یافته‌ها: 996سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

کاربردها

چیپست طراحی شده

ولتاژ - اولیه

ولتاژ - کمکی

ولتاژ - عایق

اندوکتانس @ فرکانس

فرکانس

دمای عملیاتی

نوع نصب

اندازه / ابعاد

ارتفاع - نشت (حداکثر)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
کاربردها
چیپست طراحی شده
ولتاژ - اولیه
ولتاژ - کمکی
ولتاژ - عایق
اندوکتانس @ فرکانس
فرکانس
دمای عملیاتی
نوع نصب
اندازه / ابعاد
ارتفاع - نشت (حداکثر)
image
760390014
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
21600
-
0.87704
-
1200
Tape & Reel (TR)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390014
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
21840
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390014
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
21840
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390015
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
15600
-
0.87704
-
1200
Tape & Reel (TR)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390015
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
15851
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390015
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
15851
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390012
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
6000
-
0.87704
-
1200
Tape & Reel (TR)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390012
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
6875
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390012
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
6875
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390013
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
4800
-
0.87704
-
1200
Tape & Reel (TR)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390013
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
5700
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390013
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 475UH SMD
5700
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
3125Vrms
475µH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
PA3855.006NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
51600
-
1.95500
-
130
Tape & Reel (TR)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
9 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.006NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
51782
-
3.67000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
9 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.006NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
51782
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
9 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.005NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
2080
-
1.95500
-
130
Tape & Reel (TR)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
9 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.005NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
2176
-
3.67000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
9 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.005NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
2176
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
9 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.003NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 41UH SMD
650
-
1.95500
-
130
Tape & Reel (TR)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
33 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.003NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 41UH SMD
693
-
3.67000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
33 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3855.003NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FLYBACK 41UH SMD
693
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
-
33 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA0367ANLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER 18UH 1:12 SMD
10400
-
2.19450
-
400
Tape & Reel (TR)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3420
-
-
500Vrms
-
-
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
11.68mm L x 11.68mm W
5.20mm
image
PA0367ANLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER 18UH 1:12 SMD
10956
-
4.24000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3420
-
-
500Vrms
-
-
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
11.68mm L x 11.68mm W
5.20mm
image
PA0367ANLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER 18UH 1:12 SMD
10956
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3420
-
-
500Vrms
-
-
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
11.68mm L x 11.68mm W
5.20mm
image
750313734
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER SMD
4000
-
2.64000
-
500
Tape & Reel (TR)
MID-ITIPP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
5000Vrms
340µH @ 100kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 8.00mm W
7.62mm
image
750313734
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER SMD
4146
-
3.63000
-
1
Cut Tape (CT)
MID-ITIPP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
5000Vrms
340µH @ 100kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 8.00mm W
7.62mm
image
750313734
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER SMD
4146
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MID-ITIPP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
5000Vrms
340µH @ 100kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 8.00mm W
7.62mm
image
P1597NL
Pulse Electronics Corporation
XFRMR FOR LINEAR TECH CHIPSET
1550
-
2.90000
-
1
Tube
-
Active
For DC/DC Converters
Isolation
LTC1535
-
-
2000Vrms
-
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
8.60mm L x 13.00mm W
9.00mm
image
750311880
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK TPS55010 SMD
4200
-
4.56000
-
300
Tape & Reel (TR)
-
Active
-
-
TPS55010
3 ~ 6V
-
2500Vrms
2.5µH @ 100kHz
200 ~ 600kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750311880
