 28AWG 3'
15
-
40.15000
-
1
TC
Active
J-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-85 ~ 436°F (-65 ~ 260°C)
36.000" (914.40mm)
Flexx-Sil™
Black
-
-
image
80T-150UA
Fluke Electronics
UNIVERSAL TEMPERATURE PROBE
7
-
269.99000
-
1
-
Active
Temperature Probe
Gas, Liquid, Solid
Contact, Spring
Banana Plug, Sheathed (2)
-58 ~ 302°F (-50 ~ 150°C)
46.000" (1168.40mm)
-
Black and Red
-
Valox, Glass Filled
image
FX13B
TPI (Test Products Int)
LIQUID/PENETRATION PROBE
50
-
19.95000
-
1
FX
Active
Thermistor
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Bipolar
-40 ~ 300°F (-40 ~ 150°C)
15.748" (400.00mm)
PVC
-
8.000" (203.20mm)
-
image
TC-K-01-CA003
Cicoil
THERMOCOUPLE K 28AWG 3'
18
-
45.22000
-
1
TC
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-85 ~ 436°F (-65 ~ 260°C)
36.000" (914.40mm)
Flexx-Sil™
Yellow
-
-
TMPT2SU1
Red Lion Controls
TYPE T 400DEG F
-
-
74.57000
-
1
TMP
Active
T-Type Thermocouple
-
Immersion / Penetration, Rounded
-
-328 ~ 400°F (-200 ~ 200°C)
6.000" (152.40mm)
Neoflon PFA
Blue
24.000" (609.60mm)
-
TMPJQD04
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE J
-
-
83.01000
-
1
TMPQD
Active
J-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Black
12.000" (304.80mm)
Inconel
TMPKTJ01
Red Lion Controls
K TYPE INCONEL .063
-
-
91.46000
-
1
TMPKTJ
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
-
1690°F (921°C) Max
39.370" (1000.00mm)
Neoflon PFA
-
12.000" (304.80mm)
Inconel
FK25M
TPI (Test Products Int)
FLAT SENSOR BETWEEN PACK PROBE
-
-
14.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Contact, Between Pack
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 400°F (-40 ~ 204°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
-
-
-
TPK-62
Amprobe
TEMPERATURE ADAPTER + 2 THERMOCO
-
-
14.95000
-
1
-
Active
K-Type Thermocouple
Air
Air, Beaded
Double Banana Plug
-
-
-
Yellow
-
-
GJ12M
TPI (Test Products Int)
PROBE WITH OVEN CLIP
-
-
16.95000
-
1
GJ
Active
J-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Caged with Rack Clip
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
48.000" (1219.20mm)
Fiberglass
Black
-
-
GK12M
TPI (Test Products Int)
GK11M WITH OVEN CLIP
-
-
16.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
48.000" (1219.20mm)
Fiberglass
Yellow
-
-
GK13M
TPI (Test Products Int)
FDA APPROVED INSULATION
-
-
18.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 400°F (-40 ~ 204°C)
48.000" (1219.20mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Yellow
-
-
CX13B
TPI (Test Products Int)
SURFACE FLAT DISK PROBE
-
-
19.95000
-
1
CX
Active
Thermistor
Surface
Contact, Flat Disk
Bipolar
-40 ~ 300°F (-40 ~ 150°C)
15.748" (400.00mm)
PVC
-
3.150" (80.00mm)
-
FX12B
TPI (Test Products Int)
LIQUID/PENETRATION PROBE
-
-
19.95000
-
1
FX
Active
Thermistor
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Bipolar
-40 ~ 300°F (-40 ~ 150°C)
15.748" (400.00mm)
PVC
-
3.150" (80.00mm)
-
GK19M
TPI (Test Products Int)
METER ARMOURED THERMOCOUPLE
-
-
19.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
48.000" (1219.20mm)
Braided Stainless Steel
Yellow
-
-
-
TPK-60
Amprobe
TEMP ADAPTER + 2 THERMOCOUPLES
-
-
22.45000
-
1
-
Active
-
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Pointed
-
-
-
-
-
-
-
GK18M
TPI (Test Products Int)
METER ARMOURED THERMOCOUPLE
-
-
24.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Caged with Rack Clip
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 586°F (-40 ~ 308°C)
39.370" (1000.00mm)
Braided Stainless Steel
Yellow
-
-
FK11M
TPI (Test Products Int)
CHISEL PROBE
-
-
25.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Pointed
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.000" (101.60mm)
-
image
CK16M
TPI (Test Products Int)
PROBE K-TYPE SPRING SENS 8" STEM
-
-
29.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Spring
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
8.000" (203.20mm)
-
CK15M
TPI (Test Products Int)
CONTACT 8" INTERCHANGE HANDLE
-
-
29.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Spring
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
