یافته‌ها: 541سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ترانسفورماتور

جریان

مقاومت ظاهری

اتلاف جایگذاری

نوع نصب

اندازه / ابعاد

ارتفاع - نشت (حداکثر)

استایل پایان‌دهنده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ترانسفورماتور
جریان
مقاومت ظاهری
اتلاف جایگذاری
نوع نصب
اندازه / ابعاد
ارتفاع - نشت (حداکثر)
استایل پایان‌دهنده
image
T6003NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER AUDIO 1:1 SMD
1800
-
4.16000
-
150
-
Active
General Purpose
-
-
1dB
Surface Mount
17.65mm L x 13.46mm W
12.32mm
Gull Wing
image
T6003NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER AUDIO 1:1 SMD
1879
-
7.15000
-
1
-
Active
General Purpose
-
-
1dB
Surface Mount
17.65mm L x 13.46mm W
12.32mm
Gull Wing
image
T6003NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER AUDIO 1:1 SMD
1879
-
Calculate
-
1
-
Active
General Purpose
-
-
1dB
Surface Mount
17.65mm L x 13.46mm W
12.32mm
Gull Wing
image
TY-400P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 90MA DC TEL
1558
-
5.05000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
90mA DC
600 Primary, 600 Secondary
1.75dB Typ.
Through Hole
20.83mm L x 18.16mm W
19.05mm
PC Pin
image
TY-145P
Triad Magnetics
TRANSF 600 AUDIO CTAP/600 CTAP
7216
6072
5.61000
-
1
TY
Active
Triad
15mA
600CT Primary, 600CT Secondary
-
Through Hole
20.62mm L x 17.78mm W
18.80mm
PC Pin
image
TY-141P
Triad Magnetics
TRANSF 10K AUDIO CTAP/10K CTAP
4150
-
5.61000
-
1
TY
Active
Triad
4mA DC
10kCT Primary, 10kCT Secondary
-
Through Hole
20.62mm L x 17.78mm W
18.80mm
PC Pin
image
TY-144P
Triad Magnetics
TRANSF 15K AUDIO CTAP/15K CTAP
1353
126
5.61000
-
1
TY
Active
Triad
4mA DC
15kCT Primary, 15kCT Secondary
-
Through Hole
20.62mm L x 17.78mm W
18.80mm
PC Pin
image
TY-307P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 0MA DC TEL
5365
4207
5.63000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
1dB Typ.
Through Hole
19.84mm L x 17.02mm W
11.94mm
PC Pin
image
T6003NL
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER AUDIO 1:1 SMD
1121
-
6.20000
-
1
-
Active
General Purpose
-
-
1dB
Surface Mount
13.46mm L x 13.11mm W
12.32mm
Gull Wing
image
MET-46-T
Triad Magnetics
TEL TRANS 600:600 3.0MADC
3330
-
9.66000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
600 Primary, 600 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
SP-33
Triad Magnetics
TRANS 1K/50 OHM IMPEDANCE AUDIO
1648
-
15.91000
-
1
-
Active
Triad
3mA DC
1k Primary, 50 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-42
Triad Magnetics
TRANSER 150 CT/ 12 OHM AUDIO
256
504
15.91000
-
1
-
Active
Triad
10mA DC
150CT Primary, 12 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-66
Triad Magnetics
TRANSER 10K CT/ 10K CT AUDIO
3343
1765
15.95000
-
1
-
Active
Triad
1mA DC
10kCT Primary, 10kCT Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-48
Triad Magnetics
TRANSER 7.5K CT/ 12 OHM AUDIO
659
987
16.08000
-
1
-
Active
Triad
1mA DC
7.5kCT Primary, 12 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-52
Triad Magnetics
TRANSER 1.5K CT/ 600 OHM AUDIO
450
-
16.67000
-
1
-
Active
Triad
3mA DC
1.5kCT Primary, 600 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-67
Triad Magnetics
TRANSER 600 CT/ 600 CT AUDIO
6757
-
17.24000
-
1
-
Active
Triad
3mA DC
600CT Primary, 600CT Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-70
Triad Magnetics
TRANS 600/ 600 OHM AUDIO
4293
1362
17.24000
-
1
-
Active
Triad
3mA DC
600 Primary, 600 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-51
Triad Magnetics
TRANSER 900 CT/ 600 OHM AUDIO
331
2093
17.24000
-
1
-
Active
Triad
4mA DC
900CT Primary, 600 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-4
Triad Magnetics
TRANSF 200K CT/1K CT AUDIO
1083
-
19.73000
-
1
-
Active
Triad
-
200kCT Primary, 1kCT Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
TTC-105-1
Tamura
TRANSF TEL COUP 600:600CT 90MADC
1111
-
5.60000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
90mA DC
600 Primary, 600CT Secondary
2dB Typ.
