یافته‌ها: 16سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

ولتاژ - تغذیه

شامل


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ابزار
ولتاژ - تغذیه
شامل
مشخصات
image
-
497AJM
SCS
ELECT VAC PORTABLE 120VAC W/ACC
88
-
281.49000
-
1
-
Active
Electronics Vacuum
120VAC
10ft Hose, Brush, Detachable Power Cord, Filter, Nozzle (2)
ESD Safe
image
-
497ABF
SCS
ELECT VAC PORTABLE 220VAC W/ACC
29
-
308.71000
-
1
-
Active
Electronics Vacuum
220VAC
10ft Hose, Brush, Detachable Power Cord, Filter, Nozzle (2)
ESD Safe
image
497AJW
SCS
FORENSIC VACUUM 120V
-
-
269.15000
-
5
-
Active
Electronics Vacuum
120VAC
7ft Hose, Power Cord, Filter
-
image
35852
Desco
ELECT VAC PORTABLE 110VAC W/ACC
-
-
284.97000
-
1
Menda®
Active
Electronics Vacuum
110VAC
6ft Hose, Brush, Detachable Power Cord, HEPA Filter, Nozzle (2)
ESD Safe
image
497AJK
SCS
ELECT VAC PORTABLE 120VAC W/ACC
-
-
311.27000
-
2
-
Active
Electronics Vacuum
120VAC
Brush, Detachable Power Cord, HEPA Filter, Stretch Hose, Nozzle (2)
-
35849
Desco
ELECT VAC PORTABLE 110VAC W/ACC
-
-
339.27000
-
1
Menda® Omega Vac
Active
Electronics Vacuum
110VAC
6ft Hose, Brush, Filter, Detachable Power Cord, Nozzle (2)
ESD Safe
image
-
35844
Desco
ELEC VAC PORTABLE 220VAC W/ACC
-
-
433.67000
-
1
Menda® Hepa Vac
Active
Electronics Vacuum
220VAC
6ft Hose, Detachable Power Cord, HEPA Filter, Nozzles (4)
ESD Safe
image
35840
Desco
ELECT VAC PORTABLE 120VAC W/ACC
-
-
445.56000
-
1
Menda® Blow Vac
Active
Electronics Vacuum
120VAC
4ft Hose, Carrying Strap, Detachable Power Cord, Filter, Nozzle (2)
ESD Safe
image
35848
Desco
ELECT VAC PORTABLE 220VAC W/ACC
-
-
476.06000
-
1
Menda® Omega Vac
Active
Electronics Vacuum
220VAC
6ft Hose, Brush, Filter, Nozzle (2)
ESD Safe
image
35857
Desco
ELECT VAC PORTABLE 110VAC W/ACC
-
-
481.61000
-
1
Menda®
Active
Electronics Vacuum
110VAC
6ft Hose, Brush, Carrying Case, Detachable Power Cord, HEPA Filter, Nozzle (2), Tool Kit
ESD Safe
-
35842
Desco
ELEC VAC PORTABLE 230VAC W/ACC
-
-
512.76000
-
1
Menda® Blow Vac
Active
Electronics Vacuum
230VAC
4ft Hose, Filter (2), Nozzles (2), Strap
ESD Safe
image
35841
Desco
ELECT VAC PORTABLE 120VAC W/ACC
-
-
586.50000
-
1
Menda® Blow Vac
Active
Electronics Vacuum
120VAC
4ft Hose, Carrying Strap, Detachable Power Cord, Filter, Nozzle (2)
ESD Safe
image
-
35843
Desco
ELEC VAC PORTABLE 230VAC W/ACC
-
-
596.70000
-
1
Menda® Blow Vac
Active
Electronics Vacuum
230VAC
4ft Hose, Filter (2), Nozzles (2), Strap
ESD Safe
35851
Desco
ELECT VAC PORTABLE 110VAC W/ACC
-
-
Call
-
1
Menda® Mega Vac
Obsolete
Electronics Vacuum
110VAC
10ft Hose, Base with Rollers, Brush, Detachable Power Cord, Filter, Foot Switch, Nozzle (2)
ESD Safe
image
35846
Desco
ELECT VAC PORTABLE 120VAC W/ACC
-
-
Call
-
1
Menda®
Obsolete
Electronics Vacuum
120VAC
6ft Hose, Bags (2), Corrugated Shell, Nozzle (2)
ESD Safe
-
SV-497AJM-R
SCS
ELECT VAC PORTABLE 120VAC W/ACC
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Electronics Vacuum
120VAC
Detachable Power Cord, Filter, Stretch Hose
ESD Safe

مقایسه