-
-
Yellow
8.000" (203.20mm)
-
CK20M
TPI (Test Products Int)
1/4" PIPE CLAMP PROBE
-
-
29.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Clamp
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 212°F (-50 ~ 100°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
-
-
CK21M
TPI (Test Products Int)
PIPE CLAMP PROBE
-
-
29.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Clamp
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 212°F (-50 ~ 100°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
-
-
image
FK13M
TPI (Test Products Int)
CHISEL PROBE INTERCHANGE HANDLE
-
-
29.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Pointed
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 1562°F (-40 ~ 850°C)
-
-
Yellow
8.000" (203.20mm)
-
FK15M
TPI (Test Products Int)
TAPERED END PENETRATION PROBE
-
-
29.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Pointed
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Yellow
3.750" (95.25mm)
-
FK22M
TPI (Test Products Int)
100MM STEM FDA INSULATION
-
-
29.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Tapered
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Yellow
4.000" (101.60mm)
-
FT15L
TPI (Test Products Int)
NEEDLE PROBE
-
-
29.95000
-
1
FT
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Chisel
Lumberg
-148 ~ 500°F (-100 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Blue
3.150" (80.00mm)
-
GK16M
TPI (Test Products Int)
GAS 8" INTERCHANGEABLE HANDLE
-
-
29.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Caged
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
-
Yellow
8.000" (203.20mm)
-
GK17M
TPI (Test Products Int)
HEAVY-DUTY GAS 4" STEM
-
-
29.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Caged
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
8.000" (203.20mm)
-
image
GT13L
TPI (Test Products Int)
BEADED PROBE WHITE FDA APPROVED
-
-
29.95000
-
1
GT
Active
T-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Lumberg
-148 ~ 500°F (-100 ~ 260°C)
47.244" (1200.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Blue
-
-
GX15B
TPI (Test Products Int)
GAS, AIR PROBE
-
-
29.95000
-
1
GX
Active
Thermistor
Air, Gas, Surface
Air, Hooded
Bipolar
-40 ~ 300°F (-40 ~ 150°C)
15.748" (400.00mm)
PVC
-
3.150" (80.00mm)
-
80PJ-1
Fluke Electronics
PROBE BEAD TYPE-J
-
-
29.99000
-
6
SureGrip™ 80
Active
J-Type Thermocouple
HVAC
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Black
-
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
image
CK14M
TPI (Test Products Int)
RIGHT ANGLE SURFACE PROBE
-
-
31.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Spring
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 1202°F (-50 ~ 650°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
6.000" (152.40mm)
-
760ATC
B&K Precision
AUTO TEMP COMPENSATION PROBE 760
-
-
32.00000
-
1
760
Active
-
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
-
32 ~ 149°F (0 ~ 65°C)
-
-
-
-
-
FP-PROBE
Fluke Electronics
PROBE FOR FOODPRO PLUS
-
-
32.50000
-
1
FoodPro Plus
Active
Temperature Probe
Liquids, Semi Solids
RTD
-
-40 ~ 392°F (-40 ~ 200°C)
-
-
-
3.000" (76.20mm)
Platinum
TPB
Greenlee Communications
THERM PROBE-BEAD TYPE K
-
-
32.83000
-
1
-
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Double Banana Plug
-40 ~ 399°F (-40 ~ 204°C)
-
-
Yellow
39.370" (1000.00mm)
-
image
FK12M
TPI (Test Products Int)
HEAVY-DUTY PENETRATION PROBE
-
-
34.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Tapered
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
11.811" (300.00mm)
-
image
FT11L
TPI (Test Products Int)
SURFACE PROBE WHITE
-
-
34.95000
-
1
FT
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Chisel
Lumberg
-148 ~ 500°F (-100 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Blue
4.000" (101.60mm)
-
image
FT12L
TPI (Test Products Int)
LIQUID/PENETRATION PROBE
-
-
34.95000
-
1
FT
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Chisel
Lumberg
-148 ~ 500°F (-100 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
PVC
Blue
4.000" (101.60mm)
-
image
FX11L