Through Hole
21.30mm L x 16.00mm W
19.00mm
PC Pin
image
TY-142P
Triad Magnetics
TRANSF 10K AUDIO CTAP/2K CTAP
570
882
5.61000
-
1
TY
Active
Triad
4mA DC
10kCT Primary, 2kCT Secondary
-
Through Hole
20.62mm L x 17.78mm W
18.80mm
PC Pin
image
TTC-5017
Tamura
TRANSFORMER TELECOMM 600:600 OHM
2192
-
5.63000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
1.5dB
Through Hole
15.00mm L x 14.50mm W
12.00mm
PC Pin
image
TTC-105
Tamura
TRANSF TELE COUP 600:600 90MADC
1435
-
6.13000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
90mA DC
600 Primary, 600 Secondary
2dB Typ.
Through Hole
21.30mm L x 16.00mm W
19.00mm
PC Pin
image
TY-300P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 0MA DC TEL HYBRID
295
770
6.26000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
-
600 (4W) Primary, 600/600 Secondary
0.8dB Typ.
Through Hole
20.62mm L x 18.16mm W
18.80mm
PC Pin
image
TTC-5029
Tamura
TRANSFORMER TELECOMM 600:600 OHM
1197
-
6.53000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
1dB Typ.
Through Hole
22.50mm L x 23.10mm W
14.80mm
PC Pin
image
TTC-167
Tamura
TRANSF TELE COUP 10K:10K 0MADC
413
-
6.58000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
10k Primary, 10k Secondary
1.4dB Typ.
Through Hole
15.50mm L x 17.50mm W
14.00mm
PC Pin
image
T1104
Tamura
TRANSFORMER TELE 600 OHM 0 MADC
1391
-
7.30000
-
1
-
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
1dB Typ.
Through Hole
19.81mm L x 16.61mm W
11.91mm
PC Pin
image
TTC-170
Tamura
TRANSF TELE COUP 600:600 0MADC
6841
-
7.35000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
1.7dB Typ.
Through Hole
13.40mm L x 13.00mm W
10.70mm
PC Pin
image
TY-146P
Triad Magnetics
TRANSF 600 AUDIO CT 150/600CT 15
549
1134
8.00000
-
1
TY
Active
Triad
-
600CT/150 Primary, 600CT/150 Secondary
-
Through Hole
34.93mm L x 30.15mm W
30.15mm
PC Pin
image
MET-39-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER 500:50 3.0MADC
368
80
9.57000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
500 Primary, 50 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-60-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER 135:135CT 10.0MADC
124
660
10.51000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
10mA DC
135 Primary, 135CT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-32-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER 600:150/150 3.0MADC
161
390
10.63000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
600 Primary, 150/150 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-35
Tamura
TRANSFORMER 600CT:8 4.5MADC
5020
-
11.20000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
4.5mA DC
600CT Primary, 8 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-23
Tamura
TRANSFORMER 1.6KCT:3.2 2.5MADC
1946
-
11.33000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
2.5mA DC
1.6kCT Primary, 3.2 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-46
Tamura
TEL TRANS 600:600 3.0MADC
6689
-
11.37000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
600 Primary, 600 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-32
Tamura
TRANSFORMER 600:600CT 3.0MADC
5137
-
11.77000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
600 Primary, 600CT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-09-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER 10KCT:10KCT 1.0MADC
28
-
12.09000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
1mA DC
10kCT Primary, 10kCT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-59
Tamura
TRANSFORMER 600:600CT 3.0MADC
1686
-
12.10000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
600 Primary, 600CT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-31
Tamura
TRANSFORMER 600CT:600CT 3.0MADC
5147
-
12.25000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
600CT Primary, 600CT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-01
Tamura
TRANSFORMER 200KCT:1KCT 0.0MADC
1152
-
13.44000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
-
200kCT Primary, 1kCT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
SP-21
Triad Magnetics
TRANSF 10K CT/ 2K CT AUDIO
159
600
15.95000
-
1
-
Active
Triad
1mA DC
10kCT Primary, 2kCT Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
TY-403P
Triad Magnetics
TRANSF 600 SPLIT SEC .90MA TEL
1090
1260
5.18000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
90mA DC
600 Primary, 600 Secondary
1.75dB Typ.