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK TPS55010 SMD
4719
-
6.27000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
-
Flyback Converters
TPS55010
3 ~ 6V
-
2500Vrms
2.5µH @ 100kHz
200 ~ 600kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750311880
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK TPS55010 SMD
4719
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
-
-
TPS55010
3 ~ 6V
-
2500Vrms
2.5µH @ 100kHz
200 ~ 600kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750370040
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD
1200
-
5.40833
-
300
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
-
1500Vrms
30µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750370040
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD
1223
-
7.51000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
-
1500Vrms
30µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750370040
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD
1223
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
-
1500Vrms
30µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750310799
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 25UH SMD
900
-
5.41260
-
300
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
-
1500Vrms
25µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750310799
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 25UH SMD
1079
-
7.49000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
-
1500Vrms
25µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750310799
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 25UH SMD
1079
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
-
1500Vrms
25µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750370047
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD
800
-
5.46198
-
400
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
5V @ 20mA
1500Vrms
30µH @ 10kHz
250 ~ 500kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
13.35mm L x 10.80mm W
9.14mm
image
750370047
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD
1095
-
8.43000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
5V @ 20mA
1500Vrms
30µH @ 10kHz
250 ~ 500kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
13.35mm L x 10.80mm W
9.14mm
image
750370047
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD
1095
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 30V
5V @ 20mA
1500Vrms
30µH @ 10kHz
250 ~ 500kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
13.35mm L x 10.80mm W
9.14mm
image
750311564
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 LT3575 SMD
200
-
7.42290
-
200
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 40V
8V @ 20mA
1500Vrms
9.07µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311564
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 LT3575 SMD
385
-
10.30000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 40V
8V @ 20mA
1500Vrms
9.07µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311564
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 LT3575 SMD
390
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
10 ~ 40V
8V @ 20mA
1500Vrms
9.07µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
760871131
Wurth Electronics Midcom
OFFLINE XFRM WE-UNIT ST VIPER26
1137
-
8.91000
-
1
Tray
MID-UNIT
Active
For AC/DC Converters
LED Drivers, AC/DC SMPS
-
120 ~ 420V
15V @ 100mA
4000Vrms
1.396mH @ 10kHz
60kHz
-40°C ~ 125°C
Through Hole
25.00mm L x 22.20mm W
16.00mm
image
750811248
Wurth Electronics Midcom
OFFLINE XFRM WE-UNIT LT
942
-
10.30000
-
1
Tray
MID-L3798/99
Active
For AC/DC Converters
LED Drivers, AC/DC SMPS
-
120 ~ 375V
24V @ 20mA
4500Vrms
300µH @ 10kHz
60 ~ 400kHz
-
Through Hole
31.00mm L x 31.00mm W
25.00mm
image
750311797
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 14UH SMD
625
-
11.24376
-
125
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
18 ~ 100V
12V
4000Vrms
14µH @ 150kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
29.08mm L x 23.11mm W
11.43mm
image
750311797
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 14UH SMD
717
-
14.07000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
18 ~ 100V
12V
4000Vrms
14µH @ 150kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
29.08mm L x 23.11mm W
11.43mm
image
750311797
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 14UH SMD
717
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
18 ~ 100V
12V
4000Vrms
14µH @ 150kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
29.08mm L x 23.11mm W
11.43mm
image
750311783
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 20UH SMD
900
-
12.26740
-
100
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
19 ~ 70V
12V @ 10mA
1500Vrms
20µH @ 150kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
32.31mm L x 27.03mm W
13.69mm
image
750311783
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 20UH SMD
989
-
15.29000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
19 ~ 70V
12V @ 10mA
1500Vrms
20µH @ 150kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
32.31mm L x 27.03mm W
13.69mm
image
750311783
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 20UH SMD
989
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
19 ~ 70V
12V @ 10mA
1500Vrms
20µH @ 150kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
32.31mm L x 27.03mm W
13.69mm
image
760390011
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 1MH SMD
3600
-
0.87704
-
1200
Tape & Reel (TR)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
1500Vrms
1mH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390011
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 1MH SMD
4489
-
1.28000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
1500Vrms
1mH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
760390011
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER 1MH SMD
4489
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-PP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