TPI (Test Products Int)
LIQUID IMMERSION PROBE
-
-
34.95000
-
1
FX
Active
Thermistor
Liquids, Semi Solids
Contact, Flat Disk
Lumberg
-40 ~ 300°F (-40 ~ 150°C)
15.748" (400.00mm)
PVC
-
4.000" (101.60mm)
-
image
GK14M
TPI (Test Products Int)
RIGID STEM EXPOSED TIP PROBE
-
-
34.95000
-
1
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Hooded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 910°F (-50 ~ 488°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
3.750" (95.25mm)
-
image
GT19L
TPI (Test Products Int)
OVEN CLAMP PROBE
-
-
34.95000
-
1
GT
Active
T-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Caged with Rack Clip
Lumberg
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Stainless Steel
Blue
-
-
image
80PK-1
Fluke Electronics
PROBE BEAD TYPE-K
-
-
34.99000
-
6
SureGrip™ 80
Active
K-Type Thermocouple
HVAC
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Yellow
-
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
image
CK11M
TPI (Test Products Int)
PROBE K-TYPE RIBBON SENS 4" STEM
-
-
39.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Ribbon
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.000" (101.60mm)
-
image
CK17M
TPI (Test Products Int)
PROBE K-TYPE 45 DEGR ANGLE STEM
-
-
39.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Ribbon
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.000" (101.60mm)
-
image
CK12M
TPI (Test Products Int)
RIGHT ANGLE VERSION OF CK11M
-
-
39.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Ribbon
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.000" (101.60mm)
-
image
CK22M
TPI (Test Products Int)
45 DEGREE RESPONSE SURFACE PROBE
-
-
39.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Ribbon
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.488" (114.00mm)
-
image
FK21M
TPI (Test Products Int)
CHISEL PROBE FOR FOOD
-
-
39.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Tapered
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.000" (101.60mm)
-
image
FK25L
TPI (Test Products Int)
FLAT SENSOR BETWEEN PACK PROBE
-
-
39.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Contact, Between Pack
Lumberg
-40 ~ 400°F (-40 ~ 204°C)
47.244" (1200.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Yellow
-
-
image
FK28M
TPI (Test Products Int)
HEAVY DUTY PENETRATION PROBE
-
-
39.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Chisel
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
6.299" (160.00mm)
-
image
CK13M
TPI (Test Products Int)
PROBE K-TYPE SPRING SENS 4" STEM
-
-
42.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Spring
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 1202°F (-50 ~ 650°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.000" (101.60mm)
-
80PK-11
Fluke Electronics
PROBE TEMP THERMOCOUPLE TYPE-K
-
-
44.99000
-
5
SureGrip™ 80
Active
K-Type Thermocouple
HVAC
Contact, Cuff
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-22 ~ 221°F (-30 ~ 105°C)
39.370" (1000.00mm)
Plastic
Yellow
-
-
TC-J-01-CA006
Cicoil
THERMOCOUPLE J 1 COND 28AWG 6'
-
-
49.00000
-
1
TC
Active
J-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-85 ~ 436°F (-65 ~ 260°C)
72.000" (1828.80mm)
Flexx-Sil™
Black
-
-
TC-J-02-CA003
Cicoil
THERMOCOUPLE J 2 COND 28AWG 3'
-
-
49.00000
-
1
TC
Active
J-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-85 ~ 436°F (-65 ~ 260°C)
36.000" (914.40mm)
Flexx-Sil™
Black
-
-
TMPEQD04
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE E
-
-
49.53000
-
1
TMPQD
Active
E-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Violet
12.000" (304.80mm)
Inconel
image
CK23M
TPI (Test Products Int)
FAST RESPONSE SURFACE PROBE
-
-
49.95000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Ribbon
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
4.921" (125.00mm)
-
image
FK23L
TPI (Test Products Int)
IMMERSION/PENETRATION PROBE
-
-
49.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Tapered
Lumberg
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
-
-
Yellow
3.937" (100.00mm)
-
image
FK27M
TPI (Test Products Int)
WATERPROOF PENETRATION PROBE