Through Hole
31.75mm L x 20.70mm W
13.46mm
PC Pin
image
TY-303P
Triad Magnetics
TRANSF 4000 OHM PRI. 0MA DC TEL
303
910
5.18000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
-
4k Primary, 600 Secondary
1dB Typ.
Through Hole
20.62mm L x 18.16mm W
18.80mm
PC Pin
image
TY-402P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 90MA DC TEL
1072
1764
5.61000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
90mA DC
600 Primary, 600 Secondary
1.75dB Typ.
Through Hole
31.75mm L x 20.70mm W
13.46mm
PC Pin
image
TY-302P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 0MA DC TEL HYBRID
159
310
6.97000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
-
600 (4W) Primary, 600/600 Secondary
0.65dB Typ.
Through Hole
26.42mm L x 24.38mm W
22.10mm
PC Pin
image
TTC-02
Tamura
TRANSF TELE FCC68 600:600 0 MADC
2759
-
7.23000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
1.2dB Typ.
Through Hole
20.30mm L x 16.50mm W
12.40mm
PC Pin
image
MET-28
Tamura
TRANSFORMER 1K:50 3.0MADC
377
-
11.07000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
1k Primary, 50 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-42
Tamura
TRANSFORMER 150:12 10.0MADC
439
-
11.15000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
10mA DC
150CT Primary, 12 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-22-T
Triad Magnetics
TRANSFORMR 2.5KCT:2.5KCT 1.0MADC
143
960
11.61000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
1mA DC
2.5kCT Primary, 2.5kCT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-17
Tamura
TRANSFORMER 10KCT:500CT 1.0MADC
624
-
13.44000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
1mA DC
10kCT Primary, 500CT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
SP-5
Triad Magnetics
TRANSF 50K CT/1K CT AUDIO
195
-
19.00000
-
1
-
Active
Triad
-
50kCT Primary, 1kCT Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
TTC-5020
Tamura
TRANSFORMER COUPLING 600:301 OHM
199
-
4.38000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
65mA
600 Primary, 301 Secondary
3.75dB
Through Hole
22.50mm L x 23.10mm W
13.80mm
PC Pin
image
TTC-5014
Tamura
TRANSFORMER TELECOMM 600:348 OHM
1200
-
5.74000
-
1
TTC
Active
-
-
600 Primary, 348 Secondary
3.25dB
Through Hole
15.00mm L x 14.50mm W
12.00mm
PC Pin
image
TTC-108
Tamura
TRANSF TELE COUP 600CT:600CT
811
-
6.53000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600CT Primary, 600CT Secondary
1.2dB Typ.
