یافته‌ها: 476سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ابزار

تیپ - نوع

اندازه

اندازه درایو

طول

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ابزار
تیپ - نوع
اندازه
اندازه درایو
طول
مشخصات
image
71301
Wiha
SOCKET HEX 1.5MM 1.50"
37
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1.5mm
1/4"
1.50" (38.1mm)
-
image
72001
Wiha
SOCKET IMPACT 6 PT 1/4" 1.00"
30
-
6.88000
-
1
-
Active
Socket, Impact
6 Point Socket
1/4"
1/4"
1.00" (25.4mm)
-
image
-
TWSW-40
Jonard Tools
HANDLE TORQUE 3/8" 7.00"
6
-
49.60000
-
1
TWS
Active
Torque Handle
-
-
3/8"
7.00" (177.8mm)
40 in-lbs (4.5Nm) Torque, Audible Click, Swiveling Head
image
60138
Wiha
HANDLE SPINNING 1/4" 6.10"
24
-
17.34000
-
1
-
Active
Handle
-
-
1/4"
6.10" (155.0mm)
Spinning
image
1209965
Phoenix Contact
SOCKET HEX 5.5MM
-
-
20.70000
-
1
BHN
Active
Socket
Hex
5.5mm
1/4"
-
Magnetic
image
1209978
Phoenix Contact
SOCKET HEX 8MM
-
-
21.95000
-
1
BHN
Active
Socket
Hex
8mm
1/4"
-
Magnetic
image
-
TWS-38/10
Jonard Tools
SOCKET HEX 3/8" PKG 10
-
-
24.20000
-
1
TWS
Active
Socket
6 Point Socket
3/8"
-
-
-
image
1209981
Phoenix Contact
SOCKET HEX 10MM
-
-
25.35000
-
1
BHN
Active
Socket
Hex
10mm
1/4"
-
Magnetic
image
1209994
Phoenix Contact
SOCKET HEX 13MM
-
-
26.45000
-
1
BHN
Active
Socket
Hex
13mm
1/4"
-
Magnetic
09990000370
Harting
SOCKET HEX SW4 3.94"
-
-
52.87000
-
1
-
Active
Socket
Hex
SW4
3/8"
3.94" (100.0mm)
-
09990000371
Harting
SOCKET HEX SW5 3.94"
-
-
53.77000
-
1
-
Active
Socket
Hex
SW5
3/8"
3.94" (100.0mm)
-
09990000372
Harting
SOCKET HEX SW8 4.72"
-
-
54.33000
-
1
-
Active
Socket
Hex
SW8
3/8"
4.72" (120.0mm)
-
image
72014
Wiha
SOCKET HEX 1/4"
-
-
4.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/4"
1/4"
-
-
image
76111
Wiha
SOCKET TORX T9 1.50"
5
-
4.70000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T9
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71370
Wiha
SOCKET HEX 5/64" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
5/64"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71371
Wiha
SOCKET HEX 1/16" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/16"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71372
Wiha
SOCKET HEX 3/32" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
3/32"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71374
Wiha
SOCKET HEX 7/64" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
7/64"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71376
Wiha
SOCKET HEX 1/8" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/8"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71378
Wiha
SOCKET HEX 9/64" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
9/64"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71380
Wiha
SOCKET HEX 5/32" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
5/32"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71382
Wiha
SOCKET HEX 3/16" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
3/16"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71384
Wiha
SOCKET HEX 7/32" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
7/32"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71386
Wiha
SOCKET HEX 1/4" 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/4"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71302
Wiha
SOCKET HEX 2MM 1.50"
-
-
5.10000
-
1
-
Active
Socket
Hex
2mm
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71305
Wiha
SOCKET HEX 2.5MM 1.50"
-
-
5.10000
-
10
-
Active
Socket
Hex
2.5mm
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71313
Wiha
SOCKET HEX 3MM 1.50"
-
-
5.10000
-
10
-
Active
Socket
Hex
3mm
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71314
Wiha
SOCKET HEX 4MM 1.50"
-
-
5.10000
-
10
-
Active
Socket
Hex
4mm
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71317
Wiha
SOCKET HEX 5MM 1.50"
-
-
5.10000
-
10
-
Active
Socket
Hex
5mm
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71319
Wiha
SOCKET HEX 6MM 1.50"
-
-
5.10000
-
10
-
Active
Socket
Hex
6mm
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
72038
Wiha
SOCKET HEX 1/4"
-
-
5.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/4"
3/8"
-
-
image
76113
Wiha
SOCKET TORX T10 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T10
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76117
Wiha
SOCKET TORX T15 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T15
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76119
Wiha
SOCKET TORX T20 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T20
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76121
Wiha
SOCKET TORX T25 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T25
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76123
Wiha
SOCKET TORX T27 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T27
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76129
Wiha
SOCKET TORX T30 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T30
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76131
Wiha
SOCKET TORX T40 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T40
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76107
Wiha
SOCKET TORX T7 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T7
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76109
Wiha
SOCKET TORX T8 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T8
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76106
Wiha
SOCKET TORX T6 1.50"
-
-
5.22000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T6
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76312
Wiha
SOCKET TORX T9 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T9
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
76314
Wiha
SOCKET TORX T10 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T10
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
76316
Wiha
SOCKET TORX T15 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T15
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
76318
Wiha
SOCKET TORX T20 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T20
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
76322
Wiha
SOCKET TORX T25 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T25
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
76324
Wiha
SOCKET TORX T27 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T27
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
76326
Wiha
SOCKET TORX T30 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T30
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
76328
Wiha
SOCKET TORX T40 1.65"
-
-
5.40000
-
1
-
Active
Socket
Torx®
T40
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
71316
Wiha
SOCKET HEX 2.5MM
-
-
5.59700
-
10
-
Active
Socket
Hex
2.5mm
3/8"
-
Replaceable Bit
image
71341
Wiha
SOCKET HEX 3MM
-
-
5.59700
-
10
-
Active
Socket
Hex