-
-
49.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Tapered
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
11.811" (300.00mm)
-
image
FK29M
TPI (Test Products Int)
OVEN FOOD PROBE
-
-
49.95000
-
1
FK
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Chisel
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
6.299" (160.00mm)
-
image
FT21L
TPI (Test Products Int)
TAPERED END FOR FOOD PENETRATION
-
-
49.95000
-
1
FT
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Tapered
Lumberg
-148 ~ 500°F (-100 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
PVC
Blue
3.750" (95.25mm)
-
image
FT23L
TPI (Test Products Int)
OVEN FOOD PROBE
-
-
49.95000
-
1
FT
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Clamp
Lumberg
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
177.165" (4500.00mm)
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Blue
-
-
TMPEQD03
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE E
-
-
51.07000
-
1
TMPQD
Active
E-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Violet
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPTQD04
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE T
-
-
52.62000
-
1
TMPQD
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Blue
12.000" (304.80mm)
Inconel
TMPKTJ02
Red Lion Controls
K TYPE INCONEL .125
-
-
53.47000
-
1
TMPKTJ
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
-
1960°F (1071°C) Max
39.370" (1000.00mm)
Neoflon PFA
-
12.000" (304.80mm)
Inconel
TMPKTJ03
Red Lion Controls
K TYPE STAINLESS STEEL .063
-
-
53.47000
-
1
TMPKTJ
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
-
1650°F (899°C) Max
39.370" (1000.00mm)
Neoflon PFA
-
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPKTJ04
Red Lion Controls
K TYPE STAINLESS STEEL .125
-
-
53.47000
-
1
TMPKTJ
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
-
1650°F (899°C) Max
39.370" (1000.00mm)
Neoflon PFA
-
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPEQD01
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE E
-
-
54.17000
-
1
TMPQD
Active
E-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Violet
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPEQD02
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE E
-
-
54.17000
-
1
TMPQD
Active
E-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Violet
12.000" (304.80mm)
Inconel
TMPKQD01
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE K
-
-
54.17000
-
1
TMPQD
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Yellow
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPKQD02
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE K
-
-
54.17000
-
1
TMPQD
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Yellow
12.000" (304.80mm)
Inconel
TMPTQD01
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE T
-
-
55.72000
-
1
TMPQD
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Blue
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPTQD02
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE T
-
-
55.72000
-
1
TMPQD
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Blue
12.000" (304.80mm)
Inconel
TC-K-01-CA006
Cicoil
THERMOCOUPLE K 1 COND 28AWG 6'
-
-
56.00000
-
1
TC
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-85 ~ 436°F (-65 ~ 260°C)
72.000" (1828.80mm)
Flexx-Sil™
Yellow
-
-
TC-K-02-CA003
Cicoil
THERMOCOUPLE K 2 COND 28AWG 3'
-
-
56.00000
-
1
TC
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-85 ~ 436°F (-65 ~ 260°C)
36.000" (914.40mm)
Flexx-Sil™
Yellow
-
-
TMPE2SU1
Red Lion Controls
TYPE E 400DEG F
-
-
56.28000
-
1
TMP
Active
E-Type Thermocouple
-
Immersion / Penetration, Rounded
-
-328 ~ 500°F (-200 ~ 260°C)
6.000" (152.40mm)
Neoflon PFA
Violet
24.000" (609.60mm)
-
TMPTQD03
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE T
-
-
56.28000
-
1
TMPQD
Active
T-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Blue
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPJQD01
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE J
-
-
57.26000
-
1
TMPQD
Active
J-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Black