Through Hole
20.30mm L x 17.50mm W
19.10mm
PC Pin
image
MET-11
Tamura
TRANSFORMER 10KCT:2KCT 1.0MADC
122
-
12.96000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
1mA DC
10kCT Primary, 2kCT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
-
MET-28-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
167
-
9.04000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MET-23-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
190
-
9.28000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MET-35-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
683
-
10.11000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MET-42-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
107
-
10.11000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MET-59-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
336
-
11.04000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MET-11-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
143
-
11.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MET-01-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
504
-
11.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
MET-17-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER
118
-
12.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SP-50
Triad Magnetics
TRANSER 500 CT/ 600 OHM AUDIO
378
1134
17.24000
-
1
-
Active
Triad
3mA DC
500CT Primary, 600 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
MET-31-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER 600CT:600CT 3.0MADC
25
-
11.04000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
600CT Primary, 600CT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
TTC-264
Tamura
TRANSF TELE 600/470 OHM 100MADC
71
-
5.38000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
100mA DC
600 Primary, 470 Secondary
2.5dB Typ.
Through Hole
24.00mm L x 23.00mm W
12.00mm
PC Pin
image
TY-301P
Triad Magnetics
TRANSF 900 OHM SEC. 0MA DC TEL
90
1675
5.18000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 900 Secondary
1dB Typ.
Through Hole
20.62mm L x 18.16mm W
18.80mm
PC Pin
image
MET-50-T
Triad Magnetics
TRANSFORMER 10K:125 0.0MADC
48
280
15.80000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
-
10k Primary, 125 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
SP-29
Triad Magnetics
TRANSF 10K CT/500 CT AUDIO
87
655
15.95000
-
1
-
Active
Triad
1mA DC
10kCT Primary, 500CT Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
TTC-5028
Tamura
TRANSFORMER TELECOMM 600:470 OHM
94
-
4.09000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
30mA
600 Primary, 470 Secondary
2.5dB
Through Hole
22.50mm L x 23.10mm W
14.80mm
PC Pin
image
TY-401P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM CTAP 90MA DC TE
50
1104
5.05000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
90mA DC
600CT Primary, 600CT Secondary
1.75dB Typ.
Through Hole
20.83mm L x 18.16mm W
19.05mm
PC Pin
image
TTC-5036
Tamura
TRANSFORMR MODEM 600:287 OHM SMD
-
-
2.57400
-
400
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 287 Secondary
4dB
Surface Mount
12.50mm L x 9.60mm W
7.60mm
Flat Lead
image
TTC-5036
Tamura
TRANSFORMR MODEM 600:287 OHM SMD
59
-
4.98000
-
1
TTC
Discontinued
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 287 Secondary
4dB
Surface Mount
12.50mm L x 9.60mm W
7.60mm
Flat Lead
image
TY-311P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 0MA DC TEL
122
-
5.18000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
1dB Typ.
Through Hole
20.62mm L x 18.16mm W
18.80mm
PC Pin
image
TY-304P
Triad Magnetics
TRANSF 600 CT OHM 0MA DC TEL
-
-
5.81000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
-
600CT Primary, 600CT Secondary
1dB Typ.
Through Hole
20.07mm L x 20.62mm W
18.80mm
PC Pin
image
SP-69
Triad Magnetics
TRANS 600/ 600CT 150 SPLIT AUDIO
2483
2274
17.24000
-
1
-
Active
Triad
3mA DC
600 Primary, 600CT/150 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
MET-39
Tamura
TRANSFORMER 500:50 3.0MADC
-
-
11.26000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
3mA DC
500 Primary, 50 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-60
Tamura
TRANSFORMER 135:135CT 10.0MADC
-
-
11.90000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
10mA DC
135 Primary, 135CT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
MET-09
Tamura
TRANSFORMER 10KCT:10KCT 1.0MADC
-
-
14.41000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
1mA DC
10kCT Primary, 10kCT Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
image
SP-22
Triad Magnetics
TRANSF 10K/2KCT 500 SPLIT SEC AU
19
618
15.95000
-
1
-
Active
Triad
1mA DC
10k Primary, 2kCT/500 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-68
Triad Magnetics
TRANS 10K/10KCT 2.5K SPLIT AUDIO
11
98
15.95000
-
1
-
Active
Triad
1mA DC
10k Primary, 10kCT/2.5k Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-128
Triad Magnetics
INDUCTOR AUDIO 0.1 HENRY
1
384
16.47000
-
1
-
Active
Triad
5mA
-
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
SP-49
Triad Magnetics
TRANS 300/600 OHM IMPEDNCE AUDIO
13
131
17.24000
-
1
-
Active
Triad
7mA
300CT Primary, 600 Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
TTC-108N
Tamura
TRANSFORMER 600CT:600CT 0MADC
-
-
6.98000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600CT Primary, 600CT Secondary
1.4dB
Through Hole
20.70mm L x 16.50mm W
18.70mm
PC Pin
image
TY-305P
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 100MA DC TEL
11
160
18.39000
-
1
TY
Active
Data/Voice Coupling
100mA DC
600 Primary, 600 Secondary
1.5dB Typ.
Through Hole
41.91mm L x 35.05mm W
17.27mm
PC Pin
image
MET-50
Tamura
TRANSFORMER 10K:125 0.0MADC
-
-
23.77000
-
1
MET
Active
Data/Voice Coupling
-
10k Primary, 125 Secondary
-
Through Hole
10.40mm L x 7.87mm W
11.80mm
PC Pin
ESMIT-4180/C
Sumida America Components Inc.
XFMR MODEM SMD
-
-
1.12800
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
ESMIT-4180/C
Sumida America Components Inc.
XFMR MODEM SMD
-
-
1.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
ESMIT-4180/C
Sumida America Components Inc.
XFMR MODEM SMD
-
-
Calculate
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SP-13
Triad Magnetics
TRANSF 25K CT 20K CT/1K 800CT AU
15
156
18.13000
-
1
-
Active
Triad
0.5mA DC
20kCT Primary, 800CT Secondary
-
Through Hole
10.41mm L x 7.87mm W
11.81mm
PC Pin
image
TTC-5023
Tamura
TRANSFORMER MODEM 600:600OHM SMD
-
-
2.49150
-
400
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
2dB
Surface Mount
9.60mm L x 12.50mm W
7.60mm
Flat Lead
image
TTC-5023
Tamura
TRANSFORMER MODEM 600:600OHM SMD
-
-
4.82000
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
2dB
Surface Mount
9.60mm L x 12.50mm W
7.60mm
Flat Lead
image
TTC-5023
Tamura
TRANSFORMER MODEM 600:600OHM SMD
-
-
Calculate
-
1
TTC
Active
Data/Voice Coupling
-
600 Primary, 600 Secondary
2dB
Surface Mount
9.60mm L x 12.50mm W
7.60mm
Flat Lead
image
TY-401P-B
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM CTAP 90MA DC TE
-
-
2.92900
-
1200
TY
Active
-
-
-
-
Through Hole
20.83mm L x 18.16mm W
19.05mm
PC Pin
-
TY-301P-B
Triad Magnetics
TRANSF 900 OHM SEC. 0MA DC TEL
-
1246
3.00223
-
1200
TY
Active
-
-
-
-
Through Hole
20.62mm L x 18.16mm W
18.80mm
PC Pin
-
TY-311P-B
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 0MA DC TEL
-
-
3.00223
-
1200
TY
Active
-
-
-
-
Through Hole
20.62mm L x 18.16mm W
18.80mm
PC Pin
-
TY-303P-B
Triad Magnetics
TRANSF 4000 OHM PRI. 0MA DC TEL
-
3000
3.10575
-
600
TY
Active
-
-
-
-
Through Hole
20.62mm L x 18.16mm W
18.80mm
PC Pin
-
TY-400P-B
Triad Magnetics
TRANSF 600 OHM 90MA DC TEL
-
-
3.13100
-
360
TY
Active
-
-
-
-
Through Hole
20.83mm L x 18.16mm W
19.05mm
PC Pin
-
TY-403P-B
Triad Magnetics
TRANSF 600 SPLIT SEC .90MA TEL
-
-
3.20928
-
264
TY
Active
-
-
-
-
Through Hole
31.75mm L x 20.70mm W
13.46mm
PC Pin
-
TY-141P-B
Triad Magnetics
TRANSF 10K AUDIO CTAP/10K CTAP
-
3600
3.25119
-
1200
TY
Active
-
-
-
-
Through Hole
20.62mm L x 17.78mm W
18.80mm
PC Pin

مقایسه