1500Vrms
1mH @ 10kHz
10kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
10.05mm L x 6.73mm W
4.19mm
image
750313769
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER SMD
-
-
2.64000
-
500
Tape & Reel (TR)
MID-ITIPP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
5000Vrms
340µH @ 100kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 8.00mm W
7.62mm
image
750313769
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER SMD
396
-
3.63000
-
1
Cut Tape (CT)
MID-ITIPP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
5000Vrms
340µH @ 100kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 8.00mm W
7.62mm
image
750313769
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER SMD
396
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MID-ITIPP
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
SN6501
-
-
5000Vrms
340µH @ 100kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 8.00mm W
7.62mm
image
750313443
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8302
250
-
2.74000
-
250
Tape & Reel (TR)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8302
8 ~ 32V
-
1500Vrms
9µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750313443
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8302
424
-
4.55000
-
1
Cut Tape (CT)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8302
8 ~ 32V
-
1500Vrms
9µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750313443
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8302
424
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8302
8 ~ 32V
-
1500Vrms
9µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750313457
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8302
250
-
2.74000
-
250
Tape & Reel (TR)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8302
8 ~ 32V
-
1500Vrms
9µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750313457
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8302
493
-
4.55000
-
1
Cut Tape (CT)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8302
8 ~ 32V
-
1500Vrms
9µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750313457
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8302
493
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8302
8 ~ 32V
-
1500Vrms
9µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750311660
Wurth Electronics Midcom
FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT8300
300
-
3.20000
-
300
Tape & Reel (TR)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8300
36 ~ 72V
5V @ 20mA
1500Vrms
350µH @ 100kHz
190kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.78mm L x 9.14mm W
10.54mm
image
750311660
Wurth Electronics Midcom
FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT8300
338
-
5.10000
-
1
Cut Tape (CT)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8300
36 ~ 72V
5V @ 20mA
1500Vrms
350µH @ 100kHz
190kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.78mm L x 9.14mm W
10.54mm
image
750311660
Wurth Electronics Midcom
FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT8300
338
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8300
36 ~ 72V
5V @ 20mA
1500Vrms
350µH @ 100kHz
190kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.78mm L x 9.14mm W
10.54mm
image
750312367
Wurth Electronics Midcom
POE TRANSFORMER WE-POE LT8300
3600
-
3.38400
-
400
Tape & Reel (TR)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8300
22 ~ 72V
-
1500Vrms
300µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
13.36mm L x 10.16mm W
8.64mm
image
750312367
Wurth Electronics Midcom
POE TRANSFORMER WE-POE LT8300
3861
-
4.65000
-
1
Cut Tape (CT)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8300
22 ~ 72V
-
1500Vrms
300µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
13.36mm L x 10.16mm W
8.64mm
image
750312367
Wurth Electronics Midcom
POE TRANSFORMER WE-POE LT8300
3861
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8300
22 ~ 72V
-
1500Vrms
300µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
13.36mm L x 10.16mm W
8.64mm
image
750313975
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8301
250
-
3.58440
-
250
Tape & Reel (TR)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8301
8 ~ 32V
-
1500Vrms
40µH @ 10kHz
200 ~ 300kHz
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750313975
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8301
361
-
4.96000
-
1
Cut Tape (CT)
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8301
8 ~ 32V
-
1500Vrms
40µH @ 10kHz
200 ~ 300kHz
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750313975
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT8301
361
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
MID-ILTFLY
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT8301
8 ~ 32V
-
1500Vrms
40µH @ 10kHz
200 ~ 300kHz
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.35mm W
11.43mm
image
750032050
Wurth Electronics Midcom
TRANS POWR FOR LT3751/LT3750 SMD
200
-
3.91345
-
200
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3751, LT3750
3 ~ 24V
-
1000VDC
10µH @ 10kHz
100 ~ 400kHz
-
Surface Mount
23.11mm L x 18.01mm W
9.40mm
image
750032050
Wurth Electronics Midcom
TRANS POWR FOR LT3751/LT3750 SMD
376
-
5.38000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3751, LT3750
3 ~ 24V
-
1000VDC
10µH @ 10kHz
100 ~ 400kHz
-
Surface Mount
23.11mm L x 18.01mm W
9.40mm
image
750032050
Wurth Electronics Midcom
TRANS POWR FOR LT3751/LT3750 SMD
376
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3751, LT3750
3 ~ 24V
-
1000VDC
10µH @ 10kHz
100 ~ 400kHz
-
Surface Mount
23.11mm L x 18.01mm W
9.40mm
image
750311692
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 80UH SMD
300
-
4.50203
-
300
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
8 ~ 15V
-
1500Vrms
80µH @ 100kHz
200kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750311692
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 80UH SMD
313
-
6.25000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
