یافته‌ها: 230سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

توان (وات)

موارد استفاده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
توان (وات)
موارد استفاده
image
480:347:277-125VA-IC
Thomas Research Products
XFRMR 347/277V 125VA STEP-DOWN
3485
-
20.86000
-
1
ATX
Active
Unit with Wire Leads
125VA
347/480VAC to 277VAC
image
480:347:277:220-245VA-IC
Thomas Research Products
347/277:220V 245VA STEP-DOWN
1496
-
36.89000
-
1
ATX
Active
Unit with Wire Leads
245VA
347/480VAC to 277VAC
image
480:347:277-460VA-IC
Thomas Research Products
XFRMR 347/277V 460VA STEP-DOWN
702
-
42.35000
-
1
ATX
Active
Unit with Wire Leads
460VA
347/480VAC to 277VAC
image
N-500MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 500 VA
29
16
78.11000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
500VA
115VAC to 230VAC
image
N-48X
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
165
2
14.15000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
15VA
115VAC to 115VAC
image
N-2X
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 100 VA
115
389
18.23000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
100VA
230VAC to 115VAC
image
N-55MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
26
106
78.11000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
250VA
115VAC to 115VAC
image
MD-250-U
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOLATION MEDICAL
36
-
123.52000
-
1
MD
Active
Unit with 2 Outlets and Power Cord
250VA
120VAC to 120VAC Isolation
image
120/277-275VA-IC
Thomas Research Products
TRANSFRMR 120-277V/275VA STEP-UP
100
-
42.39000
-
1
ATX
Active
Unit with Wire Leads
275VA
120VAC to 277VAC
image
120/268-277-500VA-IC
Thomas Research Products
TRANSFRMR 120-277V/500VA STEP-UP
96
-
57.78000
-
1
ATX
Active
Unit with Wire Leads
500VA
120VAC to 277VAC
image
N-1000MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 1000VA
17
33
155.60000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
1000VA
115VAC to 230VAC
image
N-59MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
13
66
204.66000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
1000VA
115VAC to 115VAC
image
IS500HG
Tripp Lite
TRANSF ISO 500W 4OUT HOSP GRADE
10
-
348.43000
-
1
IS
Active
Unit with 4 Outlets and Power Cord
500VA
120VAC to 120VAC Isolation
image
MD-2000-U
Triad Magnetics
MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR
10
-
370.71000
-
1
MD
Active
Unit with 4 Outlets and Power Cord
2000VA
120VAC to 120VAC Isolation
image
N-51X
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
54
235
15.40000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
35VA
115VAC to 115VAC
image
N-1X
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 50 VA
33
536
15.40000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
50VA
230VAC to 115VAC
image
N-68X
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL 50VA 115/230VAC
91
281
16.42000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
50VA
115/230VAC to 115V Isolation
image
N-7MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 600 VA
15
25
78.11000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
600VA
230VAC to 115VAC
image
MD-500-U
Triad Magnetics
MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR
16
-
141.57000
-
1
MD
Active
Unit with 2 Outlets and Power Cord
500VA
120VAC to 120VAC Isolation
image
N-57MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
7
32
155.60000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
500VA
115VAC to 115VAC
image
MD-1000-U
Triad Magnetics
MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR
13
-
205.16000
-
1
MD
Active
Unit with 2 Outlets and Power Cord
1000VA
120VAC to 120VAC Isolation
image
IS1000HG
Tripp Lite
TRANSF ISO 1000W 4OUT HOSP GRADE
4
-
517.14000
-
1
IS
Active
Unit with 4 Outlets and Power Cord
1000VA
120VAC to 120VAC Isolation
110-0F
Signal Transformer
XFRMR AUTO 115/230V 100VA
13
16
24.95000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
100VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
image
N-6U
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 200 VA
45
154
31.94000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
200VA
230VAC to 115VAC
image
N-76U
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
3
183
31.94000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
100VA
115VAC to 115VAC
image
N-77U
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
58
600
32.73000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
100VA
115/230VAC to 115VAC
image
N-67A
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
26
103
43.01000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
150VA
115/230VAC to 115VAC
image
N-3MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 85 VA
12
27
53.89000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
85VA
230VAC to 115VAC
image
N-53MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
18
62
54.63000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
85VA
115VAC to 115VAC
image
N-4MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 150 VA
6
71
62.05000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
150VA
230VAC to 115VAC
image
N-54MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
11
44
66.89000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
150VA
115VAC to 115VAC
image
N-5MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 250 VA
9
46
66.89000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
250VA
230VAC to 115VAC
image
N-255MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
6
14
90.49000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
250VA
230VAC to 115VAC
image
N-90MD
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
7
18
148.02000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
250VA
115VAC to 115VAC
image
N-257MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
3
92
155.60000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
500VA
230VAC to 115VAC
image
N-11MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 2000 VA
3
1
204.66000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
2000VA
230VAC to 115VAC
image
N-9MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 1250 VA
3
-
204.66000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
1250VA
230VAC to 115VAC
DU-2
Signal Transformer
XFRMR ISO PWR 2KVA 9/18A
6
4
428.30000
-
1
DU
Active
Unit with Screw Type Terminals
2000VA
208/220/240VAC to 104/110/120VAC
image
MD-250-E
Triad Magnetics
MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR
6
-
119.70000
-
1
MD
Active
Unit with 2 Outlets and Power Cord
250VA
240VAC to 120VAC Isolation
image
MD-500-E
Triad Magnetics
MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR
11
-
140.41000
-
1
MD
Active
Unit with 2 Outlets and Power Cord
500VA
240VAC to 120VAC Isolation
image
MD-1000-E
Triad Magnetics
MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR
5
-
201.92000
-
1
MD
Active
Unit with 2 Outlets and Power Cord
1000VA
240VAC to 120VAC Isolation
image
MD-2400-E
Triad Magnetics
MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR
4
-
373.07000
-
1
MD
Active
Unit with 4 Outlets and Power Cord
2400VA
240VAC to 120VAC Isolation
image
MEDBOX-0300
Amgis, LLC
TRANSFORMR 300VA 120V ENCL MED I
3
-
517.52000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MEDBOX-0600
Amgis, LLC
TRANSFORMER 600VA 120V ENC MED I
4
10
579.74000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MEDBOX-0900
Amgis, LLC
TRANSFORMR 900VA 120V ENCL MED I
4
6
613.68000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MEDBOX-1200
Amgis, LLC
TRANSFORMR 1200VA 120V ENCL MED
2
5
707.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MEDBOX-1800
Amgis, LLC
TRANSFORMR 1800VA 120V ENCL MED
4
6
869.61000
-
1
-
Active
-
-
-
image
168E
Hammond Manufacturing
TRANSFMR 115V TAPS 85-125V 750VA
2
4
112.11000
-
1
168
Active
Unit with Wire Leads
750VA
115VAC to 85/95/105/110/115/125VAC
image
N-259MG
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
3
64
204.66000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
1000VA
230VAC to 115VAC
image
N-92MD
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
2
37
205.13000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
500VA
115VAC to 115VAC
image
N-150MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 150 VA
3
43
62.05000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
150VA
115VAC to 230VAC
image
N-73A
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL
4
212
43.01000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
150VA
115VAC to 115/230VAC
image
N-250MG
Triad Magnetics
AUTOTRANSFORMER NON-ISOL 250 VA
1
396
66.89000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
250VA
115VAC to 230VAC
image
N-68X-B
Triad Magnetics
TRANSFORMER ISOL 50VA 115/230VAC
-
-
16.42000
-
1
-
Active
-
-
-
170
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER AUTO 115-230VAC 50VA
-
72
31.38000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
50VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
115-0F
Signal Transformer
XFRMR AUTO 115/230V 150VA
-
2
34.48000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
150VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
170A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 100VA
-
37
35.07000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
100VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
4500-90FW34K999
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
TRANSFORMER
-
-
37.09500
-
10
-
Active
-
-
-
120-0F
Signal Transformer
XFRMR AUTO 115/230V 200VA
-
-
37.40000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
200VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
110
Signal Transformer
XFRMR AUTO 230/115V 100VA
-
3
39.40000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
100VA
230VAC to 115VAC
112-0F
Signal Transformer
XFRMR AUTO 115/230V 120VA
-
1
40.80000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
120VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
125-0F
Signal Transformer
XFRMR AUTO 115/230V 250VA
-
4
41.22000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
250VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
169PS
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR ISOL 115 TO 115V 15VA
-
6
41.46000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
15VA
115VAC to 115VAC
130-0F
Signal Transformer
XFRMR AUTO 115/230V 300VA
-
2
41.48000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
300VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
-
170R
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER AUTO/LEAD CONNECTED
-
15
42.01000
-
1
-
Active
-
-
-
image
115
Signal Transformer
XFRMR AUTO 230/115V 150VA
-
5
42.94000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
150VA
230VAC to 115VAC
169QS
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR ISOL 115 TO 115V 40VA
-
8
42.98000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
40VA
115VAC to 115VAC
170B
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 200VA
-
203
43.59000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
200VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
168B
Hammond Manufacturing
TRANSFMR 115V TAPS 85-125V 200VA
-
8
43.59000
-
1
168
Active
Unit with Wire Leads
200VA
115VAC to 85/95/105/110/115/125VAC
120
Signal Transformer
XFRMR AUTO 230/115V 200VA
-
7
45.75000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
200VA
230VAC to 115VAC
169RS
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR ISOL 115 TO 115V 60VA
-
10
48.27000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
60VA
115VAC to 115VAC
125
Signal Transformer
XFRMR AUTO 230/115V 250VA
-
2
48.65000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
250VA
230VAC to 115VAC
VT55A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER POTENTIAL 240/120
-
31
48.72000
-
1
VT
Active
Unit with Screw Type Terminals
8VA
240VAC to 120VAC Isolation
VT57A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER POTENTIAL 480/120
-
24
48.72000
-
1
VT
Active
Unit with Screw Type Terminals
8VA
480VAC to 120VAC Isolation
VT59A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER POTENTIAL 600/120
-
15
48.72000
-
1
VT
Active
Unit with Screw Type Terminals
8VA
600VAC to 120VAC Isolation
170C
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 300VA
-
54
49.83000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
300VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
112
Signal Transformer
XFRMR AUTO 230/115V 120VA
-
3
51.36000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
120VA
230VAC to 115VAC
4500-90FX28K999
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
TRANSFORMER
-
-
51.83800
-
10
-
Active
-
-
-
150-0F
Signal Transformer
XFRMR AUTO 115/230V 500VA
-
5
52.70000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
500VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
169C
Hammond Manufacturing
TRANSFMR 115V TAPS 90-130V 100VA
-
18
53.43000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
100VA
115VAC to 90/100/110/115/120/130VAC
169SS
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR ISOL 115 TO 115V 90VA
-
12
53.72000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
90VA
115VAC to 115VAC
130
Signal Transformer
XFRMR AUTO 230/115V 300VA
-
2
53.75000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
300VA
230VAC to 115VAC
170AE
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 100VA
-
5
54.50000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
100VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
169TS
Hammond Manufacturing
TRANSFRMR ISOL 115 TO 115V 135VA
-
10
59.16000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
135VA
115VAC to 115VAC
175A-NA
Hammond Manufacturing
TRANSF AUTO 230-115V 100VA USA
-
22
60.18000
-
1
175
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
100VA
230VAC to 115VAC
image
176A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER AUTO STEP UP/PLG
-
40
60.18000
-
1
176
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
120VA
115VAC to 230VAC
image
N-66A
Triad Magnetics
TRANS 250VA 115V 2.17A CHASIS MT
-
568
60.65000
-
1
-
Active
Unit with Wire Leads
250VA
115VAC to 230VAC Isolation
image
N-66A-B
Triad Magnetics
TRANS 250VA 115V 2.17A CHASIS MT
-
-
60.65000
-
1
-
Active
-
-
-
170SE
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER AUTO 115-230VAC 50VA
-
4
62.28000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
50VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
169VS
Hammond Manufacturing
TRANSFRMR ISOL 115 TO 115V 175VA
-
10
62.28000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
175VA
115VAC to 115VAC
150
Signal Transformer
XFRMR AUTO 230/115V 500VA
-
4
63.62000
-
1
-
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
500VA
230VAC to 115VAC
170BE
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 200VA
-
6
63.84000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
200VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
170CE
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 300VA
-
6
68.51000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
300VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC
HX54A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER POTENTIAL 240/120
-
17
69.17000
-
1
HX
Active
Unit with Screw Type Terminals
20VA
240VAC to 120VAC Isolation
HX74A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER POTENTIAL 480/120
-
25
69.17000
-
1
HX
Active
Unit with Screw Type Terminals
20VA
480VAC to 120VAC Isolation
HX94A
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER POTENTIAL 600/120
-
54
69.17000
-
1
HX
Active
Unit with Screw Type Terminals
20VA
600VAC to 120VAC Isolation
175B-NA
Hammond Manufacturing
TRANSF AUTO 230-115V 200VA USA
-
26
70.80000
-
1
175
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
200VA
230VAC to 115VAC
176B
Hammond Manufacturing
TRANSFORMER AUTO STEP UP/PLG
-
28
70.80000
-
1
176
Active
Unit with 1 Outlet and Power Cord
200VA
115VAC to 230VAC
169WS
Hammond Manufacturing
TRANSFRMR ISOL 115 TO 115V 250VA
-
13
73.19000
-
1
169
Active
Unit with Wire Leads
250VA
115VAC to 115VAC
170D
Hammond Manufacturing
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 500VA
-
116
74.73000
-
1
170
Active
Unit with Wire Leads
500VA
230VAC to 115VAC; 115VAC to 230VAC

مقایسه