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPJQD02
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT MINI TYPE J
-
-
57.26000
-
1
TMPQD
Active
J-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Black
12.000" (304.80mm)
Inconel
TMPKQD04
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE K
-
-
57.26000
-
1
TMPQD
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Yellow
12.000" (304.80mm)
Inconel
TMPKQD05
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE K
-
-
57.26000
-
1
TMPQD
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Yellow
12.000" (304.80mm)
XL
TMPE2SU3
Red Lion Controls
TYPE E 1300DEG F
-
-
59.09000
-
1
TMP
Active
E-Type Thermocouple
-
Immersion / Penetration, Rounded
-
-328 ~ 800°F (-200 ~ 430°C)
6.000" (152.40mm)
High Temp Glass
Violet
24.000" (609.60mm)
-
image
TMPK2SU1
Red Lion Controls
TYPE K 400DEG F
-
-
59.09000
-
1
TMP
Active
K-Type Thermocouple
-
Immersion / Penetration, Rounded
-
-328 ~ 500°F (-200 ~ 260°C)
6.000" (152.40mm)
Neoflon PFA
Yellow
24.000" (609.60mm)
-
TMPKTJ06
Red Lion Controls
K TYPE XL HIGH TEMP .063
-
-
59.09000
-
1
TMPKTJ
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
-
2100°F (1149°C) Max
39.370" (1000.00mm)
Neoflon PFA
-
12.000" (304.80mm)
XL
-
GK11M3000
TPI (Test Products Int)
PROBE TEMP "K" 3000MM LEAD
-
-
59.79000
-
2
GK
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Air, Beaded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 950°F (-40 ~ 510°C)
118.000" (2997.20mm)
Fiberglass
Yellow
-
-
CK21MC1
TPI (Test Products Int)
2 EACH PIPE CLAMP PROBES
-
-
59.90000
-
1
CK
Active
K-Type Thermocouple
Surface
Contact, Clamp
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-58 ~ 212°F (-50 ~ 100°C)
39.370" (1000.00mm)
Polyurethane
Yellow
-
-
TMPK2SU3
Red Lion Controls
TYPE K 1300DEG F
-
-
60.50000
-
1
TMP
Active
K-Type Thermocouple
-
Immersion / Penetration, Rounded
-
-328 ~ 1300°F (-200 ~ 704°C)
6.000" (152.40mm)
High Temp Glass
Yellow
24.000" (609.60mm)
-
TMPKBT01
Red Lion Controls
SPRINGLOADED COMPRESSION FITTING
-
-
60.50000
-
1
TMPB
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Contact, Spring
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
248°F (120°C) Max
60.000" (1524.00mm)
Stainless Steel
Yellow
2.000" (50.80mm)
-
TMPKUT01
Red Lion Controls
TYPE K STAINLESS STEEL .125
-
-
63.32000
-
1
TMPU
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
1652°F (900°C) Max
60.000" (1524.00mm)
-
Yellow
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPJQD03
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE J
-
-
66.13000
-
1
TMPQD
Active
J-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Black
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
TMPKQD03
Red Lion Controls
QUICK DISCONNECT STANDARD TYPE K
-
-
67.54000
-
1
TMPQD
Active
K-Type Thermocouple
Liquids, Semi Solids
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-
-
-
Yellow
12.000" (304.80mm)
Stainless Steel
image
-
CT11L
TPI (Test Products Int)
SURFACE PROBE WITH RIBBON SENSOR
-
-
69.95000
-
1
CT
Active
T-Type Thermocouple
Surface
Contact, Ribbon
Lumberg
-58 ~ 500°F (-50 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Blue
4.000" (101.60mm)
-
80PJ-9
Fluke Electronics
PROBE GENERAL PURPOSE TYPE-J
-
-
69.99000
-
3
SureGrip™ 80
Active
J-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
-
Black
-
Stainless Steel
80PK-9
Fluke Electronics
PROBE GENERAL PURPOSE TYPE-K
-
-
69.99000
-
3
-
Active
K-Type Thermocouple
Air, Gas, Surface
Immersion / Penetration, Rounded
Sub-Mini (Thermocouple Plug)
-40 ~ 500°F (-40 ~ 260°C)
39.370" (1000.00mm)
-
Yellow
-
Stainless Steel
TMPJ2SU1
Red Lion Controls
TYPE J 400DEG F
-
-
70.35000
-
1
TMP
Active
J-Type Thermocouple
-
Immersion / Penetration, Rounded
-
32 ~ 500°F (0 ~ 260°C)
6.000" (152.40mm)
Neoflon PFA
Black
24.000" (609.60mm)
-
TMPJ2SU2
Red Lion Controls
TYPE J 900DEG F
-
-
70.35000
-
1
TMP
Active
J-Type Thermocouple
-
Immersion / Penetration, Rounded
-
32 ~ 700°F (0 ~ 370°C)
6.000" (152.40mm)
Fiberglass
Black
24.000" (609.60mm)
-

مقایسه