8 ~ 15V
-
1500Vrms
80µH @ 100kHz
200kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750311692
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 80UH SMD
313
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
8 ~ 15V
-
1500Vrms
80µH @ 100kHz
200kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
9.14mm L x 9.78mm W
10.54mm
image
750311486
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 100UH SMD
200
-
4.50675
-
200
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
12V
4V @ 20mA
1500Vrms
100µH @ 50kHz
50kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311486
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 100UH SMD
382
-
6.25000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
12V
4V @ 20mA
1500Vrms
100µH @ 50kHz
50kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311486
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 100UH SMD
382
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
12V
4V @ 20mA
1500Vrms
100µH @ 50kHz
50kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311423
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748LT3575 50UH
400
-
6.75385
-
200
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
36V
10V @ 20mA
1500Vrms
50µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311423
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748LT3575 50UH
425
-
9.37000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
36V
10V @ 20mA
1500Vrms
50µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311423
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748LT3575 50UH
425
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
36V
10V @ 20mA
1500Vrms
50µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
17.75mm L x 13.46mm W
12.70mm
image
750311675
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3575LT3748 25UH
250
-
7.42292
-
250
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
9 ~ 30V
5V @ 20mA
1500Vrms
25µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.34mm W
11.43mm
image
750311675
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3575LT3748 25UH
435
-
10.30000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
9 ~ 30V
5V @ 20mA
1500Vrms
25µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.34mm W
11.43mm
image
750311675
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3575LT3748 25UH
435
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
9 ~ 30V
5V @ 20mA
1500Vrms
25µH @ 10kHz
-
-
Surface Mount
15.24mm L x 13.34mm W
11.43mm
image
750871030
Wurth Electronics Midcom
TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17L
568
-
7.44000
-
1
Tray
MID-UNIT
Active
For AC/DC Converters
Flyback Converters
VIPER17L
120 ~ 385V
12V @ 10mA
4000Vrms
2.38mH @ 10kHz
60kHz
-40°C ~ 125°C
Through Hole
24.00mm L x 20.00mm W
16.00mm
image
750032052
Wurth Electronics Midcom
TRANS POWER FOR LT3750 SMD
250
-
9.25184
-
125
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Capacitor Charger
LT3751
18 ~ 30V
-
1000Vrms
10µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
28.70mm L x 21.97mm W
11.43mm
image
750032052
Wurth Electronics Midcom
TRANS POWER FOR LT3750 SMD
316
-
11.55000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Capacitor Charger
LT3751
18 ~ 30V
-
1000Vrms
10µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
28.70mm L x 21.97mm W
11.43mm
image
750032052
Wurth Electronics Midcom
TRANS POWER FOR LT3750 SMD
316
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Capacitor Charger
LT3751
18 ~ 30V
-
1000Vrms
10µH @ 10kHz
-
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
28.70mm L x 21.97mm W
11.43mm
image
750813134
Wurth Electronics Midcom
TRANSFORMER FLYBACK LT3799
285
-
12.10000
-
1
Tray
MID-L3798/99
Active
For AC/DC Converters
Flyback Converters
LT3799
90 ~ 265V
18V @ 10mA
4500Vrms
600µH @ 10kHz
100kHz
-40°C ~ 125°C
Through Hole
16.50mm L x 18.00mm W
18.00mm
image
750311596
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 12UH SMD
400
-
12.26740
-
100
Tape & Reel (TR)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
30 ~ 75V
10V
1500Vrms
12µH @ 150kHz
150kHz
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
32.31mm L x 27.03mm W
13.69mm
image
750311596
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 12UH SMD
403
-
15.29000
-
1
Cut Tape (CT)
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
30 ~ 75V
10V
1500Vrms
12µH @ 150kHz
150kHz
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
32.31mm L x 27.03mm W
13.69mm
image
750311596
Wurth Electronics Midcom
TRANS FLYBACK LT3748 12UH SMD
403
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
WE-FB
Active
For DC/DC Converters
Flyback Converters
LT3573, LT3574, LT3575, LT3748
30 ~ 75V
10V
1500Vrms
12µH @ 150kHz
150kHz
-40°C ~ 85°C
Surface Mount
32.31mm L x 27.03mm W
13.69mm
image
750811351
Wurth Electronics Midcom
OFFLINE XFRM WE-UNIT LT3799
156
-
15.54000
-
1
Tray
MID-L3798/99
Active
For AC/DC Converters
LED Drivers, AC/DC SMPS
-
120 ~ 375V
25V @ 10mA
4500Vrms
180µH @ 10kHz
75kHz
-
Through Hole
43.18mm L x 39.60mm W
30.48mm
image
PA3856.002NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FORWARD 100UH SMD
650
-
2.00600
-
130
Tape & Reel (TR)
-
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
-
33 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3856.002NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FORWARD 100UH SMD
775
-
3.76000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
-
33 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
PA3856.002NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER FORWARD 100UH SMD
775
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
For DC/DC Converters
Forward, Push-Pull Converters
-
33 ~ 57V
10V @ 50mA
2250VDC
-
200kHz
-40°C ~ 130°C
Surface Mount
17.65mm L x 14.50mm W
14.00mm
image
750315240
Wurth Electronics Midcom
PUSH-PULL TRANSFORMER WE-PP TI S
275
-
2.39702
-
275
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه