یافته‌ها: 4,514سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

ولتاژ - اولیه

ولتاژ - ثانویه (بار کامل)

جریان - خروجی (حداکثر)

سیم‌پیچ‌(های) اولیه

سیم‌پیچ(های) ثانویه

تپ مرکزی

حداکثر - قدرت

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

اندازه / ابعاد

ارتفاع - نشت (حداکثر)

ولتاژ - عایق


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
ولتاژ - اولیه
ولتاژ - ثانویه (بار کامل)
جریان - خروجی (حداکثر)
سیم‌پیچ‌(های) اولیه
سیم‌پیچ(های) ثانویه
تپ مرکزی
حداکثر - قدرت
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
اندازه / ابعاد
ارتفاع - نشت (حداکثر)
ولتاژ - عایق
image
FS20-055-C2-B
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE
4379
3000
4.69000
-
1
-
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 110mA, Series 55mA
Dual
Dual
No
1.1 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.58mm W
23.80mm
4200Vrms
image
FS12-090-C2-B
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE
2794
3600
4.69000
-
1
-
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 180mA, Series 90mA
Dual
Dual
No
1.1 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.58mm W
23.80mm
4200Vrms
image
FS24-100-C2-B
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE
8237
2560
5.27000
-
1
-
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 200mA, Series 100mA
Dual
Dual
No
2.4 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.58mm W
30.15mm
4200Vrms
image
FS20-120-C2-B
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE
1562
4160
5.27000
-
1
-
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 240mA, Series 120mA
Dual
Dual
No
2.4 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.58mm W
30.15mm
4200Vrms
image
VPP36-140
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 5VA THRU HOLE
1941
1080
7.36000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 280mA, Series 140mA
Dual
Dual
No
5 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
34.93mm
4000Vrms
image
VPP24-210
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 5VA THRU HOLE
1265
-
7.36000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 420mA, Series 210mA
Dual
Dual
No
5 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
34.93mm
4000Vrms
image
VPP12-400
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 5VA THRU HOLE
490
-
7.36000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 800mA, Series 400mA
Dual
Dual
No
5 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
34.93mm
4000Vrms
image
VPP28-090
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
6144
2
7.40000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 14V, Series 28V
Parallel 180mA, Series 90mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
28.58mm
4000Vrms
image
VPP16-150
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
2903
399
7.40000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 300mA, Series 150mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
28.58mm
4000Vrms
image
VPP24-100
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
1887
40
7.40000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 200mA, Series 100mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
28.58mm
4000Vrms
image
VPP12-200
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
1511
1077
7.40000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 400mA, Series 200mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
28.58mm
4000Vrms
image
FS12-500-C2-B
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
1017
-
7.69000
-
1
-
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
33.32mm
4200Vrms
image
FS12-090
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE
1831
119
8.41000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 180mA, Series 90mA
Dual
Dual
No
1.1 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.56mm W
23.80mm
2500Vrms
image
FS24-100
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE
2258
2961
8.89000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 200mA, Series 100mA
Dual
Dual
No
2.4 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.58mm W
30.15mm
2500Vrms
image
FS12-200
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE
990
588
8.89000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 400mA, Series 200mA
Dual
Dual
No
2.4 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.58mm W
30.15mm
2500Vrms
image
FS20-120
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE
794
252
8.89000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 240mA, Series 120mA
Dual
Dual
No
2.4 VA
Through Hole
PC Pin
34.93mm L x 28.58mm W
30.15mm
2500Vrms
image
VPP10-1000
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
6165
7500
9.23000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 5V, Series 10V
Parallel 2A, Series 1A
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
34.93mm
4000Vrms
image
VPP16-620
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
1457
-
9.23000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 1.25A, Series 620mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
34.93mm
4000Vrms
image
VPP12-800
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
1333
259
9.23000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 1.6A, Series 800mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
34.93mm
4000Vrms
image
VPP20-500
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
348
560
9.23000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
34.93mm
4000Vrms
image
FS20-300
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
2460
1040
9.33000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 600mA, Series 300mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
33.32mm
2500Vrms
image
FS24-250
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
2105
-
9.33000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 500mA, Series 250mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
41.28mm L x 33.32mm W
33.32mm
2500Vrms
image
14A-2.5R-20
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
702
550
9.56000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 240mA, Series 120mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 36.50mm W
28.60mm
4000Vrms
image
14A-2.5R-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
393
50
9.56000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 200mA, Series 100mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 36.50mm W
34.90mm
4000Vrms
image
DST-4-16
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
3917
1800
9.80000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 800mA, Series 400mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 33.30mm W
33.30mm
2500Vrms
image
DST-4-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
658
850
9.80000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 500mA, Series 250mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 33.30mm W
33.30mm
2500Vrms
image
DST-3-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE
373
800
9.97000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 200mA, Series 100mA
Dual
Dual
No
2.4 VA
Through Hole
PC Pin
34.90mm L x 28.60mm W
30.80mm
2500Vrms
image
14A-5.0R-20
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 5VA THRU HOLE
351
550
10.10000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 500mA, Series 250mA
Dual
Dual
No
5 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 36.50mm W
34.90mm
4000Vrms
image
14A-2.5R-36
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
579
100
10.19000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 140mA, Series 70mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 36.50mm W
28.60mm
4000Vrms
image
FP12-200
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
727
2856
10.54000
-
1
FP
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 400mA, Series 200mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
16.51mm
2000Vrms
image
FP10-250
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 2.5VA THRU HOLE
401
1060
10.54000
-
1
FP
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 5V, Series 10V
Parallel 500mA, Series 250mA
Dual
Dual
No
2.5 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
16.51mm
2000Vrms
image
DST-4-28
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
636
300
10.65000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 14V, Series 28V
Parallel 400mA, Series 200mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 33.30mm W
33.30mm
2500Vrms
image
FS20-600
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE
2852
1069
10.80000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 1.2A, Series 600mA
Dual
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
36.50mm
2500Vrms
image
FS24-500
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE
492
600
10.80000
-
1
Split Pack™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
36.50mm
2500Vrms
image
LP-16-150
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 2VA THRU HOLE
406
-
10.80000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 300mA, Series 150mA
Dual
Dual
No
2 VA
Through Hole
PC Pin
47.50mm L x 39.60mm W
16.50mm
1500Vrms
image
14A-10R-16
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
1542
400
10.99000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 1.25A, Series 620mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.60mm L x 39.70mm W
34.90mm
4000Vrms
image
14A-10R-12
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
1347
50
10.99000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 1.6A, Series 800mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.60mm L x 39.70mm W
34.90mm
4000Vrms
image
14A-10R-36
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
1029
300
10.99000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 560mA, Series 280mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.60mm L x 39.70mm W
34.90mm
4000Vrms
image
DST-4-36
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
272
-
11.01000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 340mA, Series 170mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 33.30mm W
33.30mm
2500Vrms
image
DST-5-16
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE
1444
1875
11.04000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 1.6A, Series 800mA
Dual
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
47.80mm L x 39.60mm W
36.90mm
2500Vrms
image
DPC-12-350
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 4.4VA THRU HOLE
674
-
11.11000
-
1
DPC
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 700mA, Series 350mA
Dual
Dual
No
4.4 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 31.80mm W
34.92mm
1500Vrms
image
DPC-34-125
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 4.4VA THRU HOLE
233
-
11.11000
-
1
DPC
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 17V, Series 34V
Parallel 250mA, Series 125mA
Dual
Dual
No
4.4 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 31.80mm W
34.92mm
1500Vrms
image
ST-5-16
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE
574
275
11.25000
-
1
ST
Active
Laminated Core
115V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 1.6A, Series 800mA
Single
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
47.80mm L x 39.60mm W
36.90mm
2500Vrms
image
DST-5-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE
396
75
11.29000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
47.80mm L x 39.60mm W
36.90mm
2500Vrms
image
14A-10R-20
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
513
750
11.33000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.60mm L x 39.70mm W
34.90mm
4000Vrms
image
FP24-250
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
5128
2360
11.40000
-
1
FP
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 500mA, Series 250mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
22.22mm
2000Vrms
image
FP34-170
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE
630
360
11.40000
-
1
FP
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 17V, Series 34V
Parallel 340mA, Series 170mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
47.63mm L x 39.67mm W
22.22mm
2000Vrms
image
VPP24-830
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE
1840
872
11.49000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 1.66A, Series 830mA
Dual
Dual
No
20 VA
Through Hole
PC Pin
57.15mm L x 47.63mm W
41.28mm
4000Vrms
image
VPP28-720
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE
1319
841
11.49000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 14V, Series 28V
Parallel 1.44A, Series 720mA
Dual
Dual
No
20 VA
Through Hole
PC Pin
57.15mm L x 47.63mm W
41.28mm
4000Vrms
image
VPP16-1250
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE
1219
2460
11.49000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 2.5A, Series 1.25A
Dual
Dual
No
20 VA
Through Hole
PC Pin
57.15mm L x 47.63mm W
41.28mm
4000Vrms
image
VPP12-1600
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 20VA THRU HOLE
397
1700
11.49000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 3.2A, Series 1.6A
Dual
Dual
No
20 VA
Through Hole
PC Pin
57.15mm L x 47.63mm W
41.28mm
4000Vrms
image
14A-10R-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
656
-
11.56000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 840mA, Series 420mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.60mm L x 39.70mm W
34.90mm
4000Vrms
image
DP-241-5-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 12VA CHAS MOUNT
391
600
11.57000
-
1
241
Active
Laminated Core
115V, 230V
24V
500mA
Dual
Single
Yes
12 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
71.40mm L x 36.30mm W
42.80mm
2500Vrms
image
14A-10R-28
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
403
50
11.62000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 14V, Series 28V
Parallel 720mA, Series 360mA
Dual
Dual
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
47.60mm L x 39.70mm W
34.90mm
4000Vrms
image
LP-24-250
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 6VA THRU HOLE
321
-
11.91000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 500mA, Series 250mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
47.50mm L x 39.60mm W
21.60mm
1500Vrms
image
LP-34-170
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 6VA THRU HOLE
282
-
11.96000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 17V, Series 34V
Parallel 340mA, Series 170mA
Dual
Dual
No
6 VA
Through Hole
PC Pin
47.50mm L x 39.60mm W
21.60mm
1500Vrms
image
PC-24-1000
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 24VA THRU HOLE
314
-
14.21000
-
1
PC
Active
Laminated Core
115V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 2A, Series 1A
Single
Dual
No
24 VA
Through Hole
PC Pin
41.30mm L x 57.20mm W
34.93mm
1500Vrms
image
FP24-500
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 12VA THRU HOLE
285
-
14.22000
-
1
FP
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
63.50mm L x 50.80mm W
26.97mm
2000Vrms
image
VPP12-2400
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE
7497
2792
14.44000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 6.3V, Series 12.6V
Parallel 4.8A, Series 2.4A
Dual
Dual
No
30 VA
Through Hole
PC Pin
66.68mm L x 55.55mm W
39.67mm
4000Vrms
image
VPP24-1250
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE
554
891
14.44000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 2.5A, Series 1.25A
Dual
Dual
No
30 VA
Through Hole
PC Pin
66.68mm L x 55.55mm W
39.67mm
4000Vrms
image
241-6-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 30VA CHAS MOUNT
218
25
14.45000
-
1
241
Active
Laminated Core
115V
24V
1.25A
Single
Single
Yes
30 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
82.60mm L x 44.30mm W
49.80mm
2500Vrms
image
LP-24-500
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 12VA THRU HOLE
203
-
15.35000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
63.50mm L x 50.80mm W
27.10mm
1500Vrms
image
70000K
Talema Group LLC
XFRMR TOROIDAL 1.6VA THRU HOLE
604
-
15.68000
-
1
7XXXX
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 7V, Series 14V
Parallel 228mA, Series 114mA
Dual
Dual
No
1.6 VA
Through Hole
PC Pin
39.60mm L x 39.60mm W
18.50mm
4000Vrms
image
LP-24-1000
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE
832
50
15.92000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 2A, Series 1A
Dual
Dual
No
24 VA
Through Hole
PC Pin
72.90mm L x 57.20mm W
31.80mm
1500Vrms
image
A41-25-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT
238
640
16.08000
-
1
All-4-One™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 2A, Series 1A
Dual
Dual
No
25 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
71.40mm L x 54.40mm W
58.70mm
4000Vrms
image
LP-34-340
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 12VA THRU HOLE
349
50
16.22000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 17V, Series 34V
Parallel 680mA, Series 340mA
Dual
Dual
No
12 VA
Through Hole
PC Pin
63.50mm L x 50.80mm W
27.10mm
1500Vrms
image
TCT40-01E07K
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 40VA CHAS MOUNT
368
-
16.35000
-
1
Class 2
Active
Laminated Core
120V
24V
1.67A
Single
Single
No
40 VA
Chassis Mount
Wire Leads
92.46mm L x 56.67mm W
57.40mm
1500Vrms
image
14A-30-36
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE
285
60
16.35000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 1.64A, Series 820mA
Dual
Dual
No
30 VA
Through Hole
PC Pin
66.70mm L x 55.50mm W
39.70mm
4000Vrms
image
14A-30-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE
137
20
16.42000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 2.5A, Series 1.25A
Dual
Dual
No
30 VA
Through Hole
PC Pin
66.70mm L x 55.50mm W
39.70mm
4000Vrms
image
14A-30-28
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE
490
-
16.77000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 14V, Series 28V
Parallel 2.12A, Series 1.06A
Dual
Dual
No
30 VA
Through Hole
PC Pin
66.70mm L x 55.50mm W
39.70mm
4000Vrms
image
LP-10-2400
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE
314
-
17.14000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 5V, Series 10V
Parallel 4.8A, Series 2.4A
Dual
Dual
No
24 VA
Through Hole
PC Pin
72.90mm L x 57.20mm W
31.80mm
1500Vrms
image
LP-20-1200
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE
551
-
17.69000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 2.4A, Series 1.2A
Dual
Dual
No
24 VA
Through Hole
PC Pin
72.90mm L x 57.20mm W
31.80mm
1500Vrms
image
VPT230-110
Triad Magnetics
XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT
490
930
17.74000
-
1
Chassis Mount: World Series™
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 115V, Series 230V
Parallel 220mA, Series 110mA
Dual
Dual
No
25 VA
Chassis Mount
Wire Leads
71.00mm Dia x 32.00mm W
-
4000Vrms
image
L01-6353
Amgis, LLC
XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE
464
-
17.86000
-
1
L01
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 15V, Series 30V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Dual
No
15 VA
Through Hole
PC Pin
60.00mm L x 60.00mm W
26.30mm
4000Vrms
image
DST-7-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 36VA THRU HOLE
473
140
17.93000
-
1
DST
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 3A, Series 1.5A
Dual
Dual
No
36 VA
Through Hole
PC Pin
66.70mm L x 55.50mm W
40.40mm
2500Vrms
image
70010K
Talema Group LLC
XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE
422
-
17.99000
-
1
7XXXX
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 7V, Series 14V
Parallel 458mA, Series 229mA
Dual
Single, Multiple Taps
No
3.2 VA
Through Hole
PC Pin
44.70mm L x 44.70mm W
19.50mm
4000Vrms
image
LP-24-2000
Signal Transformer
XFRMR SEMI-TORO 48VA THRU HOLE
244
-
18.12000
-
1
LP
Active
Semi-Toroidal
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 4A, Series 2A
Dual
Dual
No
48 VA
Through Hole
PC Pin
79.20mm L x 63.50mm W
34.90mm
1500Vrms
image
VPP28-2000
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE
1490
453
19.41000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 14V, Series 28V
Parallel 4A, Series 2A
Dual
Dual
No
56 VA
Through Hole
PC Pin
76.20mm L x 63.50mm W
46.02mm
4000Vrms
image
VPP20-2800
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE
1334
896
19.41000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 10V, Series 20V
Parallel 5.6A, Series 2.8A
Dual
Dual
No
56 VA
Through Hole
PC Pin
76.20mm L x 63.50mm W
46.02mm
4000Vrms
image
VPP36-1560
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE
834
586
19.41000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 3.12A, Series 1.56A
Dual
Dual
No
56 VA
Through Hole
PC Pin
76.20mm L x 63.50mm W
46.02mm
4000Vrms
image
VPP24-2330
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE
439
-
19.41000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 4.66A, Series 2.33A
Dual
Dual
No
56 VA
Through Hole
PC Pin
76.20mm L x 63.50mm W
46.02mm
4000Vrms
image
VPP16-3500
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE
225
400
19.41000
-
1
PC Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 8V, Series 16V