3mm
3/8"
-
Replaceable Bit
image
71331
Wiha
SOCKET HEX 4MM
-
-
5.59700
-
10
-
Active
Socket
Hex
4mm
3/8"
-
Replaceable Bit
image
76329
Wiha
SOCKET TORX TR T7S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T7s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76330
Wiha
SOCKET TORX TR T8S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T8s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76331
Wiha
SOCKET TORX TR T9S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T9s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76332
Wiha
SOCKET TORX TR T10S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T10s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76333
Wiha
SOCKET TORX TR T15S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T15s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76334
Wiha
SOCKET TORX TR T20S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T20s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76335
Wiha
SOCKET TORX TR T25S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T25s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76336
Wiha
SOCKET TORX TR T27S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T27s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76337
Wiha
SOCKET TORX TR T30S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T30s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
76338
Wiha
SOCKET TORX TR T40S 1.50"
-
-
6.00000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T40s
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71771
Wiha
SOCKET HEX 1.5MM 2.00"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1.5mm
1/4"
2.00" (50.8mm)
Replaceable Bit
image
71768
Wiha
SOCKET HEX 1/4" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/4"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71763
Wiha
SOCKET HEX 1/8" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/8"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71772
Wiha
SOCKET HEX 2MM 2.00"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
2mm
1/4"
2.00" (50.8mm)
Replaceable Bit
71773
Wiha
SOCKET HEX 2.5MM 2.00"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
2.5mm
1/4"
2.00" (50.8mm)
Replaceable Bit
71774
Wiha
SOCKET HEX 3MM 2.00"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
3mm
1/4"
2.00" (50.8mm)
Replaceable Bit
71766
Wiha
SOCKET HEX 3/16" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
3/16"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
71761
Wiha
SOCKET HEX 3/32" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
3/32"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71775
Wiha
SOCKET HEX 4MM 2.00"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
4mm
1/4"
2.00" (50.8mm)
Replaceable Bit
image
71776
Wiha
SOCKET HEX 5MM 2.00"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
5mm
1/4"
2.00" (50.8mm)
Replaceable Bit
image
71765
Wiha
SOCKET HEX 5/32" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
5/32"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71777
Wiha
SOCKET HEX 6MM 2.00"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
6mm
1/4"
2.00" (50.8mm)
Replaceable Bit
image
71767
Wiha
SOCKET HEX 7/32" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
7/32"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71762
Wiha
SOCKET HEX 7/64" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
7/64"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71764
Wiha
SOCKET HEX 9/64" 1.50"
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
Hex
9/64"
1/4"
1.50" (38.1mm)
Replaceable Bit
image
71665
Wiha
SOCKET TORX IP10
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP10
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71666
Wiha
SOCKET TORX IP15
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP15
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71667
Wiha
SOCKET TORX IP20
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP20
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71668
Wiha
SOCKET TORX IP25
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP25
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71669
Wiha
SOCKET TORX IP27
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP27
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71670
Wiha
SOCKET TORX IP30
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP30
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71671
Wiha
SOCKET TORX IP40
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP40
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71661
Wiha
SOCKET TORX IP6
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP6
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71662
Wiha
SOCKET TORX IP7
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP7
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71663
Wiha
SOCKET TORX IP8
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP8
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71664
Wiha
SOCKET TORX IP9
-
-
6.18000
-
1
-
Active
Socket
TorxPlus®
IP9
1/4"
-
Replaceable Bit
image
71375
Wiha
SOCKET HEX 1/8" 1.65"
-
-
6.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/8"
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
71377
Wiha
SOCKET HEX 9/64" 1.65"
-
-
6.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
9/64"
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
71379
Wiha
SOCKET HEX 5/32" 1.65"
-
-
6.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
5/32"
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
71381
Wiha
SOCKET HEX 3/16" 1.65"
-
-
6.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
3/16"
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
71383
Wiha
SOCKET HEX 7/32" 1.65"
-
-
6.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
7/32"
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
71385
Wiha
SOCKET HEX 1/4" 1.65"
-
-
6.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
1/4"
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
71323
Wiha
SOCKET HEX 5MM 1.65"
-
-
6.36000
-
10
-
Active
Socket
Hex
5mm
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
71325
Wiha
SOCKET HEX 6MM 1.65"
-
-
6.36000
-
10
-
Active
Socket
Hex
6mm
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
71300
Wiha
SOCKET HEX 2MM
-
-
6.36000
-
1
-
Active
Socket
Hex
2mm
3/8"
-
Replaceable Bit
image
70107
Wiha
SOCKET TORX TR T7S 1.65"
-
-
6.42000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T7s
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
70108
Wiha
SOCKET TORX TR T8S 1.65"
-
-
6.42000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T8s
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit
image
70109
Wiha
SOCKET TORX TR T9S 1.65"
-
-
6.42000
-
1
-
Active
Socket
Torx® TR (Security)
T9s
3/8"
1.65" (41.9mm)
Replaceable Bit

مقایسه