Parallel 7A, Series 3.5A
Dual
Dual
No
56 VA
Through Hole
PC Pin
76.20mm L x 63.50mm W
46.02mm
4000Vrms
image
VPS24-3300
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 80VA CHAS MOUNT
298
40
20.71000
-
1
Chassis Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 6.6A, Series 3.3A
Dual
Dual
No
80 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
63.50mm L x 58.67mm W
76.20mm
4000Vrms
image
VPS36-2200
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 80VA CHAS MOUNT
228
-
20.71000
-
1
Chassis Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 4.4A, Series 2.2A
Dual
Dual
No
80 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
63.50mm L x 58.67mm W
76.20mm
4000Vrms
image
L01-6362
Amgis, LLC
XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE
597
48
20.86000
-
1
L01
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 2.082A, Series 1.041A
Dual
Dual
No
25 VA
Through Hole
PC Pin
60.00mm L x 60.00mm W
37.50mm
4000Vrms
image
L01-6364
Amgis, LLC
XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE
313
-
20.86000
-
1
L01
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 1.388A, Series 694mA
Dual
Dual
No
25 VA
Through Hole
PC Pin
60.00mm L x 60.00mm W
37.50mm
4000Vrms
image
14A-56-28
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE
341
80
20.89000
-
1
One-4-All™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 14V, Series 28V
Parallel 4A, Series 2A
Dual
Dual
No
56 VA
Through Hole
PC Pin
76.20mm L x 63.50mm W
46.00mm
4000Vrms
image
166L24
Hammond Manufacturing
XFRMR LAMINATED 48VA CHAS MOUNT
117
322
21.79000
-
1
166
Active
Laminated Core
115V
24V
2A
Single
Single
Yes
48 VA
Chassis Mount
Wire Leads
93.73mm L x 54.10mm W
58.67mm
2000Vrms
image
70044K
Talema Group LLC
XFRMR TOROIDAL 10VA THRU HOLE
280
-
22.15000
-
1
7XXXX
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 556mA, Series 278mA
Dual
Single, Multiple Taps
No
10 VA
Through Hole
PC Pin
55.00mm L x 55.00mm W
26.00mm
4000Vrms
image
A41-80-230
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 80VA CHAS MOUNT
330
3
23.57000
-
1
All-4-One™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 115V, Series 230V
Parallel 700mA, Series 350mA
Dual
Dual
No
80 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
63.50mm L x 64.30mm W
76.20mm
4000Vrms
image
DP-241-8-24
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 100VA CHAS MOUNT
302
102
23.81000
-
1
241
Active
Laminated Core
115V, 230V
24V
4A
Dual
Single
Yes
100 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
102.40mm L x 58.50mm W
67.70mm
2500Vrms
image
DP-241-8-10
Signal Transformer
XFRMR LAMINATED 100VA CHAS MOUNT
562
19
23.85000
-
1
241
Active
Laminated Core
115V, 230V
10V
10A
Dual
Single
Yes
100 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
102.40mm L x 58.50mm W
67.70mm
2500Vrms
image
62053
Talema Group LLC
XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT
347
-
23.94000
-
1
Standard Mini
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 15V, Series 30V
Parallel 1A, Series 500mA
Dual
Single, Multiple Taps
No
15 VA
Chassis Mount
Wire Leads
-
24.00mm
4000Vrms
image
70050K
Talema Group LLC
XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE
274
-
24.84000
-
1
7XXXX
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 7V, Series 14V
Parallel 2.142A, Series 1.071A
Dual
Single, Multiple Taps
No
15 VA
Through Hole
PC Pin
60.00mm L x 60.00mm W
26.30mm
4000Vrms
image
62064
Talema Group LLC
XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT
172
-
25.47000
-
1
Standard Mini
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 1.388A, Series 694mA
Dual
Dual
No
25 VA
Chassis Mount
Wire Leads
-
34.50mm
4000Vrms
image
70060K
Talema Group LLC
XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE
489
-
26.61000
-
1
7XXXX
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 7V, Series 14V
Parallel 3.57A, Series 1.785A
Dual
Single, Multiple Taps
No
25 VA
Through Hole
PC Pin
60.00mm L x 60.00mm W
37.50mm
4000Vrms
image
VPS24-5400
Triad Magnetics
XFRMR LAMINATED 130VA CHAS MOUNT
229
-
27.61000
-
1
Chassis Mount: World Series™
Active
Laminated Core
115V, 230V
Parallel 12V, Series 24V
Parallel 10.8A, Series 5.4A
Dual
Dual
No
130 VA
Chassis Mount
Solder, Quick Connect
60.45mm L x 68.33mm W
85.85mm
4000Vrms
image
VPT230-220
Triad Magnetics
XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT
447
29
27.94000
-
1
Chassis Mount: World Series™
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 115V, Series 230V
Parallel 440mA, Series 220mA
Dual
Dual
No
50 VA
Chassis Mount
Wire Leads
80.00mm Dia x 33.00mm W
-
4000Vrms
image
VPT30-1670
Triad Magnetics
XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT
424
246
27.94000
-
1
Chassis Mount: World Series™
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 15V, Series 30V
Parallel 3.34A, Series 1.67A
Dual
Dual
No
50 VA
Chassis Mount
Wire Leads
80.00mm Dia x 33.00mm W
-
4000Vrms
image
VPT36-1390
Triad Magnetics
XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT
241
265
27.94000
-
1
Chassis Mount: World Series™
Active
Toroidal
115V, 230V
Parallel 18V, Series 36V
Parallel 2.78A, Series 1.39A
Dual
Dual
No
50 VA
Chassis Mount
Wire Leads
80.00mm Dia x 33.00mm W
-
4000Vrms

مقایسه